Học viện công nghệ bưu chính viễn thông - Ngân hàng câu hỏi thi hết học phần - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam

HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI HẾT HỌC PHẦN HỌC PHẦN: LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (60 tiết – 4 tín chỉ) 1. Trình bày: 1.1. Cuộc khủng hoảng về con đường cứu nước đầu thế kỷ XX của Việt Nam? 1.2. Quá trình tìm tòi con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc. 1.3. Nội dung cơ bản của đường lối cứu nước của Nguyễn Ái Quốc được thể hiện trong tác phẩm “ đường cách mệnh” 2. Trình bày nội dung cơ bản, ý nghĩa của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam ? 3. Trình bày tiến trình nhân thức và phát triển về lý luận đường lối chủ trương cách mạng Việt Nam của Đảng trong giai đoạn 1930 -

rarChia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2512 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Học viện công nghệ bưu chính viễn thông - Ngân hàng câu hỏi thi hết học phần - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • rarHọc viện công nghệ bưu chính viễn thông - Ngân hàng câu hỏi thi hết học phần - Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam.rar