Khảo cứu quá trình phản ứng bod trên thiết bị bod-Trak với khuẩn mồi là chế phẩm em và polyseed

KHẢO CỨU QUÁ TRÌNH PHẢN ỨNG BOD TRÊN THIẾT BỊ BOD-TRAK VỚI KHUẨN MỒI LÀ CHẾ PHẨM EM VÀ POLYSEED NGUYỄN THANH HẢI Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Thực nghiệm Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf38 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1987 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo cứu quá trình phản ứng bod trên thiết bị bod-Trak với khuẩn mồi là chế phẩm em và polyseed, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • jpgNguyenThanhHai 1.jpg
Luận văn liên quan