• Xu hướng vận động và phát triển của kinh tế hộ nông dân ở Việt Nam hiện nayXu hướng vận động và phát triển của kinh tế hộ nông dân ở Việt Nam hiện nay

  Nền văn minh nông nghiệp ra đời sớm nhất và đã tồn tại hàng vạn năm trên Trái Đất, là một ngành không thể thay thế được, cho dù trong thế kỷ XXI và sau này nữa khi các trình độ kỹ thuật điện tử, hoá sinh phát triển cao độ. Nông nghiệp – nông dân – nông thôn đã trải qua nhiều thăng trầm của các phương thức sản xuất. Nhiều nước đi tìm con đường khác ...

  doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2210 | Lượt tải: 6

 • Phương pháp trừu tượng hóaPhương pháp trừu tượng hóa

  Mở đầu1 Chương I2 1. nội dung và sự cần thiết phải nghiên cứu của môn kinh tế chính trị MacLenin2 1.1. nội dung của kinh tế chính trị Maclenin. 2 1.2. Sự cần thiết phải nghiên cứu kinh tế chính trị Mac lenin3 2.2. Các phương pháp nghiên cứ kinh tế chính trị3 2.2.1. phân tích và tổng hợp. 3 2.2.2. Lịch sử và Logics. 4 Chương II4 1. Khái niệm...

  doc18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1906 | Lượt tải: 4

 • Phương hướng phát triển kinh tế nông nghiệp Việt NamPhương hướng phát triển kinh tế nông nghiệp Việt Nam

  Nói đến việc phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn là nói đến địa bàn mà sản xuất nông nghiệp là chủ yếu về tất cả các mặt như : kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, mà tạo ra vật chất : lương thực, thực phẩm, môi trường, . là chủ yếu. Khi mà đất nước ta với nền nông nghiệp còn tương đối thấp kém so với thế giới về cả quan niệm lẫn vật chất kỹ ...

  doc49 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1649 | Lượt tải: 0

 • Quản lý doanh nghiệp nhỏ và vừaQuản lý doanh nghiệp nhỏ và vừa

  MỤC LỤC Phần I :Lời mở đầu 2 Phần II: Nội dung nghiên cứu. II.1 Quản lý tài chính là gì? 2 II.2 Các bảng tài chính và phân tích các tỷ lệ .4 II.3 Kiểm sóat trong quản lý doanh nghiệp 7 II.4 Các tỷ lệ kinh doanh và chúng được sử dụng như thế nào .11 II.5 Các tỷ lệ chuẩn thường gặp .13 II.6 Phân tích tỷ lệ trong quá trình họat động: Một trườ...

  doc45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1659 | Lượt tải: 1

 • Cổ phần hóa các doanh nghiệp Việt NamCổ phần hóa các doanh nghiệp Việt Nam

  MỤC LỤC 1. Lời mở đầu 2. Chương I : Những lý luận cơ sở 1 3. Chương II : Thực trạng và giải pháp hoàn thiện nền tảng pháp lý cho cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam 7 ã Thực trạng và triển vọng cổ phần hóa DNNN ở Việt Nam 7 ã Những quan điểm cổ phần hóa DNNN trong thời gian tới 13 ã Các giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến trình cổ phần hóa DNNN 15 4. Kết l...

  doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1614 | Lượt tải: 0

 • Tiến trình Việt Nam trong quá trình hội nhậpTiến trình Việt Nam trong quá trình hội nhập

  Sau hơn 4 năm đàm phán, Hiệp định Thương mại song phương Việt - Mỹ đã được ký kết ngày 12/7/2000 và có hiệu lực ngày 10/12/2001. Trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn đan xen thì kết quả của việc thực hiện hiệp định giữa hai nước được xem là đáng khích lệ. Tổng kim ngạch buôn bán năm 2002 đạt hơn 2,8 tỷ USD, tăng 95% so với nă...

  doc33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 2364 | Lượt tải: 11

 • Vai trò vốn nước ngoài với việc phát triển kinh tế Việt NamVai trò vốn nước ngoài với việc phát triển kinh tế Việt Nam

  Lời mở đầu : 3 2- Phần I : Vốn đầu tư trực tiếp của nước ngoài và tác dụng 4 của nó đối với phát triển kinh tế Việt Nam. 3- Phần II : Tình hình đầu tư trực tiếp của nước ngoài vào Việt 8 Nam trong thời gian qua 4- Phần III : Những khó khăn thách thức và đề xuất kiến nghị. 13 5- Kết lận : 16 CHỮ VIẾT TẮT 1- Công nghiệp hoá – hiện đại hoá : CHN – H...

  doc19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1654 | Lượt tải: 2

 • Việt Nam với quá trình hội nhập kinh tế quốc tếViệt Nam với quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

  MỤC LỤC 2 MỞ ĐẦU 4 CHƯƠNG 1 TỔNG QUAN VỀ HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ 1.1 Khái niệm và bản chất của hội nhập kinh tế quốc tế 6 1.1.1 Khái niệm 6 1.1.2 Bản chất của hội nhập kinh tế quốc tế. 6 1.2 Hội nhập kinh tế quốc tế là xu hướng khách quan 7 1.3 Tình hình thương mại toàn cầu 9 1.4 Quan điểm và đường lối của Đảng ta về hội nhập kinh tế quốc tế .10 C...

  doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 1834 | Lượt tải: 8

 • Một số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biểnMột số vấn đề pháp lý về hợp đồng bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu chuyên chở bằng đường biển

  LỜI NÓI ĐẦU Trong xu thế hội nhập kinh tế với các nước trong khu vực và thế giới, nền ngoại thương Việt Nam trong những năm qua đã có những tiến bộ vượt bậc, góp phần làm thay đổi bộ mặt của nền kinh tế Việt Nam. Để thực hiện tốt nhiệm vụ của mình, những người làm công tác ngoại thương phải am hiểu rất nhiều lĩnh vực như: chuyên ngành hàng hải, vậ...

  doc69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 6633 | Lượt tải: 6

 • Đề tài Logistics trong giao nhận và vận tải ở Việt Nam thực trạng và giải phápĐề tài Logistics trong giao nhận và vận tải ở Việt Nam thực trạng và giải pháp

  THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP Mở đầu: GIỚI THIỆU TÊN NHÓM VÀ LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI 1) CẢNG PENANG: a.Giới thiệu : - Được quản lí và vận hành bởi Penang Port Sdn Bhd ( PPSB ), một tổ chức được thành lập theo chính sách tư nhân hóa của chính phủ Malaysia. - Được cấu trúc để hoạt động có năng suất và hiệu quả dưới sự hỗ trợ của đơn vị hỗ trợ doanh ng...

  doc40 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 30/01/2013 | Lượt xem: 5097 | Lượt tải: 26