Kết thúc khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Quản lý giáo dục - Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo

Như vậy: Giáo dục đạo đức cho học sinh là giáo dục cơ bản, nền tảng cho các mặt giáo dục khác. Trong giai đoạn hiện nay Đảng và Nhà nước ta hết sức coi trọng đến công tác giáo dục và đào tạo. Đảng đã coi "Giáo dục là quốc sách hàng đầu". Như vậy đòi hỏi nhà trường nhất là người làm công tác quản lý phải đặt sự nghiệp trồng người lên hàng đầu, đặc biệt là giáo dục đạo đức cho học sinh. Như Bác đã từng dăn dạy: "Có tài mà không có đức là người vô dụng". Xuất phát từ cơ sở lý luận, cơ sở pháp lý và phân tích thực trạng về quản lý giáo dục đạo đức học sinh ở trường Trung học phổ thông Quản Bạ như vậy mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài đã hoàn thành. Với những đánh giá như trên có thể tóm lược lại một số giải pháp chính để tăng cường giáo dục đạo đức cho học sinh như sau: a. Tăng cường sự lãnh đạo của tổ Đảng trong nhà trường b. Tăng cường vai trò, trách nhiệm của cán bộ quản lý trong công tác giáo dục đạo đức học sinh. Đặc biệt là giáo viên chủ nhiệm. c. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của đội ngũ giáo viên trong việc giáo dục đạo đức học sinh. d. Phát huy vai trò, trách nhiệm của giáo viên chủ nhiệm e. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Hội liên hiệp thanh niên. g. Đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống h. Phát huy hoạt động tự quản của tập thể học sinh i. Kết hợp giữa nhà trường - Gia đình - Xã hội để giáo dục đạo đức học sinh

doc41 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 31/01/2013 | Lượt xem: 2032 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kết thúc khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên - Quản lý giáo dục - Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docDownload sáng kiến kinh nghiệm, tiểu luận kết thúc khóa bồi dưỡng cán bộ quản lý nhà nước, chương trình chuyên viên-quản lý giáo dục- Một số biện pháp.doc