Khảo sát khả năng thu hồi collagen trong chất thải rắn trước thuộc để tạo ra gelatin dùng cho công nghiệp sản xuất keo tại Xưởng thực nghiệm Viện nghiên cứu da giầy

Chương 1: Tổng quan Chương 2: Nội dung và phương pháp nghiên cứu Chương 3: Kết quả và thảo luận CHương 4: Kết luận và kiến nghị

pdf39 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 12/01/2013 | Lượt xem: 1715 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát khả năng thu hồi collagen trong chất thải rắn trước thuộc để tạo ra gelatin dùng cho công nghiệp sản xuất keo tại Xưởng thực nghiệm Viện nghiên cứu da giầy, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKhảo sát khả năng thu hồi collagen trong chất thải rắn trước thuộc để tạo ra gelatin dùng cho công nghiệp sản xuất keo tại Xưởng thực nghiệm Viện nghi.pdf
Luận văn liên quan