Hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán Sacombank SBS

Lý thuyết về các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. II. Hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán Sacombank-SBS 1. Môi giới 2. Tư vấn 3. Phân tích và tư vấn đầu tư 4. Ngân hàng đầu tư 5. Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán III. Giải pháp. + Về môi giới + Về tư vấn + Về phân tích và đầu tư + Về ngân hàng đầu tư

doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/04/2013 | Lượt xem: 1791 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán Sacombank SBS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lý thuyết về các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán. Môi giới Khái niệm và chức năng của hoạt động môi giới chứng khoán. Khái niệm. Môi giới chứng khoán (MGCK) là hoạt động trung gian hoặc đại diện mua, bán chứng khoán cho khách hàng để hưởng hoa hồng. Chức năng. Cung cấp dịch vụ với 2 tư cách: Gắn khách hàng với bộ phận nghiên cứu đầu tư: cung cấp cho khách hàng báo cáo nghiên cứu và các khuyến nghị đầu tư. Gắn người bán với người mua: đem đến cho khách hàng tất cả các loại sản phẩm và dịch vụ tài chính. Đáp ứng nhu cầu tâm lý của khách hàng, giúp khách hàng có quyết định tỉnh táo trong hoạt động đầu tư chứng khoán. Chức năng tiếp thị và bán hàng. Chức năng sản xuất. Chức năng hành chính và hỗ trợ. Hoạt động môi giới trên thị trường tập trung. Có các bước chính sau: Tìm kiếm khách hàng. Sàng lọc khách hàng, chọn ra khách hàng tiềm năng và cố gắng để tiếp xúc với họ. Tìm hiểu cụ thể nhu cầu, mục tiêu tài chính, khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng. Khuyến nghị các dịch vụ đáp ứng cao nhất nhu cầu, mục tiêu của khách hàng. Cung cấp các dịch vụ khi khách hàng đã chấp nhận và những dịch vụ sau bán hàng. Ngoài công việc chính trên, nhân viên môi giới còn có các công việc khác như: Nhận lệnh giao dịch cho khách hàng. Nhận và giao chứng khoán và tiền cho khách kể cả cổ tức, tiền do mua bán chứng khoán, lưu ký chứng khoán. Theo dõi hoạt động của tài khoản, xử lý kế toán cho tài khoản tiền mặt. Giai đáp mọi thắc mắc của khách hàng, xử lý các khiếu nại. Nghiên cứu thị trường, phân tích, đưa ra các báo cáo khuyến nghị mua, bán, cung cấp dịch vụ phù hợp. Báo cáo kết quả thực hiện các giao dịch cho khách hàng. Hoạt động môi giới trên thị trường phi tập trung(OTC). Quy trình nghiệp vụ môi giới trên thị trường OTC: Bước 1: Tìm kiếm khách hàng và thu thập thông tin. Bước 2: Ký kết hợp đồng mua bán với khách hàng. Bước 3: Thương lượng để so khớp các lệnh mua bán. Bước 4: Chuyển nhượng chứng khoán. Bước 5: Thanh toán các khoản phí môi giới và dịch vụ, hoàn trả tiền đặt cọc nếu vi phạm hợp đồng. Bước 6: Lưu giữ hồ sơ và các giấy tờ liên quan để giải quyết tranh chấp phát sinh nếu có. Tư vấn Khái niệm Tư vấn trong lĩnh vực chứng khoán là hoạt động dịch vụ trong đó các chuyên gia tiến hành chọn lọc , cung cấp các thông tin , tri thức , giải pháp , hoặc phương án hành động để giúp cho khách hàng có quyết định đúng đắn Phân loại Theo hình thức của hoạt động tư vấn Tư vấn trực tiếp : tức là khách hàng có thể gặp gỡ trực tiếp với nhà tư vấn hoặc sử dụng phương tiện truyền thông như điện thoại , fax … để hỏi ý kiến Tư vấn gián tiếp : là cách người tư vấn xuất bản các ấn phẩm hay đưa thông tin lên những phương tiện truyền thông như internet , báo chí ..để bất kì khách hàng nào cũng có thể tiếp cận nếu muốn Theo mức độ ủy quyền của hoạt động tư vấn Tư vấn gợi ý : ở mức độ này người tư vấn chỉ có quyền nêu ý kiến của mình về những diễn biến trên thị trường , gợi ý cho khách hàng về những phương pháp , cách thức xử lí nhưng quyền quyết định thuộc về khách hàng. Tư vấn ủy quyền : nhà tư vấn sẽ tư vấn và quyết định hộ khách hàng theo mức độ ủy quyền của khách hàng Theo đối tượng của hoạt động tư vấn : Tư vấn trong lĩnh vực chứng khoán bao gồm : Tư vấn phát hành , Tư vấn niêm yết , tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp , tư vấn tài chính , tư vấn bảo lãnh phát hành , tư vấn tái cơ cấu Tư vấn phát hành Tư vấn phát hành giúp cho cách doanh nghiệp lựa chọn giải pháp huy động vốn phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình , đảm bảo thực hiện mục tiêu về cơ cấu vốn , cơ cấu cổ đông…nhằm đại được kết quả tốt trên các phương diện tài chính , kinh tế Tư vấn niêm yết : Giúp các doanh nghiệp hoạch định và thực hiện các công việc phải làm và nên làm trong quá trình niêm yết chứng khoán để đạt tối đa lợi ích và hạn chế rủi ro xảy ra khi niêm yết Tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp Tư vấn xử lí các vấn đề tài chính , thực hiện tái cấu trúc vốn trước và sau cổ phần Tư vấn tài chính Tư vấn phân tích đánh giá tình hình kinh tế , tài chính và thực hiện tái cấu trúc tài chính nhằm đảm bảo tình hình tài chính hiệu quả và lành mạnh Tư vấn đầu tư chứng khoán Khái niệm Tư vấn đầu tư chúng khoán là việc công ty chứng khoán cung cấp cho nhà đầu tư kết quả phân tích , công bố báo cáo phân tích và khuyến nghị liên quan đến chứng khoán. Các hình thức tư vấn đầu tư chứng khoán Tư vấn trực tiếp : Hoạt động tư vấn trực tiếp thường diễn ra cùng với hoạt động môi giới , nhà môi giới khuyên nhà đầu tư về mức giá đặt thật hợp lí để có thể mua bán được , nhà môi giới không được phép đánh giá về xu hướng giá cả của chứng khoán Tư vấn gián tiếp : Cung cấp thông tin và đánh giá tình hình Cung cấp kết quả phân tích chứng khoán và thị trường chứng khoán Đề xuất tiêu chí mua chứng khoán : Tiêu chí cổ tức Tiêu chí giá trị sổ sách cổ phiếu Tiêu chí thị giá trên thư giá (P/B) Tiêu chí thu nhập (EPS) Tiêu chí P/E Từ đó đưa ra chiến lược mua ( mua một lần hay nhiều lần , mua chiến lược thụ động, mua rồi giữ luôn , mua chọn lọc ……) Chiến lược bán : cắt lỗ , thực hiện lợi nhuận , chuyển đổi doanh mục Bảo lãnh phát hành chứng khoán Khái niệm Bảo lãnh phát hành chứng khoán là việc tổ chức bảo lãnh phát hành cam kết với tổ chức phát hành thực hiện các thủ tục trước khi chào bán chứng khoán, nhận mua một phần hay toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại, hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết của tổ chức phát hành, hoặc hỗ trợ tổ chức phát hành trong việc phân phối chứng khoán ra công chúng. Một số phương thức bảo lãnh phát hành Bảo lãnh với cam kết chắc chắn: là phương thức bảo lãnh mà theo đó, tổ chức bảo lãnh cam kết sẽ mua toàn bộ chứng khoán phát hành, cho dù có phân phối hết hay không. Bảo lãnh với cố gắng cao nhất: là phương thức bảo lãnh mà theo đó, tổ chức bảo lãnh thoả thuận làm đại lý cho tổ chức phát hành. Tổ chức bảo lãnh phát hành không cam kết bán toàn bộ số chứng khoán, mà cam kết sẽ cố gắng hết mức để bán chứng khoán ra thị trường, nhưng phần không phân phối hết sẽ được trả lại cho tổ chức phát hành. Bảo lãnh theo phương thức bán tất cả hoặc không bán gì: là phương thức bảo lãnh mà theo đó, tổ chức phát hành chỉ thị cho tổ chức bảo lãnh phát hành nếu không bán hết số chứng khoán thì huỷ bỏ toàn bộ đợt phát hành. Bảo lãnh theo phương thức tối thiểu - tối đa: là phương thức bảo lãnh trung gian giữa phương thức bảo lãnh với cố gắng cao nhất và phương thức bảo lãnh bán tất cả hoặc không bán gì. Theo phương thức này, tổ chức phát hành chỉ thị cho tổ chức bảo lãnh phát hành phải bán tối thiểu một tỷ lệ nhất định chứng khoán phát hành. Nếu lượng chứng khoán bán được đạt tỷ lệ thấp hơn tỷ lệ yêu cầu thì toàn bộ đợt phát hành sẽ bị huỷ bỏ. Hoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán Sacombank-SBS Môi giới Gioi thiệu. Ngay từ khi mới thành lập, Sacombank-SBS luôn là một thương hiệu thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư bởi những lối đi riêng mà công ty khởi xướng trên thị trường tài chính Việt Nam. Công ty liên tục tìm hiểu, phát triển và ứng dụng các sản phẩm mới trong hoạt động môi giới chứng khoán, tiên phong trong việc tạo môi trường giao dịch trực tuyến thông qua hệ thống giao dịch STrade phiên bản mới, đi đầu trong việc mở rộng phạm vi hoạt động ra các nước trong khu vực ASEAN như Singapore (2009) và Lào, Campuchia(2010). Bên cạnh đó, với phương châm “Khách hàng làm định hướng phục vụ”, Sacombank-SBS có mô hình quản lý rủi ro phân 3 cấp: Front – Middle – Back Office nhằm tối đa hóa lợi ích và giảm thiểu rủi ro cho nhà đầu tư. Với cấu trúc các sản phẩm, dịch vụ môi giới đa đạng, tiên tiến cùng với hệ thống chi nhánh hoạt động tại các thành phố lớn trên cả nước, Sacombank-SBS đảm bảo tốt vai trò là nhà môi giới chứng khoán chủ chốt cho mọi đối tượng nhà đầu tư với những khác biệt về nhu cầu đầu tư, vị trí địa lý và phân loại khách hàng (từ cá nhân đến tổ chức, từ trong nước đến nước ngoài).. Dịch vụ. Xây dựng hoàn chỉnh các sản phẩm - dịch vụ môi giới đa dạng cùng với hệ thống 6 văn phòng hoạt động tại các thành phố lớn trên cả nước, SBS đảm bảo tốt vai trò môi giới chứng khoán cho mọi đối tượng nhà đầu tư với những khác biệt về nhu cầu đầu tư, vị trí địa lý và phân loại nhóm khách hàng (từ cá nhân đến tổ chức, từ trong nước đến nước ngoài). Môi giới giao dịch chứng khoán Ứng trước tiền bán chứng khoán Cầm cố chứng khoán niêm yết Lưu ký chứng khoán Sản phẩm phái sinh Giao dịch thị trường UPCoM các doanh nghiệp chưa niêm yết Dịch vụ quản lý sổ cổ đông Dịch vụ quản lý tài sản Có 3 loại dịch vụ: Dịch vụ môi giới khách hàng quốc tế Phòng môi giới khách hàng quốc tế của SBS với đội ngũ chuyên viên được đào tạo từ nhiều trường danh tiếng trên thế giới hoàn toàn đủ năng lực phục vụ chuyên sâu nhóm nhà đầu tư giao dịch bằng Anh ngữ, Nhật ngữ và Hoa ngữ. Dịch vụ giao dịch trực tuyến. Trong xu hướng phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam với rất nhiều tiềm năng, cùng sự bùng phát của mạng Internet, SBS đã cho ra đời và phát triển thành công hệ thống giao dịch trực tuyến STrade với những tính năng “nhanh chóng - bảo mật - hiệu quả” nên đã thu hút một lượng đông đảo nhà đầu tư mới tham gia vào thị trường. Với mục tiêu “mang chứng khoán đến gần với mọi người”, SBS tin tưởng sẽ bứt phá và vượt xa mọi đối thủ trong lĩnh vực môi giới chứng khoán trong tương lai gần. Nhanh chóng: lệnh được chuyển thẳng vào sàn HOSE và HNX. Bảo mật: dùng 2 tầng mật khẩu tĩnh và động. Hiệu quả: cung cấp các dịch vụ cộng thêm: ứng trước tiền bán chứng khoán, đăng ký quyền mua chứng khoán phát hành thêm, chuyển tiền. Đội ngũ chăm sóc khách hàng trả lời câu hỏi, thắc mắc của quý khách hàng qua điện thoại, email. Yahoo messenger, skype. Dịch vụ chứng khoán niêm yết. Repo chứng khoán. REPO là dịch vụ mua bán chứng khoán có kỳ hạn được áp dụng đối với các loại cổ phiếu chưa được niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là loại hình dịch vụ mà khách hàng bán và mua lại cổ phiếu của chính mình trong một khoảng thời gian thỏa thuận nhất định với SBS. Đối tượng tham gia REPO: Tất cả những tổ chức hoặc cá nhân có nhu cầu về vốn, và có những cổ phiếu nằm trong danh mục REPO của SBS đều có thể tham gia Hợp đồng REPO chứngkhoán. Lợi ích khi tham gia REPO với SBS: Khi sử dụng dịch vụ REPO, quý khách vừa thỏa mãn được nhu cầu về vốn song vẫn được hưởng đầy đủ các quyền lợi khi tiến hành mua lại cổ phiếu Repo. Danh mục REPO đa dạng; lãi suất REPO cạnh tranh, linh hoạt; thủ tục REPO đơn giản, tiện lợi. Hạn mức REPO cao trên thị giá giao dịch tại thời điểm ký kết hợp đồng. Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, năng động. Môi giới cổ phiếu OTC. Tại SBS, các thông tin về chứng khoán OTC thường xuyên được cập nhật, được tổ chức một cách khoa học để các nhà đầu tư có thể tiếp cận các thông tin này qua trang web công ty hoặc qua các tài liệu do công ty cung cấp. Từng bước khẳng định vị thế của mình thông qua những sản phẩm dịch vụ hữu ích mà SBS mang đến cho quý khách hàng. Bên cạnh, những sản phẩm dịch vụ từ lâu vốn là thế mạnh của SBS, trong thời gian vừa qua, SBS đã xây dựng và ngày càng hoàn thiện bộ phận quản lý cổ đông ngày càng chuyên nghiệp và đáng tin cậy có thể quản lý sổ cổ đông và thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán một cách nhanh chóng và hiệu quả. Những lợi thế khi sử dụng dịch vụ của bộ phận quản lý cổ đông của SBS: Tiết kiệm nhân sự, thời gian và chi phí; Bảo mật tuyệt đối thông tin cổ đông; Thủ tục chuyển nhượng gọn - đầy đủ; Xác nhận chuyển nhượng và trả sổ cho cổ đông trong ngày; Báo cáo đúng định kỳ cho Doanh nghiệp.  Ngoài ra, cổ đông còn được hưởng những dịch vụ hỗ trợ khác: Hướng dẫn các CBCNV về hình thức giao dịch trên sàn của Sở giao dịch chứng khoán Tp.HCM , Hà Nội và OTC; Trực tiếp mở Tài Khoản giao dịch cho tất cả CBCNV tại nơi làm việc; Dịch vụ REPO (mua bán có kỳ hạn cổ phiếu chưa niêm yết ); Hỗ trợ cho các cổ đông khi có nhu cầu mua bán cổ phiếu thông qua sàn OTC của SBS,…  Với phương châm “Khách hàng là hạt nhân”, khi hợp tác với Sacombank-SBS, quý doanh nghiệp hoàn toàn có thể yên tâm bởi tính hiệu quả từ các dịch vụ, tính minh bạch của quy trình, sự chuẩn mực của hệ thống tổ chức - quản lý mà SBS luôn tuân thủ.  Hiện nay, SBS là đơn vị uy tín đã nhận ủy quyền quản lý cổ đông cho các doanh nghiệp như: DONGTAM - CTCP Đồng Tâm Long An VD - CTCP Thiết Kế Xây Lắp Viễn Đông TOCONTAPSG - CTCP Xuất nhập khẩu Tạp phẩm Sài Gòn DNA - CTCP Sản xuất - Thương mại Dược phẩm Đông Nam Kết quả đạt được trong năm 2010 Mặc dù mới được thành lập từ tháng 10/2006, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, Sacombank-SBS đã khẳng định được vị trí là một trong bốn công ty chứng khoán với thị phần môi giới dẫn đầu tại Việt Nam với 44.450 tài khoản giao dịch tại thời điểm cuối năm 2010. Trong năm 2010, Sacombank-SBS đã mở thêm được 11.672 tài khoản mới, trong đó: Số tài khoản NĐT trong nước Số tài khoản NĐT nước ngoài Tổ chức 49 18 Cá nhân 11.384 221 Tính đến cuối năm 2010, số tài khoản khách hàng mở tại Sacombank-SBS lên tới 44.450 tài khoản, trong đó: Số tài khoản NĐT trong nước Số tài khoản NĐT nước ngoài Tổ chức 159 75 Cá nhân 42.745 1.471 Thị phần môi giới của Sacombank-SBS so với toàn thị trường Chứng khoán HOSE HNX 2009 2010 2009 2010 Trái phiếu 10,7% 12,05% 7,88% 2,10% Cổ phiếu,chứng chỉ quỹ 7,77% 6,02% 4,18% 4,11% Bên cạnh đó, Sacombank-SBS rất chú trọng vào phát triển nguồn nhân lực của cả công ty nói chung và của Khối Môi giới nói riêng. Các nhân viên môi giới được tạo điều kiện tham gia các khóa đào tạo chứng khoán và trong đó có 33 cán bộ nhân viên đã có chứng chỉ hành nghề. Doanh thu từ hoạt động môi giới chứng khoán(2008 – 2010) Tư vấn Giới thiệu Sacombank-SBS cung cấp đầy đủ các sản phẩm dịch vụ tư vấn doanh nghiệp bao gồm: Tư vấn phát hành chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu và trái phiếu chuyển đổi), tư vấn niêm yết cổ phiếu trên các Sở giao dịch Chứng khoán,tư vấn mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A),tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp,tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp, tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và các nghiệp vụ khác liên quan đến tư vấn tài chính doanh nghiệp. Dịch vụ Tư vấn phát hành: Hỗ trợ doanh nghiệp phương án, quy trình và thủ tục phát hành cổ phiếu, trái phiếu,trái phiếu chuyển đổi gồm phát hành riêng lẻ và chào bán ra công chúng. Tư vấn niêm yết: Hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa các điều kiện niêm yết tại các Sở giao dịch chứng khoán, chuẩn bị hồ sơ và các thủ tục liên quan để niêm yếtcổ phiếu của các doanh nghiệp trên các Sở giao dịch chứng khoán. Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp (M&A): Tư vấn các phương án mua bán và sáp nhập cho doanh nghiệp phù hợp, hiệu quả đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong các thủ tục mua bán sáp nhập với các cơ quan hữu quan. Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp: Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng mô hình tổ chức phù hợp với ngành nghề kinh doanh, với giai đoạn phát triển và với định hướng phát triển của doanh nghiệp. Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng kế hoạch tài chính mục tiêu bao gồm: kế hoạch lợi nhuận, kế hoạch huy động vốn, lộ trình và cơ cấu sở hữu phù hợp để tiến tới niêm yết cổ phiếu của doang nghiệp trên các Sở giao dịch. Tư vấn chuyển đổi doanh nghiệp và tư vấn cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước: Hỗ trợ quy trình chuyển đổi doanh nghiệp thành công ty cổ phần để phục vụ mục tiêu tiếp theo của doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp trong các thủ tục chuyển đổi mô hình hoạt động với các cơ quan hữu quan. Hỗ trợ các doanh nghiệp Nhà nước trong việc xây dựng phương án cổ phần hóa, bao gồm : phương án bán/phát hành thêm cổ phần, phương án cho cán bộ nhân viên và phương án bán /phát hành cho cổ đông chiến lược, tổ chức đại lý đấu giá cổ phần, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thành lập…đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trong các thủ tục liên quan đến cổ phần hóa với các cơ quan chức năng. Các dịch vụ tư vấn khác: Tư vấn chào mua công khai,tư vấn tổ chức Đại hội đồng cổ đông, xây dựng các báo cáo thường niên, tư vấn quan hệ cổ đông và các hoạt động tư vấn khác khi có yêu cầu của khách hàng. Kết quả đạt được trong năm 2010 Năm 2010 , hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp của Sacombank-SBS đã đạt được nhiều thành tích đáng kể với việc triển khai thành công nhiều hợp đồng tư vấn Doanh thu từ hoạt động tư vấn tài chính Doanh thu , lợi nhuận năm 2010 của hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tăng trưởng vượt trội so với các năm 2009, 2008 đóng góp đáng kể vào doanh thu của Sacombank-SBS. Đây là kết quả của việc thực hiện chủ trương đúng đắn của ban điều hành công ty: mở rộng mạng lưới hoạt động sang thị trường các nước khu vực ASEAN, đẩy mạnh phát triển dịch vụ tư vấn tài chính doanh nghiệp và ngân hàng đầu tư làm chiến lược phát triển lâu dài của công ty Phân tích và tư vấn đầu tư Giới thiệu Cùng với sự phát triển nhanh chóng của thị trường chứng khoán những năm gần đây, nhu cầu của nhà đầu tư với các sản phẩm phân tích, tư vấn đầu tư chứng khoán ngày càng cao cả về lượng và chất. Để đáp ứng được nhu cầu đó Sacombank- SBS luôn nỗ lực hoàn thành các sản phẩm của mình đồng thời nghiên cứu và phát triển các sản phẩm mới cho các nhà đầu tư, từng bước khẳng định thế mạnh của một công ty Chứng khoán hàng đầu Việt Nam về mặt phân tích và tư vấn đầu tư chứng khoán Từ tháng 4/2010 Khối phân tích và tư vấn đầu tư đã xây dựng định hướng chiến lược mới với mục đích tạo uy tín trên thị trường bằng cách phát triển những chuyên gia có kiến thức sâu rộng về ngành. Sau gần một năm thay đổi chiến lược Khối phân tích và tư vấn đầu tư đã gây được ấn tượng mạnh với nhà đầu tư đặc biệt là nhà đầu tư tổ chức, với những sản phẩm nghiên cứu- phân tích về thị trường mang mục tiêu chính xác và kịp thời nhất. Dịch vụ Báo cáo ngày- phân tích kĩ thuật Phân tích, cập nhật diễn biến thị trường chứng khoán trong ngày Báo cáo ngành Kết hợp giữa khảo sát thực tế và sự nhận định phân tích sâu sắc của các chuyên viên phân tích. Trong năm vừa qua, khối phân tích đã đưa ra hàng loạt Báo cáo về các ngành đang được quan tâm nhất tại Việt Nam, gây được sự chú ý trong giới tài chính trong và ngoài nước. Các nhận định về triển vọng ngành đã giúp khách hàng có những lựa chọn đầu tư phù hợp với sự biến đổi của thị trường tài chính Báo cáo vĩ mô- phân tích thị trường Phân tích, cập nhật diễn biến nền kinh tế vĩ mô, các chính sách mới có ảnh hưởng tới thị trường chứng khoán. Các báo cáo được công bố phân tích những thông tin công bố cuối tháng của Cục thống kê, các chính sách từ Ngân hàng nhà nước và ban ngành trong tháng Báo cáo phân tích thị trường trái phiếu Phân tích thị trường trái phiếu tại Việt Nam, cập nhật diến biến thị trường trái phiếu theo mỗi tuần/quý/năm. Báo cáo này phân tích ảnh hưởng của thị trường trái phiếu, các dòng vốn có ảnh hưởng tới thị trường cổ phiếu Báo cáo phân tích doanh nghiệp Bao gồm các báo cáo phân tích lần đầu và phân tích cập nhật định kì theo từng sự kiện đặc biệt và công bố kết quả kinh doanh. Sản phẩm này đang được khách hàng quan tâm nhất Tham gia các sự kiện để quảng bá thương hiệu Sacombank- SBS Tham dự các talkshow ở Đài Truyền Hình như: bản tin cuối tuần của FBNC, phân tích kĩ thuật trên FBNC, trên kênh HTV!, SCTV8 Tham gia các talkshow chứng khoán ngành Cộng tác độc quyền với VITV, trên kênh SCTV8, VTC8 trưa và tối chủ nhật cuối tháng Hỗ trợ phân tích các road show niêm yết của các công ty : DLG, NHS, SCR, HQC, SBS,KDH,TAG,CMT Thuyết trình cho khách hàng về ngành, doanh nghiệp tiềm năng Xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ cho mục đích phân tích, xây dựng website Bên cạnh đó, website công ty có sự hợp tác với các kênh tài chính danh tiếng như Bloomberg, vina-finace ( nhật ngữ) là nơi cung cấp thông tin đáng tin cậy cho các nhà đầu tư. Tại đây, các nhà đầu tư có thể cập nhật thông tin doanh nghiệp mà mình quan tâm đầy đủ và nhanh chóng cũng như sử dụng công cụ phân tích kĩ thuật trực tuyến để hỗ trợ việc ra quyết định Kết quả đạt dược trong năm 2010 Khối phân tích và tư vấn đầu tư đã có những bước tiến đáng kể so với năm 2009 cả về chất lượng nhân sự cũng như về các sản phẩm được đưa ra. Khối phân tích và tư vấn đầu tư đã không ngừng tìm kiếm các chuyên viên phân tích, nhằm đáp ứng đầy đủ các lĩnh vực về báo cáo cho thị trường tài chính, đem lại cho Sacombank- SBS một đội ngũ chuyên viên phân tích có chuyên môn và nhiều kinh nghiệm, cụ thể như: Chuyên viên phân tích kĩ thuật, chuyên viên phân tích ngành- phân tích doanh nghiệp, chuyên viên phân tích trái phiếu Thuyết trình cho khách hàng Thực hiện thuyết trình về ngành cho các khách hàng quỹ đầu tư về tình hình vĩ mô, về các doanh nghiệp tiềm năng, ngành thủy sản, thép, bất động sản, đường, cao su, ngân hàng… Ngân hàng đầu tư Giới thiệu Khối ngân hàng đầu tư có vai trò nghiên cứu các công ty thích hợp cho hoạt động đầu tư của sacombank-SBS,tìm kiếm các dự án cho thị trường vốn,thị trường nợ để huy động vốn trong nước và thị trường nước ngoài.Mục tiêu là khai thác tối đa năng lực kết nối nhu cầu về nguồn vốn của các doanh nghiệp với nhu cầu của nhà đầu tư thông qua các sản phẩm tài chính chuyên biệt và sáng tạo. Dịch vụ Thị trường cổ phiếu: Thực hiện huy động vốn cho các doanh nghiệp thông qua phát hành cổ phiếu, trái phiếu, sản phẩm cấu trúc và phái sinh hoặc các công cụ thị trường vốn khác. Thị trường nợ: Cung cấp dịch vụ tư vấn, dàn xếp,bảo lãnh phát hành hoặc đại lý phát hành các công cụ nợ tối ưu. Sản phẩm cấu trúc: Cung cấp sản phẩm tài chính sáng tạo, hiện đại của thị trường tài chính phát triển cho quỹ đầu tư, doanh nghiệp và các đối tác. Thu xếp vốn trước khi thực hiện cổ phần hóa/đợt phát hành: Phát triển các sản phẩm/chương trình tài trợ vốn ngay giai đoạn cổ phần hóa hoặc tăng vốn nhằm đáp ứng những nhu cầu tài chính đặc biệt. Đầu tư chiến lược: Nghiên cứu và tìm kiếm những cơ hội đầu tư chiến lược cho Sacombank-SBS cũng như thực hiện tìm kiếm đối tác chiến lược phù hợp với doanh nghiệp có nhu cầu. Kết quả đạt được: Tại Việt Nam, 2009 được xem là năm khó khăn đối với thị trường chứng khoán và thị trường vốn nói chung. Mặc dù vậy, Sacombank-SBS đã thực hiện được nhiều thương vụ thành công trong nhiều lĩnh vực ngành nghề với sự đa dạng trong các dịch vụ cung cấp. Chính những thành tựu này đã đưa Sacombank-SBS lên bục vinh danh tại lễ trao giải của tổ chức The Asset tại Hong Kong vừa qua với danh hiệu “Dịch vụ ngân hàng đầu tư trong nước tốt nhất”(Best Domestic Investment Bank) Trong năm 2010 và đầu năm 2011,Khối ngân hàng đầu tư đã triển khai một số hợp đồng lớn như: Doanh thu hoạt động ngân hàng đầu tư: -Hoạt động đầu tư chứng khoán, góp vốn Hoạt động bảo lãnh phát hành chứng khoán Giải pháp. Về môi giới SBS đang phấn đấu trở thành nhà môi giới chuyên nghiệp lớn nhất Việt Nam. Các kế hoạch cụ thể bao gồm: không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ . Xây dựng đội ngũ môi giới chuyên nghiệp, chăm sóc tốt khách hàng, bồi dưỡng, đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên môi giới có đủ khả năng, nghiệp vụ đáp ứng theo yêu cầu của thị trường. tăng thị phần môi giới trong các nhóm khách hàng hiện tại, tập trung phát triển khách hàng tổ chức bao gồm trong nước và nước ngoài, phát triển số lượng tài khoản khách hàng. Theo kế hoạch trong năm 2011, số lượng tài khoản mở mới là 3.000 tài khoản và duy trì vị trí trong Top 5 công ty chứng khoán dẫn đầu về thị phần môi giới tại Việt Nam. Phần mềm Front Office (bao gồm phần mềm cho nhân viên môi giới, phầm mềm giao dịch trực tuyến và phần mềm chuyên biệt dành riêng cho các khách hàng VIP) dự tính sẽ đi vào sử dụng vào tháng 3/2011. Đây là phần mềm tiên tiến nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam hiện nay. Phần mềm này có các tính năng ưu việt như: lệnh điều kiện, cảnh báo cho từng mã cố phiếu, thông báo tự động về quyền mua, chia thưởng, tư vấn tự động thời gian thật (real-time) và tốc độ đặt lệnh nhanh hơn. Mở rộng mạng lưới hoạt động: Tập trung mở rộng thị trường hoạt động sang các nước trong khu vực Đông Dương bao gồm Lào và Campuchia nhằm khẳng định vị thế của doanh nghiệp với khu vực và thế giới. Bên cạnh đó, mạng lưới phát triển rộng rãi sẽ góp phần gia tăng doanh thu, lợi nhuận và tạo đà phát triển bền vững cho Sacombank-SBS. Về tư vấn Chiến lược phát triển của Sacombank-SBS là tiếp tục phát huy và nâng cao thương hiệu tư vấn doanh nghiệp hàng đầu khu vực thông qua nguồn nhân lực chất lượng cao, đa dạng hóa các dịch vụ tư vấn, tạo ra nhiều giá trị khác nhau cho doanh nghiệp, cũng như là đơn vị tiên phong cho mảng nghiệp vụ khác như ngân hàng đầu tư và môi giới Cụ thể là: Tiếp tục thực hiện các hợp đồng tư vấn đã ký kết năm 2010 và phấn đấu ký kết thêm các hợp đồng tư vấn tài chính mới Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn niêm yết cổ phiếu, phát hành chứng khoán. Thực hiện đa dạng hóa các dịch vụ gia: tăng tư vấn quan hệ cổ đông, tổ chức Đại hội cổ đông, xây dựng báo cáo thường niên. Xây dựng và phát triển bộ phận tìm kiếm khách hàng mới, nâng cao chất lượng nhân sự cho khối tư vấn thông qua đào tạo tại chỗ, cử đi đào tạo tại các trung tâm và vận động các nhân sự đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn. Phấn đấu đạt mục tiêu toàn bộ các chuyên viên tư vấn dạtđược yêu cầu có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính phục vụ cho công việc tư vấn. Hỗ trợ chuyên gia tư vấn cho công ty con, đẩy mạnh hoạt động tư vấn tài chính doanh nghiệp tại các thị trường mới. Tiếp tục nghiên cứu mở rộng thị trường hoạt động sang Campuchia, Lào và các nước khác trong khu vực. Về phân tích và đầu tư Tiếp tục nâng cao chất lượng và khả năng dự báo, tạo các sản phẩm phân tích hữu ích cho nhà đầu tư. Ngoài ra, Khối phân tích và tư vấn đầu tư cũng hỗ trợ và phối hợp và hỗ trợ khối ngân hàng đầu tư trong công tác tham gia tiếp xúc, tư vấn khách hàng, nhằm tạo uy tín và niềm tin khách hàng với Sacombank-SBS Cụ thể: Tiếp tục củng cố chiến lược hiện tại để đưa khối phân tích và tư vấn đầu tư của Sacombank-SBS trở thành một trong những công ty phân tích hàng đầu thị trường. Đẩy mạnh các chương trình đào tạo để phát triển đội ngũ phân tích kinh nghiệm nhạy bén,xây dựng đào tạo đội ngũ kế thừa hàng năm. Phát triển sản phẩm mới như: chiến lược hàng tháng và hàng quý. Mở rộng báo cáo sang thị trường Lào và thị trường Campuchia nhằm phục vụ cho các chi nhánh Sacombank-SBS tại nước sở tại và các nhà đầu tư Việt Nam. Tiếp tục kết hợp với Khối Tư vấn và bộ phận quan hệ công chúng (PR) để tạo ra giá trị gia tăng nhằm quảng bá cho thương hiệu Sacombank-SBS. Về ngân hàng đầu tư Chiến lược phát triển mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư là khai thác tối đa năng lực kết nối nhu cầu về nguồn vốn của các doanh nghiệp với các nhu cầu của nhà đầu tư thông qua các sản phẩm tài chính chuyên biệt và sáng tạo, thiết kế các gói giải pháp tài chính lý tưởng nhằm tối ưu danh mục đầu tư của khách hàng. Trong giai đoạn 2011-2015, Sacombank-SBS đã định hướng phát triển tập trung vào hoạt động dịch vụ ngân hàng đầu tư, đưa các giải pháp và phương án tăng vốn cho doanh nghiệp theo phương án tối ưu nhất. Trên cơ sở đó, các khoản phí dịch vụ tư vấn và phát hành sẽ chiếm ưu thế, hoạt động tự doanh chỉ còn tập trung lại ở những cổ phiếu có mức sinh lợi cao, đầu tư theo chiến lược dài hạn. Tuy nhiên, để nắm lấy cơ hội thị trường, bộ phận tự doanh cũng sẽ được tập trung trong ngắn hạn nhằm mang về những khoản lợi nhuận bổ sung, theo đó, khoản đầu tư sẽ khoảng 10%-20% vốn điều lệ. Ngoài ra, Khối ngân hàng đầu tư cũng liên tục cập nhật về tình hình vĩ mô, tích cực tìm kiếm các cơ hội đầu tư tại thị trường chứng khoán Lào và Campuchia, cũng như tư vấn dịch vụ khác đến các khách hàng tại hai thị trường mới này, với định hướng Sacombank –SBS là cửa ngõ kết nối khu vực

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHoạt động kinh doanh chứng khoán của công ty chứng khoán Sacombank SBS.doc
Luận văn liên quan