• Những nguyên lý về tiền lương của Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nayNhững nguyên lý về tiền lương của Mác trong điều kiện nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay

  LỜI MỞ ĐẦU Lý luận về tiền lương đã được các nhà kinh tế nghiên cứu từ rất lâu bắt đầu là W.Petty. Chính William Petty là người đầu tiên trong lịch sử đặt nền móng cho lý thuyết "quy luật sắt về tiền lương". Lý thuyết mức lương tối thiểu phản ánh trình độ phát triển ban đầu của CNTB. Lúc này, sản xuất chưa phát triển, để buộc công nhân là...

  doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 6651 | Lượt tải: 28

 • Nghiên cứu tình hình phát triển công nghiệp nông thôn trong công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nướcNghiên cứu tình hình phát triển công nghiệp nông thôn trong công cuộc Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá đất nước

  LỜI NÓI ĐẦU Công nghiệp hoá - Hiện đại hoá là con đường tất yếu phải tiến hành đối với bất cứ nước nào, nhất là những nước có xuất phát điểm từ nền nông nghiệp kém phát triển muốn xây dựng nền kinh tế phát triển hiện đại. Hiện nay ở nhiều nước, nhất là nước đang phát triển, phát triển công nghiệp nông thôn được coi là vấn đề tất yếu có ý nghĩa chi...

  doc24 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1857 | Lượt tải: 2

 • Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam hiện nayMối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và sự đa dạng hoá các loại hình sở hữu ở Việt Nam hiện nay

  Lời mở đầu Nền văn minh nhân loại suy cho cùng là do sự phát triển đúng hướng của lực lượng sản xuất quyết định. Do đó việc nghiên cứu quy luật vận động và những hình thức phát triển của lực lượng sản xuất là một vấn đề hết sức quan trọng . Thời kỳ quá độ lên chủ nghiã xã hội ở Việt Nam là thời kỳ cải biến cách mạng sâu sắc, toàn diệ...

  pdf19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1710 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nayĐề tài Cơ hội và thách thức của các doanh nghiệp trong bối cảnh hội nhập Kinh tế quốc tế ở nước ta hiện nay

  LỜI NÓI ĐẦU Nền kinh tế Việt Nam đang trong tiến trình hội nhập với nền kinh tế thế giới. Đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập WTO( Việt Nam gia nhập WTO vào ngày 7/11/2006) đã đặt ra cho các doanh nghiệp Việt Nam rất nhiều những cơ hội lớn, hướng tới sự hội nhập và phát triển toàn diện sánh vai cùng với các cường quốc trên thế giới hiện nay. Nhưng...

  pdf28 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 9553 | Lượt tải: 44

 • Bản sắc dân tộc Việt Nam trong nên kinh tế mởBản sắc dân tộc Việt Nam trong nên kinh tế mở

  Cùng với quá trình dựng nước và giữ nước , nền văn hoá Việt Nam đã hình thành và phát triển . Bằng lao động sáng tạo và ý chí đấu tranh bền bỉ , kiên cường , nhân dân ta đã xây đắp nên một nền văn hoá kết tinh sức mạnh và in đậm dấu ấn vản sắc của dân tộc , chứng minh sức sống mãnh liệt và sự trường tồn của dân tộc Việt Nam . Văn hóa Việt Nam là t...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1638 | Lượt tải: 2

 • Nguyên lí chủ nghĩa Mác - Sự ra đời của luật pháp tư bảnNguyên lí chủ nghĩa Mác - Sự ra đời của luật pháp tư bản

  Cuộc cách mạng tư sản đã mở đầu lịch sử thế giới cận đại bằng hàng loạt các cuộc cách mạng lớn như ở Anh, Pháp, Hoa kì và có ảnh hưởng lớn đến tiến trình lịch sử của thế giới. Sự ra đời nhà nước tư sản là hệ quả tất yếu của quá trình phát triển phương thức tư bản chủ nghĩa và song song với nó là sự ra đời của pháp luật tư sản.

  doc9 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1683 | Lượt tải: 1

 • Bản chất và những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, ý nghĩa của phương pháp luận trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nayBản chất và những biểu hiện của chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước, ý nghĩa của phương pháp luận trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hiện nay

  LỜI MỞ ĐẦU Tiếp theo giai đoạn cạnh tranh tự do, chủ nghĩa tư bản phát triển lên giai đoạn cao hơn là giai đoạn chủ nghĩa tư bản độc quyền sau đó là chủ nghĩa tư bản độc quyền nhà nước. Thực chất, đây là những nấc thang mới trong quá trình phát triển và điều chỉnh của chủ nghĩa tư bản về cả lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất để thích ứng với ...

  doc17 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 16643 | Lượt tải: 36

 • Đề cương kinh tế chính trịĐề cương kinh tế chính trị

  Kinh tế chính trị là môn khoa học xã hội, nghiên cứu những cơ sở kinh tế chung của đời sống xã hội, nghiên cứu mối quan hệ kinh tế giữa người với người trong sản xuất, phân phối, trao đổi và tiêu dùng qua các giai đoạn phát triển nhất định của xã hội loại người, tức là nghiên cứu quan hệ sản xuất

  pdf67 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2939 | Lượt tải: 5

 • Bài thảo luận kinh tế chính trị Mac LêninBài thảo luận kinh tế chính trị Mac Lênin

  Cuộc cách mạng khoa học và công nghệ hiện đại đặt ra những yêu cầu mới đối với sức lao động, đặc biệt là khi loài người bước vào nền kinh tế tri thức thì các yêu cầu đó càng trở nên bức thiết, trong đó lao động trí tuệ ngày càng tăng trở thành đặc trưng chủ yếu nói lên năng lực của con người trong quan hệ với tự nhiên.

  pdf15 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1949 | Lượt tải: 2

 • Các giải pháp cơ bản tạo nguồn lực để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nướcCác giải pháp cơ bản tạo nguồn lực để tiến hành công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước

  MỤC LỤC A: Mở đầu 2 B: Nội dung nghiên cứu: 3 Phần I. các nguồn lực để thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước: 3 I. Công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong giai đoạn hiện nay và các loại nguồn lực cần cho công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước 3 II. Một số kinh nghiệm nước ngoài trong khai thác và huy động các nguồn lực: 8 Phần II. Đánh...

  doc31 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1603 | Lượt tải: 1