• Mâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt NamMâu thuẫn trong nền kinh tế thị trường định hướng XHCN ở Việt Nam

  ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT : A: Lời nói đầu : - Lý do chọn đề tài - ý nghĩa lý luận và thực tiễn của đề tài B: Nội dung : I. Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. 1 Sự cần thiết khách quan phải phát triển nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 2 . Bản chất đặc Điểm của nền KTTT định hướng XHCN ở Việ...

  doc25 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 3301 | Lượt tải: 11

 • Kinh tế tư nhân Việt Nam - Thực trạng và giải phápKinh tế tư nhân Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  Mục lục Mục lục 2 Lời nói đầu 4 Chương 1: Cơ sở lý luận và thực tiễn về phát triển kinh tế tư nhân 8 1.1 Kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường 8 1.1.1 Một số vấn đề lý luận về sở hữu trong nền kinh tế chuyển đổi 8 1.1.2 Khái niệm kinh tế tư nhân 12 1.1.3 Vai trò của kinh tế tư nhân trong nền kinh tế thị trường 13 1.2 Phát triển kin...

  doc122 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 4832 | Lượt tải: 41

 • Vai trò nhà nước trong phát triển thị trường sức lao động ở TP. Hải PhòngVai trò nhà nước trong phát triển thị trường sức lao động ở TP. Hải Phòng

  MỤC LỤC Trang DANH MỤC BẢNG BIỂU. TÓM TẮT LUẬN VĂN MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ VAI TRÒ NHÀ NƯỚC TRONG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SỨC LAO ĐỘNG 1.1. Những vấn đề chung về thị trường sức lao động. 1.1.1. Thị trường sức lao động và các yếu tố cấu thành. 1.1.2. Đặc điểm và vai trò của thị trường sức lao động trong nền kinh tế thị ...

  doc118 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2567 | Lượt tải: 10

 • Xây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam - Lý luận, nhận thức và giải pháp thực hiệnXây dựng và phát triển kinh tế thị trường ở Việt Nam - Lý luận, nhận thức và giải pháp thực hiện

  A.PHẦN MỞ ĐẦU Từ thập niên 80 của thế kỷ XX đến nay, do tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại, đặc biệt là công nghệ thông tin, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu nền kinh tế thế giới đang biến đổi sâu sắc, nhanh chóng về cơ cấu, chức năng và phương thức hoạt động. đây là một bước ngoặt lịch sử có ý nghĩa đặc biệ...

  doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 1832 | Lượt tải: 6

 • Cổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước ở Việt NamCổ phần hoá Doanh nghiệp nhà nước ở Việt Nam

  MỤC LỤC Lời mở đầu. 1 Nội dung. 2 I. Những vấn đề về cổ phần hoá (CPH) Doanh nghiệp nhà nước (DNNN).2 1. Thực chất và vai trò CPH DNNN ở Việt Nam.2 1.1. Thực chất:2 1.2. Lý do cổ phần hoá:2 1.3. Vai trò của cổ phần hoá:4 2. Các mô hình CPH ở Việt Nam.5 II. Thực trạng tiến trình CPH DNNN ở Việt Nam.6 1. Thành tựu đạt được:6 1.3. Những kết ...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2697 | Lượt tải: 22

 • Nhà nước và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước taNhà nước và vai trò của Nhà nước trong nền kinh tế thị trường ở nước ta

  LỜI MỞ ĐẦU Sự ra đời của Nhà nước có vài trò vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển của lịch sử nhân loại. Trong một xã hội có giai cấp, Nhà nước không chỉ là người đại diện cho giai cấp thống trị bảo vệ lợi ích cho giai cấp thống trị mà ở một mức độ nhất định, còn là người đại diện cho lợi ích chung của xã hội. Nhà nước là nhân tố điều ti...

  doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2947 | Lượt tải: 25

 • Những giá trị, hạn chế của Phật giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nayNhững giá trị, hạn chế của Phật giáo và ảnh hưởng của nó ở nước ta hiện nay

  Đạo Phật là một trong những học thuyết Triết học - một trong ba tôn giáo lớn nhất trên thế giới hiện nay và tồn tại từ rất lâu đời (từ khoảng thế kỷ VI trước công nguyên). Hệ thống giáo lý rất đồ sộ và số lượng Phật tử đông đảo được phân bố trên nhiều nước. Lĩnh vực nghiên cứu Phật giáo hiện nay được mở rộng, ngoài việc nghiên cứu giáo lý, kinh đ...

  doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 14580 | Lượt tải: 64

 • Lý luận về lạm phát tiền tệ, thực trạng và giải pháp để khắc phục tình trạng lạm phát ở Việt Nam hiện nayLý luận về lạm phát tiền tệ, thực trạng và giải pháp để khắc phục tình trạng lạm phát ở Việt Nam hiện nay

  Mục lục Mở đầu 2 Nội dung 4 I – Lý luận về lạm phát tiền tệ 4 1 – Khái niệm về lạm phát 4 2 – Lạm phát tiền tệ 4 3 – Mối quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế .5 4 – Nguyên nhân gây ra lạm phát .5 5 – Giải pháp để khắc phục tình trạng lạmphát 5 II – Thực trạng và giải pháp để khắc phục tình trạng lạm phát ở Việt Nam hiện nay .7 1 ...

  doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 5074 | Lượt tải: 19

 • Phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt Nam hiện nay - Lý luận thực trạng và giải phápPhát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việt Nam hiện nay - Lý luận thực trạng và giải pháp

  MỤC LỤC Mục lục 1 Lời mở đầu .2 I Những vấn đề lý luận về hình thành và phát triển đồng bộ các loại thị trường ở Việ Nam . 3 II Thực trạng các loại thị trường tại Việt Nam hiện nay. .4 A Đánh giá chung 4 B Hiện trạng một số loại Thị trường tại Việt Nam hiện nay. 5 1) Thị trường hàng hoá dịch vụ 5 2) Thị trường sức lao động 6 3) Thị trường bấ...

  doc16 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 5257 | Lượt tải: 4

 • Tăng cường vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần của nước ta hiện nayTăng cường vai trò chủ đạo của thành phần kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần của nước ta hiện nay

  Mục Lục trang Lời Mở Đầu . 3 A) Lý luận chung về tăng cường vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước trong nền kinh tế nhiều thành phần ở nước ta hiện nay . 4 I. Lý luận về vai trò kinh tế của Nhà nước 4 1. Lý luận của Chủ nghĩa Mác Lênin 4 2. Lý luận của trường phái cổ điển 5 3. Lý luận của trường phái tân cổ điển 7 II. Định Nghĩa Và Vai Trò Chủ...

  doc32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/01/2013 | Lượt xem: 2006 | Lượt tải: 2