Khóa luận Hoàn thiện việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế

Qúa trình cải cách công tác quản lý ĐKKD ở Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới nhằm từng bước hoàn thiện nghiệp vụ ĐKKD tại Việt Nam qua cơ chế một cửa liên thông; đồng thời đưa nghiệp vụ quản lý ĐKKD của Việt Nam tiến gần hơn chuẩn mực quốc tế về quản lý doaanh nghiệp. Trong đó, một mặt tạo môi trường kinh doanh tiên tiến, hiệu quả và minh bạch cho cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế khi gia nhập thị trường Việt Nam; mặt khác đưa hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia ngày càng hoàn thiện hơn trong tiến trình tin học hóa các thông tin kinh tế xã hội để sẵn sàng cho một Chính phủ điện tử trong tương lai gần của Việt Nam. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế, với mục tiêu đưa kinh tế tỉnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng phát triển chủ yếu về công nghiệp và dịch vụ, xa hơn nữa là đạt được mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh nhà cần tháo gỡ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm về quá trình ĐKKD, cùng với hệ thống quản lý, cơ chế chính sách thông thoáng, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, điều đó sẽ là bàn đạp vững chắc để tạo lòng tin cho các doanh nghiệp mạnh dạn gia nhập thị trường tỉnh nhà góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của Thừa Thiên Huế. Năm 2014, tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 9%, đăng ký gia nhập thị trường khoảng 600 doanh nghiệp, giải quyết việc làm mới ĐẠI H

pdf85 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 04/08/2017 | Lượt xem: 1149 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Hoàn thiện việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ỷ lệ (%) Đã xử lý đúng hạn 1131 92,63 Đã xử lý quá hạn 85 6,96 Chưa đến hạn xử lý 05 0,41 Tổng: 1221 100 (Nguồn: Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế) Trong số 85 hồ sơ xử lý quá hạn có: 29 hồ sơ trễ hẹn 1 ngày; 12 hồ sơ trễ hẹn 2 ngày; 15 hồ sơ trễ hẹn 3 ngày; 13 hồ sơ trễ hẹn 4 ngày; còn lại 16 hồ sơ trễ hẹn trên 5 ngày. (Theo báo cáo Phòng ĐKKD Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế). Từ những con số thống kê đó, tỉnh nhà đã có rất nhiều chính sách cải thiện thủ tục hành chính, song vẫn không tránh khỏi những hồ sơ quá hạn. Cụ thể là cơ chế một cửa liên thông về đăng ký thành lập doanh nghiệp vẫn còn những bất cập nhất định: - Khi người dân nộp hồ sơ để đăng ký thành lập doanh nghiệp nào đó, thì giấy tờ bản sao như chứng minh nhân dân, hộ khẩu đều phải được yêu cầu chứng thực, mặc dù trong hồ sơ đã có bản chính. Rồi tình trạng “một cửa” nhưng “nhiều khóa” hay sau “một cửa” còn “nhiều cửa” khác khiến công tác cải cách thủ tục hành chính trở nên rườm rà, phức tạp. - Cán bộ Phòng ĐKKD đã hướng dẫn cách thức đăng ký thông tin doanh nghiệp qua Hệ Thống quốc gia nhưng doanh nghiệp vẫn không đăng ký được hay đăng ký chậm , dẫn đến tình trạng chậm trễ trong vấn đề cấp giấy chứng nhận ĐKKD của doanh nghiệp. Đôi lúc lại thụ động vào các chuyên viên, khiến công việc xử lý hồ sơ của họ bị gián đoạn. ĐA ̣I H ỌC KI NH TẾ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 44 - Hệ thống ĐKKD qua mạng một số chi tiết chưa được vận dụng tối ưu vào thực tế ví dụ như việc vào trang mạng hay bị trục trặc, nếu doanh nghiệp không biết cách xử lý sẽ không vào đăng nhập thông tin được, khiến các doanh nghiệp khi đến đăng ký còn bỡ ngỡ, sai sót dẫn đến việc thông tin khai báo về doanh nghiệp chưa thực sự chính xác và trung thực. 2.6. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ NHỮNG HẠN CHẾ VỀ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐKKD QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG 2.6.1. Kết quả đạt được sau khi thực hiện cơ chế “một cửa liên thông” Cơ chế "một cửa liên thông" đặt ra yêu cầu các cơ quan nhà nước có trách nhiệm phối hợp trong quy trình xử lý hồ sơ, không để tổ chức, công dân cầm hồ sơ đi từ cơ quan này tới cơ quan khác. Người dân có nhu cầu chỉ phải nộp hồ sơ và nhận lại kết quả tại một đầu mối. Những cải cách này đã giúp cho cơ quan hành chính nhà nước phục vụ ngày càng tốt hơn những nhu cầu của người dân. Cơ chế "một cửa liên thông" đã điều chỉnh mối quan hệ giữa nhân dân và công chức, tạo cơ chế giám sát, quản lý của nhân dân đối với cơ quan nhà nước, giữa lãnh đạo với cán bộ, công chức thuộc quyền, thể hiện rõ bản chất của công tác cải cách thủ tục hành chính. Với những thay đổi trong nhận thức về ĐKKD, sự chỉ đạo sâu sát của Chính phủ, sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan nhà nước từ trung ương đến địa phương, quá trình cải cách công tác ĐKKD đã đạt được những kết quả cơ bản sau đây: Thứ nhất, Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia đã xây dựng được cơ chế phối hợp và chia sẻ thông tin hiệu quả giữa các cơ quan quản lý nhà nước ở cấp trung ương tại một cơ sở dữ liệu tầm quốc gia để tích hợp các thông tin ĐKKD của doanh nghiệp tại 63 tỉnh, thành phố; các cơ quan ĐKKD đã được kết nối, chia sẻ thông tin với nhau và với các cơ quan quản lý nhà nước về doanh nghiệp khác như cơ quan thuế, cơ quan công an, Thứ hai, hợp nhất được hồ sơ, quy trình ĐKKD và đăng ký thuế, thực hiện Một quy trình ĐKKD chuẩn, thống nhất trong cả nước để cung cấp Một mã số doanh nghiệp duy nhất, đồng thời là mã số thuế của doanh nghiệp trong suốt thời gian hoạt động. Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 45 nghiệp và Thông tư 14/2010/TT-BKH ngày 04/6/2010 của Bộ KH&ĐT đã quy phạm hóa việc hợp nhất quy trình ĐKKD và đăng ký thuế, quy định thông tin lưu trữ tại cơ quan ĐKKD là thông tin gốc, có giá trị pháp lý cao nhất, cho phép áp dụng chữ ký điện tử để thực hiện việc đăng ký doanh nghiệp qua mạng và lưu trữ thông tin tài chính của doanh nghiệp. Thứ ba, ứng dụng triệt để công nghệ thông tin trong xử lý nghiệp vụ ĐKKD nhằm nâng cao hiệu suất công tác, đồng thời, tự động hóa một số quy trình nhằm giảm tối đa sự can thiệp của cán bộ làm công tác ĐKKD vào các quy trình nghiệp vụ. Các thông tin của các cơ quan đã được chuẩn hóa, một bước tạo tiền đề cho việc trao đổi thông tin pháp lý về doanh nghiệp, phục vụ cho công tác hoạch định chính sách, đồng thời tạo cơ sở để giải quyết nhiều nghiệp vụ ĐKKD cơ bản mà hầu hết các nước đã xử lý được nhưng ta chưa xử lý được như: chống trùng, nhầm lẫn tên doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc, xử lý quan hệ giữa doanh nghiệp mẹ với chi nhánh và văn phòng đại diện Thứ tư, tạo điều kiện cho các cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp tiếp cận được thông tin có giá trị pháp lý về doanh nghiệp. Thứ năm, cho phép tổ chức, cá nhân thành lập doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mang điện tử. Thứ sáu, cơ chế "một cửa liên thông" là đã giảm việc đi lại của người dân, doanh nghiệp, giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính, số hồ sơ hành chính giải quyết đúng hẹn đạt tỷ lệ cao, công khai, minh bạch, bình đẳng, tạo thuận lợi hơn cho các nhà đầu tư, tổ chức và doanh nghiệp trên các lĩnh vực cấp giấy chứng nhận ĐKKD. Thứ bảy, thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" cũng đã góp phần tăng cường năng lực, trách nhiệm của cán bộ, công chức và cơ quan nhà nước, kỹ năng, nghiệp vụ hành chính, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức hành chính nhằm xây dựng nền hành chính nhà nước dân chủ, trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại hóa, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả. 2.6.2. Những vấn đề còn tồn tại sau khi thực hiện cơ chế một cửa liên thông Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ĐKKD còn một số nội dung cần tiếp tục hoàn thiện, cụ thể như sau: ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 46 - Nhiều nơi, nhiều chỗ kết quả giải quyết hồ sơ hành chính trên một số lĩnh vực cho tổ chức, công dân vẫn còn thấp so với yêu cầu đề ra. - Ý thức trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, công vụ, thái độ phục vụ nhân dân của đa số cán bộ, công chức tuy đã có chuyển biến nhưng vẫn còn chậm. Một bộ phận cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả còn thiếu trách nhiệm, chưa quan tâm đầy đủ đến thời hạn đã hẹn trả hồ sơ cho tổ chức, công dân nên để hồ sơ tồn đọng, kéo dài, có trường hợp sách nhiễu, gây phiền hà cho nhân dân. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức tại bộ phận "một cửa liên thông" chưa thạo việc, hạn chế về năng lực, giải thích, tiếp nhận hồ sơ của người dân không được thỏa đáng, đầy đủ dẫn đến việc người dân phải đi lại nhiều lần. Có những công chức phòng chuyên môn khi thẩm định giải quyết hồ sơ còn thiếu linh hoạt, máy móc, có biểu hiện quan liêu trong xử lý công việc. - Việc triển khai thực hiện cơ chế "một cửa liên thông" còn thiếu đồng bộ, thủ tục giải quyết một số loại hồ sơ hành chính còn bị cắt khúc theo cấp hành chính, chưa tạo thành quy trình giải quyết thống nhất từ Trung ương đến địa phương nên còn gây phiền hà cho tổ chức, công dân khi thực hiện các giao dịch hành chính. Quan hệ phối hợp trong giải quyết hồ sơ giữa các cấp, các ngành tuy có tiến bộ, nhưng còn tồn tại nhiều thiếu sót, ý thức cộng đồng trách nhiệm giữa các bên chưa cao, còn tình trạng đùn đẩy trách nhiệm. - Công tác tuyên truyền về cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa liên thông" tiến hành chưa mạnh và thiếu chiều sâu, chưa tạo ra những chuyển biến căn bản trong nhận thức về trách nhiệm thực hiện công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức và hiểu biết của nhân dân về cơ chế "một cửa liên thông". - Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho hoạt động của bộ phận "một cửa" của cơ quan hành chính các cấp tại một số địa phương chưa được quan tâm hỗ trợ đầy đủ. Công khai thủ tục hành chính tại bộ phận "một cửa" ở một số địa phương chưa được tốt theo yêu cầu, như không đầy đủ, thiếu thông tin, không cập nhật kịp thời các quy định mới, nhiều nơi công khai thủ tục nhưng lại thiếu mẫu đơn, mẫu tờ khai. - Mặc dù công tác cải cách hành chính đã góp phần đăng kể trong việc cắt giảm một số thủ tục ĐKKD nhưng công tác ĐKKD tại một số tỉnh đôi khi vẫn có yếu tố thẩm định hồ sơ và chủ yếu là trao nhận kết quả trực tiếp nên vẫn còn những phản ánh, kiến nghị về tình trạng chậm trễ, thiếu chính xác trong giải quyết các yêu cầu của doanh nghiệp. ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 47 CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP CẢI CÁCH CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐKKD THÔNG QUA CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TẠI TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 3.1. PHƯƠNG HƯỚNG HOÀN THIỆN CƠ CHẾ MỘT CỬA LIÊN THÔNG TRONG ĐKKD Thời gian qua, nước ta đã có những cải cách quan trọng nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và đã đạt được nhiều thành tựu, kinh tế tăng trưởng khá. Tuy nhiên, nền kinh tế đang bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém và đứng trước nhiều khó khăn, thách thức; năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh còn thấp. Năng lực cạnh tranh quốc gia của Việt Nam được các tổ chức quốc tế đánh giá và xếp hạng ở mức thấp hơn so với nhiều nước trong khu vực, ở mức trung bình thấp so với các nước ASEAN, chậm được cải thiện, nhất là về thể chế, cơ sở hạ tầng và môi trường kinh doanh, trong đó đáng lưu ý là các vướng mắc liên quan tới thành lập doanh nghiệp. Sau đây là một số phương hướng cần thực hiện để hoàn thiện cơ chế một cửa liên thông về đăng ký doanh nghiệp: Tiếp tục vận hành, nâng cấp, khai thác đạt hiệu quả cao nhất Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia (NBRS). Cố gắng thiết kế phần mềm của Hệ thống tối ưu trên nguyên tắc việc gi không nhất thiết phải có tác động trực tiếp của con người thì nên làm tự động như việc cấp thẳng mã số thuế từ Tông cục thuế về phòng ĐKKD mà không phải chuyển thông tin qua cục thuế rồi mới đến Tổng cục (được biết nội dung này đã được Tổng cục thuế quan tâm xử lý), Trên cơ sở tiếp tục thực hiện yêu cầu của Chương trình cải cách đăng ký kinh doanh quốc gia, cơ quan đăng ký kinh doanh xác định phương hướng chủ yếu theo Cục quản lý ĐKKD như sau: - Tiếp tục triển khai các hoạt động tiến tới mục tiêu trọng tâm là đưa toàn bộ các pháp nhân hoạt động kinh doanh trong nền kinh tế tập trung vào một hệ thống thông tin duy nhất là Hệ thống Thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, cụ thể là đưa các loại hình như ngân hàng, tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiể, doanh nghiệp khoa ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 48 học công nghệ, hợp tác xã, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thực hiện quy trình đăng ký kinh doanh như các doanh nghiệp thông thường khác. - Tăng cường chuẩn hóa dữ liệu về đăng ký doanh nghiệp nhằm sớm cung cấp cho cộng đồng những thông tin chính xác, cập nhật, có giá trị pháp lý về doanh nghiệp để từng bước kiện toàn việc tin học hóa nghiệp vụ trên phạm vi cả nước. - Nâng cao chất lượng công tác ĐKKD tại các Sở để đảm bảo cho người dân và doanh nghiệp có thể tiếp cận được các dịch vụ công một cách thuận lợi theo hướng triệt để thực hiện nguyên tắc “tiền đăng, hậu kiểm” trong quản lý doanh nghiệp, tách bạch đăng ký kinh doanh với các quy trình cấp phép kinh doanh sau thành lập doanh nghiệp. - Đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế và thông tin truyền thông trong lĩnh vực ĐKKD để tiếp tục học hỏi kinh nghiệm tiên tiến của quốc tế và mở rộng hình thức trao đổi thông tin hai chiều giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng. 3.2. GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP Để khắc phục những hạn chế cũng như thiếu sót trong cơ chế này cần có các giải pháp dứt khoác, cụ thể sau: 3.2.1. Đầu tư hệ thống phần mềm - Cung cấp phần mềm tin học hóa để giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính tại bộ phận Một cửa liên thông của Sở để giúp người dân và doanh nghiệp lựa chọn Tên doanh nghiệp và đăng ký thông tin khi tiến hành ĐKKD. Qua đó giảm được phiền hà cho doanh nghiệp và người dân trong việc lựa chọn đăng ký tên doanh nghiệp và hồ sơ khai sinh doanh nghiệp. - Nâng cấp phần mềm luân chuyển hồ sơ để xử lý giữa các cơ quan chuyên môn có liên quan; phần mềm tra cứu hương dẫn quy trình giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính và phần mềm tra cứu kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính thông qua máy quét mã vạch. 3.2.2. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức - Tiếp tục đầu tư cho con người, ĐKKD là một lĩnh vực yêu cầu kiến thức vừa rộng lại vừa sâu, thời gian xử lý công việc rất ngắn và hầu như phải đáp ứng ngay các ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 49 yêu cầu từ phía người dân, doanh nghiệp, nên đòi hỏi cán bộ phải có trình độ chuyên môn, tính chuyên nghiệp rất cao, sức khỏe, phẩm chất và khả năng giao tiếp tốt mới đáp ứng được yêu cầu. Để có một cán bộ tốt thuộc lĩnh vực ĐKKD cần có thời gian thử việc trung bình là 3 năm trở lên; có cán bộ tuy rất có kinh nghiệm, giỏi ở lĩnh vực khác nhưng khi đến công tác tại phòng ĐKKD lại không đáp ứng được yêu cầu từ đó phát sinh ra một số lỗi nghiệp vụ không đáng có. - Bồi dưỡng kỹ năng giao tiếp, ứng xử hành chính giữa cán bộ, công chức, viên chức với các tổ chức và công dân. Giáo dục ý thức trách nhiệm, tinh thần , thái độ phục vụ nhân dân cho mỗi cán bộ, công chức, viên chức. - Đào tạo cán bộ, công chức, viên chức nâng cao hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào thực tế công tác cũng như giải quyết công việc thường ngày. 3.2.3. Đầu tư xây dựng nhà làm việc - Đầu tư xây dựng nhà làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đảm bảo thông thoáng, tiện lợi cho việc giải quyết công việc từng lĩnh vực. Phòng làm việc phải được bố trí tại nơi thuận tiện nhất cho tổ chức và công dân khi đến giao dịch, đảm bảo liên thông giữa các bộ phận. - Đầu tư hệ thống camera kiểm soát của lãnh đạo đối với toàn bộ hoạt động của Bộ phận một cửa. Trong tổng hợp diện tích phòng làm việc phải dành diện tích bố trí nơi ngồi chờ cho tổ chức, công dân thích hợp. 3.2.4. Tăng cường sự phối hợp giữa ba cơ quan liên quan - Cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan như Sở KH&ĐT, Cục thuế và Công an tỉnh để cơ chế liên thông được thuận lợi hơn. Các doanh nghiệp đến tiếp xúc và làm việc tại Sở KH&ĐT tỉnh Thừa Thiên Huế, Bộ Công an sẽ cử cán bộ qua Sở làm việc về đóng dấu các văn bản liên quan, khắc con dấu và cung cấp con dấu. Các chuyên viên Sở KH&ĐT sẽ tiếp nhận hồ sơ của các doanh nghiệp gửi qua cho Cục thuế để đăng ký mã doanh nghiệp. Tại phòng ĐKKD Sở KH&ĐT các chuyên viên sẽ tiếp tục hoàn thiện các thủ tục còn lại. 3.2.4. Đầu tư trang thiết bị - Các trang thiết bị như: máy vi tính, máy photocopy, máy Fax, máy điều hòa nhiệt độ, may scaner, ghế ngồi chờ,... ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 50 - Hệ thống xếp hàng tự động: Tự động phục vụ việc cấp số giao dịch cho công dân và tự động hướng dẫn đến đúng quầy giao dịch trên loa phát thanh theo thứ tự các số giao dịch đã cấp dựa trên nguyên tắc “người đến trước được phục vụ trước”. - Hệ thống màn hình cảm ứng: Để phục tổ chức, công dân tự tra cứu thông tin hướng dẫn về trình tự, hồ sơ các thủ tục hành chính. 3.2.5. Công tác tuyên truyền các Thông tư, Nghị quyết được ban hành - Cán bộ phòng ĐKKD cần nắm rõ các quy định, Thông tư của Chính phủ đã đươc ban hành về những thay đổi trong vấn đề ĐKKD để hướng dẫn các doanh nghiệp tiến hành làm thủ tục một cách nhanh chóng và chính xác, đảm bảo thời gian được đề ra. ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 51 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 1. KẾT LUẬN Nhìn nhận lại quá trình cải cách các thủ tục trong ĐKKD tại tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và cả nước nói chung cho thấy công tác ĐKKD đã có nhiều chuyển biến quan trọng, ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu phát triển của nền kinh tế, đặc biệt là phục vụ sự tăng trưởng mạnh mẽ của khối kinh tế tư nhân trong những năm qua. Chính cải thiện trong thủ tục hành chính gia nhập thị trường đã tạo nên sức hấp dẫn cho môi trường kinh doanh của Việt Nam trong con mắt của các nhà đầu tư. Năm 2011, Việt Nam đứng thứ 4 trong số 10 nền kinh tế cải cách nhiều nhất về mức độ thuận lợi của môi trường kinh doanh. Qúa trình cải cách công tác quản lý ĐKKD ở Việt Nam tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới nhằm từng bước hoàn thiện nghiệp vụ ĐKKD tại Việt Nam qua cơ chế một cửa liên thông; đồng thời đưa nghiệp vụ quản lý ĐKKD của Việt Nam tiến gần hơn chuẩn mực quốc tế về quản lý doaanh nghiệp. Trong đó, một mặt tạo môi trường kinh doanh tiên tiến, hiệu quả và minh bạch cho cộng đồng doanh nghiệp, các nhà đầu tư trong nước và quốc tế khi gia nhập thị trường Việt Nam; mặt khác đưa hệ thống thông tin doanh nghiệp quốc gia ngày càng hoàn thiện hơn trong tiến trình tin học hóa các thông tin kinh tế xã hội để sẵn sàng cho một Chính phủ điện tử trong tương lai gần của Việt Nam. Riêng tỉnh Thừa Thiên Huế, với mục tiêu đưa kinh tế tỉnh chuyển dịch cơ cấu theo hướng phát triển chủ yếu về công nghiệp và dịch vụ, xa hơn nữa là đạt được mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương, tỉnh nhà cần tháo gỡ những khó khăn, hạn chế còn tồn tại, không ngừng tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm về quá trình ĐKKD, cùng với hệ thống quản lý, cơ chế chính sách thông thoáng, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ, điều đó sẽ là bàn đạp vững chắc để tạo lòng tin cho các doanh nghiệp mạnh dạn gia nhập thị trường tỉnh nhà góp phần tích cực vào sự phát triển bền vững của Thừa Thiên Huế. Năm 2014, tỉnh Thừa Thiên Huế đề ra chỉ tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt trên 9%, đăng ký gia nhập thị trường khoảng 600 doanh nghiệp, giải quyết việc làm mới ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 52 cho khoảng 16.000 lao động. Để đạt được mục tiêu đề ra, tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục đề cao vai trò của doanh nghiệp, xem phát triển của doanh nghiệp là động lực để tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững. Vì vậy, hội thảo “Kinh tế hội nhập và kết nối - Cơ hội kinh doanh cho các doanh nghiệp” được tổ chức là nhằm hỗ trợ doanh nghiệp định hướng những cơ hội và thách thức thông qua việc phân tích tình hình kinh tế thế giới, trong nước; làm rõ những điểm mạnh, điểm yếu trong phát triển kinh tế của tỉnh Thừa Thiên Huế, từ đó tìm ra những giải pháp hội nhập, kết nối kinh doanh, khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương, của từng doanh nghiệp. Đồng thời, giúp tỉnh Thừa Thiên Huế điều chỉnh cơ chế, chỉnh sách thu hút đầu tư, các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đến đầu tư và và sản xuất kinh doanh có hiệu quả. 2. KIẾN NGHỊ 2.1. ĐỐI VỚI SỞ KH&ĐT TỈNH THỪA THIÊN HUẾ - Thời gian giải quyết thủ tục hành chính, thời gian triển khai các quy định của Trung ương liên quan đến doanh nghiệp được rút ngắn hơn trước. Công tác cấp ĐKKD phải được giải quyết dứt điểm trong thời gian là 5 ngày. Không gây phiền hà cho doanh nghiệp, giảm thời gian đi lại và chi phí không chính thức. - Thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư.... nhằm nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho cán bộ làm công tác hướng dẫn ĐKKD. - Sở KH&ĐT cần phối hợp với các cơ quan tổ chức thanh tra, kiểm tra các hồ sơ sau khi cấp giấy chứng nhận ĐKKD của các doanh nghiệp về các thông tin khai báo, kiên quyết thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD đối với các doanh nghiệp vi phạm về những quy định của pháp luật trong quá trình đăng ký thành lập doanh nghiệp. - Bên cạnh việc thực thi những quy định của pháp luật về Luật Doanh nghiệp năm 2005, Sở KH&ĐT cần linh hoạt, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp gia nhập thị trường một cách thuận lợi nhất. 2.2. ĐỐI VỚI CHÍNH PHỦ VÀ CÁC BỘ, NGÀNH Nhìn lại hơn 5 năm qua, trong bối cảnh đất nước còn nhiều khó khăn, thách thức do tác động của khủng hoảng và suy thoái kinh tế toàn cầu, song với nổ lực chung của ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 53 cả nước, cơ bản nước ta đã thực hiện được mục tiêu tổng quát đã đề ra. Những kết quả đạt được co sự đóng góp quan trọng của cộng đồng doanh nghiệp, với tư cách là lực lượng sản xuất chủ yếu của nền kinh tế. Do đó Chính phủ và các Bộ, Ngành cần đặc biệt quan tâm đến cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; thực hiện hiệu quả các giải pháp đảm bảo cho tăng trưởng kinh tế, vì có tăng trưởng kinh tế mới tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển, đảm bảo tự do kinh doanh; doanh nghiệp được làm tất cả những gì mà pháp luật không cấm; thực hiện công khai, minh bạch, bình đẳng trong kinh doanh, quan tâm cải cách thủ tục hành chính nhất là thủ tục về đăng ký thành lập doanh nghiệp thông qua cơ chế một cửa liên thông. Bên cạnh đó, Chính phủ cần tiếp tục ban hành các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển toàn diện theo quá trình tái cơ cấu trong điều kiện hội nhập, cạnh tranh để hoạt động hiệu quả hơn. Mặc khác, Chính phủ phải gấp rút hoàn thiện các Thông tư, Nghị quyết về các văn bản liên quan đến cải cách thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp khi gia nhập thị trường thông qua cơ chế một cửa liên thông. Tổ chức việc rà soát, điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị trong bộ máy hành chính nhà nước của tỉnh. ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 54 TÀI LIỆU THAM KHẢO Báo cáo về tình hình đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2009-2013; Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Báo cáo tình hình sử dụng dịch dịch vụ qua mạng về đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế 08/05/2013; Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đẩu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Bảng tổng hợp danh sách hồ sơ trễ hẹn của các doanh nghiệp đăng ký thành lập năm 2013; Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Bảng điều tra, tổng hợp mức độ hài lòng của khách hàng tháng 03 năm 2014; Phòng Văn thư của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế. Các trang web tham khảo: %BA%A3i-c%C3%A1ch-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-kinh-doanh- t%E1%BA%A1i-Vi%E1%BB%87t-Nam-trong-25-n%C4%83m-sau- %C4%91%E1%BB%95i-m%E1%BB%9Bi.aspx %BA%A3i-c%C3%A1ch-%C4%91%C4%83ng-k%C3%BD-kinh-doanh- t%E1%BA%A1i-Vi%E1%BB%87t-Nam-trong-25-n%C4%83m-sau- %C4%91%E1%BB%95i-m%E1%BB%9Bi.aspx ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT PHỤ LỤC ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT PHỤ LỤC 1 1. PHIẾU ĐIỀU TRA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH THỪA THIẾN HUẾ Địa chỉ: Số 7 đường Tôn Đức Thắng, phường Phú Hội Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Điện thoại: 0543-846198 Fax: 0543-821264 Website: Email: skhdt@thuathienhue.gov.vn. PHIẾU ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP KHI TIẾN HÀNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH Kính đề nghị Quý doanh nghiệp quan tâm dành thời gian để điền Phiếu này, nhằm mục đích giúp cho Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện hơn công tác quản lý, phục vụ doanh nghiệp ngày một tốt hơn. 1. Mức vốn doanh nghiệp thực góp (VNĐ) Dưới 3 tỷ Từ 3 đến dưới 10 tỷ Từ 10 đến 50 tỷ Trên 50 tỷ 2. Mức độ hài lòng sau khi tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh T T Tiêu chí công việc; thái độ, năng lực của cá nhân công chức quý vị có giao dịch Mức độ hài lòng của quý vị (đánh dấu X vào mục phù hợp) Rất hài lòng Hài lòng Tương đối hài lòng Không hài lòng Rất không hài lòng 1 Công khai và hướng dẫn thủ tục 2 Thời gian giải quyết thủ tục 3 Trưởng phòng: Lê Thị Hồng Mai 4 Phó phòng: Đỗ Duy Nhã 5 Chuyên viên: Bùi Thanh Hà 6 Chuyên viên: Dương Thị Thanh Nhàn 7 Chuyên viên: Phạm Thị Kim Phụng 8 Chuyên viên: Phan Thị Hồng Vân Chấm điểm đánh giá, nhận xét chung: (khoanh tròn vào điểm nhận xét, 10 là điểm tốt nhất) 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Sở Kế hoạch và Đầu tư xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của Quý doanh nghiệp ! ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Quý doanh nghiệp có thể trực tiếp phản ánh mọi vấn đề liên quan đến thủ tục ĐKKD tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế qua các kênh thông tin sau : 1. Phản ánh trực tiếp với Lãnh đạo Sở : - Ông Nguyễn Văn Phương - Giám đốc Sở, điện thoại: 0913.495.811 - Ông Lê Đình Khánh - Phó Giám đốc Sở, điện thoại : 0905.120.810 - Ông Nguyễn Quang Cường - Phó Giám đốc Sở, điện thoại : 0912.462.325 - Ông Phan Thiên Định - Phó Giám đốc Sở, điện thoại : 0903.599.745 2. Gửi thư điện tử đến địa chỉ: skhdt@thuathienhue.gov.vn 2. TỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA DOANH NGHIỆP KHI TIẾN HÀNH ĐĂNG KÝ KINH DOANH Tổng số phiếu đánh giá 43 phiếu (THÁNG 3 – 2014) A. Mức vốn góp của doanh nghiệp Statistics N Valid 43 Missing 0 Trả lời 43 doanh nghiệp Không trả lời 0 doanh nghiệp Muc_von_Doanh_nghiep_thuc_gop Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid Duoi 3 ty 37 86.0 86.0 86.0 Tu 3 den duoi 10 ty 3 7.0 7.0 93.0 Tu 10 den 50 ty 3 7.0 7.0 100.0 Total 43 100.0 100.0 37 DN có mức vốn dưới 3 tỷ chiếm tỷ lệ 86% 03 DN có mức vốn từ 3 tỷ đến dưới 10 tỷ chiếm tỷ lệ 7% 03 DN có mức vốn từ 10 tỷ đến 50 tỷ chiếm tỷ lệ 7% ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT B. Mức độ hài lòng sau khi tiến hành thủ tục đăng ký kinh doanh 1. Công khai minh bạch Statistics Cong_khai_va_huong_dan_thu_tuc N Valid 40 Missing 3 43 DN trả lời 3 DN không trả lời Cong_khai_va_huong_dan_thu_tuc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 3 7.0 7.0 7.0 Rat hai long 27 62.8 62.8 69.8 Hai long 13 30.2 30.2 100.0 Total 43 100.0 100.0 27 DN đánh giá rất hài lòng chiếm tỷ lệ 62.8% 13 DN đánh giá hài lòng chiếm tỷ lệ 30.2% 3 DN đánh giá không đánh chiếm tỷ lệ 7% 2. Thời gian giải quyết thủ tục Statistics Thoi_gian_giai_quyet_thu_tuc N Valid 39 Missing 4 39 DN trả lời 04 DN không trả lời ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Thoi_gian_giai_quyet_thu_tuc Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 4 9.3 9.3 9.3 Rat hai long 26 60.5 60.5 69.8 Hai long 10 23.3 23.3 93.0 Tuong doi hai long 3 7.0 7.0 100.0 Total 43 100.0 100.0 26 DN đánh giá rất hài lòng chiếm tỷ lệ 60.5% 10 DN đánh giá hài lòng chiếm tỷ lệ 23.3% 3 DN đánh giá tương đối hài lòng chiếm tỷ lệ 7% 4 DN không đánh chiếm tỷ lệ 9.3 % 3. Trưởng phòng Lê Thị Hồng Mai Statistics Truong_phong_Le_Thi_Hong_Mai N Valid 35 Missing 8 35 DN đánh giá 08 DN không đánh giá Truong_phong_Le_Thi_Hong_Mai Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 8 18.6 18.6 18.6 Rat hai long 24 55.8 55.8 74.4 Hai long 11 25.6 25.6 100.0 Total 43 100.0 100.0 ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 24 DN đánh giá rất hài lòng chiếm tỷ lệ 55.8% 11 DN đánh giá hài lòng chiếm tỷ lệ 25.6% 08 DN không đánh dấu chiếm tỷ lệ 18.6% 4. Phó Trưởng phòng Đỗ Duy Nhã Statistics Pho_Phong_Do_Duy_Nha N Valid 28 Missing 15 28 DN đánh giá 15 DN không đánh giá Pho_Phong_Do_Duy_Nha Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 15 34.9 34.9 34.9 Rat hai long 21 48.8 48.8 83.7 Hai long 7 16.3 16.3 100.0 Total 43 100.0 100.0 21 DN đánh giá rất hài lòng chiếm tỷ lệ 48.8% 7 DN đánh giá hài lòng chiếm tỷ lệ 16.3% 15 DN không đánh dấu chiếm tỷ lệ 34.9% 5. Chuyên viên Bùi Thanh Hà Statistics Chuyen_vien_Bui_Thanh _Ha N Valid 30 Missing 13 30 DN đánh giá 13 DN không đánh giá ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Chuyen_vien_Bui_Thanh_Ha Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 13 30.2 30.2 30.2 Rat hai long 23 53.5 53.5 83.7 Hai long 6 14.0 14.0 97.7 Tuong doi hai long 1 2.3 2.3 100.0 Total 43 100.0 100.0 23 DN đánh giá rất hài lòng chiếm tỷ lệ 53.5% 6 DN đánh giá hài lòng chiếm tỷ lệ 14% 1 DN đánh giá tương đối hài lòng chiếm tỷ lệ 2.3% 13 DN không đánh dấu chiếm tỷ lệ 30.2% 6 Chuyên viên Dương Thị Thanh Nhàn Statistics Chuyen_vien_Duong_Thi_Thanh_Nhan N Valid 36 Missing 7 36 DN đánh giá 7 DN không đánh giá Chuyen_vien_Duong_Thi_Thanh_Nhan Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 7 16.3 16.3 16.3 Rat hai long 30 69.8 69.8 86.0 Hai long 6 14.0 14.0 100.0 Total 43 100.0 100.0 30 DN đánh giá rất hài lòng chiếm tỷ lệ 69.8% 6 DN đánh giá hài lòng chiếm tỷ lệ 14.0% 7 DN không đánh dấu chiếm tỷ lệ 16.3 % ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 7 Chuyên viên Phạm Thị Kim Phụng Statistics Chuyen_vien_Pham_Thi_Kim_Phung N Valid 28 Missing 15 28 DN đánh giá 15 DN không đánh giá Chuyen_vien_Pham_Thi_Kim_Phung Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 15 34.9 34.9 34.9 Rat hai long 21 48.8 48.8 83.7 Hai long 6 14.0 14.0 97.7 Tuong doi hai long 1 2.3 2.3 100.0 Total 43 100.0 100.0 21 DN đánh giá rất hài lòng chiếm tỷ lệ 48.8% 6 DN đánh giá hài lòng chiếm tỷ lệ 14.0% 01 DN đánh giá tương đối hài lòng chiếm tỷ lệ 2.3% 15 DN không đánh dấu chiếm tỷ lệ 34.9 % 8. Chuyên viên Phan Thị Hồng Vân Chuyen_vien_Phan_Thi_Hong_Van N Valid 37 Missing 6 37 DN đánh giá 6 DN không đánh giá Chuyen_vien_Phan_Thi_Hong_Van Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT Valid 6 14.0 14.0 14.0 Rat hai long 27 62.8 62.8 76.7 Hai long 10 23.3 23.3 100.0 Total 43 100.0 100.0 27 DN đánh giá rất hài lòng chiếm tỷ lệ 62.8% 10 DN đánh giá hài lòng chiếm tỷ lệ 23% 6 DN không đánh giá chiếm tỷ lệ 14% C. Chấm điểm đánh giá, nhận xét chung: Statistics Cham_diem_danh_gia_nhan_xet_chun g N Valid 42 Missing 1 Có 42 doanh nghiệp chấm điểm Có 01 doanh nghiệp không chấm điểm Cham_diem_danh_gia_nhan_xet_chung Frequenc y Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid 8 2 4.7 4.8 4.8 9 12 27.9 28.6 33.3 10 28 65.1 66.7 100.0 Total 42 97.7 100.0 Missing System 1 2.3 Total 43 100.0 Có 02 DN đánh giá điểm 8, chiếm tỉ lệ là 4.8 Có 12 DN đánh giá điểm 9, chiếm tỉ lệ là 28.6 Có 28 DN đánh giá điểm 10, chiếm tỉ lệ là 66.7 Có 01 DN không cho điểm. VĂN PHÒNG SỞ ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT PHỤ LỤC 2 DANH SÁCH HỒ SƠ XỬ LÝ QUÁ HẠN STT Số biênnhận Tên Tên hồ sơ thủ tục Tên tổ chức/ công nhân Ngày biên nhận Ngày hẹn trả Ngày hoàn thành Phòng xử lý Ghichú 1. TT.2537 Tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Cty cổ phần thi công cơ giới 1-5 23/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 2. TT.2531 Thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần trường hợp chuyển nhượng vốn Cty cổ phần sản xuất thương mại và dịch vụ Đức Hiếu 23/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 3. TT.2533 Thành lập mới Công ty TNHH 2 thành viên. Cty TNHH 2TV STO Huế 23/12/2013 02/01/2014 03/01/2014 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 4. TT.2509 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH 1TV cửa hàng kinh doanh thuộc công ty TNHH 1TV nội thất Minh Thông 19/12/2013 25/12/2013 26/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 5. TT.2513 Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ Công ty cổ phần lục gia phát 19/12/2013 30/12/2013 31/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT phần 6. TT.2502 Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Cty cổ phần Quảng Lực 18/12/2013 24/12/2013 25/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 7. TT.2504 Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 2TV Cty TNHH 2TV công nghệ và môi trường Song Phát 18/12/2013 24/12/2013 25/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 8. TT.2495 Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Cty TNHH Quốc Dũng 17/12/2013 23/12/2013 25/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn2 ngày 9. TT.2497 Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2TV Cty TNHH 2TV EDUBRIDGE Việt Nam 17/12/2013 23/12/2013 24/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 10. TT.2486 Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH 1TV chi nhánh Cty 1TV TM&XNK Đinh Hương nhà máy sản xuất viên nén năng lượng và OKAL DTH 14/12/2013 20/12/2013 23/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn3 ngày 11. TT.2487 Chuyển đổi công ty TNHH 2 thành viên trở lên thành công ty Cty TNHH 1TV TM &XNK Đinh Hương 14/12/2013 20/12/2013 23/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn3 ngày ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT TNHH 1 thành viên 12. TT.2478 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH 2TV trong tỉnh Cty TNHH 2TV Cao Ánh Dương 12/12/2013 19/12/2013 23/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn4 ngày 13. TT.2470 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính DNTN DNTN Sơn Giả Viên 11/12/2013 18/12/2013 23/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn5 ngày 14. TT.2464 Thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh DNTN DNTN Như ý 10/12/2013 17/12/2013 20/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn3 ngày 15. TT.2454 Tăng vốn điều lệ của Công ty TNHH 1TV Cty TNHH 1TV AN Huy 09/12/2013 16/12/2013 17/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 16. TT.2443 Lập chi nhánh công ty TNHH hai thành viên Chi nhánh công ty TNHH 2TV dịch vụ thiết bị viễn thông Việt Nhật 06/12/2013 11/12/2013 14/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn3 ngày 17. TT.2449 Đăng ký thành lập mới DNTN DNTN xây dựng Ngọc Hưng 06/12/2013 13/12/2013 14/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 18. TT.2434 Thay đổi địa chỉ trụsở chính của Công ty Cửa hàng GAS DMS số 2 thuộc công ty xăng dầu thừa thiên huế 04/12/2013 10/12/2013 12/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký Trễ hẹn2 ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT TNHH 1TV kinh doanh ngày 19. TT.2436 Thay đổi tên Công ty TNHH 2TV Cty TNHH 2TV xây dựng Hoàng Thanh 04/12/2013 11/12/2013 12/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 20. TT.2419 Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH 1TV Cty TNHH nhà nước 1TV xây dựng và cấp nước Thừa Thiên Huế 02/12/2013 06/12/2013 09/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn3 ngày 21. TT.2423 Thành lập mới Công ty cổ phần Cty cổ phần thương mại và sản xuất Hoàng Nhật Minh 02/12/2013 11/12/2013 13/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn2 ngày 22. TT.2426 Thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh DNTN DNTN hàng vàng Kim Phụng 02/12/2013 09/12/2013 12/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn3 ngày 23. TT.2416 Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH 1TV Cty TNHH 1TV dịch vụ và vận tải Phước Thiện 29/11/2013 06/12/2013 09/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn3 ngày 24. TT.2402 Thành lập mới Công ty TNHH 1TV (chủ sở hữu là cá nhân) Cty TNHH 1TV xây dựng và thương mại dịch vụ Thuận Thủy 28/11/2013 07/12/2013 09/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn2 ngày 25. TT.2404 Thành lập mới Côngty TNHH 1TV (chủ Cty TNHH 1TV An Việt 2 Huế 28/11/2013 05/12/2013 09/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký Trễ hẹn4 ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT sở hữu là tổ chức) kinh doanh ngày 26. TT.2390 Thay đổi cổ đông sáng lập Công ty cổ phần trường hợp chuyển nhượng vốn Cty TNHH 2TV thương mại và dịch vụ Giải Pháp Vàng 26/11/2013 29/11/2013 02/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn3 ngày 27. TT.2383 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty TNHH 2TV trong tỉnh Cty TNHH 2TV Thành Thành Hảo 25/11/2013 02/12/2013 04/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn2 ngày 28. TT.2384 Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Cty cổ phần tư vấn xây dựng kỹ thương 25/11/2013 02/12/2013 04/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn2 ngày 29. TT.2374 Thành lập mới Công ty TNHH 2 thành viên. Công ty TNHH 2TV xây dựng và công nghệ Miền Trung 22/11/2013 03/12/2013 05/12/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn2 ngày 30. TT.2367 Lập địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 2TV cơ sở 2 thuộc công ty TNHH máy tính Quang Long 20/11/2013 27/11/2013 28/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 31. TT.2351 Giải thể Công ty TNHH 2TV giải thể Cty TNHH 2TV bồi dưỡng kiến thức và luyện thi Bùi thị Xuân 18/11/2013 27/11/2013 28/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngàyĐA ̣I H ỌC KIN H T Ế H UẾ Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 32. TT.2359 Thành lập mới Công ty TNHH 2 thành viên. Cty TNHH 2TV dược phẩm Vũ anh 18/11/2013 27/11/2013 29/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn2 ngày 33. TT.2339 Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 2TV Cty TNHH 2TV xây dựng SMS 15/11/2013 21/11/2013 25/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn4 ngày 34. TT.2333 Lập địa điểm kinh doanh Công ty cổ phần Trung tâm kinh doanh phú bài chi nhánh công ty cổ phần DV HK Thăng Long tại Huế 13/11/2013 21/11/2013 25/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn4 ngày 35. TT.2325 Đăng ký thành lập mới DNTN DNTN in Ấn quảng cáo Thanh Hải 11/11/2013 18/11/2013 19/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 36. TT.2315 Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Cty cổ phần xây dựng 939 08/11/2013 13/11/2013 18/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn5 ngày 37. TT.2318 Thành lập mới Công ty TNHH 2 thành viên. Cty TNHH 2TV du lịch và thương mại Cát Minh 08/11/2013 18/11/2013 19/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 38. TT.2320 Giải thể DN DNTN giải thể DNTN Diệu Hạnh 08/11/2013 14/11/2013 15/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 39. TT.2310 Thay đổi tên Công ty TNHH 2TV chi nhánh công ty TNHH 2TV dịch vụ và thương mại Phúc Thành HUEBACKPACKERS' HOSTEL 07/11/2013 14/11/2013 18/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn4 ngày 40. TT.2312 Thành lập mới Công ty TNHH 2 thành viên. Cty TNHH 2TV may mắn Thái Lan 07/11/2013 18/11/2013 19/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 41. TT.2313 Tặng, cho và bán DNTN DNTN trung tâm tin học viễn thông Song Khanh 07/11/2013 14/11/2013 20/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn6 ngày 42. TT.2287 Thành lập mới Công ty TNHH 2 thành viên. công ty TNHH 2TV thiết kế và xây dựng Thành Tiến 04/11/2013 08/11/2013 11/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn3 ngày 43. TT.2289 Thay đổi nội dung chi nhánh Công ty cổ phần chi nhánh công ty cổ phần điện tử tin học viễn thông tại Thừa Thiên Huế - khu nghỉ dưỡng sinh thái T 04/11/2013 08/11/2013 13/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn5 ngày 44. TT.2294 Đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh của Công ty TNHH 1TV cơ sở 1 thuộc công ty TNHH 1TV thương mại dịch vụ Uyên Phương 04/11/2013 11/11/2013 19/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn8 ngày 45. TT.2286 Thành lập chi nhánh Công ty TNHH 2TV chi nhánh công ty TNHH 1TV đầu tư thương mại dịch vụ Lư Gia tại Huế 01/11/2013 08/11/2013 15/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn7 ngàyĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 46. TT.2276 Thành lập mới Công ty TNHH 1TV (chủ sở hữu là cá nhân) Cty TNHH 1TV thương mại dịch vụ và xây dựng Minh Hoàng 31/10/2013 07/11/2013 12/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn5 ngày 47. TT.2278 Thành lập mới Công ty TNHH 1TV (chủ sở hữu là cá nhân) Cty TNHH 1TV xây dựng thương mại và dịch vụ Hào Quang 31/10/2013 07/11/2013 11/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn4 ngày 48. TT.2255 Chấm dứt hoạt động văn phòng đại diện DNTN Giải thể cửa hàng lửa việt gas thuộc DNTN Tân Nhà Việt 29/10/2013 06/11/2013 12/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn6 ngày 49. TT.2266 Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH 1TV chi nhánh công ty TNHH 1TV cầu thăng long tại miền trung 29/10/2013 04/11/2013 07/11/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn3 ngày 50. TT.2188 Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Cty cổ phần đào tạo và du lịch Huế 22/10/2013 23/10/2013 24/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 51. TT.2185 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty cổ phần trong phạm vi tỉnh Công ty cổ phần đầu tư phát triển vận tải Quốc Tế 21/10/2013 25/10/2013 28/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn3 ngày 52. TT.2180 Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty Cty TNHH 2TV Hoàng Phú 18/10/2013 24/10/2013 25/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký Trễ hẹn1 ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT TNHH 2TV kinh doanh ngày 53. TT.2181 Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty TNHH 2TV Cty TNHH 2TNHH Hoàng Kim 18/10/2013 24/10/2013 25/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 54. TT.2158 Thay đổi nội dung văn phòng đại diện Công ty cổ phần Văn phòng đại diện công ty cổ phần tổng công ty công trình Đường Sắt 16/10/2013 21/10/2013 22/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 55. TT.2159 Thay đổi nội dung chi nhánh Công ty cổ phần Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn VN- Chi nhánh TTHuế 16/10/2013 21/10/2013 23/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn2 ngày 56. TT.2151 Đăng ký lập địa điểm kinh doanh DNTN Cơ sở 1 thuộc DNTN phòng chẩn trị đông y Phước Thiện 14/10/2013 18/10/2013 21/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn3 ngày 57. TT.2152 Đăng ký thành lập mới DNTN DNTN Khách sạn Ánh Sơn 14/10/2013 18/10/2013 21/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn3 ngày 58. TT.2128 Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Cty cổ phần sông dà thăng long M 11/10/2013 16/10/2013 17/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 59. TT.2129 Thay đổi bổ sungngành, nghề kinh DNTN xây dựng thương mại dịch vụ Bình Giang 11/10/2013 18/10/2013 25/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký Trễ hẹn7 ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT doanh DNTN kinh doanh ngày 60. TT.2130 Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH 1TV Cty TNHH 1TV Ngô Đồng 11/10/2013 17/10/2013 21/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn4 ngày 61. TT.2132 Lập địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 2TV Nhà thuốc mạnh tý số 12 thuộc Cty TNHH 2TV thương mại Dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ 11/10/2013 17/10/2013 18/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 62. TT.2133 Lập địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 2TV Nhà thuốc mạnh tý số 11 thuộc Cty TNHH 2TV thương mại Dược phẩm Mạnh Tý - Việt Mỹ 11/10/2013 17/10/2013 18/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 63. TT.2135 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính DNTN Xưởng gia công chế biên thép thuốc DNTN Mỹ Hoàng 11/10/2013 17/10/2013 21/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn4 ngày 64. TT.2102 Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH 1TV Cty TNHH 1TV nghiên cứu và phát triển Nông Lâm Thủy Sản 08/10/2013 14/10/2013 15/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 65. TT.2105 Thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh Công ty cổ phần Cty cổ phần Y Khoa Nhật Anh 08/10/2013 14/10/2013 15/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngàyĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 66. TT.2100 Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty TNHH 1TV Cty TNHH 1TV GS & H sắc màu Việt Nam 07/10/2013 11/10/2013 15/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn4 ngày 67. TT.2085 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính Công ty cổ phần trong phạm vi tỉnh Chi nhánh công ty cổ phần vàng bạc đá Quý Phú Nhuận tại thành phố Huế 05/10/2013 11/10/2013 16/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn5 ngày 68. TT.2086 Thay đổi tên Công ty TNHH 2TV Cty TNHH 2TV sinh dược phẩm HERA 05/10/2013 11/10/2013 16/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn5 ngày 69. TT.2089 Thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2TV Cty TNHH 2TV may xuất khẩu Kim Hằng 05/10/2013 10/10/2013 21/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn11 ngày 70. M3.2078 Thông báo thay đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty TNHH 1TV Nguyễn Xuân Sang 03/10/2013 10/10/2013 14/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn4 ngày 71. TT.2079 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh Cty cổ phần đầu tư AGRY 03/10/2013 11/10/2013 15/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn4 ngày 72. TT.2072 Đăng ký hoạt độngchi nhánh của Công chi nhánh công ty TNHH 1TV tổng 03/10/2013 09/10/2013 11/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký Trễ hẹn2 ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT ty TNHH 1TV công ty 28 - cửa hàng thời trang trẻ kinh doanh ngày 73. TT.2074 Tăng, giảm vốn đầu tư DNTN DNTN Mai Nga 03/10/2013 11/10/2013 15/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn4 ngày 74. TT.2075 Thông báo giải thể Công ty TNHH 1TV giải thể Cty TNHH 1TV thương mại Phước Lộc Phú 03/10/2013 14/10/2013 17/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn3 ngày 75. TT.2076 Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty TNHH 1TV Cty TNHH 1TV xây dựng Thái Đại 03/10/2013 09/10/2013 11/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn2 ngày 76. TT.2077 Giải thể Công ty TNHH 2TV Cty TNHH 2TV dược Thuận Thảo ( giải thể chi nhánh, lập địa điểm) 03/10/2013 11/10/2013 17/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn6 ngày 77. TT.2056 Thay đổi tên của Công ty TNHH 1TV Cty TNHH 1TV Nhựa Bao Bì Việt Phát 02/10/2013 08/10/2013 09/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 78. TT.2061 Lập địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 2TV cơ sở 1 thuộc công ty TNHH 2TV thương mại và dịch vụ Tường Ngân 02/10/2013 04/10/2013 08/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn4 ngày 79. TT.2064 Thay đổi bổ sung ngành, nghề kinh doanh DNTN cơ sở 4 thuộc DNTN Vinh Phương 02/10/2013 04/10/2013 07/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn3 ngày ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế Khóa luận tốt nghiệp GVHD: ThS. Lê Anh Quý SVTH: Võ Thị Thu Sương - Lớp: K44A - KHĐT 80. TT.2042 Thành lập mới Công ty TNHH 1TV (chủ sở hữu là cá nhân) Cty TNHH 1TV thương mại dịch vụ và công nghệ Nhật Linh 27/09/2013 07/10/2013 09/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn2 ngày 81. TT.2043 Giải thể DN DNTN Giải thể chi nhánh DNTN khách sạn Thăng Long II 27/09/2013 14/10/2013 17/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn3 ngày 82. TT.2045 Thành lập Chi nhánh Công ty cổ phần Chi nhánh công ty cổ phần Sóng Việt tại Huế 27/09/2013 04/10/2013 09/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn5 ngày 83. M3.2049 Tăng vốn điều lệ Công ty TNHH 2TV Công ty TNHH Thạch Cao Miền Trung 26/09/2013 03/10/2013 04/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 84. TT.2029 Chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh Công ty TNHH 1TV Cty TNHH 1TV vi tính AMT 26/09/2013 02/10/2013 03/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày 85. TT.2030 Giải thể Công ty TNHH 2TV Giải thể chi nhánh công ty TNHH 2TV thương mại và dịch vụ Lâm Phương 26/09/2013 03/10/2013 04/10/2013 Đăng ký kinh doanh, Đăng ký kinh doanh Trễ hẹn1 ngày ĐA ̣I H ỌC KI NH TÊ ́ HU Ế

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfvo_thi_thu_suong_4532.pdf
Luận văn liên quan