Khóa luận Hệ thống quản lý mẫu thiết kế và thành phần từ mẫu thiết kế phục vụ cho việc xây dựng hệ thống thông tin

MỤC LỤC Chương 1 Tổng quan .8 1.1Dẫn nhập 9 1.1.1Lý do hình thành mẫu 9 1.1.2Phân loại mẫu .9 1.1.3Mẫu thiết kế giao diện .10 1.1.4Mẫu thiết kế giao diện - ứng dụng Hệ thống thông tin 10 1.2Bài toán giải quyết .11 1.2.1Đối tượng sử dụng hệ thống 11 1.2.2Các yêu cầu đặt ra cho hệ thống 12 1.3Bố cục của Luận Văn .13 Chương 2 Các mẫu thiết kế giao diện và các mẫu thiết kế 14 2.1Các khái niệm 15 2.1.1Loại giao diện 15 2.1.2Thành phần 16 2.1.3Mẫu thiết kế giao diện .17 2.1.4Thể hiện mẫu .20 2.2Các mẫu giao diện trong hệ thống thông tin 21 2.2.1Một số thành phần trong hệ thống thông tin 21 2.2.2Một số loại mẫu thiết kế giao diện trong hệ thống thông tin .32 2.3Các mẫu thiết kế 48 2.3.1Mẫu Composite 48 2.3.2Mẫu Proxy 50 Chương 3 Hệ thống quản lý mẫu thiết kế và thành phần từ mẫu thiết kế phục vụ cho việc xây dựng hệ thống thông tin 53 3.1Phân tích 54 3.1.1Các sơ đồ Use-Case .54 3.1.2Phân tích các chức năng chính của hệ thống .63 3.1.3Sơ đồ lớp mức phân tích 68 3.2Thiết kế 69 3.2.1Kiến trúc tổng thể 69 3.2.2Sơ đồ tuần tự - sơ đồ cộng tác cho một số xử lý chính: .74 3.2.3Thiết kế lớp 88 3.2.4Thiết kế Lưu trữ: 97 Chương 4 Cài đặt và thử nghiệm .99 4.1Môi trường cài đặt .100 4.2Các chức năng được cài đặt .101 4.2.1Cây chức năng .101 4.2.2Quản lý hệ thống 102 4.2.3Quản lý thông tin cá nhân 103 4.2.4Quản lý thành phần 104 4.2.5Quản lý mẫu .108 4.2.6Quản lý thể hiện mẫu .114 4.2.7Quản lý module phát sinh mã nguồn .118 4.2.8Quản lý module nhập từ mã nguồn 121 4.3Thử nghiệm 123 4.3.1Minh họa khả năng tái sử dụng các thành phần của hệ thống .123 4.3.2Các chức năng Phân quyền, quản lý hệ thống, thông tin cá nhân .124 4.3.3Quản lý các module nhập vào mã nguồn và phát sinh mã nguồn 124 4.3.4Công cụ đồ họa 124 4.3.5Quản lý thành phần 125 4.3.6Quản lý mẫu .125 4.3.7Quản lý thể hiện mẫu .126 Chương 5 Tổng kết và hướng phát triển 127 5.1Kết quả đạt được 128 5.2Hạn chế 129 5.3Hướng phát triển 129 Phụ lục 131 Chi tiết các lớp xử lý chính 131 Chi tiết các bảng trong cơ sở dữ liệu: 149 Thiết kế chỉ mục: .151 Thiết kế các stored procedure: .152 Tài liệu tham khảo .155

pdf160 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/07/2013 | Lượt xem: 1640 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Hệ thống quản lý mẫu thiết kế và thành phần từ mẫu thiết kế phục vụ cho việc xây dựng hệ thống thông tin, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfHệ thống quản lý mẫu thiết kế và thành phần từ mẫu thiết kế phục vụ cho việc xây dựng hệ thống thông tin.pdf