Khảo sát các enzym ảnh hưởng đến chất lượng của ca cao thương phẩm trong quá trình lên men hạt ca cao (Theobroma cocoa L.)

KHẢO SÁT CÁC ENZYM ẢNH HƯỞNG ĐẾN CHẤT LƯỢNG CỦA CA CAO THƯƠNG PHẨM TRONG QUÁ TRÌNH LÊN MEN HẠT CA CAO (Theobroma cocoa L.) NGUYỄN HỒNG NHUNG Trang nhan đề Lời cảm ơn Mở đầu Mục lục - Danh mục Chương I: Tổng quan tài liệu Chương II: Vật liệu - phương pháp Chương III: Kết quả - biện luận Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo

pdf32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1773 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát các enzym ảnh hưởng đến chất lượng của ca cao thương phẩm trong quá trình lên men hạt ca cao (Theobroma cocoa L.), để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.pdf
  • pdf0.pdf
  • pdf1.pdf
  • pdf2.pdf
  • pdf3.pdf
  • pdf4.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf7.pdf
  • pdf8.pdf
  • jpgFolder.jpg
Luận văn liên quan