Huy động vốn tại công ty TC Dầu Khí

Huy động vốn tại cty TC Dầu Khí Trong vài thập kỷ qua, dầu khí là một trong những vấn đề được quan tâm nhất trong trong nền kinh tế thế giới. Có thể nói chưa có một khoáng sản nào mà phạm vi sử dụng đa dạng và phổ biến như dầu khí. Với sự tiến bộ của khoa học-công nghệ như vũ bão, chưa có thể tính hết được sự đóng góp của dầu khí với đời sống con người. Nhu cầu về dầu khí trên thế giới ngày càng tăng, do sự khan hiếm và phân bố không đồng đều (Trung Cận Đông khu vực tập trung nhiều dầu mỏ và khí thiên nhiên nhất trên thế giới lại bất ổn về tình hình chính trị) mà vấn đề an ninh năng lượng đã trở thành mối quan tâm lớn của mỗi quốc gia. Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt nam đã thực hiện theo tư tưởng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước trong thời kỳ công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước là phát huy nội lực tìm kiếm và sử dụng có hiệu quả nguồn nhiên liệu có sẵn trong nước cũng như để đảm bảo an ninh quốc gia, giữ vững nguyên tắc độc lập, tự chủ, đa phương đa dạng trong hợp tác quốc tế làm cơ sở cho sự phát triển kinh tế của các ngành kinh tế khác. Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác dầu khí Việt Nam trực thuộc Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã tổ chức điều hành và triển khai các dự án tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí trong nước và nước ngoài, tham gia như một bên nhà thầu cùng các đối tác triển khai các hợp đồng phân chia sản phẩm, các hợp đồng hợp tác kinh doanh, các hợp đồng liên doanh và liên doanh điều hành chung, tổ chức triển khai các hoạt động kinh doanh dịch vụ hỗ trợ chuyên ngành liên quan, sản xuất kinh doanh các nguồn tài nguyên khác và thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Tập đoàn phân công. Sau một thời gian thực tập nghiệp vụ kinh tế tại Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí nhằm: - Làm quen với công tác sản xuất kinh doanh, nắm được quy trình sản xuất các loại công tác chủ yếu trong doanh nghiệp dầu khí. - Nắm được tình hình tổ chức quản lý – tổ chức sản xuất, tổ chức lao động, tổ chức tiền lương, việc thực hiện kế hoạch sản xuất – kỹ thuật – tài chính của doanh nghịêp. - Thu thập số liệu cần thiết số liệu cần thiết em đã viết báo cáo kết quả thưc tập tổng hợp về công ty. Báo cáo gồm 3 chương: - Chương 1: Giới thiệu khái quát về Tổng Công ty - Chương 2: Các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty - Chương 3 : Phương hướng phát triển công ty trong năm 2009 Trong quá trình thực tập chân thành cảm ơn PGS. TS Nguyễn Thị Hường và CBCNV Tổng Công ty đã hướng dẫn và tạo điều kiện giúp đỡ em tìm hiểu nhưng thông tin cần thiết trong đợt thực tập tốt nghiệp này. CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ TỔNG CÔNG TY I.Quá trình hình thành và phát triển của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí Việt Nam 1.1.Quá trình hình thành của Tổng Công ty Thăm dò Khai thác dầu khí Việt Nam Thực hiện chính sách mở cửa của Đảng và Chính phủ nhằm thu hút các Công ty Dầu khí quốc tế đầu tư tìm kiếm thăm dò dầu khí tại Việt Nam, ngay từ năm 1987, Tổng cục Dầu khí (sau là Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam và nay là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam) đã ra quyết định thành lập Công ty PV-II. Ngày 17/11/1988 Tổng cục Dầu khí đã ra Quyết định số 1195/TC-DK thành lập Công ty Petrovietnam I (PV-I), là tiền thân của Công ty Thăm dò-Khai thác Dầu khí (PVEP) và Công ty Đầu tư-Phát triển Dầu khí (PIDC) với nhiệm vụ giám sát các hợp đồng thăm dò, tìm kiếm dầu khí triển khai tại thềm lục địa phía Bắc (PV I) và phía Nam Việt Nam (PV II). Trong giai đoạn 1990-1992, số lượng các hợp đồng chia sản phẩm (PSC) được ký kết tăng cao (thời điểm cao nhất tới gần 40 hợp đồng), quy mô và phạm vi hợp đồng có nhiều thay đổi. Để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giám sát các hợp đồng PSC cũng như công tác thăm dò và khai thác dầu khí, Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam quyết định đổi tên Công ty PV-I thành Công ty Giám sát các hợp đồng chia sản phẩm (PVSC) và công ty PV-II thành Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP). Với mục tiêu đầu tư tìm kiếm, thăm dò, khai thác ra nước ngoài, ngày 14/12/2000 Tổng Công ty Dầu khí Việt Nam đã có Quyết định số 2171/QĐ - HĐQT thành lập Công ty Đầu tư-Phát triển Dầu khí (PIDC) trên cơ sở tổ chức lại Công ty PVSC. Sự ra đời của Công ty Đầu tư – Phát triển Dầu khí (PIDC) đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử phát triển Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí ngày nay với việc PIDC tăng cường đầu tư ở trong nước và bắt đầu triển khai đầu tư vào thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài với các dự án đầu tiên được kí kết ở Iraq, Algeria, Malaisia, Indonesia. Ngày 04/05/2007, Tập doàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam đã ra Quyết định số 1311/QĐ - DKVN thành lập Công ty mẹ-Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí trên cơ sở tổ chức lại hai công ty PVEP và PIDC. Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí hoạt động theo mô hình công ty mẹ-công ty con, trong đó Công ty mẹ-Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên do Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam nắm giữ 100% vốn điều lệ. Việc thành lập Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí nhằm thống nhất hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam và ở nươc ngoài. 1.2. Quá trình phát triển của Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí. Sự ra đời của Công ty Đầu tư – Phát triển Dầu khí (PIDC) vào năm 2000 đã đánh dấu một bước ngoặt trong lịch sử phát triển Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí ngày nay với việc PIDC tăng cường đầu tư ở trong nước và bắt đầu triển khai đầu tư vào thăm dò khai thác dầu khí ở nước ngoài với các dự án đầu tiên được kí kết ở Iraq, Algeria, Malaisia, Indonesia. Trong cùng thời gian này, Công ty thăm dò và khai thác dầu khí đã tăng cường sự tham gia góp vốn vào các dự án, bắt đầu triển khai điều hành các dự án quan trọng trong khi tiếp tục thực hiện nhiệm vụ quản lý hoạt động dầu khí của các nhà thầu trong các hợp đồng dầu khí. Việc thành lập Tổng Công ty Thăm dò và Khai thác Dầu khí là một bước phát triển quan trọng của ngành dầu khí nhằm thống nhất hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí ở Việt Nam và nước ngoài. Hiện nay PVEP đang giám sát, quản lý, tham gia góp vốn 42 đề án thuộc phạm vi các hợp đồng PSC, JOC, BC, đề án khai thac dầu khí tự lực cũng như các nhiệm vụ tìm kiếm thăm dò khác theo phân công của Tập đoàn. PVEP đang tham gia và là nhà điều hành trong 10 đề án khai thác với 8 đề án cùng với các nhà thầu dầu khí nước ngoài hay công ty liên doanh điều hành chung với phần tham gia góp vốn của PVEP từ 12,5-50%. Hai đề án còn lại Đại Hùng và Tiền Hải với phần vốn góp của PVEP là 100%. Tổng Công ty PVEP cũng đang hết sức tích cực trong việc tìm kiếm các cơ hội thăm dò và khai thác dầu khí ở nước ngoài. Hiện nay có 11 đề án đang hoạt động ở nước ngoài cũng như hàng loạt các dự án khác đang trong quá trình triển khai tích cực. II.Mô hình tổ chức sản xuất và tổ chức bộ máy quản trị. 2.1.Sơ đồ bộ máy Tổng Công ty Thăm dò Khai Thác Dầu khí( xem sơ đồ hình 1 trang 4) -Về cơ cấu tổ chức theo không gian Tổng công ty bao gồm các cơ quan sau: + Trụ sở chính được đặt tại tòa nhà của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại số 18 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội. + Hai chi nhánh đóng tại thành phố Hồ Chí Minh và Venezuela. + Hai công ty. + 10 liên doanh điều hành chung như: Cửu Long JOC, Hoàng Long JOC, . - Về cơ cấu bộ máy quản trị. Tổng Công ty là một doanh nghiệp lớn nên bộ máy quản trị bao gổm 3 cấp quản trị trong đó: cấp quản trị cao nhất là Hội đồng thành viên và Ban giám đốc. Các nhà quản trị cấp trung là lãnh đạo của các chi nhánh và các công ty con . Sau cùng là các bộ phận chức năng của các công ty con. - Nguyên tắc hoạt động của bộ máy điều hành quản lý: + Tổng Công ty Thăm dò Khai thácĐầu khí Việt Nam chịu sự quản lý của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, thực hiện theo chế độ thủ trưởng, thực hiện theo chế độ dân chủ. + Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí Việt Nam có trách nhiệm giữ gìn tài sản, thường xuyên nâng cấp, cải tạo cơ sở vật chất, điều kiện kinh doanh, điều kiện làm việc của công nhân. 2.2.Chức năng và mối quan hệ của các phòng ban. Bộ máy quản lý và điều hành của PVEP được tổ chức theo cơ cấu trực tuyến chức năng. Cơ cấu tổ chức hiện tại của công ty bao gồm: * Hội đồng thành viên * Ban giám đốc * 18 phòng ban chức năng * Hai chi nhánh đóng tại thành phố Hồ Chí Minh và Venezuela. * 10 công ty. * 10 liên doanh điều hành chung như: Cửu Long JOC, Hoàng Long JOC, .

doc27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1810 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Huy động vốn tại công ty TC Dầu Khí, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Lêi nãi ®Çu Trong vµi thËp kû qua, dÇu khÝ lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc quan t©m nhÊt trong trong nÒn kinh tÕ thÕ giíi. Cã thÓ nãi ch­a cã mét kho¸ng s¶n nµo mµ ph¹m vi sö dông ®a d¹ng vµ phæ biÕn nh­ dÇu khÝ. Víi sù tiÕn bé cña khoa häc-c«ng nghÖ nh­ vò b·o, ch­a cã thÓ tÝnh hÕt ®­îc sù ®ãng gãp cña dÇu khÝ víi ®êi sèng con ng­êi. Nhu cÇu vÒ dÇu khÝ trªn thÕ giíi ngµy cµng t¨ng, do sù khan hiÕm vµ ph©n bè kh«ng ®ång ®Òu (Trung CËn §«ng khu vùc tËp trung nhiÒu dÇu má vµ khÝ thiªn nhiªn nhÊt trªn thÕ giíi l¹i bÊt æn vÒ t×nh h×nh chÝnh trÞ) mµ vÊn ®Ò an ninh n¨ng l­îng ®· trë thµnh mèi quan t©m lín cña mçi quèc gia. TËp ®oµn DÇu khÝ Quèc gia ViÖt nam ®· thùc hiÖn theo t­ t­ëng chØ ®¹o cña §¶ng vµ Nhµ n­íc trong thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc lµ ph¸t huy néi lùc t×m kiÕm vµ sö dông cã hiÖu qu¶ nguån nhiªn liÖu cã s½n trong n­íc còng nh­ ®Ó ®¶m b¶o an ninh quèc gia, gi÷ v÷ng nguyªn t¾c ®éc lËp, tù chñ, ®a ph­¬ng ®a d¹ng trong hîp t¸c quèc tÕ lµm c¬ së cho sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña c¸c ngµnh kinh tÕ kh¸c. Tæng C«ng ty Th¨m dß vµ Khai th¸c dÇu khÝ ViÖt Nam trùc thuéc TËp ®oµn DÇu khÝ Quèc gia ViÖt Nam ®· tæ chøc ®iÒu hµnh vµ triÓn khai c¸c dù ¸n t×m kiÕm, th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ trong n­íc vµ n­íc ngoµi, tham gia nh­ mét bªn nhµ thÇu cïng c¸c ®èi t¸c triÓn khai c¸c hîp ®ång ph©n chia s¶n phÈm, c¸c hîp ®ång hîp t¸c kinh doanh, c¸c hîp ®ång liªn doanh vµ liªn doanh ®iÒu hµnh chung, tæ chøc triÓn khai c¸c ho¹t ®éng kinh doanh dÞch vô hç trî chuyªn ngµnh liªn quan, s¶n xuÊt kinh doanh c¸c nguån tµi nguyªn kh¸c vµ thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c khi ®­îc TËp ®oµn ph©n c«ng. Sau mét thêi gian thùc tËp nghiÖp vô kinh tÕ t¹i Tæng C«ng ty Th¨m dß Khai th¸c dÇu khÝ nh»m: - Lµm quen víi c«ng t¸c s¶n xuÊt kinh doanh, n¾m ®­îc quy tr×nh s¶n xuÊt c¸c lo¹i c«ng t¸c chñ yÕu trong doanh nghiÖp dÇu khÝ. - N¾m ®­îc t×nh h×nh tæ chøc qu¶n lý – tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng, tæ chøc tiÒn l­¬ng, viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch s¶n xuÊt – kü thuËt – tµi chÝnh cña doanh nghÞªp. - Thu thËp sè liÖu cÇn thiÕt sè liÖu cÇn thiÕt em ®· viÕt b¸o c¸o kÕt qu¶ th­c tËp tæng hîp vÒ c«ng ty. B¸o c¸o gåm 3 ch­¬ng: - Ch­¬ng 1: Giíi thiÖu kh¸i qu¸t vÒ Tæng C«ng ty - Ch­¬ng 2: C¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty - Ch­¬ng 3 : Ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn c«ng ty trong n¨m 2009 Trong qu¸ tr×nh thùc tËp ch©n thµnh c¶m ¬n PGS. TS NguyÔn ThÞ H­êng vµ CBCNV Tæng C«ng ty ®· h­íng dÉn vµ t¹o ®iÒu kiÖn gióp ®ì em t×m hiÓu nh­ng th«ng tin cÇn thiÕt trong ®ît thùc tËp tèt nghiÖp nµy. Ch­¬ng 1: giíi thiÖu kh¸I qu¸t vÒ tæng c«ng ty I.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty Th¨m dß Khai th¸c dÇu khÝ ViÖt Nam 1.1.Qu¸ tr×nh h×nh thµnh cña Tæng C«ng ty Th¨m dß Khai th¸c dÇu khÝ ViÖt Nam Thùc hiÖn chÝnh s¸ch më cöa cña §¶ng vµ ChÝnh phñ nh»m thu hót c¸c C«ng ty DÇu khÝ quèc tÕ ®Çu t­ t×m kiÕm th¨m dß dÇu khÝ t¹i ViÖt Nam, ngay tõ n¨m 1987, Tæng côc DÇu khÝ (sau lµ Tæng C«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam vµ nay lµ TËp ®oµn DÇu khÝ Quèc gia ViÖt Nam) ®· ra quyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty PV-II. Ngµy 17/11/1988 Tæng côc DÇu khÝ ®· ra QuyÕt ®Þnh sè 1195/TC-DK thµnh lËp C«ng ty Petrovietnam I (PV-I), lµ tiÒn th©n cña C«ng ty Th¨m dß-Khai th¸c DÇu khÝ (PVEP) vµ C«ng ty §Çu t­-Ph¸t triÓn DÇu khÝ (PIDC) víi nhiÖm vô gi¸m s¸t c¸c hîp ®ång th¨m dß, t×m kiÕm dÇu khÝ triÓn khai t¹i thÒm lôc ®Þa phÝa B¾c (PV I) vµ phÝa Nam ViÖt Nam (PV II). Trong giai ®o¹n 1990-1992, sè l­îng c¸c hîp ®ång chia s¶n phÈm (PSC) ®­îc ký kÕt t¨ng cao (thêi ®iÓm cao nhÊt tíi gÇn 40 hîp ®ång), quy m« vµ ph¹m vi hîp ®ång cã nhiÒu thay ®æi. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ c«ng t¸c qu¶n lý, gi¸m s¸t c¸c hîp ®ång PSC còng nh­ c«ng t¸c th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ, Tæng C«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam quyÕt ®Þnh ®æi tªn C«ng ty PV-I thµnh C«ng ty Gi¸m s¸t c¸c hîp ®ång chia s¶n phÈm (PVSC) vµ c«ng ty PV-II thµnh C«ng ty Th¨m dß Khai th¸c DÇu khÝ (PVEP). Víi môc tiªu ®Çu t­ t×m kiÕm, th¨m dß, khai th¸c ra n­íc ngoµi, ngµy 14/12/2000 Tæng C«ng ty DÇu khÝ ViÖt Nam ®· cã QuyÕt ®Þnh sè 2171/Q§ - H§QT thµnh lËp C«ng ty §Çu t­-Ph¸t triÓn DÇu khÝ (PIDC) trªn c¬ së tæ chøc l¹i C«ng ty PVSC. Sù ra ®êi cña C«ng ty §Çu t­ – Ph¸t triÓn DÇu khÝ (PIDC) ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt trong lÞch sö ph¸t triÓn Tæng c«ng ty Th¨m dß Khai th¸c DÇu khÝ ngµy nay víi viÖc PIDC t¨ng c­êng ®Çu t­ ë trong n­íc vµ b¾t ®Çu triÓn khai ®Çu t­ vµo th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi víi c¸c dù ¸n ®Çu tiªn ®­îc kÝ kÕt ë Iraq, Algeria, Malaisia, Indonesia. Ngµy 04/05/2007, TËp doµn DÇu khÝ Quèc gia ViÖt Nam ®· ra QuyÕt ®Þnh sè 1311/Q§ - DKVN thµnh lËp C«ng ty mÑ-Tæng C«ng ty Th¨m dß Khai th¸c DÇu khÝ trªn c¬ së tæ chøc l¹i hai c«ng ty PVEP vµ PIDC. Tæng C«ng ty Th¨m dß Khai th¸c DÇu khÝ ho¹t ®éng theo m« h×nh c«ng ty mÑ-c«ng ty con, trong ®ã C«ng ty mÑ-Tæng C«ng ty Th¨m dß Khai th¸c DÇu khÝ lµ C«ng ty Tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n Nhµ n­íc mét thµnh viªn do TËp ®oµn DÇu khÝ Quèc gia ViÖt Nam n¾m gi÷ 100% vèn ®iÒu lÖ. ViÖc thµnh lËp Tæng C«ng ty Th¨m dß Khai th¸c DÇu khÝ nh»m thèng nhÊt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ ë ViÖt Nam vµ ë n­¬c ngoµi. 1.2. Qu¸ tr×nh ph¸t triÓn cña Tæng C«ng ty Th¨m dß vµ Khai th¸c DÇu khÝ. Sù ra ®êi cña C«ng ty §Çu t­ – Ph¸t triÓn DÇu khÝ (PIDC) vµo n¨m 2000 ®· ®¸nh dÊu mét b­íc ngoÆt trong lÞch sö ph¸t triÓn Tæng c«ng ty Th¨m dß Khai th¸c DÇu khÝ ngµy nay víi viÖc PIDC t¨ng c­êng ®Çu t­ ë trong n­íc vµ b¾t ®Çu triÓn khai ®Çu t­ vµo th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi víi c¸c dù ¸n ®Çu tiªn ®­îc kÝ kÕt ë Iraq, Algeria, Malaisia, Indonesia. Trong cïng thêi gian nµy, C«ng ty th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ®· t¨ng c­êng sù tham gia gãp vèn vµo c¸c dù ¸n, b¾t ®Çu triÓn khai ®iÒu hµnh c¸c dù ¸n quan träng trong khi tiÕp tôc thùc hiÖn nhiÖm vô qu¶n lý ho¹t ®éng dÇu khÝ cña c¸c nhµ thÇu trong c¸c hîp ®ång dÇu khÝ. ViÖc thµnh lËp Tæng C«ng ty Th¨m dß vµ Khai th¸c DÇu khÝ lµ mét b­íc ph¸t triÓn quan träng cña ngµnh dÇu khÝ nh»m thèng nhÊt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong lÜnh vùc th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ ë ViÖt Nam vµ n­íc ngoµi. HiÖn nay PVEP ®ang gi¸m s¸t, qu¶n lý, tham gia gãp vèn 42 ®Ò ¸n thuéc ph¹m vi c¸c hîp ®ång PSC, JOC, BC, ®Ò ¸n khai thac dÇu khÝ tù lùc còng nh­ c¸c nhiÖm vô t×m kiÕm th¨m dß kh¸c theo ph©n c«ng cña TËp ®oµn. PVEP ®ang tham gia vµ lµ nhµ ®iÒu hµnh trong 10 ®Ò ¸n khai th¸c víi 8 ®Ò ¸n cïng víi c¸c nhµ thÇu dÇu khÝ n­íc ngoµi hay c«ng ty liªn doanh ®iÒu hµnh chung víi phÇn tham gia gãp vèn cña PVEP tõ 12,5-50%. Hai ®Ò ¸n cßn l¹i §¹i Hïng vµ TiÒn H¶i víi phÇn vèn gãp cña PVEP lµ 100%. Tæng C«ng ty PVEP còng ®ang hÕt søc tÝch cùc trong viÖc t×m kiÕm c¸c c¬ héi th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi. HiÖn nay cã 11 ®Ò ¸n ®ang ho¹t ®éng ë n­íc ngoµi còng nh­ hµng lo¹t c¸c dù ¸n kh¸c ®ang trong qu¸ tr×nh triÓn khai tÝch cùc. II.M« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt vµ tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ. 2.1.S¬ ®å bé m¸y Tæng C«ng ty Th¨m dß Khai Th¸c DÇu khÝ( xem s¬ ®å h×nh 1 trang 4) -VÒ c¬ cÊu tæ chøc theo kh«ng gian Tæng c«ng ty bao gåm c¸c c¬ quan sau: + Trô së chÝnh ®­îc ®Æt t¹i tßa nhµ cña TËp ®oµn DÇu khÝ ViÖt Nam t¹i sè 18 L¸ng H¹, Ba §×nh, Hµ Néi. + Hai chi nh¸nh ®ãng t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Venezuela. + Hai c«ng ty. + 10 liªn doanh ®iÒu hµnh chung nh­: Cöu Long JOC, Hoµng Long JOC,…. - VÒ c¬ cÊu bé m¸y qu¶n trÞ. Tæng C«ng ty lµ mét doanh nghiÖp lín nªn bé m¸y qu¶n trÞ bao gæm 3 cÊp qu¶n trÞ trong ®ã: cÊp qu¶n trÞ cao nhÊt lµ Héi ®ång thµnh viªn vµ Ban gi¸m ®èc. C¸c nhµ qu¶n trÞ cÊp trung lµ l·nh ®¹o cña c¸c chi nh¸nh vµ c¸c c«ng ty con . Sau cïng lµ c¸c bé phËn chøc n¨ng cña c¸c c«ng ty con. - Nguyªn t¾c ho¹t ®éng cña bé m¸y ®iÒu hµnh qu¶n lý: Tæng C«ng ty Th¨m dß Khai th¸c§Çu khÝ ViÖt Nam chÞu sù qu¶n lý cña TËp ®oµn DÇu khÝ ViÖt Nam, thùc hiÖn theo chÕ ®é thñ tr­ëng, thùc hiÖn theo chÕ ®é d©n chñ. Tæng C«ng ty Th¨m dß Khai th¸c DÇu khÝ ViÖt Nam cã tr¸ch nhiÖm gi÷ g×n tµi s¶n, th­êng xuyªn n©ng cÊp, c¶i t¹o c¬ së vËt chÊt, ®iÒu kiÖn kinh doanh, ®iÒu kiÖn lµm viÖc cña c«ng nh©n. 2.2.Chøc n¨ng vµ mèi quan hÖ cña c¸c phßng ban. Bé m¸y qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh cña PVEP ®­îc tæ chøc theo c¬ cÊu trùc tuyÕn chøc n¨ng. C¬ cÊu tæ chøc hiÖn t¹i cña c«ng ty bao gåm: Héi ®ång thµnh viªn Ban gi¸m ®èc 18 phßng ban chøc n¨ng Hai chi nh¸nh ®ãng t¹i thµnh phè Hå ChÝ Minh vµ Venezuela. 10 c«ng ty. 10 liªn doanh ®iÒu hµnh chung nh­: Cöu Long JOC, Hoµng Long JOC,…. H×nh 1 2.2.1. NhiÖm vô chung cña c¸c phßng. - C¸c phßng cã chøc n¨ng chung lµ tham m­u, gióp viÖc cho Ban Tæng gi¸m ®èc vµ Héi ®ång thµnh viªn Tæng C«ng ty trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty, theo lÜnh vùc ho¹t ®éng cña phßng; - Chñ tr× xö lý vµ gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc liªn quan trùc tiÕp ®Õn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ cña phßng theo quy ®Þnh; - §Çu mèÝ gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc liªn quan ®Õn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña phßng mµ cã sù tham gia cña c¸c phßng, ®¬n vÞ kh¸c; - Tham gia, phèi hîp gi¶i quyÕt c¸c c«ng viÖc cña c¸c phßng, ®¬n vÞ kh¸c cã liªn quan ®Õn chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cô thÓ cña phßng m×nh, theo sù chØ ®¹o cña L·nh ®¹o Tæng C«ng ty hoÆc khi ®­îc c¸c phßng kh¸c ®Ò nghÞ; - Hç trî triÓn khai vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn, ®iÒu hµnh c¸c dù ¸n cña c¸c C«ng ty con, ®¬n vÞ thµnh viªn, ®¬n vÞ trùc thuéc cña Tæng c«ng ty; - X©y dùng quy ®Þnh, quy tr×nh lµm viÖc cña phßng ®¶m b¶o thèng nhÊt vµ phï hîp víi quy ®Þnh vµ ho¹t ®éng chung cña Tæng C«ng ty, tham gia x©y dùng c¸c quy chÕ, chÝnh s¸ch, quy ®Þnh néi bé cña Tæng C«ng ty liªn quan ®Õn lÜnh vùc ho¹t ®éng cña phßng; - X©y dùng vµ ®Ò xuÊt c¬ cÊu tæ chøc, ®Þnh biªn lao ®éng cña phßng, x©y dùng tiªu chuÈn chøc danh, tæ chøc ho¹t ®éng phßng theo c¬ cÊu ®· ®­îc phª duyÖt vµ bè trÝ nh©n lùc theo ®óng chøc danh quy ®Þnh; - Tham gia x©y dùng chiÕn l­îc ph¸t triÓn, kÕ ho¹ch ng¾n h¹n, trung h¹n vµ dµi h¹n cña Tæng C«ng ty; - Trùc tiÕp qu¶n lý lao ®éng, giê c«ng lao ®éng, ®Ò xuÊt chÕ ®é l­¬ng, th­ëng, thi ®ua khen th­ëng, kû luËt ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn phßng m×nh; - §¶m b¶o nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ trong mçi phßng, x©y dùng tËp thÓ phßng g¾n bã, ®oµn kÕt, ®¸nh gi¸ c«ng b»ng, ph¸t huy n¨ng lùc lµm viÖc cña nh©n viªn; - B¸o c¸o ho¹t ®éng cña phßng theo ®Þnh kú tuÇn, th¸ng, quý, n¨m vµ b¸o c¸o ®ét xuÊt theo yªu c©u cña L·nh ®¹o Tæng C«ng ty, b¸o c¸o tæng kÕt c«ng t¸c hµng n¨m trªn c¸c lÜnh vùc ho¹t ®éng cña phßng; .V¨n phßng * Chøc n¨ng: Tham m­u, gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ triÓn khai c«ng t¸c v¨n th­, hµnh chÝnh vµ qu¶n trÞ trong vµ ngoµi n­íc cña Tæng C«ng ty. Phßng qu¶n lý Dù ¸n trong n­íc. * Chøc n¨ng Tham m­u, gÝup viÖc Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý viÖc ®Çu t­ cña Tæng C«ng ty trong c¸c H§DK mµ Tæng C«ng ty lµ mét bªn ký kÕt ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng t×m kiÔm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ë trong n­íc. Phßng Qu¶n lý dù ¸n n­íc ngoµi. * Chøc n¨ng Tham m­u, gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý viÖc ®Çu t­ cña Tæng C«ng ty trong c¸c H§DK mµ Tæng C«ng ty lµ mét bªn ký kÕt ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ë n­íc ngoµi. Phßng KÕ ho¹ch - §Çu t­. * Chøc n¨ng Tham m­u gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ triÓn khai c«ng t¸c chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch vµ ®Çu t­ cña Tæng C«ng ty. Phßng dù ¸n míi * Chøc n¨ng Tham m­u, gióp viÖc Tæng Gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ triÓn khai c«ng t¸c t×m kiÕm th¨m dß vµ lùa chon c¸c dù ¸n dÇu khÝ míi. Phßng Tµi chÝnh - KÕ to¸n vµ KiÓm to¸n. * Chøc n¨ng. Tham m­u gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh, kÕ to¸n, vèn vµ tµi s¶n cña Tæng C«ng ty, kiÓm to¸n c¸c dù ¸n cña Tæng C«ng ty trong c¸c H§DK vµ c¸c ®¬n vÞ cña Tæng C«ng ty. Phßng Tæ chøc-Nh©n sù vµ §µo t¹o. * Chøc n¨ng Tham m­u gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh c«ng t¸c tæ chøc, c¸n bé, lao ®éng, tiÒn l­¬ng, ®µo t¹o vµ ph¸t triÓn nguån nh©n lùc, thi ®ua khen th­ëng, kû luËt cña Tæng C«ng ty, cung øng lao ®éng cho c¸c ®èi t¸c, c¸c nhµ thÇu dÇu khÝ. Phßng LuËt. * Chøc n¨ng Tham m­u, gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý, ®iÒu hµnh c«ng t¸c ph¸p lý, t­ vÊn vÒ mÆt ph¸p lý trong toµn Tæng C«ng ty. Phßng Quan hÖ ®èi ngo¹i. * Chøc n¨ng Tham m­u, gióp viÖc Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ triÓn khai c«ng t¸c ®èi ngo¹i cña Tæng C«ng ty ë c¶ trong n­íc vµ n­íc ngoµi. Phßng C«ng nghÖ th«ng tin vµ L­u tr÷ * Chøc n¨ng Tham m­u, gióp Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng trong lÜnh vùc C«ng nghÖ th«ng tin (CNTT), viÔn th«ng vµ c«ng t¸c l­u tr÷, th­ viÖn cña Tæng C«ng ty. Phßng Th­¬ng m¹i vµ §Êu thÇu * Chøc n¨ng Tham m­u, gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ triÓn khai c«ng t¸c th­¬ng m¹i vµ c¸c ho¹t ®éng ®Êu thÇu cña Tæng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trong Tæng C«ng ty. Phßng Søc khoÎ - An toµn vµ M«i tr­êng * Chøc n¨ng Tham m­u, gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ triÓn khai c«ng t¸c Søc khoÎ - An toµn vµ M«i tr­êng (SKATMT) trong toµn bé c¸c ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty vµ c¸c ®¬n vÞ trong Tæng C«ng ty. Phßng T×m KiÕm Th¨m Dß trong n­íc *Chøc n¨ng Tham m­u gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý ®iÒu hµnh vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng timg kiÕm th¨m dß dÇu khÝ ë trong n­íc. Phßng T×m KiÕm Th¨m dß ë n­íc ngoµi * Chøc n¨ng Tham m­u, gióp viÖc cho Tæng Gi¸m ®èc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng t×m kiÕm th¨m dß dÇu khÝ ë n­íc ngoµi. Phßng C«ng nghÖ Má * Chøc n¨ng Tham m­u , gióp viÖc cho Tæng Gi¸m ®èc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng c«ng nghÖ má phôc vô c«ng t¸c th¨m dß, thÈm l­îng, ph¸t triÓn vµ khai th¸c má cña Tæng C«ng ty; Phßng Ph¸t triÓn vµ Khai th¸c * Chøc n¨ng Tham m­u, gióp viÖc cho Tæng gi¸m ®èc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ triÓn khai c¸c ho¹t ®éng ph¸t trتn vµ khai th¸c má cña Tæng C«ng ty; Phßng Khoan * Chøc n¨ng Tham m­u, gióp viÖc Tæng Gi¸m ®èc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ triÓn khai c¸c nhiÖm vô kü thuËt vµ c«ng nghÖ khoan vµ tæ chøc gi¸m s¸t/thi c«ng c¸c ho¹t ®éng khoan th¨m dß, ph¸t triÓn vµ khai thÊc c¸c dù ¸n cña Tæng C«ng ty trong vµ ngoµi n­íc. ; Phßng Hç trî s¶n xuÊt * Chøc n¨ng Tham m­u, gióp viÖc cho Tæng Gi¸m ®èc qu¶n lý, ®iÒu hµnh vµ triÓn khai c«ng t¸c hç trî s¶n xuÊt Tæng C«ng ty; C¸c ban Dù ¸n cña Tæng C«ng ty C¸c ban Dù ¸n cña Tæng C«ng ty ho¹t ®éng theo chøc n¨ng vµ nhiÖm vô quy ®Þnh trong “ Quy chÕ Tæ chøc vµ Ho¹t ®éng” cña Ban Dù ¸n, ban hµnh theo quyÕt ®Þnh cña Tæng gi¸m ®èc; C¸c Chi nh¸nh cña Tæng C«ng ty C¸c Chi nh¸nh cña Tæng C«ng ty ho¹t ®éng tu©n thñ “§iÒu lÖ Tæ chøc vµ ho¹t ®éng ” cña Chi nh¸nh vµ theo chøc n¨ng, nhiÖm vô quy ®Þnh trong “ quy chÕ Tæ chøc vµ Ho¹t ®éng cña bé m¸y qu¶n lý, ®iÒu hµnh Chi nh¸nh ”, ban hµnh theo quyÕt ®Þnh cña Tæng gi¸m ®èc. C¸c v¨n phßng ®¹i diÖn cña Tæng C«ng ty * Chøc n¨ng Gióp viÖc cho Tæng Gi¸m ®èc thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty t¹i c¸c ®Þa ph­¬ng n¬i ®Æt trô së VP§D; 2.2.2. Quan hÖ gi÷a c¸c phßng, ban * Quan hÖ gi÷a c¸c phßng lµ hîp t¸c cïng gi¶i quyÕt nhiÖm vô chung cña C«ng ty; * C¸c phßng chñ ®éng, trùc tiÕp trao ®æi vµ ®Ò xuÊt víi c¸c phßng liªn quan ®Ó cïng gi¶i quyÕt c«ng viÖc; khi ®­îc hái ý kiÕn hoÆc ®­îc yªu cÇu tham gia, hç trî, c¸c phßng cã tr¸ch nhiÖm tham gia theo chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng m×nh; * Phßng chñ tr× lùa chän göi c¸c tµi liÖu liªn quan ®Õn c¸c phßng tham gia; ®«n ®èc phßng tham gia thùc hiÖn ®óng thêi h¹n vµ b¸o c¸o L·nh ®¹o Tæng C«ng tynh÷ng tr­êng hîp thùc hiÖn kh«ng ®óng h¹n; tËp hîp kÕt qu¶ vµ ®Ò xuÊt, tr×nh L·nh ®¹o Tæng C«ng ty xem xÐt, quyÕt ®Þnh; * Phßng tham gia cã tr¸ch nhiÖm tham gia ®óng néi dung, ®¶m b¶o thêi h¹n do phßng chñ tr× ®Ò nghÞ vµ chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ phÇn tham gia cña m×nh; * NÕu phßng ban tham gia cã ý kiÕn kh¸c víi ®Ò xuÊt cña phßng chñ tr× th× phßng chñ tr× cã tr¸ch nhiÖm trao ®æi ®Ó lµm râ tr­íc khi ®­a ra kÕt luËn cuèi cïng. NÕu cã ý kiÕn kh¸c nhau th× phßng chñ tr× cã tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o trùc tiÕp L·nh ®¹o Tæng C«ng ty ®Ó xin ý kiÕn chØ ®¹o; * L·nh ®¹o phßng ®­îc yªu cÇu c¸c phßng kh¸c hoÆc c¸c ®¬n vÞ trong Tæng C«ng ty cung cÊp ®Çy dñ vµ kÞp thêi nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt liªn quan ®Õn viÖc thùc hiÖn chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng m×nh; * L·nh ®¹o phßng ®­îc ký c¸c th«ng b¸o néi bé ®Ó ®«n ®èc, kiÓm tra, h­íng dÉn nghiÖp vô c¸c phßng kh¸c phï hîp víi ph¹m vi chøc n¨ng, nhiÖm vô cña phßng m×nh; * Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn c«ng viÖc, nÕu cã v­íng m¾c trong phèi hîp gi¶i quyÕt c«ng viÖc, c¸c phßng co tr¸ch nhiÖm b¸o c¸o, xin ý kiÕn L·nh ®¹o Tæng C«ng ty ®Ó cã biÖn ph¸p gi¶i quyÕt kÞp thêi. 2.3.Ban l·nh ®¹o cña Tæng C«ng ty. 2.3.1. Héi ®ång thµnh viªn. ¤ng TrÇn §øc ChÝnh: Chñ tÞch ¤ng NhuyÔn Quèc ThËp: Thµnh viªn ¤ng Phan Kh¸nh Hµ: Thµnh viªn chuyªn tr¸ch ¤ng Hoµng Ngäc §ang: Thµnh viªn ¤ng Phan Ngäc Trung: Thµnh viªn 2.3.2. Ban Tæng Gi¸m ®èc. ¤ng NguyÔn Quèc ThËp: Tæng Gi¸m ®èc ¤ng Lª ThuËn Kh­¬ng : Phã Tæng Gi¸m ®èc Bµ Phan Thóy Lan: Phã Tæng Gi¸m ®èc ¤ng NguyÔn V¨n QuÕ: Phã Tæng Gi¸m ®èc ¤ng Tr­¬ng Hång S¬n: Phã Tæng Gi¸m ®èc ¤ng NguyÔn Xu©n C­êng: Phã Tæng Gi¸m ®èc ¤ng NguyÔn Thanh Tr×: Phã Tæng Gi¸m ®èc Bµ Vò ThÞ Ngäc Lan: Phã Tæng Gi¸m ®èc III. Nh÷ng ®Æc ®iÓm kinh tÕ-kü thuËt chñ yÕu cña c«ng ty. 3.1.. §iÒu kiÖn ®Þa lý kinh tÕ Tæng C«ng ty th¨m dß Khai Th¸c DÇu khÝ (PVEP) cã trô së chÝnh t¹i TÇng 6,7 vµ 9, trung t©m Th­¬ng m¹i DÇu khÝ, 18 L¸ng H¹ - Ba §×nh - Hµ Né - ViÖt Nam. Ngoµi ra C«ng ty PVEP cßn cã trô së t¹i TP Hå ChÝ Minh vµ mét v¨n phßng ®¹i diÖn t¹i Vòng Tµu. §©y lµ mét vÞ trÝ rÊt thuËn lîi cho viÖc ph¸t triÓn cña c«ng ty. V× Hµ Néi lµ trung t©m v¨n hãa-kinh tÕ x· héi cña c¶ n­íc, n»m trong vïng tam gi¸c kinh tÕ Hµ Néi-H¶i Phßng-Qu¶ng Ninh, lµ mét trong nh­ng vïng tËp trung ®Çu t­ cña nhiÒu doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc. Hµ Néi lµ n¬i cã m¹ng l­íi giao th«ng lín, lµ n¬i giao th«ng víi nhiÒu vïng kinh tÕ ph¸t triÓn nh­ VÜnh Phóc, H¶i D­¬ng, Qu¶ng Ninh….Nãi chung ®©y lµ khu vùc cã nhiÒu thuËn lîi cho viÖc liªn lac, kinh doanh vµ giao dÞch víi c¸c ®èi t¸c. 3..2. ChÕ ®é lµm viÖc cña nh©n viªn Tæng c«ng ty 3.2.1.Thêi gian lµm viÖc vµ nghØ ng¬i * Thêi gian lµm viÖc - Thêi gian lµm viÖc; trõ khi ®­îc quy ®Þnh kh¸c, kh«ng qu¸ 08 giê mét ngµy vµ 40 giê trong mét tuÇn. - Ng­êi lao ®éng trªn c¸c ph­¬ng tiÖn ngoµi biÓn, tµu ®Þa chÊn, giµn khoan, giµn khai th¸c, c¸c c«ng tr×nh dÇu khÝ kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña Tæng gi¸m ®èc, sÏ lµm viÖc theo ca kh«ng qu¸12 giê/ ca. Khi kÕt thóc ca lµm viÖc hay kÕt thóc c«ng viÖc th× ®­îc bè trÝ nghØ bï sè giê lµm thªm ngoµi thêi gian quy ®Þnh. - Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty vµ Ng­êi lao ®éng cã thÓ tho¶ thuËn lµm thªm giê theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; * Thêi gian nghØ ng¬i - Ng­êi Lao ®éng 8 giê liªn tôc th× ®­îc nghØ 30 phót gi÷a ca tÝnh vµo giê lµm viÖc. Ng­êi lµm ca ®ªm sÏ ®­îc nghØ gi÷a ca 45 phót tÝnh vµo giê lµm viÖc. - Ng­êi Lao ®éng n÷ trong thêi gian hµnh kinh ®­îc nghØ mçi ngµy 30 phót, trong thêi gian nu«i con d­íi 12 th¸ng tuæi ®­îc nghØ mçi ngµy 60 phót trong thêi gian lµm viÖc mµ vÉn h­ëng ®ñ l­¬ng. * NghØ hµng tuÇn - Trõ khi ®­îc quy ®Þnh kh¸c, mçi tuÇn ng­êi Lao ®éng ®­îc nghØ Ýt nhÊt 02 ngµy (48 giê liªn tôc ) vµo ngµy thø B¶y vµ Chñ nhËt. - Trong tr­êng hîp ®Æc biÖt do chu kú lao ®éng kh«ng thÓ nghØ hµng tuÇn th× Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty ph¶i ®¶m b¶o cho Ng­êi Lao ®éng ®­îc nghØ b×nh qu©n mét th¸ng Ýt nhÊt 04 ngµy. * Ng­êi Lao ®éng ®­îc h­ëng nguyªn l­¬ng nh÷ng ngµy lÔ sau ®©y: - TÕt D­¬ng lÞch: mét ngµy ( ngµy 01 th¸ng 01 d­¬ng lÞch ). - TÕt D­¬ng lÞch: bèn ngµy (mét ngµy cuèi n¨m vµ ba ngµy ®Çu n¨m ©m lÞch). - Ngµy giç tæ Hïng V­¬ng: mét ngµy (ngµy 10 th¸ng 03 ©m lÞch). - Ngµy ChiÕn th¾ng: mét ngµy (ngµy 30 th¸ng 04 d­¬ng lÞch). - Ngµy Quèc tÕ Lao ®éng: mét ngµy (ngµy 01 th¸ng 05 d­¬ng lÞch). - Ngµy Quèc Kh¸nh: mét ngµy (ngµy 02 th¸ng 09 d­¬ng lÞch). - NÕu nh÷ng ngµy nghØ nãi trªn trïng vµo ngµy nghØ hµng tuÇn th× Ng­êi Lao ®éng ®­îc nghØ bï vµo ngµy liÒn kÒ tiÕp theo. * Ng­êi Lao ®éng cã ®ñ 12 th¸ng lµm viÖc t¹i Tæng C«ng ty th× ®­îc nghØ phÐp hµng n¨m, h­ëng theo l­¬ng quy ®Þnh sau: - 12 ngµy lµm viÖc, ®èi víi ng­êi lµm viÖc trong ®iÒu kiÖn b×nh th­êng. - 14 ngµy lµm viÖc, ®èi ng­êi ®¶m nhËn c«ng viÖc trªn giµn khoan, giµn khai th¸c, tµu ®Þa chÊn ngoµi biÎn vµ c¸c ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt khã kh¨n kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña Tæng Gi¸m ®èc. - Sè ngµy nghØ hµng n¨m ®­îc t¨ng theo th©m niªn ®ãng b¸o hiÓm x· héi, cø 5 n¨m ®­îc nghØ thªm 01 ngµy. - Thêi gian nghØ do tai n¹n, bÖnh nghÒ nghiÖp céng dån qu¸ 06 th¸ng: nghØ èm ®au céng dån qu¸ 03 th¸ng kh«ng ®­îc tÝnh lµ thêi gian lµm viÖc ®Ó tÝnh ngµy nghØ hµng n¨m. - NghØ phÐp h»ng n¨m chØ cã gi¸ trÞ ®Õn hÕt quý 1 n¨m sau, trõ khi Tæng Gi¸m ®èc cã quyÕt ®Þnh kh¸c. * Tæng Gi¸m ®èc cã quyÒn lÞch nghi h»ng n¨m sau khi tham kh¶o ý kiÕn cña Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn Tæng C«ng ty vµ th«ng b¸o cho Ng­êi Lao ®éng biÕt. * Ng­êi Lao ®éng cã thÓ tho¶ thuËn víi Tæng Gi¸m ®èc ®Ó nghi h»ng n¨m thµnh nhiÒu lÇn hay gép hai n¨m mét lÇn, nh­ng ph¶i b¸o c¸o cho Tæng Gi¸m ®èc Ýt nhÊt 05 ngµy. Nh÷ng ngµy ch­a nghØ hoÆc ch­a nghØ hÕt th× kh«ng ®­îc thanh to¸n b»ng tiÒn l­¬ng, trõ c¸c tr­êng hîp sau: - T¹m ho·n H§L§ ®Ó thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù; - HÕt h¹n H§L§, ®¬n ph­¬ng ch¸m røt H§L§; - BÞ mÊt viÖc lµm do thay ®æi c¬ cÊu c«ng nghÖ; - BÞ xa th¶i; - ChÕt; * Ng­êi Lao ®éng cã thêi giam lµm viÖc d­íi 12 th¸ng th× th¬i gian nghØ hµng n¨m ®­îc tÝnh theo tû lÖ t­¬ng øng víi thêi gian lµm viÖc. * Khi nghØ hµng n¨m, Ng­êi Lao ®éng ®­îc øng tr­íc mét kho¶n tiÒn l­¬ng Ýt nhÊt b»ng 1/2 th¸ng l­¬ng, tiÒn tµu xe. NÕu ®i b»ng ph­¬ng tiÖn giao th«ng ®­êng bé, ®­êng thuû mµ sè ngµy ®i ®­êng (kÓ c¶ ®i vµ vÒ) trªn 02 ngµy th× tõ ngµy thø ba trë ®i ®­îc tÝnh thªm thêi gian ®i ®­êng cã h­ëng l­¬ng ngoµi sè ngµy nghØ hµng n¨m. * Ng­êi Lao ®éng ®­îc nghØ vÒ viÖc riªng mµ vÉn h­ëng nguyªn l­¬ng trong nh÷ng tr­êng hîp sau: - KÕt h«n: nghØ 05 ngµy (kh«ng kÓ ngµy ®i ®­êng ). - Con kÕt h«n: nghØ 03 ngµy (kh«ng kÓ ngµy ®i ®­êng). - Bè ho¹c mÑ (c¶ bªn chång vµ bªn vî), Ng­êi nu«i d­ìng trùc tiÕp, vî ho¹c chång, hoÆc con chÕt: Ng­êi Lao ®éng nghØ 05 ngµy (kh«ng kÓ ngµy ®i ®­êng) vµ ®­îc thanh to¸n tiÒn chØ phÝ ®i l¹i theo quy ®Þnh cña Tæng C«ng ty . - Vî sinh con lÇn thø nhÊt hoÆc lÇn thø hai: chång ®­îc nghØ 03 ngµy (kh«ng kÓ ngµy ®i ®­êng ). * Ng­êi Lao ®éng cã thÓ ®Ò nghÞ Tæng Gi¸m ®èc cho phÐp nghØ viÖc kh«ng h­ëng l­¬ng vµ chØ ®­îc nghØ sau khi ®­îc Tæng Gi¸m ®èc chÊp thuËn. Thêi gian nghØ kh«ng h­ëng l­¬ng do Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty quyÕt ®Þnh. 3.2.2.§Þnh møc lao ®éng - tiÒn l­¬ng - tiÒn th­ëng * C¨n cø vµo chøc n¨ng, nhiÖm vô trong khu«n khæ biªn chÕ ®­îc Héi ®ång thµnh viªn duyÖt, Tæng C«ng ty, Tæng Gi¸m ®èc cã tr¸ch nhiÖm tæ chøc, x©y dùng bé m¸y, s¾p xÕp bè trÝ c¸n bé, ph©n c«ng nhiÖm vô cña ng­êi lao ®éng (cã tham gia ý kiÕn cña Ban ChÊp hµnh C«ng ®oµn) phï hîp víi tr×nh ®é kh¶ n¨ng cña hä ®Ó ph¸t huy hÕt tiÒm n¨ng lao ®éng vµ c«ng khai ho¸ cho Ng­êi Lao ®éng biÕt. * Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty lùa chän vµ ¸p dông c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng ®èi víi Ng­êi Lao ®éng phï hîp víi c¸c §iÒu 58 vµ 59 cña Bé LuËt Lao ®éng vµ quy chÕ tr¶ l­¬ng cña Tæng C«ng ty. Tuú theo tÝnh chÊt vµ ®Æc thï cña lo¹i c«ng viÖc mµ ¸p dông phï hîp víi c¸c h×nh thøc tr¶ l­¬ng sau ®©y: - Tr¶ l­¬ng theo thêi gian. - Tr¶ l­¬ng theo s¶n phÈm. - Tr¶ l­¬ng kho¸n theo c«ng viÖc. * TiÒn l­¬ng cña Ng­êi Lao ®éng ®­îc ghi trong Hîp ®ång Lao ®éng. Møc l­¬ng cña Ng­êi Lao ®éng kh«ng ®­îc thÊp h¬n møc l­¬ng tèi thiÓu do Nhµ n­íc quy ®Þnh vµ thu nhËp kh«ng thÊp h¬n 1.000.000 ®ång/th¸ng. * ViÖc tr¶ l­¬ng cho Ng­êi Lao ®éng ®­îc thùc hiªn theo Quy chÕ tr¶ l­¬ng cña Tæng C«ng ty. * Ng­êi Lao ®éng h­ëng l­¬ng kho¸n khi nghØ h­ëng nguyªn l­¬ng theo quy ®Þnh sÏ ®­îc tr¶ l­¬ng theo thêi gian (l­¬ng ngµy) trªn møc c¬ së l­¬ng ®­îc s¾p xÕp hoÆc møc tiÒn c«ng ghi trong Hîp ®ång Lao ®éng. * Khi ®­îc Tæng C«ng ty cö ®i c«ng t¸c, ®i häc ë n­íc ngoµi hoÆc ë trong n­íc, Ng­êi Lao ®éng ®­îc h­ëng c¸c chÕ ®ä tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng theo quy chÕ tr¶ l­¬ng cña Tæng C«ng ty. * C¸c tr­êng hîp ®­îc Tæng C«ng ty cö ®i häc, khi kh«ng chÊp hµnh sù ph©n c«ng cña Tæng C«ng ty vÒ c«ng viÖc vµ ®Þa ®iÓm lµm viÖc hoÆc tù ý xin th«i viÖc, xin chuyÓn ®i c¬ quan kh¸c, th× ph¶i båi th­êng toµn bé chi phÝ ®µo t¹o (nÕu cã) theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt, TËp ®oµn DÇu khÝ ViÖt Nam vµ Tæng C«ng ty. * Tr¶ l­¬ng lµm thªm giê: hiÖn t¹i Tæng C«ng ty chØ ¸p dông h×nh thøc tr¶ l­¬ng theo thêi gian lµm viÖc. Ng­êi Lao ®éng ®­îc huy ®éng lµm thªm ngoµi sè giê tiªu chuÈn quy ®Þnh cña Nhµ n­íc th× ®­îc bè trÝ nghØ bï sau khi kÕt thóc ca lµm viÖc. Tr­êng hîp ®Æc biÖt kh«ng thÓ bè trÝ nghØ bï, Ng­êi Lao ®éng ®­îc tr¶ l­¬ng lµm thªm giê nh­ sau, phï hîp víi kho¶n 1 §iÒu 46 Bé LuËt Lao ®éng vµ §iÒu 10 NghÞ ®Þnh 114/2002/N§-CP. - Lµm viÖc vµo ngµy b×nh th­êng ®­îc tr¶ Ýt nhÊt 150% tiÒn l­¬ng cña ngµy lµm viÖc b×nh th­êng. -Lµm viÖc vµo ngµy nghØ hµng tuÇn ®­îc tr¶ Ýt nhÊt b»ng 200% tiÒn l­¬ng giê cña ngµy lµm viÖc b×nh th­êng. - Lµm viÖc vµo ngµy lÔ, ngµy nghØ cã h­ëng l­¬ng Ýt nhÊt b»ng 300% tiÒn l­¬ng giê cña ngµy lµm viÖc b×nh th­êng. - NÕu lµm viÖc thªm giê vµo ban ®ªm (tõ 21 giê ®Õn 5 giê tõ §µ N¾ng trë vµo phÝa Nam, vµ tõ 22 giê ®Õn 6 giê tõ Thõa Thiªn - HuÕ trë ra B¾c) th× ngoµi sè tiÒn ®­îc tr¶ cho nh÷ng giê lµm thªm th× Ng­êi Lao ®éng cßn ®­îc tr¶ thªm phô cÊp lµm ®ªm Ýt nhÊt b»ng 30% cña tiÒn l­¬ng lµm viÖc vµo ban ngµy. - Tr­êng hîp Ng­êi Lao ®éng ®­îc ghi bï nh÷ng giê lµm thªm th× Ng­êi Lao ®éng cßn ®­îc tr¶ thªm phÇn chªnh lÖch so víi tiÒn l­¬ng giê cña ngµy lµm viÖc ngµy lÔ: nÕu vµo ngµy th­êng lµ 50% vµ vµo ngµy thø B¶y, Chñ nhËt lµ 100%, ngµylÔ, ngµy nghØ cã h­ëng l­¬ng lµ 200%. - C¬ së ®Ó tÝnh l­¬ng thªm giê lµ møc l­¬ng thùc lÜnh trong th¸ng cã giê lµm thªm. - §èi víi l¸i xe lµ lo¹i c«ng viÖc ®Æc thï kh«ng tÝnh l­¬ng thªm giê nh­ quy ®Þnh trªn ®©y. * Tr­êng hîp ph¶i ngõng lµm viÖc, Ng­êi Lao ®éng ®­îc h­ëng l­¬ng nh­ sau: - NÕu do lçi cña Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty th× Ng­êi Lao ®éng ®­îc tr¶ ®ñ tiÒn l­¬ng b»ng l­¬ng c¬ b¶n. - NÕu do lçi cña Ng­êi Lao ®éng th× ng­êi ®ã kh«ng ®­îc tr¶ l­¬ng; nh÷ng ng­êi kh¸c cã liªn quan ph¶i ngõng viÖc th× ®­îc tr¶ b»ng 70% l­¬ng c¬ b¶n, nh­ng kh«ng ®­îc thÊp h¬n møc l­¬ng tèi thiÎu do Nhµ n­íc quy ®Þnh. - NÕu v× lý do kh¸ch quan nh­ thiªn tai hay v× nh÷ng lý do bÊt kh¶ kh¸ng th× Ng­êi Lao ®éng ®­îc tr¶ b»ng 70% tiÒn l­¬ng c¬ b¶n, nh­ng kh«ng thÊp h¬n møc tèi thiÓu do Nhµ n­íc quy ®Þnh. * Tæng Gi¸m ®èc kh«ng ®­îc ¸p dông viÖc xö ph¹t b»ng h×nh thøc cóp l­¬ng cña Ng­êi Lao ®éng. * Tæng Gi¸m ®èc Tæng C«ng ty tæ chøc viÖc xÐt khen th­ëng hµng n¨m cho Ng­êi Lao ®éng theo quy chÕ khen th­ëng cña Tæng C«ng ty. Ngoµi viÖc xÐt khen th­ëng th­êng xuyªn, Tæng Gi¸m ®èc cã quyÒn xÐt khen th­ëng ®ét xuÊt cho Ng­êi Lao ®éng cã s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt, biÖn ph¸p lµm lîi cho Tæng C«ng ty v .v…vµ nh÷ng ng­êi ph¸t hiÖn, ng¨n chÆn nh÷ng hµnh vi g©y h¹i ®Õn uy tÝn hoÆc tµi s¶n cña Tæng C«ng ty. Ch­¬ng ii: c¸c mÆt ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty. I. LÜnh vùc ho¹t ®éng 1.1..Th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ trong n­íc - Tù ®iÒu hµnh c¸c dù ¸n t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ ë trªn ®Êt liÒn thuéc MiÒn vâng Hµ Néi vµ c¸c khu vùc cã triÓn väng ë thÒm lôc ®Þa ViÖt Nam. - Tham gia ®iÒu hµnh chung c¸c hîp ®ång dÇu khÝ víi c¸c C«ng ty DÇu khÝ n­íc ngoµi t¹i ViÖt Nam - Qu¶n lý, gi¸m s¸t c¸c hîp ®ång dÇu khÝ cña nhµ thÇu n­íc ngoµi khi ®­îc uû quyÒn. 1.2.Th¨m dß, khai th¸c dÇu khÝ ngoµi n­íc - Tù ®iÒu hµnh c¸c hîp ®ång dÇu khÝ - Tham gia ®iÒu hµnh chung c¸c hîp ®ång dÇu khÝ. - Mua tµi s¶n dÇu khÝ /gãp cæ phÇn ®èi víi c¸c hîp ®ång dÇu khÝ. II.NhiÖm vô chiÕn l­c. .2.1.NhiÖm vô - TriÓn khai víi quy m« vµ nhÞp ®é ®Çu t­ lín h¬n trong ho¹t ®éng th¨m dß khai th¸c dÇu khÝ trªn ®Þa bµn c¶ n­íc, ®ång thêi tÝch cùc më réng ®Þa bµn vµ ®Èy m¹nh ®Çu t­ ra n­íc ngoµi. - X©y dùng ®éi ngò c¸n bé cã tr×nh ®é chuyªn m«n vµ qu¶n lý ®¹t tÇm quèc tÕ. - Ph¸t triÓn kinh doanh song trïng víi b¶o vÖ m«i tr­êng .2.2.ChiÕn l­îc X©y dùng Tæng C«ng ty Th¨m dß khai th¸c DÇu khÝ trë thµnh Tæng C«ng ty víi nguån lùc m¹nh, ®iÒu hµnh tham gia ë nhiÒu dù ¸n, cã kh¶ n¨ng c¹nh tranh víi c¸c C«ng ty DÇu khÝ trong khu vùc, cã uy tÝn hîp t¸c kinh doanh quèc tÕ nh»m ph¸t triÓn kh«ng ngõng nguån vèn vµ lîi nhuËn, t¨ng c­êng nguån thu cho Nhµ n­íc vµ TËp ®oµn DÇu khÝ, gãp phÇn ®¶m b¶o an ninh n¨ng l­îng cho sù ph¸t triÓn cña Nhµ n­íc. III. T×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y 3.1. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2007 3.1.1.NhiÖm vô ®iÒu tra c¬ b¶n - Ch­¬ng tr×nh hîp t¸c hai bªn (ViÖt Nam-Trung Quèc): Hoµn thµnh thu næ, xö lý 1.051 km2 3D, hiÖn ®ang tiÕn hµnh minh gi¶i tµi liÖu. - Ch­¬ng tr×nh hîp t¸c ba bªn (ViÖt Nam-Trung Quèc-Phillipine): §· thu næ ®­îc 4.531 kmT 2D, ®¹t 37,7% khèi l­îng c«ng viÖc ®Ò ra; - Dù ¸n khu vùc MiÒn vâng Hµ Néi: Hoµn thµnh minh gi¶i 544,5 kmT 2D, khoan 2 iÕng KXA-1X, §QD-2X; - Dù ¸n Khu vùc bÓ S«ng Hång: Hoµn thµnh minh gi¶i 11.000 kmT 2D t¹i khu vùc §«ng l« 101/106 vµ T©y l« 108/109/110/111. HiÖn ®ang hoµn thiÖn B¸o c¸o; - Dù ¸n Ban Biªn giíi: Hoµn thµnh thu næ vµ ®ang tiÕn hµnh xö lý 2.T 2D; - Dù ¸n TC-06: Hoµn thµnh xö lý vµ ®ang triÓn khai minh gi¶i 16.000 kmT 2D thu næ trong n¨m 2006; - Dù ¸n T©y Nam C«n S¬n: hoµn thµnh t¸i xö lý 10.410 kmT 2D. 3.1.2.C«ng t¸c t×m kiÕm th¨m dß: 1.C¸c dù ¸n tù ®iÒu hµnh: Ngoµi n­íc: - Kh¶o s¸t ®¹i chÊn: 540km2 3D - Khoan: 6 giÕng TD-TL, trong ®ã 2 giÕng TD vµ 4 giÕng TL 2.C¸c dù ¸n ®iÒu hµnh chung: Trong n­íc: - Khoan: 18 giÕng TD-TL, trong ®ã 14 giÕng TD vµ 4 giÕng TL Ngoµi n­íc: Khoan: 5 giÕng TD-TL, trogn ®ã 4 giÕng TD vµ 1 giÕng TL. 3.C¸c dù ¸n tham gia gãp vèn: Trong n­íc: - Kh¶o s¸t ®Þa chÊn: 1.985 km 2D - Khoan: 10 giÕng TD-TL, trong ®ã 5 giÕng TD vµ 5 giÕng TL Tæng céng thùc hiÖn n¨m 2007 - Kh¶o s¸t: 2.981,7 km2D vµ 1.340 km2 3D ( trong ®ã c¸c dù ¸n TËp ®oµn qu¶n lý lµ 800 km2 3D vµ 966,7 km 2D) - Khoan : 25 giÕng Th¨m dß, 14 giÕng ThÈm l­îng. Tæng sè giÕng khoan TD-TL ®· thùuc hiÖn lµ 39 giÕng. Tæng tr÷ l­îng thu håi míi (triÖu tÊn quy dÇu): - PhÇn PVEP: 22,1 triÖu tÊn (Trong n­íc 16,9 triÖu tÊn vµ ngoµi n­íc 5,2 triÖu tÊn) - C¶ dù ¸n: 47,8 triÖu tÊn ( Trong n­íc 42,6 triÖu tÊn vµ Ngoµi n­íc 5,2 triÖu tÊn), ®¹t 139% kÕ ho¹ch ®­îc giao 34,3 triÖu tÊn. 3.1.3.C«ng t¸c khai th¸c dÇu khÝ. -C¸c dù ¸n tù ®iÒu hµnh: PhÇn PVEP: 0,19 triÖu tÊn dÇu th« vµ 16,85 triÖu m3 khÝ. C¶ dù ¸n: o,19 triÖu tÊn dÇu th« vµ 16,85 triÖu m3 khÝ. -C¸c dù ¸n ®iÒu hµnh chung: PhÇn PVEP: 1,44 triÖu tÊn dÇu th«. C¶ dù ¸n: 3,14 triÖu tÊn dÇu th«. -C¸c dù ¸n tham gia gãp vèn: PhÇn PVEP: 0,36 triÖu tÊn dÇu th« (trong ®ã ngoµi n­íc 0,10 triÖu tÊn) vµ 723,1 triÖu tÊn m3 khÝ. C¶ dù ¸n: 3,68 triÖu tÊn dÇu th« (trong ®ã ngoµi n­íc 0,10 triÖu tÊn) vµ 5.799,1 triÖu m3 khÝ. Tæng s¶n l­îng khai th¸c n¨m 2007: DÇu th«: - PhÇn PVEP: 2.06 triÖu tÊn, ®¹t 96,7% KH n¨m (2,14 triÖu tÊn); - C¶ dù ¸n: 7,11 triÖu tÊn, ®¹t 96,7% KH n¨m(7,35 triÖu tÊn). KhÝ: - PhÇn PVEP: 740,0 triÖu m3, ®¹t 103,1% KH n¨m (718 triÖu m3); - C¶ dù ¸n: 5.816,0 triÖu m3, ®¹t 102,4% KH n¨m (5.678 triÖu m3). 3.1.4.C«ng t¸c ph¸t triÓn má: TriÓn khai ho¹t ®éng ph¸t triÓn ë 15 dù ¸n: C¸c dù ¸n tù ®iÒu hµnh: 2 dù ¸n STT Dù ¸n Thùc hiÖn n¨m 2007 1 §¹i Hïng Pha2: Môc tiªu First Oil 2021 - §· hoµn thµnh kÕt nèi 5 giÕng cò ®­a vµo khai th¸c 5/5 giÕng - TiÕn hµnh ®Êu thÇu c¸c gãi thÇu ph¸t triÓn: giµn khoan, thiÕt kÕ FEDD, c¸c dÞch vô… - §¸nh gi¸ l¹i chi phÝ; - chuÈn bÞ cho viÖc ký H§ PSC. 2 PSC l« 433a % 416b, Algeria Má BRS: Môc tiªu First Oil 2012. - hoµn thµnh b¸o c¸o FDR vµ ®ang triÓn khai c«ng t¸c ph¸t triÓn má. 2.C¸c dù ¸n ®iÒu hµnh chung: 4 dù ¸n STT Dù ¸n Thùc hiÖn n¨m 2007 1 JOC Cöu Long STV: Môc tiªu First Oil 9/2008. - c«ng t¸c thiÕt kÕ vµ chÕ t¹o giµn CPP STV vµ Thuª FSO tu©n thñ KH ®Ò ra. - TiÕn hµnh xong c«ng t¸c thiÕt kÕ s¬ bé cho má STD-NE - §x trao thÇu EPCI cho tæ hîp PTSC/Mc Demott 2 JOC Tr­êng S¬n Côm S«ng §èc: Môc tiªu First Oil 7/2008 - TriÓn khai chÕ t¹o giµn thuª FPSO; - Khoan c¸c giÕng ph¸t triÓn chËm so víi KH. 3 JOC Hoµn Vò Má C¸c Ngõ Vµng: Môc tiªu First Oil 7/2008 - TriÓn khai chiÕ t¹o giµn: chËm so víi KH 4 JOC Hoµng Long Má Tª Gi¸c Tr¾ng: Môc tiªu First Oil quý 4/2009. - ChuÈn bÞ cho b¸o c¸o tr÷ l­îng - ChuÈn bÞ b¸o c¸o ODP - C«ng t¸c hîp nhÊt má TGT vµ HST C¸c dù ¸n gãp vèn: 9 dù ¸n STT Dù ¸n Thùc hiÖn n¨m 2007 1 PSC l« 15-2 Má Ph­¬ng D«ng : Môc tiªu First Oil th¸ng 8/2008. - ThiÕt kÕ giµn vµ ®­êng èng; - B¾t ®Çu chÕ t¹o giµn P§. 2 PSC l« 01&02 Má Pearl: Môc tiªu First Oil quý 1/2009. - X©y dùng giµn Pearl, thay thÕ tµu FPSO. 3&4 PSC l« 52/97 & PSC l« B&48/95 Côm má CV-KL-AQ: Môc tiªu First Gas cuèi 2010. - TriÓn khai c«ng t¸c th­u¬ng m¹i. 5 PSC l« 06.1 Má Lan T©y : Pha 2 - L¾p ®Æt hÖ thèng m¸y nÐn bæ sung giai ®o¹n 2 6&7 PSC l« 05.2 &05.3 Ph¸t triÓn chung c¸c má H¶i Thanchj-éc Tinh: First Gas 2013 - TriÓn khai l¹i hîp ®ång Pre-FEED 8 PM3 CAA C¸c má phÝa B¾c: Môc tiªu First Gas 7/2008 vµ First Oil 2/2009. - C¸c giµn ®Çu giÕng khu vùc má Bunga-Orkid: ChËm tiÕn ®é - L¾p ®Æt BKC annex ®Ó khoan bæ sung c¸c giÕng khai th¸c 9 PSC l« PM304 C¸c má Cendor vµ Desaru: triÓn khai Pha 2. 3.1.5..C«ng t¸c ph¸t triÓn dù ¸n míi: - Thùc hiÖn n¨m 2007: Ký kÕt ®ùoc 8 hîp ®ång dÇu khÝ míi: +Tù ®iÒu hµnh : 5 hoÑp ®ång : 2PSC t¹i Cuba; PSC l« 15-1/05; vµ PSC l« 103&107, PSC l« Z47-Peru. + §iÒu hµnh chung: 2 hîp ®ång: PSC l« Randugunting-Indonesia, PSC l« 16-2 + Tham gia gãp vèn: 1 hîp ®ång: PSC l« Majunga t¹i Madargascar. 3.1.6.Thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh. STT ChØ tiªu §VT KH 2007 TH 2007 % TH/KH sss1 Tæng doanh thu Tû ®ång 18.836 22.386 119 % 2 Lîi nhuËn tr­íc thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp % 7.805 10.846 139 % 3 Tû suÊt lîi nhuËn tr­íc thuÕ trªn vèn ®iÒu lÖ Tû ®ång 78,05 108,47 139 % 4 ThuÕ vµ c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Tû ®ång 5.102 6.187 121 % 5 Nép TËp ®oµn l·i sau thuÕ Tû ®ång 2.831 4.147 148 % 6 DÇu l·i sau thuÕ cña n­íc chñ nhµ nép TËp ®oµn Tû ®ång 3.230 3.889 120 % §¸nh gi¸ chung: Nh×n chung c¸c chØ tiªu tµi chÝnh ®­îc thùc hiÖn v­ît møc kÕ ho¹ch giao. 3..1.7. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch lao ®éng - tiÒn l­¬ng * Lao ®éng: -Thùc hiÖn c¶ n¨m: 746 ng­êi (KH lµ 730 ng­êi) * Quü l­¬ng - Thùc hiÖn c¶ n¨m: 70 tû ®ång (kh lµ 70,6 tû ®ång) 3.1.8. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®µo t¹o Thùc hiÖn c¨ n¨m: 1,013 tû ®ång. ( KÕ ho¹ch n¨m 2007: TËp ®oµn cÊp 2,08 tû ®ång: chi phÝ cña PVEP 3,67 tû ®ång ) 3..1.9. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch gãp vèn dù ¸n vµ ®Çu t­ mua s¾m Thùc hiÖn c¶ n¨m: 12.848,84 tû ®ång (803,05 triÖu USD). (KÕ ho¹ch n¨m 2007: 14.246 tû ®ång) B¶ng 1: Thùc hiÖn kÕ hoach gia t¨ng ph¸t hiÖn tr÷ l­îng míi n¨m 2007 STT Dù ¸n KH 2007 Thùc hiÖn 2007 C¶ DA PVEP A C¸c dù ¸n trong n­íc 30.0 42.6 16.9 1 2 3 Tù ®iÒu hµnh §iÒu hµnh chung JOC 15.1 JOC 01&02/97 JOC 112&113 JOC 10&11.1 JOC 15.2/01 Tham gia gãp vèn PSC l« 01&02 (PC) 19.0 10.6 4.2 1.2 2.1 0.9 11.0 11.0 31.2 6.9 5.6 12.0 1.7 5.0 11.4 11.4 15.2 3.5 2.8 6.0 0.9 2.0 1.7 1.7 B C¸c dù ¸n ngoµi n­íc 4.3 5.2 5.2 1 2 3 Tù ®iÒu hµnh 433a&416b, Algieria §iÒu hµnh chung SK 305, Malaysia Tham gia gãp vèn 4.2 0.1 3.6 3.6 1.5 1.5 3.6 3.6 1.5 1.5 Tæng gia t¨ng tr÷ l­îng thu håi 34.3 47.8 22.1 B¶mg2: Thùc hiÖn kÕ ho¹ch khoan th¨m dß thÈm l­îng n¨m 2007 STT §Ò ¸n KH 2007 TH 2007 TD TL A C¸c dù ¸n trong n­íc 27 19 9 1 2 3 Tù ®iÒu hµnh §iÒu hµnh chung JOC 15-1 JOC 09-2 JOC 16-1 JOC 10&11-1 JOC 112&113 JOC 09-3 JOC 01&02/97 JOC 15-2/01 Tham gia gãp vèn PM3 CAA PSC 15-2 PSC 01&02 PSC 11-2 PSC 102&106 17 2 1 5 2 2 1 2 2 10 2 1 3 3 1 14 0 1 5 2 2 0 2 2 5 2 0 1 1 1 4 1 0 1 0 0 1 1 0 5 0 1 2 2 0 B C¸c dù ¸n n­íc ngoµi 15 6 5 1 2 3 Tù ®iÒu hµnh PSC l« 433a&416b, Algieria §iÒu hµnh chung SK 305, Malaysia Tham gia gãp vèn PSC PM 304, Malaysia 8 8 5 5 2 2 2 2 4 4 4 4 1 1 Tæng céng 42 25 14 S¶n l­îng khai th¸c t¹i c¸c dù ¸n n¨m 2007 B¶ng3: DÇu th« vµ condensate( triÖu tÊn). STT C¸c chØ tiªu KH 2007 TH 2007 C¶ DA PVEP C¶ DA PVEP % TH/KH PVN Tæng Céng 7.35 2.14 7.11 2.06 96.8 Trong n­íc 7.25 2.06 7.01 1.98 96.7 1 2 3 Dù ¸n tù ®iÒu hµnh §¹i Hïng l« 05-1a Dù ¸n ®iÒu hµnh chung JOC l« 15.1 Dù ¸n tham gia gãp vèn PSC CAA PSC l« 46CN PSC l« 01-02 PSC l« 15.2 PSC l« 06.1 PSC l« 11.2 0.17 0.17 3.23 3.23 3.85 0.89 0.11 0.67 1.83 0.18 0.17 0.17 0.17 1.50 1.50 0.39 0.14 0.02 0.06 0.13 0.03 0.01 0.19 0.19 3.14 3.14 3.68 0.81 0.11 0.67 1.75 0.19 0.16 0.19 0.19 1.44 1.44 0.36 0.12 0.02 0.06 0.12 0.03 0.01 108.8 110.1 97.2 97.2 95.5 90.6 99.1 99.7 95.8 102.8 94.7 Ngoµi n­íc 0.10 0.08 0.10 0.08 103.0 1 2 3 Dù ¸n tù ®iÒu hµnh Dù ¸n ®iÒu hµnh chung Dù ¸n tham gia gãp vèn PSC l« PM 304 0.10 0.10 0.08 0.08 0.10 0.10 0.10 0.10 101.0 101.0 B¶ng4: KhÝ (tØ tÊn m3) STT C¸c chØ tiªu KH 2007 TH 2007 C¶ DA PVEP C¶ DA PVEP % TH/KH PVN Tæng Céng 5,677.60 718.25 5,816.1 740.0 102.4 Trong n­íc 5,677.60 718.25 5,816.1 740.0 102.4 1 2 3 Dù ¸n tù ®iÒu hµnh Th¸i B×nh Dù ¸n ®iÒu hµnh chung Dù ¸n tham gia gãp vèn PSC CAA PSC l« 46CN PSC l« 15.2 PSC l« 06.1 PSC l« 11.2 17.60 17.60 5,660.00 537.17 192.83 370.00 3,490.00 1,070.00 17.60 17.60 160.65 100.72 40.93 43.06 467.79 48.15 16.85 16.85 5,799.1 590.1 172.4 356.00 3,638.0 1.042.8 16.85 16.85 723.1 110.6 36.6 41.4 487.5 46.9 95.7 95.7 102.5 109.9 89.4 96.2 104.2 97.5 Ngoµi n­íc 1 2 3 Dù ¸n tù ®iÒu hµnh Dù ¸n ®iÒu hµnh chung Dù ¸n tham gia gãp vèn B¶ng5: Thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m 2007 STT ChØ tiªu KH 2007 TH 2007 %TH/KH I Doanh thu PVEP 18,836.45 22,386.00 118.84 1 Doanh thu b¸n dÇu vµ khÝ tõ c¸c ®Ò ¸n dÇu vµ khÝ 18,774.97 22,280.00 118.67 2 Tõ ho¹t ®éng dÞch vô nhá lÎ 54.00 62.00 114.81 3 Tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 6.00 42.00 700.00 4 Doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c 1.48 2.00 135.14 4.1 Doanh thu tõ thùc hiÖn c¸c H§ víi TËp ®oµn II Nép tËp ®oµn 4,071.36 4,071.36 100.00 1 Tõ doanh thu b¸n dÇu vµ khÝ PVEP tr­íc 9/5/2007 4,071.36 4,071.36 100.00 III Chi phÝ 6,959.50 7,468.00 107.31 1 Chi phÝ cho ho¹t ®éng khai th¸c 6,920.50 7,393.80 106.84 2 Chi phÝ cho hoath ®éng dÞch vô 37.80 43.40 114.81 3 Chi phÝ cho ho¹t ®éng tµi chÝnh 0.17 29.40 17,818.18 4 Chi phÝ cho ho¹t ®éng kh¸c 1.04 1.40 135.14 IV L·i tr­íc thuÕ 7,805.60 10,846.64 138.96 1 Tõ ho¹t ®éng khai th¸c 7.783.12 10,814.84 138.95 2 Tõ ho¹t ®éng dÞch vô 16.20 18.60 114.81 3 Tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 5.84 12.60 215.94 4 Tõ ho¹t ®éng kh¸c 0.44 0.60 135.14 V Nép thuÕ cho chÝnh phñ ViÖt Nam 5,102.98 6,187.81 121.26 1 Tõ ho¹t ®éng khai th¸c 5,096.69 6,178.91 121.23 2 Tõ ho¹t ®éng dÞch vô 4.54 5.21 114.81 3 Tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 1.63 3.53 215.94 4 Tõ ho¹t ®éng kh¸c 0.12 0.17 135.14 VI L·i sau thuÕ 3,167.29 4,658.83 147.08 1 Tõ ho¹t ®éng khai th¸c 3,151.29 4,635.93 147.11 2 Tõ ho¹t ®éng dÞch vô 11.66 13.39 114.81 3 Tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 4.20 9.07 215.94 4 Tõ ho¹t ®éng kh¸c 0.32 0.43 135.14 VII TrÝch lËp quü 335.54 484.67 144.45 1 Quü khen th­ëng phóc lîi 18.59 18.59 99.99 2 Quü dù phßng tµi chÝnh 316.75 465.88 147.08 3 Quü th­ëng ban ®iÒu hµnh c«ng ty mÑ 0.20 0.20 100.00 VIII Nép tËp ®oµn l·i sau thuÕ 2,831.94 4.174.16 147.40 IX Tû suÊt lîi nhuËn tr­íc thuÕ trªn vèn 78.06 108.47 138.96 X Tû suÊt lîi nhuËn sau thuÕ trªn vèn 31.67 46.59 147.08 B¶ng6: Thùc hiÖn kÕ ho¹ch ®Çu t­ n¨m 2007 STT ChØ tiªu KH2007 TH2007 %TH/KH TriÖu USD TriÖu USD Quy tû VN§ I Ho¹t ®éng ®iÒu tra c¬ b¶n 37.89 22.29 356.64 58.83 1 Ch­¬ng tr×nh hîp t¸c 3 bªn(VN-TQ-PLP) 5.00 0.05 0.80 1.00 2 Ch­¬ng tr×nh hîp t¸c 2 bªn (VN-TQ) 13.64 8.87 141.92 65.03 3 TKTD MiÒn vâng Hµ Néi 18.02 13.37 213.92 74.19 4 TKTD BÓ S«ng Hång: minh gi¶i 11.000 km 2D 1.23 0.00 II §Çu t­ gãp vèn c¸c dù ¸n dÇu khÝ 849.71 777.93 12,446.88 91.55 1 PSC l« 01&01 (15%) 19.46 20.02 320.34 102.87 2 PSC l« 15-2 (17,5%) 33.58 30.50 188.02 90.84 3 PSC l« 06-1 (20%) 13.66 16.47 263.44 120.57 4 PSC l« 11-2 (25%) 40.39 49.87 797.90 123.47 5 JOC l« 15-1 (50%) 328.41 282.96 4,527.36 86.16 6 PSC l« 46CN (30%) 8.33 10.76 172.10 129.07 7 L« PM3 CAA (12,5%) 95.88 92.16 1,474.48 96.11 8 Dù ¸n §¹i Hïng (100%) 73.52 72.50 1,160.00 98.61 9 Dù ¸n khÝ Th¸i B×nh 0.98 0.16 2.48 15.81 10 PSC l« PM304 (15%) 11.53 11.53 184.40 100.00 11 JOC l« 46-2 (40%) 19.28 18.31 293.02 94.99 12 PSC l« 15-2 (TD: 8%, PT: 24,1%) 4.72 3.11 49.73 65.83 13 PSC l« B&48/95 (24%) 4.03 3.90 62.45 96.74 14 PSC l« 52/97 (30%) 4.98 2.95 47.20 59.27 15 JOC l« 16-1 (5%/41%) 7.75 6.69 107.06 86.33 16 JOC l« 09-2 (50%) 52.51 49.38 790.13 94.05 17 JOC l« 10&11-1 (55%) 18.87 31.42 502.75 166.49 18 PSC l« 103&107 (55%) 3.76 19 PSC l« 433a&416b Algeria (53%/40%) 69.24 41.05 656.74 59.28 20 PSC l« SK 305 (30%) 29.50 31.92 510.75 108.21 21 L« NE Madura I (20%) 0.00 22 L« NE Madura II (20%) 0.00 23 Dù ¸n Majunga, Madagascar (10%) 2.13 2.04 32.75 95.77 24 C¸c dù ¸n míi (3 dù ¸n TKTD) 4.00 25 Dù ¸n t¹i Vªnzuela 3.20 0.24 3.84 7.50 III §Çu t­ mua s¾m TTB,XDCB,CNTT 2.83 2.83 45.32 100.00 Tæng céng (I+II+III) 890.43 803.05 12,848.84 90.19 3.2. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 2008 S¶n l­îng khai th¸c t¹i c¸c dù ¸n n¨m 2008 B¶ng 7: DÇu th« vµ condensate( triÖu tÊn). STT C¸c chØ tiªu KH 2008 TH 2008 C¶ DA PVEP C¶ DA PVEP % TH/KH PVN Tæng Céng 8,56 3,29 8.46 3.22 98.8 Trong n­íc 8.47 3,20 8.34 3.12 98.5 1 2 3 Dù ¸n tù ®iÒu hµnh §¹i Hïng l« 05-1a Dù ¸n ®iÒu hµnh chung JOC l« 15.1(50%) §Ò ¸n JOC l« 46.2(40%) §Ò ¸n JOC l« 09.2(50%) Dù ¸n tham gia gãp vèn §Ò ¸n JOC l« 01-02(15%) §Ò ¸n JOC l« 15.2(R§:17,5%;P§: 35,5%) §Ò ¸n JOC l« 06.1 (20%) §Ò ¸n JOC l« 11.2 (25%) §Ò ¸n PM3-CAA-phÇn VN (12,5%) §Ò ¸n 46/CN-phÇn VN (30%) 0.17 0,32 4,21 3,22 0,47 0,52 3,94 0,62 1,78 0,20 0,16 0,99 0,19 0.17 0,32 2,06 1,61 0,19 0,26 0,82 0,09 0,34 0,04 0,04 0,25 0,06 0.18 0.35 3.98 3.15 0.45 0.48 3.89 0.58 1.76 0.22 0.17 0.97 0.16 0.18 0.42 1.96 1.54 0.15 0.22 0.04 0.07 0.32 0.05 0.05 0.23 0.04 105.9 109.4 94.5 97.8 95.7 92.3 98.7 93.5 98.9 110.0 106.3 98.9 84.2 Ngoµi n­íc 0.09 0.09 0.07 0.07 77.8 1 2 3 Dù ¸n tù ®iÒu hµnh Dù ¸n ®iÒu hµnh chung Dù ¸n tham gia gãp vèn §Ò µn PM 304 (15%) 0.09 0.09 0.09 0.09 0.07 0.07 0.07 0.07 77.8 77.8 B¶ng 8: khÝ (tØ tÊn m3) STT C¸c chØ tiªu KH 2008 TH 2008 C¶ DA PVEP C¶ DA PVEP % TH/KH PVN Tæng Céng 6,75 1,56 6.77 1.57 100.3 Trong n­íc 6,75 1,56 6.77 1.57 100.3 1 2 3 Dù ¸n tù ®iÒu hµnh Th¸i B×nh Dù ¸n ®iÒu hµnh chung §Ò ¸n JOC l« 15.1(50%) §Ò ¸n JOC l« 09.2(50%) Dù ¸n tham gia gãp vèn §Ò ¸n PSC l« 15.2 §Ò ¸n PSC l« 06.1(20%) §Ò ¸n PSC l« 11.2(25%) PM3-CAA (12,5%) §Ò ¸n PSC l« 40/CN(30%) 0.01 0.01 0.24 0.01 0.23 6.5 0.4 3.76 1 1.18 0.16 0.01 0.01 0.13 0.01 0.12 1.42 0.07 0.75 0.25 3 0.05 0.011 0.011 0.26 0.012 0.22 6.6 0.42 3.77 0.96 1.2 0.19 0.011 0.011 0.14 0.012 0.13 1.43 0.08 0.76 0.23 3.1 0.08 110.0 110.0 108.3 120.0 95.7 101.5 105.0 100.3 96.0 101.7 118.7 Ngoµi n­íc 1 2 3 Dù ¸n tù ®iÒu hµnh Dù ¸n ®iÒu hµnh chung Dù ¸n tham gia gãp vèn B¶ng9: Thùc hiÖn kÕ ho¹ch tµi chÝnh n¨m 2008 STT ChØ tiªu KH 2007 TH 2007 %TH/KH I Doanh thu PVEP 1,194.60 22,386.00 118.84 1 Doanh thu b¸n dÇu vµ khÝ tõ c¸c ®Ò ¸n dÇu vµ khÝ 1,194.60 22,280.00 118.67 2 Tõ ho¹t ®éng dÞch vô nhá lÎ 4.68 62.00 114.81 3 Tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 0.625 42.00 700.00 4 Doanh thu tõ c¸c ho¹t ®éng kh¸c 0.22 2.00 135.14 III Chi phÝ 675.06 7,468.00 107.31 1 Chi phÝ cho ho¹t ®éng khai th¸c 675.06 7,393.80 106.84 2 Chi phÝ cho hoath ®éng dÞch vô 3.28 43.40 114.81 3 Chi phÝ cho ho¹t ®éng tµi chÝnh 0.021 29.40 17,818.18 4 Chi phÝ cho ho¹t ®éng kh¸c 0.15 1.40 135.14 IV L·i tr­íc thuÕ 521.67 10,846.64 138.96 1 Tõ ho¹t ®éng khai th¸c 519.59 10,814.84 138.95 2 Tõ ho¹t ®éng dÞch vô 1.41 18.60 114.81 3 Tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 0.6 12.60 215.94 4 Tõ ho¹t ®éng kh¸c 0.067 0.60 135.14 V Nép thuÕ cho chÝnh phñ ViÖt Nam 338.35 6,187.81 121.26 VI L·i sau thuÕ 206.87 4,658.83 147.08 VII TrÝch lËp quü 20.69 484.67 144.45 VIII Nép tËp ®oµn l·i sau thuÕ 186.19 4.174.16 147.40 Ch­¬ng iii: NH÷ng ph­¬ng h­íng ph¸t triÓn cña c«ng ty n¨m 2009 1.§Èy m¹nh c«ng t¸c th¨m dß, thÈm l­îng t¹i c¸c l« do PVEP tù ®iÒu hµnh, ®iÒu hµnh chung vµ tham gia gãp vèn ë trong vµ ngoµi n­íc. PhÊn ®Êu tæng tr÷ l­îng gia t¨ng ®¹t 43,3 triÖu tÊn quy dÇu (trong n­íc: 31,7 triÖu tÊn, n­íc ngoµi: 11,6 triÖu tÊn), trong ®ã phÇn gia t»ng tr÷ l­îng cña PVEP lµ 20,2 triÖu tÊn (trong n­íc: 8,6 triÖu tÊn, n­íc ngoµi: 11,6 triÖu tÊn). 2.Hoµn thµnh viÖc mua, c¶i ho¸n vµ ®­a tµo ®Þa chÊn 2D v¸o ho¹t ®éng vµo ®Çu quý III/2009. 3.Thùc hiÖn 100% kÕ ho¹ch kh¶o s¸t, ®iÒu tra c¬ b¶n TËp ®oµn giao. 4.Khai th¸c an toµn vµ hiÖu qu¶ c¸c má dÇu khÝ ®ang khai th¸c trong n­íc vµ ngoµi n­íc. 5.Mua/ ®¸u thÇu thµnh c«ng tèi thiÓu 2 tµi s¶n dÇu khÝ ë n­íc ngoµi. 6.Mua/tham gia cæ phÇn hoÆc ký tèi thiÓu 3 hîp ®ång dÇu khÝ t×m kiÕm th¨m dß ë n­íc ngoµi. 7.Tham gia 6 hîp ®ång dÇu khÝ míi ë trong n­íc. 8.æn ®Þnh tæ chøc, hoµn thiÖn c¸c quy ®Þnh, quy chÕ ®Æc biÖt vµ Quy chÕ vÒ t×m kiÕm, phª duyÖt, vµ qu¶n lý c¸c dù ¸n t×m kiÕm th¨m dß, khai th¸c ë n­íc ngoµi, Quy chÕ nh©n viªn lµm viÖc ë c¸c dù ¸n n­íc ngoµi vµ ban hµnh thèng nhÊt trong toµn Tæng C«ng ty thùuc hiÖn theo mæ h×nh C«ng ty mÑ-C«ng ty con theo h­íng t¨ng c­êng ph©n cÊp cho c¸c ®¬n vÞ thµnh viªn nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ®¬n vÞ chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. 9. Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do TËp ®oµn giao. KÕt luËn chung Thùc tËp nghiÖp vu kinh tÕ lµ b­íc ®Çu gióp sinh viªn lµm quen víi thùc tÕ, tiÕp thu nh÷ng kiÕn thøc bæ trî cho qu¸ tr×nh häc tËp vµ lµm viÖc sau nµy. Víi sù gióp ®ì cña c« NguyÔn ThÞ H­êng, ban l·nh ®¹o vµ CBCNV Tæng c«ng ty Th¨m dß vµ khai th¸c DÇu khÝ ( PVEP ), chóng em ®· ®­îc bè trÝ thùc tËp t¹i Tæng C«ng ty PVEP lµ Tæng C«ng ty ho¹t ®«ng trong lÜnh vùc t×m kiÕm th¨m dß vµ khai th¸c dÇu khÝ trong vµ ngoµi n­íc. Sau nhiÒu n¨m ho¹t ®éng Tæng C«ng ty ®· ®¹t ®­îc nh÷ng thµnh tùu to lín, cã nh÷ng b­íc ph¸t triÓn v­ît bËc, ®­a Tæng C«ng ty lªn mét tÇm cao míi tÝch luü ®­îc mét l­îng vèn lín, ph­¬ng tiÖn hiÖn ®¹i, ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr×nh ®é cao. Cïng víi sù ph¸t triÓn v­ît bËc cña ngµnh c«ng nghiÖp DÇu khÝ VIÖt Nam, Tæng C«ng ty ®· cã nh÷ng b­íc tiÕn mang tÇm vãc quèc tÕ ®· triÓn khai c«ng t¸c t×m kiÕm vµ th¨m dß DÇu khÝ ë mét sè n­íc trªn thÕ giíi vµ ®· ®¹t ®­îc nh÷ng kÕt qu¶ nhÊt ®Þnh. Tuy cßn gÆp mét sè khã kh¨n nh­ng víi nh÷ng thµnh tùu ®· cã, cïng víi sù chØ ®¹o cña ChÝnh phñ, cña TËp ®oµn vµ sù nç lùc cña Tæng C«ng ty, PVEP ®· thu ®­îc nh÷ng thµnh c«ng to lín, gãp ph©n vµo sù ph¸t triÓn cña toµn ngµnh DÇu khÝ nãi riªng, sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸ cña ®Êt n­íc nãi chung. Trªn ®©y lµ mét sè ý kiÕn tæng quan nhÊt mµ em thu nhËn ®­îc sau qu¸ tr×nh thùc tËp t¹i Tæng C«ng ty. Víi thêi gian thùc tËp cã h¹n nªn viÖc t×m hiÓu vÒ Tæng C«ng ty kh«ng tr¸nh khái thiÕu sãt, nhãm sinh viªn rÊt mong nhËn ®­îc sù th«ng c¶m, vµ nh÷ng ®ãng gãp cña c¸c c« chó, anh chÞ c¸c phßng ban cña Tæng C«ng ty. Chóng em xin c¶m ¬n sù gióp ®ì nhiÖt t×nh cña ban l·nh ®¹o vµ CBCNV trong Tæng C«ng ty ®· gióp chóng em hoµn thµnh tèt ®ît thùc tËp nghiÖp vô nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docHuy động vốn tại công ty TC Dầu Khí.doc
Luận văn liên quan