Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - Công ty Vĩnh Phước An

LỜI MỞ ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam ngày nay đang trên đà phát triển cùng với những bước ngoặc đổi mới vô cùng quan trọng là chuyển từ nền kinh tế thụ động sang nền kinh tế chủ động với sự cạnh tranh quyết liệt giữa các thành phần kinh tế trong và ngoài nước dưới sự quản lý của Nhà Nước, từng bước hòa nhập vào nền kinh tế khu vực và thế giới. Việc xây dựng một nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Hiện nay doanh nghiệp phải tự chủ sản xuất kinh doanh, sử dụng vốn và nguồn vốn của mình sao cho hợp lý nhất và không ngừng tăng cường hiệu quả kinh doanh. Đó là sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp phù hợp với các quy luật của nền kinh tế thị trường. Mục tiêu mà các doanh nghiệp đặt lên hàng đầu hiện nay là làm sao kiếm được nhiều lợi nhuận để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh. Chính vì thế mà mối quan tâm hàng đầu của mỗi doanh nghiệp chính là doanh thu, đây là kết quả cuối cùng của hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó đây là khâu vô cùng quan trọng nó đòi hỏi những người làm công tác này phải có một nền tảng kiến thức bền vững, kinh nghiệm dồi dào cùng với bản năng linh hoạt, khéo léo, thật chính xác nhưng cũng thật nhanh để tổng kết kịp thời và báo cáo một kết quả đúng đắn và tốt nhất. Chính vì lý do trên em đã chọn đề tài “ kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh” tại công ty Vĩnh Phước An để nghiên cứu và thực hiện báo cáo thực tập. Mục lục CHƯƠNG 1 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY TNHH SX- TM VĨNH PHƯỚC AN CHƯƠNG 2 KẾ TOÁN TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH A- KẾ TOÁN TIÊU THỤ: 2.1 Kế toán quá trình mua hàng: 2.2 Kế toán quá trình bán hàng: B- KẾ TOÁN DOANH THU BÁN HÀNG: 3.1 Khái quát chung: 3.2 Kế toán doanh thu bán hàng: 3.3 Kế toán các khoản giảm trừ doanh thu: 3.4 Kế toán chi phí bán hàng: 3.5 Kế toán chi phí quản lý doanh nghiệp: 3.6 Kế toán chi phí tài chính: 3.7 Kế toán chi phí khác: 3.8 Kế toán doanh thu tài chính: 3.9 Kế toán thu nhập khác: C- KẾ TOÁN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH: Nhiệm vụ của kế toán xác định kết quả kinh doanh: CHƯƠNG 3 NHẬN XÉT- SO SÁNH KIẾN NGHỊ 5.1 Nhận xét: 5.2 Kiến nghị:

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/04/2013 | Lượt xem: 3244 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kế toán doanh thu tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh - Công ty Vĩnh Phước An, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐAI HỌC BÀ RỊA VŨNG TÀU VIỆN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ KINH TẾ TRI THỨC @&? BÁO CÁO THỰC TẬP ĐỀ TÀI: KẾ TOÁN DOANH THU TIÊU THỤ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH GVHD: NGUYỄN THỊ THU PHƯƠNG SVTH: NGUYỄN THỊ HỒNG LỢI LỚP: KTS4 NGÀNH HỌC: KẾ TOÁN NIÊN KHÓA: 2007-2009 TP.HCM- 08/2009

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBỘ GIÁO DỤC.doc
  • docbai cuoi.doc
  • docLỜI CẢM ƠN.doc
  • docLỜI MỞ ĐẦU.doc
  • docNHANXET.doc
Luận văn liên quan