Khảo sát hiện tượng chất lượng nước và mô hình chế biến thủy sản đạt tiêu chuẩn vi sinh vật không sử dụng hóa chất diệt trùng

Trang nhan đề Mục lục Đặt vấn đề Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu - phương pháp Chương 3: Kết quả và biện luận Chương 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 2115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát hiện tượng chất lượng nước và mô hình chế biến thủy sản đạt tiêu chuẩn vi sinh vật không sử dụng hóa chất diệt trùng, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • pdf8.PDF
  • jpgPhamVanDung.jpg
Luận văn liên quan