Khóa luận Công tác sưu tầm, khai thác tài liệu về danh nhân Hà nội tại thư viện Hà Nội

“Uống nước nhớ nguồn” xưa nay vẫn là truyền thống, ñạo lý của nhân dân ta, là một nét ñậm trong bảng giá trị văn hóa dân tộc, là chất kết dính giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Bảo tồn và phát huy các giá trị của danh nhân cũng chính là giữ gìn và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc và làm cho văn hóa dân tộc ăn sâu vào tiềm thức mỗi người, vào ñời sống của cả dân tộc. Thư viện Hà Nội (TVHN) – Trung tâm lưu trữ các giá trị văn hóa Thủ ñô ñang tiến hành nhiều hoạt ñộng hướng tới lễ kỷ niệm Thăng Long – Hà Nội tròn 1000 năm tuổi. Là sinh viên ñang học tập tại Thủ ñô, thông qua việc thực hiện khóa luận ñể củng cố kiến thức ñã học, thể hiện tình cảm với Thủ ñô Hà Nội, thể hiện sự tôn kính, tri ơn của thế hệ trẻ ñối với những người ñã cống hiến cả cuộc ñời, sự nghiệp, tuổi thanh xuân cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước, cho nền văn hoá của dân tộc. Chính vì vậy em ñã chọn ñề tài: “Công tác sưu tầm, khai thác tài liệu về danh nhân Hà Nội tại Thư viện Hà Nội” làm khóa luận tốt nghiệp ñại học.

pdf8 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 22/04/2019 | Lượt xem: 73 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Công tác sưu tầm, khai thác tài liệu về danh nhân Hà nội tại thư viện Hà Nội, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ðẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI KHOA THƯ VIỆN – THÔNG TIN CÔNG TÁC SƯU TẦM, KHAI THÁC TÀI LIỆU VỀ DANH NHÂN HÀ NỘI TẠI THƯ VIỆN HÀ NỘI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN : PGS.TS NGUYỄN VĂN CẦN SINH VIÊN THỰC HIỆN : LƯƠNG VĂN KIÊN LỚP : THƯ VIỆN - THÔNG TIN 38A HÀ NỘI – 2010 Phụ lục gồm: 1. Danh nhân Hà Nội. 2. Một số ñường phố Hà Nội mang tên danh nhân Hà Nội. 3. Hình ảnh trưng bày sách triển lãm sách của Thư viện Hà Nội. LỜI CẢM ƠN ðể hoàn thành bài khóa luận này, em nhận ñựợc rất nhiều sự giúp ñỡ, góp ý của thầy, cô giáo, các cô chú, anh chị tại Thư viện Hà Nội và bạn bè cùng lớp. Em xin ñược bày tỏ lòng cảm ơn chân thành nhất tới tất cả mọi người. Trước tiên, em xin bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc tới Thầy, PGS, Tiến sĩ Nguyễn Văn Cần, người ñã tận tình hướng dẫn chỉ bảo em trong suốt quá trình nghiên cứu. Em xin chân thành cảm ơn các thầy cô trong khoa Thư viện trường ðại học Văn hóa Hà Nội, những người ñã trang bị cho chúng em kiến thức chuyên ngành phong phú và bổ ích ñể em có cơ hội áp dụng vào thực tế công tác sau này cũng như thực hiện ñề tài này. Em gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Ban Giám ðốc cùng tập thể cán bộ tại Thư viện Hà Nội ñã nhiệt tình giúp ñỡ em trong thời gian tìm hiểu công tác sưu tầm, khai thác tài liệu về danh nhân Hà Nội. Em xin cảm ơn các bạn cùng lớp ñã giúp ñỡ, chia sẻ trong suốt quá trình nghiên cứu thực hiện khóa luận này. MỤC LỤC MỞ ðẦU .......................................................................................................... 1 Chương 1: NHỮNG VẤN ðỀ CHUNG VỀ DANH NHÂN VÀ TÀI LIỆU VỀ DANH NHÂN HÀ NỘI TẠI TVHN ... ............................................. 5 1.1 Khái niệm và vai trò của danh nhân Hà Nội ............................................... 5 1.1.1 Khái niệm danh nhân ...................................................................... 5 1.1.2 Danh nhân Hà Nội ........................................................................... 7 1.1.3 Vai trò của danh nhân ...................................................................... 9 1.2 Nguồn tài liệu về danh nhân Hà Nội và ý nghĩa của nó trong hoạt ñộng của TVHN ....................................................................................................... 15 1.2.1 Nguồn tài liệu về danh nhân Hà Nội tại TVHN ............................ 15 1.2.2 Ý nghĩa của tài liệu về danh nhân Hà Nội .............................................24 Chương 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC SƯU TẦM, KHAI THÁC TÀI LIỆU VỀ DANH NHÂN HÀ NỘI TẠI TVHN ......................................27 2.1 Sưu tầm, thu thập tài liệu về danh nhân Hà Nội tại TVHN.........................27 2.1.1 Yêu cầu sưu tầm, bổ sung, thu thập tài liệu về danh nhân Hà Nội ........28 2.1.2 Các hình thức bổ sung tài liệu về danh nhân Hà Nội tại TVHN ...................29 2.1.2.1 Bổ sung hiện tại ..................................................................... 29 2.1.2.2 Bổ sung hồi cố ...................................................................... 31 2.1.3 Xử lý tài liệu về danh nhân Hà Nội .............................................. 33 2.2 Khai thác tài liệu về danh nhân Hà Nội tại TVHN.......................................38 2.2.1 Công cụ khai thác tài liệu về danh nhân Hà Nội tại TVHN.....................38 2.2.1.1 Tra cứu truyền thống ............................................................................40 2.2.2.2 Tra cứu hiện ñại ...................................................................................47 2.2.2 Hình thức khai thác tài liệu về danh nhân tại Thư viện Hà Nội ... 49 2.2.2.1 Phục vụ ñọc tại chỗ ................................................................ 52 2.2.2.2 Phục vụ tra cứu ..................................................................... 53 2.2.2.3 Phục vụ thông tin tuyên truyền.............................................. 56 2.3 ðánh giá về công tác sưu tầm, khai thác tài liệu về danh nhân Hà Nội tại TVHN...........................................................................................................................60 2.3.1 Ưu ñiểm......................................................................................... 60 2.3.2 Hạn chế.......................................................................................... 61 Chương 3. GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC SƯU TẦM, KHAI THÁC TÀI LIỆU VỀ DANH NHÂN HÀ NỘI TẠI TVHN..........................................................................................................................63 3.1 ðịnh hướng công tác sưu tầm, khai thác tài liệu về Thăng Long – Hà Nội ........................................................................................................................ 63 3.2 Giải pháp .................................................................................................. 68 3.2.1 Giải pháp về tư tưởng, nhận thức.................................................. 68 3.2.2 Giải pháp về tổ chức ..................................................................... 69 3.2.2 Giải pháp về kinh phí .................................................................... 76 KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC - 1 - MỞ ðẦU 1- Lý do chọn ñề tài rong công cuộc dựng nước và giữ nước của dân tộc, Tổ quốc ta ñã sinh ra biết bao anh hùng, danh nhân văn hóa lỗi lạc, cuộc ñời và sự nghiệp của các bậc vĩ nhân ấy không chỉ phản ánh tinh thần của dân tộc, hơi thở của thời ñại, khát vọng và ý chí của nhân dân, mà còn là những dấu son sáng ngời, trở thành những giá trị tinh thần to lớn của ñất nước. Hòa chung với tiến trình lịch sử dân tộc, Hà Nội – mảnh ñất ngàn năm văn hiến ñã trải qua biết bao thăng trầm của lịch sử, nơi ñã sinh ra và nuôi dưỡng biết bao người tài giỏi, kiệt xuất, những con người ñã gây dựng và gìn giữ mảnh ñất Thăng Long – Hà Nội trong nhiều thế kỷ qua. Hà Nội, Thủ ñô của cả nước, tinh hoa Hà Nội biểu hiện ñặc sắc và mang ñậm những nét tiêu biểu cho cả dân tộc. Những con người tài giỏi của Thủ ñô lịch sử từ xa xưa ñến ngày nay, những anh hùng qua truyền thuyết, ñến các triều ñại ðinh, Lý, Trần, Lê như: Thánh Gióng, Lý Công Uẩn, Lý Thường Kiệt, Nguyễn Trãicho tới hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và ñế quốc Mỹ, trong xây dựng CNXH. Con người tài giỏi của Hà Nội ñược thể hiện trên nhiều mặt. ðó là những vị tướng tài, các nhà văn, nhà thơ, ông tổ các làng nghề truyền thống, những chiến sỹ cách mạng yêu nướcHọ là những người ñược sinh ra từ mảnh ñất Thăng Long – Hà Nội, hoặc sinh ra ở nơi khác nhưng lại ñóng góp cả cuộc ñời và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ ñô. Công lao to lớn của họ ñã ñược nhân dân Hà Nội lưu danh, tưởng nhớ bằng nhiều hình thức: dựng tượng ñài, xuất bản thành sách về danh nhân, xây dựng các bộ phim, vở diễn sân khấu về danh nhân, ñặt tên cho các ñường phố, trường học, các công trình Văn hóa, kiến trúc T - 2 - “Uống nước nhớ nguồn” xưa nay vẫn là truyền thống, ñạo lý của nhân dân ta, là một nét ñậm trong bảng giá trị văn hóa dân tộc, là chất kết dính giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Bảo tồn và phát huy các giá trị của danh nhân cũng chính là giữ gìn và phát huy tinh hoa văn hóa dân tộc và làm cho văn hóa dân tộc ăn sâu vào tiềm thức mỗi người, vào ñời sống của cả dân tộc. Thư viện Hà Nội (TVHN) – Trung tâm lưu trữ các giá trị văn hóa Thủ ñô ñang tiến hành nhiều hoạt ñộng hướng tới lễ kỷ niệm Thăng Long – Hà Nội tròn 1000 năm tuổi. Là sinh viên ñang học tập tại Thủ ñô, thông qua việc thực hiện khóa luận ñể củng cố kiến thức ñã học, thể hiện tình cảm với Thủ ñô Hà Nội, thể hiện sự tôn kính, tri ơn của thế hệ trẻ ñối với những người ñã cống hiến cả cuộc ñời, sự nghiệp, tuổi thanh xuân cho sự nghiệp dựng nước và giữ nước, cho nền văn hoá của dân tộc. Chính vì vậy em ñã chọn ñề tài: “Công tác sưu tầm, khai thác tài liệu về danh nhân Hà Nội tại Thư viện Hà Nội” làm khóa luận tốt nghiệp ñại học. 2. ðối tượng và phạm vi nghiên cứu - Công tác sưu tầm, khai thác tài liệu về danh nhân Hà Nội tại TVHN. 3. Mục ñích và nhiệm vụ nghiên cứu * Mục ñích: Nghiên cứu, ñánh giá thực trạng công tác sưu tầm, khai thác tài liệu về danh nhân Hà Nội tại Thư viện. Từ ñó ñề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả của công tác này tại TVHN. * Nhiệm vụ: - 3 - - Khái niệm, vai trò của danh nhân Hà Nội, vị trí của nguồn tài liệu về danh nhân Hà Nội tại TVHN. - Nêu lên thực trạng công tác sưu tầm tài liệu về danh nhân Hà Nội tại TVHN - Nêu lên thực trạng khai thác nguồn tài liệu về danh nhân Hà Nội tại TVHN. - ðề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác sưu tầm, khai thác tài liệu về danh nhân Hà Nội tại TVHN. 4. Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu: - Dựa trên phương pháp luận của chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, quán triệt các quan ñiểm ñường lối của ðảng, Nhà nước và Thành phố Hà Nội về phát triển văn hoá, thư viện và hoạt ñộng ñịa chí ñể xem xét và giải quyết vấn ñề. - Các phương pháp nghiên cứu: Tiến hành khảo sát thực tế. Phân tích và tổng hợp tài liệu.  Phương pháp phỏng vấn trao ñổi trực tiếp. 5. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn - Lý luận: Góp phần bổ sung kiến thức sưu tầm, khai thác tài liệu về danh nhân cho các thư viện tỉnh, thành phố. -Thực tiễn: ðề ra ñược giải pháp ñể nâng cao hiệu quả công tác sưu tầm, khai thác tài liệu về danh nhân Hà Nội tại TVHN trong thời gian tới.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluong_van_kien_tom_tat_8911_2065865.pdf
Luận văn liên quan