Khóa luận Lý luận chung về Văn hoá doanh nghiệp

Cần đẩy mạnh các hoạt động nghiên cứu, tuyên truyền, giảng dạy về VHDN, trong đó các phương tiện thông tin đại chúng đóng vai trò tích cực, cần đưa vào giảng dạy cho các công chức Nhà nước về VHDN, cách thức áp dụng văn hoá DN như một công cụ quản lý, có thể ở dạng một môn học riêng hoặc lồng ghép vào bộ môn quản lý nguồn nhân lực, hay bộ môn phát triển DN, quản trị chiến lược. Cần tiếp tục thay đổi tư duy quản lý, đề xuất những chủ trương chính sách quản lý đủ mạnh để khuyến khích hơn nữa tinh thần kinh doanh trong nhân dân, hăng hái làm giàu cho bản thân và cho đất nước. Thủ tiêu triệt để quan niệm coi thường kinh doanh, không coi trọng doanh nhân, chỉ coi trọng quan chức, phân biệt đối xử với kinh tế tư nhân . Xoá bỏ tâm lý ỉ lại, dựa vào bao cấp của Nhà nước, đề cao những nhân tố mới trong kinh doanh, những ý tưởng sáng tạo, sáng kiến tăng năng xuất lao động, tăng khả năng cạnh tranh của hàng hoá. Tôn vinh những doanh nhân năng động, sáng tạo, kinh doanh đạt hiệu quả cao, có ý chí vươn lên, làm rạng rỡ thương hiệu Việt Nam trên thị trường thế giới.

doc86 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 18/05/2013 | Lượt xem: 1906 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Lý luận chung về Văn hoá doanh nghiệp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docvan_1.doc
  • docBia.doc
  • docmuc_luc.doc
Luận văn liên quan