Khảo sát thành phần hóa học trong phân đoạn cực từ lá tươi cây trinh nữ hoàng cung, crinum latifolium l - Họ thủy tiên, amaryllidaceae

KHẢO SÁT THÀNH PHẦN HÓA HỌC TRONG PHÂN ĐOẠN CỰC TỪ LÁ TƯƠI CÂY TRINH NỮ HOÀNG CUNG, CRINUM LATIFOLIUM L. HỌ THỦY TIÊN, AMARYLLIDACEAE MAI ĐÌNH TRỊ Trang nhan đề Lời cảm ơn Các chữ viết tắt Mục lục Phần 1: Mở đầu Phần 2: Tổng quan Phần 3: Nghiên cứu và biện luận kết quả Phần 4: Kết luận Phần 5: Thực nghiệm Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf3 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 21/08/2013 | Lượt xem: 1722 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khảo sát thành phần hóa học trong phân đoạn cực từ lá tươi cây trinh nữ hoàng cung, crinum latifolium l - Họ thủy tiên, amaryllidaceae, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf3.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgMaiDinhTri.jpg
Luận văn liên quan