Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng Tháng tám năm 1945 đến năm 1975

Thơ đạt được bước tiến mới trong mở rộng, đào sâu chất liệu hiện thực đồng thời tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng và chính luận. Đặc biệt là sự xuất hiện đông đảo và những đóng góp đặc sắc của thế hệ các nhà thơ trẻ. Khuynh hướng sử thi kết hợp với cảm hứng lãng mạn làm cho văn học thấm nhuần tinh thần lạc quan, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phản ánh hiện thực đời sống trong quá trình vận động và phát triển cách mạng.

ppt27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 05/05/2014 | Lượt xem: 1688 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng Tháng tám năm 1945 đến năm 1975, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
- Đường lối văn nghệ của Đảng góp phần tạo nên một nền văn học thống nhất về khuynh hướng tư tưởng, về tổ chức và quan niệm nhà văn kiểu mới. 1- Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá - Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mĩ kéo dài suốt 30 năm. * - Nền kinh tế nước ta còn nghèo nàn và chậm phát triển. Giao lưu văn hoá chủ yếu giới hạn trong các nước XHCN. 1- Vài nét về hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá * - Một số tác phẩm trong hai năm 1945-1946 phản ánh được không khí hồ hởi, vui sướng đặc biệt của nhân dân ta khi đất nước giành được độc lập. 2- Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu * - Từ cuối 1946 đến 1954 văn học tập trung phản ánh cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. 2- Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu * + Truyện ngắn và kí sớm đạt được thành tựu: Một lần tới Thủ đô, Trận phố Ràng (Trần Đăng), Đôi mắt, Ở rừng (Nam Cao); Làng (Kim Lân); Thư nhà (Hồ Phương),… 2- Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu * * Nam Cao * Kim Lân - Từ năm 1950, xuất hiện những tập truyện, kí khá dày dặn: Vùng mỏ (Võ Huy Tâm); Xung kích (Nguyễn Đình Thi); Đất nước đứng lên (Nguyên Ngọc),… 2- Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu * + Một số vở kịch ra đời phản ánh kịp thời hiện thực cách mạng và kháng chiến. 2- Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu * + Thơ ca đạt nhiều thành tựu xuất sắc: Cảnh khuya, Cảnh rừng Việt Bắc, Rằm tháng giêng,..( Hồ Chí Minh), Bên kia sông Đuống ( Hoàng Cầm), Tây Tiến (Quang Dũng),... Đặc biệt là tập thơ Việt Bắc của Tố Hữu. 2- Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu * - Văn xuôi mở rộng đề tài, bao quát khá nhiều vấn đề, nhiều phạm vi của hiện thực đời sống: 2- Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu * + Cuộc kháng chiến chống Pháp  2- Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu * + Hiện thực đời sống trước CM  + Công cuộc xây dựng CNXH  - Thơ ca phát triển mạnh mẽ, nhiều tập thơ xuất sắc ra đời. 2- Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu * - Kịch nói có bước phát triển mới. - Chủ đề bao trùm của văn học là đề cao tinh thần yêu nước, ngợi ca chủ nghĩa anh hùng cách mạng. 2- Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu * - Văn xuôi : phản ánh cuộc sống chiến đấu và lao động, khắc hoạ thành công hình ảnh con người Việt Nam anh dũng, kiên cường và bất khuất. 2- Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu * - Thơ đạt được bước tiến mới trong mở rộng, đào sâu chất liệu hiện thực đồng thời tăng cường sức khái quát, chất suy tưởng và chính luận. Đặc biệt là sự xuất hiện đông đảo và những đóng góp đặc sắc của thế hệ các nhà thơ trẻ. 2- Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu * - Kịch nói có những thành tựu mới, gây được tiếng vang. 2- Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu * Xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước và cách mạng có những đóng góp đáng ghi nhận trên cả hai bình diện chính trị-xã hội và văn học. 2- Quá trình phát triển và những thành tựu chủ yếu * Văn học Việt Nam 1945-1975 như một tấm gương phản chiếu những vấn đề lớn lao, trọng đại nhất của đất nước và cách mạng: đấu tranh thống nhất đất nước và xây dựng CNXH. 3 - Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 1975 * - Nhận thức mới về quần chúng nhân dân. 3 - Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 1975 * - Hướng về đại chúng, TP văn học thường ngắn gọn, nội dung dễ hiểu, chủ đề rõ ràng, sử dụng những hình thức nghệ thuật quen thuộc với nhân dân, ngôn ngữ bình dị, trong sáng, dễ hiểu. - Khuynh hướng sử thi thể hiện:  3 - Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 1975 * + Đề tài : những vấn đề có ý nghĩa lịch sử và tính chất toàn dân tộc. 3 - Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 1975 * + Nhân vật chính : những con người đại diện cho tinh hoa và khí phách, phẩm chất và ý chí của dân tộc; gắn bó số phận cá nhân với số phận đất nước; luôn đặt bổn phận, trách nhiệm, nghĩa vụ công dân, ý thức chính trị, tình cảm lớn, lẽ sống lớn lên hàng đầu. 3 - Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 1975 * + Lời văn : ngợi ca, trang trọng và lấp lánh vẻ đẹp tráng lệ, hào hùng. - Cảm hứng lãng mạn là cảm hứng khẳng định cái tôi đầy tình cảm, cảm xúc và hướng tới lí tưởng (ở thời kì này là ngợi ca cuộc sống mới, con người mới, ca ngợi chủ nghĩa anh hùng CM và tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước. 3 - Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 1975 * - Khuynh hướng sử thi kết hợp với cảm hứng lãng mạn làm cho văn học thấm nhuần tinh thần lạc quan, đồng thời đáp ứng được yêu cầu phản ánh hiện thực đời sống trong quá trình vận động và phát triển cách mạng. 3 - Những đặc điểm cơ bản của văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 1975 * * Trích phim: Lão Hạc Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi ! Kết thúc *

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptpowerpointdongian_4554.ppt