Khóa luận Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Cầu Giấy

Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước phát triển đáng kể. Cùng với những chuyển biến đó đòi hỏi phải có những khoản vốn đầu tư rất lớn, phục vụ cho công cuộc đổi mới hiện đại hóa đất nước. Trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và nền kinh tế nói chung, ngoài những nỗ lực tìm tòi và phát triển các hình thức huy động mới có hiệu quả, Chi nhánh cũng rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong việc tạo lập môi trường vĩ mô thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh Là một chi nhánh lớn trong hệ thống ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực tài trợ đầu tư, trong những năm qua chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy đã từng bước làm tốt công tác huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thành công đó bước đầu khẳng định sự đúng đắn trong các chính sách chỉ đạo của NHNN, NHNo&PTNT Việt Nam và Ban giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy.

pdf90 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 11/08/2017 | Lượt xem: 370 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tăng cường huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Cầu Giấy, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ng ngừng tập trung đổi mới, phát triển mạnh công nghệ ngân hàng theo hướng hiện đại hóa. Nâng cao công tác kiểm tra, kiểm soát, kiểm toán nội bộ. Bộ máy kiểm soát, kiểm toán nội bộ sẽ được kiện toàn, nâng cao chất lượng từ trụ sở chính đến các chi Thang Long University Library 59 nhánh để thực sự phát huy vai trò trong việc kiểm soát hoạt động, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và quy định, chỉ đạo nội bộ. Đổi mới cơ chế tiền lương và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nhằm đảm bảo đánh giá đúng hiệu quả và công sức đóng góp của CBCNV, nghiên cứu áp dụng cơ chế tạo động lực khuyến khích, thúc đẩy các cán bộ có năng lực và trình độ. Agribank Cầu Giấy sẽ triển khai liên tục các chương trình đào tạo cán bộ ở các cấp, thực hiện thường xuyên có kết quả công tác quy hoạch, đánh giá cán bộ, phân công công việc phù hợp với năng lực trình độ cán bộ. Tiếp tục quán triệt thực hiện Quy chế Nội quy lao động và Văn hóa doanh nghiệp, đảm bảo mỗi cán bộ đều có ý thức trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp và tuân thủ quy tắc ứng xử trong từng vị trí công việc. 3.1.2. Quan điểm tăng cƣờng huy động vốn của Chi nhánh Agribank Cầu Giấy Đối với hoạt động ngân hàng, nguồn vốn chính là thế mạnh, là động lực cho ngân hàng thực hiện chiến lược kinh doanh của mình. Vì vậy, trong những năm tới Chi nhánh Agribank Cầu Giấy đặc biệt quan tâm đẩy mạnh công tác nguồn vốn. Trên cơ sở phân tích đánh giá và dự báo tình hình phát triển kinh tế của khu vực, Chi nhánh đã cân nhắc điểm mạnh và điểm yếu để đưa ra các định hướng huy động vốn như sau: - Cố gắng duy trì và tăng trưởng nguồn vốn hiện có, chủ động nghiên cứu thị trường để có phương án mới hợp lý hơn, đặc biệt là trong công tác huy động tiền gửi dân cư. “Tạo vốn thông qua các nghiệp vụ thanh toán” là hình thức huy động vốn hiệu quả nhất, bởi không chỉ có chi phí trả lãi thấp mà còn mang lại nguồn thu dịch vụ đáng kể cho Ngân hàng. Thực hiện xây dựng chiến lược huy động vốn phải luôn đi đôi với chiến lược sử dụng vốn, nếu không sẽ gây áp lực lớn về chi phí và làm giảm hiệu quả hoạt động huy động vốn. Đồng thời, Chi nhánh cần bám sát định hướng chiến lược hoạt động của ngành, tích cực mở rộng các hình thức huy động vốn và đầu tư tín dụng nhằm nâng cao hệ số sử dụng vốn. Cố gắng tạo mối quan hệ huy động - sử dụng vốn chặt chẽ đối với các thành phần kinh tế, các ngành nghề trọng điểm được Nhà nước chú trọng phát triển cũng như không ngừng củng cố các đơn vị khách hàng truyền thống của Chi nhánh. - Thực hiện tăng cường công tác nhận tiền gửi bằng mọi biện pháp theo hướng coi tăng trưởng nguồn tiền gửi khách hàng là trọng tâm trên cơ sở nâng cao chất lượng và mở rộng dịch vụ thanh toán trong nước và thanh toán quốc tế, mở rộng cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng để tăng nhanh số lượng khách hàng tới mở tài khoản giao dịch. - Cải thiện chất lượng và đa dạng hóa cá loại hình dịch vụ ngân hàng, cải tiến quy trình nghiệp vụ giảm bớt thủ tục giấy tờ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ và tạo sự an tâm cho khách hàng. 60 - Thành lập thêm một số phòng giao dịch nhằm mở rộng nghiệp vụ Ngân hàng bán lẻ, tranh thủ những thuận lợi của thị trường và thực hiện tốt các đợt huy động vốn tập trung của ngành để tiếp tục củng cố nguồn vốn hiện có. - Tiếp tục đa dạng hóa các hình thức gửi tiền với các mức lãi suất linh hoạt và hấp dẫn khách hàng, đồng thời nâng cao tinh thần trách nhiệm, tác phong phục vụ thanh lịch của CBCNV ngân hàng trong khi giao tiếp với khách hàng, để thông qua khách hàng, Ngân hàng có thể mở rộng hoạt động Marketing tới khách hàng mới. 3.2. Giải pháp tăng cƣờng huy động vốn tại Chi nhánh Agribank Cầu Giấy Trên con đường hội nhập kinh tế, bên cạnh các ngành kinh tế, các NHTM, các tổ chức tín dụng khác, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy cũng có những khó khăn khi hoạt động. Để hạn chế, ngân hàng cần phải thực hiện một cách đồng bộ những giải pháp. Đây là hệ thống giải pháp được xây dựng dựa trên khả năng thực hiện của chính Chi nhánh. Các giải pháp này tuy chưa thật hoàn chỉnh song nếu Agribank Cầu Giấy thực hiện thì Chi nhánh cũng sẽ thu được kết quả hết sức tốt đẹp. 3.2.1. Xây dựng kế hoạch huy động vốn rõ ràng cho từng giai đoạn Mỗi giai đoan cần có một kế hoạch cho việc huy động vốn và kế hoạch đó phải phù hợp. Vì vậy đầu mỗi thời kỳ Agribank Cầu Giấy phải lập ra một kế hoạch rõ ràng cho việc huy động vốn trong khoảng thời gian trước mắt và cả trong tương lai dựa trên những nghiên cứu về tiềm năng vốn trong dân cư, nhu cầu vốn của khách hàng. Kế hoạch này sẽ là định hướng cho một loạt những bước tiếp theo mà Agribank Cầu Giấy phải thực hiện như: đề ra mức lãi suất huy động thích hợp, xác định hình thức huy động vốn... 3.2.2. Đa dạng hoá các hình thức huy động Đây có thể coi là giải pháp trung tâm để tăng cường huy động vốn. Trên cơ sở các quy định của NHNo&PTNT Việt Nam, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy tiến hành huy động vốn. Tuy nhiên, trong quá trình huy động, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy phải có những sáng tạo, huy động được vốn với chất lượng tốt, số lượng đủ cho nhu cầu. Trên con đường hoàn thiện các hình thức huy động vốn truyền thống, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy cần nghiên cứu, đưa vào thực hiện những hình thức mới không trái với quy định của NHNo&PTNT Việt Nam và với pháp luật. 3.2.2.1. Đối với huy động vốn từ dân cư Đây là khu vực giàu tiềm năng nhất đối với các NHTM. Đồng thời đây cũng là khu vực có tính cạnh tranh gay gắt nhất. Nguồn vốn huy động từ dân cư có một ưu điểm rất lớn là ổn định, ngân hàng biết trước được khoảng thời gian được dùng. Do vậy, lãi suất mà ngân hàng phải trả cũng nằm trong khung lãi suất cao nhất. Không chỉ Thang Long University Library 61 Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy mà kể cả các ngân hàng khác, trong định hướng hoạt động kinh doanh của mình đều đặt ra mục tiêu huy động được nhiều vốn ở khu vực này. Mỗi ngân hàng có những giải pháp, những cách làm khác nhau. Các giải pháp này phụ thuộc vào từng đặc điểm của từng ngân hàng. Hoạt động trên địa bàn một khu vực đông dân cư và được đánh giá là có mức sống rất cao, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy càng phải coi trọng và nên tập trung huy động vốn vào lực lượng khách hàng đông đảo này. Điều đầu tiên là Chi nhánh phải cần thiết mở rộng mạng lưới kinh doanh. Đó là giải pháp trước hết để đối phó với việc chính phủ cho phép Tổng công ty Bưu chính viễn thông được phép thực hiện nghiệp vụ huy động tiền gửi dân cư. Các chi nhánh của bưu điện có ở khắp nơi và họ thực hiện dịch vụ như các NHTM đã cung cấp. Trên địa bàn Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy lại có trung tâm bưu điện Cầu Giấy. Nếu điều này xảy ra thì sẽ đe doạ nghiêm trọng tới nguồn tiền gửi từ khu vực dân cư của ngân hàng. Hiện nay, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy quản lý 10 phòng giao dịch trực thuộc. Tuy nhiên, có một số phòng giao dịch phân bố quá gần nhau, như Phòng giao dịch số 7 ở 101 Hồ Tùng Mậu và phòng giao dịch số 8 ở 114 Phố Mai Dịch. Chi nhánh nên tập trung thu hút nguồn vốn từ các trường Cao đẳng và Đại học trên địa bàn. Các khoản tiền học, lệ phí, học phí đóng góp cho trường hàng năm là rất lớn và rất ổn định. Đồng thời Chi nhánh cũng nên mở rộng địa bàn hoạt động sang các khu vực khác, đặc biệt là trong những lần phát hành kỳ phiếu, trái phiếu. Mở rộng hoạt động sang các khu vực khác, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy cùng với các hi nhánh khác trong hệ thống NHNo&PTNT liên kết, phối hợp hoạt động, tạo thành một lực lượng lớn đẩy mạnh tham gia cạnh tranh. Đi đôi với việc mở rộng mạng lưới hoạt động, đối với các phòng giao dịch hiện có, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy cũng phải ra sức xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường sức mạnh cho mình. Tâm lý của khách hàng ngoài việc muốn nhân viên ngân hàng phục vụ tốt thì việc giao dịch cũng phải rất thuận tiện. Điều này đặt ra cho Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy phải tìm những địa điểm đặt phòng giao dịch thuận tiện, đẹp, rộng rãi, biện pháp tốt nhất là thuê dài hạn. Đối với các phòng giao dịch phải tạo cảm giác thân thiện cho khách hàng đến giao dịch. Vào các phòng giao dịch, khách hàng phải có được cảm giác thật sự tự nhiên, sự lịch sự và kính trọng của nhân viên ngân hàng. Các phòng giao dịch phải khang trang, sạch đẹp và được trang bị đầy đủ những phương tiện làm việc, bảng nội quy làm việc, bảng thông báo lãi suất, giờ làm việc, bảng hướng dẫn khách hàng gửi tiền, rút tiền... Được như vậy, các phòng giao dịch mới thực sự là những điểm thu hút vốn hữu hiệu, góp phần làm tăng sức mạnh của Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy. 62 Huy động tiền gửi từ khu vực dân cư là cách huy động vốn một cách “chủ động” của ngân hàng. Tuân theo những quy định, trực tiếp là của NHNo&PTNT Việt Nam, chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy được toàn quyền sử dụng các biện pháp, hình thức huy động. Một trong những cách mà Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy có thể áp dụng là điều chỉnh một cách hết sức linh hoạt về kỳ hạn của tiền gửi. Ngân hàng hoàn toàn tôn trọng các lựa chọn về thời hạn của khách hàng. Tiền gửi từ khu vực dân cư có 2 loại: tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi tiết kiệm an sinh. Ngân hàng nhận tiền gửi tiết kiệm bằng VNĐ và ngoại tệ mạnh với 2 loại: tiền gửi tiết kiệm không kỳ hạn và tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn. Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng...; tiền gửi an sinh có kỳ hạn tối thiểu là 12 tháng. Về phương thức trả lãi, hiện nay, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy có các cách thức sau: loại trả lãi trước, loại trả lãi sau, loại trả lãi theo định kỳ. Người gửi được tự do lựa chọn phương thức trả lãi. Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy cam kết tôn trọng sự lựa chọn của người gửi. Đến hạn nếu người gửi không đến rút vốn và lĩnh lãi thì tiền lãi được nhập vào vốn và coi như khách hàng gửi kỳ hạn tiếp theo. Vừa qua, NHNo&PTNT Việt Nam đã có một chút sửa đổi trong quy định: người gửi rút vốn trước kỳ hạn được hưởng lãi suất theo quy định của NHNo&PTNT Việt Nam tại từng thời kỳ. Trước đây là được hưởng theo lãi suất không kỳ hạn. Sự sửa đổi này nhằm bảo vệ quyền lợi cho khách hàng và được các khách hàng của Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy rất hoan nghênh. Bước sang năm 2003, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy nên nghiên cứu đưa ra các hình thức trả lãi linh hoạt, đa dạng, phục vụ tối đa nhu cầu khách hàng. Các hình thức trả lãi có thể bao gồm: - Loại gửi một lần, rút một lần (lãi suất trả cao nhất) - Loại gửi một lần lấy lãi nhiều kỳ, giữ nguyên vốn: nên cho lấy lãi hàng tháng, hoặc lấy lãi 6 tháng một lần đối với kỳ hạn dài từ 2 năm trở lên. - Loại gửi một lần nhưng rút một phần trước hạn: cần ưu đãi khách hàng theo cách tính lãi kỳ hạn tương đương. - Loại gửi tiền nhiều lần góp thành số tiền lớn trong thời gian dài mới rút ra một lần: cần ưu đãi khách hàng bằng lãi suất của loại tiền gửi thời hạn dài, khi rút ra có thể tính lãi theo phương pháp số dư bình quân. - Hình thức tính lãi suất luỹ tiến theo số lượng gửi tiền: Với cùng một kỳ hạn, ngân hàng có thể trả lãi suất lớn hơn một chút đối với những người gửi khoản tiền lớn và có sự ưu đãi về lãi suất luỹ tiến theo mức tăng của tiền gửi. Đối với những khách hàng lớn, ngân hàng có thể huy động vốn tại địa chỉ của khách hàng. Điều này tạo cảm giác tin tưởng, tín nhiệm, gần gũi, an toàn cho khách hàng đồng thời góp phần nâng cao uy tín cho ngân hàng. Thang Long University Library 63 Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy là một đơn vị thuộc NHNo&PTNT Việt Nam, do vậy, các hoạt động huy động vốn đều nằm trong những quy định chung của NHNo&PTNT Việt Nam. Tuy nhiên, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy có thể nghiên cứu và nếu được đồng ý thì đi vào triển khai các hình thức sau: - Huy động tiền gửi bằng vàng: Đối với người Việt Nam, thói quen giữ vàng đã có từ lâu. Lượng vàng trong dân cư được đánh giá là rất lớn, khoảng 15 – 20 triệu lạng. Vàng được sử dụng rộng rãi trong thanh toán, đặc biệt là trong mua bán bất động sản. Chi nhánh có thể huy động tiết kiệm đối với loại tài sản này và nếu thành công thì nó sẽ tạo ra bước đột phá mới trong việc huy động vốn. Nguồn vốn lúc đó của Chi nhánh sẽ rất lớn. Chi nhánh sẽ có nhiều cơ hội để thực hiện các hoạt động đầu tư, cung cấp vốn cho những người cần vốn. Tuy nhiên cách huy động này còn khá mới mẻ và Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy phải vừa nghiên cứu làm sao để vừa đảm bảo quyền lợi cho khách hàng vừa có được lợi nhuận. - Huy động tiết kiệm tiền gửi trung và dài hạn có tính đến yếu tố lạm phát: Một điều dễ nhận thấy là phần lớn các khoản tiết kiệm đều có kỳ hạn ngắn. Người gửi tiền lo sợ rằng do lạm phát, do sự mất giá của đồng tiền... thì khoản tiền gửi của mình sẽ không còn được an toàn. Để giải quyết điều này và để thu hút tối đa các nguồn vốn trung và dài hạn, Agribank Cầu Giấy ngoài phần bảo hiểm tiền gửi thường có còn nên có hình thức bảo đảm giá trị vốn gốc theo giá trị danh nghĩa. Tỷ lệ lạm phát danh nghĩa này được căn cứ theo thông báo của các cơ quan chức năng. Với việc bảo đảm như vậy, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy sẽ thu được một lượng vốn trung, dài hạn rất lớn từ sự an tâm, cảm giác an toàn, chắc chắn của những người có vốn. Chi nhánh có thể hình thành một số hình thức mới vừa mang tính chất huy động vừa mang tính chất cho vay như: - Tiết kiệm mục đích: Là hình thức tiết kiệm với mục đích như xây nhà, đi du lịch dài ngày, mua ô-tô, Người gửi tiền có thể thỏa thuận với ngân hàng hàng tháng trích từ tiền lương của mình một khoản tiền nhất định để chuyển vào tài khoản tiền gửi tiết kiệm mục đích. Lãi suất cho khoản tiền gửi này sẽ thấp hơn lãi suất tiết kiệm nhưng khách hàng sẽ được vay thêm để thực hiện mục đích khi số tiền tiết kiệm đạt 2/3 giá trị ký kết. - Tiết kiệm dưỡng lão: Kết hợp giữa bảo hiểm và ngân hàng. Đây là một loại bảo hiểm nhân thọ đặc thù do Ngân hàng cung cấp. Khi khai thác loại hình này, Chi nhánh sẽ khai thác được ưu thế về mặt tài chính của một loại bảo hiểm truyền thống. Chi nhánh thu nhận và quản lý được một nguồn tiền ổn định, liên tục và lâu dài để sử dụng vào các quyết định đầu tư trung và dài hạn. Ngoài ra, Chi nhánh nên mở rộng các hình thức huy động khác như sử dụng séc cá nhân, thẻ thanh toán, cho thuê két sắt. Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy nên 64 tuyên truyền, nâng cao ý thức cho người dân, tăng cường sử dụng các phương tiện này. Séc cá nhân và thẻ thanh toán được coi là những hình thức thanh toán chủ đạo trên thế giới và hứa hẹn sẽ phát triển mạnh tại Việt Nam trong tương lai. Tuy nhiên, theo quy định hiện nay, cá nhân có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng có nhu cầu phát hành séc thanh toán với giá trị lớn hơn 5 triệu đồng thì phải đến ngân hàng làm thủ tục bảo chi séc. Trong khi séc cá nhân chưa phải là phương tiện thanh toán quen thuộc mà lại phiền hà như vậy thì sẽ không khuyến khích được khách hàng sử dụng và họ sẽ ưa thích dùng tiền mặt và ngân phiếu thanh toán hơn. Chi nhánh cũng nên có những chính sách ưu đãi cho khách hàng quen thuộc. Đối với thẻ thanh toán, ngân hàng phải chọn loại thẻ mà chi phí cho việc đầu tư trang thiết bị, kỹ thuật in ấn và phát hành thẻ phù hợp với khả năng của khách hàng và ngân hàng. Đồng thời phải xây dựng cả một hệ thống đồng bộ bao gồm các máy tính, máy rút tiền tự động ( ATM )... Một hình thức huy động vốn rất có triển vọng là việc các bậc phụ huynh gửi tiền vào ngân hàng (gần như là theo một niên kim) để chuẩn bị cho việc học tập của con cái mình trong tương lai. Hình thức này gần giống với bảo hiểm nhân thọ và khá phổ biến ở những nước phát triển. 3.2.2.2. Đối với huy động vốn từ các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và tổ chức xã hội Đây là bộ phận rất lớn trong nguồn vốn huy động của Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy. Trong năm 2012, nguồn này chiếm khoảng 30 % trong tổng nguồn vốn huy động. Ngân hàng là địa chỉ gửi tiền của nhiều khách hàng là những tổ chức kinh tế lớn. Điều hấp dẫn của khách hàng đối với ngân hàng là chất lượng và quy mô dịch vụ mà ngân hàng cung cấp. Trong những năm tới, ngân hàng phải luôn chú ý cải tiến các dịch vụ hiện có, đưa vào hoạt động các hình thức dịch vụ mới đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng. Nguồn tiền gửi của các tổ chức kinh tế là rất lớn song không ổn định. Chi nhánh phải có kế hoạch sử dụng sao cho vừa có thể sử dụng vào mục đích của mình vừa phải luôn sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu về thanh toán, chuyển tiền ... của khách hàng. Để được như vậy, Agribank Cầu Giấy phải có những dự báo, thu thập thông tin để đưa ra các dự báo tương đối chính xác tình hình hoạt động của các khách hàng lớn và của cả nền kinh tế. Điều này là vô cùng cần thiết để tạo sự chủ động cho Chi nhánh trong việc huy động vốn. 3.2.2.3. Đối với huy động vốn từ các ngân hàng và các tổ chức tín dụng khác Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy có quan hệ rộng với nhiều ngân hàng, tổ chức tín dụng khác mặc dù vậy nguồn vốn huy động từ khu vực này trong những năm gần đây thường không có và không được chú trọng. Một phần vì Chi nhánh có những hạn chế nhất định đối với hình thức huy động này. Hơn nữa, đối với nguồn tiền gửi Thang Long University Library 65 này, ngân hàng rất khó sử dụng và có lãi suất cao. Các ngân hàng khác gửi tiền vào để thuận tiện hơn trong giao dịch và một số mục đích khác. Ngoài ra, đó còn là nơi mà ngân hàng phải huy động vốn một cách " bị động ". Có nghĩa là khi ngân hàng gặp khó khăn về dự trữ bắt buộc, về thanh toán thì ngân hàng phải đi vay. Ngân hàng có thể vay từ NHNN bằng cách: chiết khấu trái phiếu hoặc vay theo hạn mức cho vay tái cấp vốn. Ngân hàng có thể vay các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác theo như cách vay thông thường. Nhưng khi huy động vốn theo cách “bị động” này ngân hàng sẽ phải tăng chi phí huy động dẫn đến làm giảm hiệu quả kinh doanh. Ngân hàng phải có kế hoạch quản lý ngân quỹ, phân tích tính thanh khoản của nguồn vốn... một cách hợp lý để tiến hành hoạt động kinh doanh hiệu quả, đảm bảo an toàn và phát triển. 3.2.3. Xây dựng chính sách quản lý lãi suất hợp lý kết hợp với chính sách ƣu đãi phí dịch vụ Ngoaị trừ tiền gửi giao dịch ít nhạy cảm với lãi suất, các nguồn vốn có kỳ hạn đều có những phản ứng nhanh nhạy với lãi suất. Với biểu lãi suất thay đổi từng thời kỳ, Agribank Cầu Giấy có thể vận dụng mức lãi suất tối đa cho loại tiền gửi có kỳ hạn mà Chi nhánh cần tăng tỷ trọng. Khi đó, tiền gửi kỳ hạn khác không nhất thiết áp dụng mức tối đa. Nhưng vẫn phải đảm bảo nguyên tắc: “Kỳ hạn dài hơn có lãi suất cao hơn”. Thông cho việc áp dụng lãi suất huy động cho từng loại tiền gửi, Chi nhánh có thể điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn cho phù hợp với danh mục tài sản, nhằm tạo cơ hội tăng doanh thu. Muốn đạt được điều đó, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy phải tiến hành phân tích cấu trúc kỳ hạn của nguồn vốn, dự báo xu hướng biến động của lãi suất để chủ động tạo ra khoảng cách giữa tài sản nhạy cảm và nguồn vốn nhạy cảm với lãi suất một cách thích hợp. Thực hiện việc áp dụng lãi suất, phí dịch vụ linh hoạt, có tính cạnh tranh cao có thể làm tăng chi phí nguồn vốn nhưng kết quả đạt được là quy mô nguồn vốn tăng trưởng, cơ cấu hợp lý, tính ổn định cao, hạn chế rủi ro lãi suất, rủi ro thanh khoản. Và nếu tính chi phí cận biên có thể thấy quy mô kinh doanh tăng lên mặc dù chênh lệch lãi suất thấp hơn nhưng lợi nhuận thu được lớn hơn. 3.2.4. Nâng cao chất lƣợng dịch vụ và công nghệ ngân hàng Mức độ cạnh tranh giữa các Ngân hàng tại Việt Nam ngày càng cao và đối thủ của Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy ngày càng nhiều và đa dạng. Về phía khách hàng, họ đến ngân hàng không chỉ đơn thuần cần một chỗ để cất giữ giá trị và kiếm lời. Họ mong muốn một chất lượng dịch vụ cao. Chất lượng dịch vụ là sự tổng hợp của các yếu tố: - Nhân lực chuyên nghiệp. - Công nghệ hiện đại. 66 - Quy trình nhanh gọn. - Khung cảnh giao dịch ấn tượng. - Sản phẩm trọn gói. Nhận thức được tầm quan trọng của chất lượng dịch vụ, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy cần không ngừng cung cấp cho khách hàng các dịch vụ ngân hàng với loại hình tinh xảo hơn, chất lượng cao hơn trên nền phong cách và kỹ năng đạt tiêu chuẩn quốc tế. Ngoài việc đưa ra các loại hình dịch vụ đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng kể cả các khách hàng khó tính nhất, ngân hàng phải hoàn thiện, phục vụ tốt hơn các dịch vụ hiện có. Nâng cao chất lượng dịch vụ tư vấn, triển khai các dịch vụ “SMS Banking”, “ApayBill” , dịch vụ trên Internet, hệ thống phân phối tự động hay hệ thống phân phối không người... ở trên địa bàn trung tâm, Chi nhánh nên đẩy mạnh và phát huy dịch vụ đổi tiền. Agribank Cầu Giấy có thể bố trí đội ngũ nhân viên có trình độ ngoại ngữ để vào bộ phận này. Nâng cao chất lượng dịch vụ chính là biện pháp tốt nhất để thực hiện phương châm, chiến lược của Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy : “Vì sự thịnh vượng và phát triển bền vững của khách hàng và ngân hàng”. 3.2.5. Xây dựng các chính sách về khách hàng, và giao tiếp khuếch trƣơng Quan điểm cổ điển về hoạt động của ngân hàng: Những nguồn tiền nhàn rỗi của dân cư đương nhiên phải chảy vào ngân hàng. Quan điểm này đã đề cao vị trí của Ngân hàng, hạ thấp đi vai trò của khách hàng. Với quan điểm hiện đại thì lại hoàn toàn trái ngược. Quan điểm hiện đại cho rằng mỗi món tiền gửi là một món quà dành cho một ngân hàng. Điều này có nghĩa là khách hàng ở vị trí trung tâm trong quan hệ giữa ngân hàng – khách hàng. Ngân hàng phụ thuộc vào khách hàng chứ khách hàng không phụ thuộc vào bất cứ một ngân hàng nào. Quả thật, khách hàng có toàn quyền trong việc lựa chọn ngân hàng tin cậy để gửi tiền. Họ có thể di chuyển dễ dàng nguồn tiền của mình từ ngân hàng này sang ngân hàng khác một cách nhanh chóng. Sức ép cạnh tranh trong việc huy động vốn sẽ tăng lên theo thời gian. Đặc biệt, trên địa bàn quận Cầu Giấy lại có rất nhiều các trụ sở, chi nhánh của các NHTM lớn, nhỏ. Vì vậy, cạnh tranh trong việc thu hút khách hàng lại càng tăng lên đối với Chi nhánh. Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy phải hiểu được: rủi ro lớn nhất sẽ xảy ra nếu không tích cực tìm ra những biện pháp nhằm thu hút khách hàng về phía mình. Do đó, việc xác định một chính sách khách hàng là vấn đề cần thiết và cấp bách. Việc xây dựng chính sách khách hàng phải đảm bảo những nguyên tắc sau: - Khách hàng xứng đáng được hưởng mối quan tâm, lịch sự, nhã nhặn nhất mà nhân viên ngân hàng có được vì họ là người trả lương cho mình. - Mục đích của việc phục vụ khách hàng là sự độc đáo, mỗi lần tiếp xúc phải khác biệt và có cái gì đặc biệt. Thang Long University Library 67 - Việc phục vụ chỉ xảy ra trong chốc lát, không thể tạo dựng lại hay để dành cho tương lai. - Ấn tượng càng mạnh càng làm cho khách hàng nhớ lâu. Xây dựng chính sách khách hàng trong đó phải hướng dẫn kỹ cho nhân viên biết làm thế nào để phục vụ tốt khách hàng. Trước hết các nhân viên phải nhận thức được nhu cầu thực sự của khách hàng khi gửi tiền vào ngân hàng. Sau đó các nhân viên ngân hàng phải hiểu biết quy trình, hiểu biết nghiệp vụ, phục vụ khách hàng một cách tận tình, chu đáo. Vấn đề giao tiếp cũng là một vấn đề quan trọng. Khách hàng có thể rời bỏ ngân hàng ngay lập tức nếu nhân viên ngân hàng: - Làm việc riêng khi khách hàng phải chờ. - Tỏ ra thiếu nhiệt tình và có thái độ coi thường khách hàng. - Không tư vấn chính xác những gì khách hàng cần... Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy nên tổ chức thường xuyên những khoá đào tạo, toạ đàm về kỹ năng giao tiếp. Đó là 6 kỹ năng cần phải có, bao gồm: các kỹ năng về khả năng phản ứng, về ngôn ngữ cử chỉ, lắng nghe một cách chủ động, kỹ năng đặt câu hỏi, tính lịch sự, kính trọng và tính linh hoạt. Trong giao tiếp với khách hàng, các CBCNV phải nhiệt tình, hoạt bát, chân thành, thân thiện. Và cuối cùng, có 2 quy tắc mà tất cả các CBCNV ngân hàng cần nhớ: - Quy tắc 1: Khách hàng luôn đúng. - Quy tắc 2: Nếu khách hàng sai, xem lại quy tắc 1. Chi nhánh phải tăng cường tuyên truyền, quảng cáo cho khách hàng về hoạt động của mình không chỉ ở quận Cầu Giấy mà còn ở các nơi khác, trên báo giấy, tạp chí, báo mạng, đài phát thanh,... Trước mỗi đợt phát hành kỳ phiếu hay đợt khuyến mãi cho khách hàng, ngân hàng phải có các hình thức tuyên truyền, thông báo. Ngân hàng quảng bá cho khách hàng biết các tiện ích của khách hàng khi tham gia các hình thức dịch vụ mà mình cung cấp để thu hút khách hàng. Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy phải có những cách thức thật đặc biệt để nâng vị thế của mình lên so với các ngân hàng khác trong huy động vốn như tiết kiệm có thưởng, giảm giá dịch vụ cho những khách hàng truyền thống, làm việc với các khách hàng lớn tại địa chỉ của khách hàng... Ngoài ra, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy còn phải cần giữ mối quan hệ tốt với các ngân hàng, tổ chức tín dụng khác như: Vietcombank, VPBank, Ngân hàng đầu tư và phát triển Việt Nam... Đó là cần thiết khi ngân hàng phải huy động vốn một cách thụ động thì cũng có thể vay được dễ dàng. Chính sách khách hàng, chính sách giao tiếp khuếch trương là một phần tạo nên thế mạnh, tạo ra một nét rất riêng của Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy. 3.2.6. Phát triển và đẩy mạnh hoạt động Marketing - Xây dựng ngay cơ chế khuyến khích, cơ chế chăm sóc khách hàng. 68 - Công tác quảng bá sản phẩm – dịch vụ cần làm sớm để có thời gian tiếp thị đến khách hàng, tăng cơ hội đạt hiệu quả cao. - Cán bộ của Chi nhánh Agribank Cầu Giấy phải có trách nhiệm tiếp thị sản phẩm mà Chi nhánh đang thực hiện cung cấp mỗi khi có điều kiện tiếp xúc với khách hàng trong và ngoài ngân hàng, giới thiệu khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ cho Phòng Dịch vụ & Marketing thực hiện tiếp cận và triển khai dịch vụ tới khách hàng. Mặt khác cũng phải tự nhận biết và nắm bắt được các tiện ích cơ bản, cũng như vận hành thành thạo các phần mềm ứng dụng cho các sản phẩm – dịch vụ trước khi triển khai rộng rãi đến khách hàng. - Phòng Dịch vụ & Marketing một mặt, chủ động nghiên cứu các sản phẩm – dịch vụ nhằm tìm hiểu nhu cầu của khách hàng và vạch ra phương hướng hoạt động cho phù hợp. Mặt khác, hỗ trợ các phòng nghiệp vụ khác về công cụ tiếp thị sản phẩm như: mô tả dịch vụ, tờ rơi quảng cáo, hướng dẫn sử dụng... và quy trình đăng ký, quản lý sử dụng dịch vụ khi cần. Theo dõi, đôn đốc, định kỳ hoặc đột xuất tổng hợp số liệu thực hiện sản phẩm – dịch vụ của các đơn vị, sau đó báo cáo lại với Giám đốc. - Xây dựng và quảng bá thương hiệu là một phần quan trọng của công tác Marketing ngân hàng. Chiến lược quảng bá thương hiệu có thể được thực hiện thông qua một quy trình được xây dựng tỉ mỉ, bao gồm các hoạt động quảng cáo, tham gia các chương trình giới thiệu sản phẩm, tài trợ cho các chương trình, các hoạt động giao tiếp cộng đồng, các hoạt động từ thiện đóng góp vào sự phát triển chung của xã hội, các chính sách phát triển của doanh nghiệp. 3.2.7. Đổi mới tổ chức, quản lý cho phù hợp, hiệu quả hơn Trong bất kỳ một cơ quan nào thì khâu tổ chức cũng là quan trọng nhất. Các bộ phận, phòng ban trong cơ quan như là các bộ phận của cơ thể. Vấn đề đặt ra là làm thế nào để các bộ phận có thể phối hợp hoạt động một cách nhịp nhàng, cân đối, đạt hiệu quả cao, chi phí thấp. Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy là chi nhánh của một NHTM quốc doanh. Do vậy khi chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nó vẫn còn mang một chút gì đó của thời bao cấp. Tính năng động, thích nghi với các điều kiện, các yếu tố trong nền kinh tế thị trường không cao bằng các NHTM cổ phần, chi nhánh ngân hàng nước ngoài...Do thuộc sở hữu của Nhà nước, ngoài thực hiện các chức năng của NHTM, Ngân hàng còn phải thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của chính phủ mà trực tiếp là NHNo&PTNT Việt Nam. Đây là một trong những yếu tố góp phần làm giảm tính chủ động cho chi nhánh. Các phòng giao dịch là những nơi tiếp xúc với khách hàng đầu tiên. Tuy nhiên, ta vẫn thấy ở đâu đó, các nhân viên của phòng giao dịch thờ ơ, không lịch sự trong giao tiếp với khách hàng. Đó là bóng dáng người của thời kỳ cũ, cần phải loại trừ. Phải quán triệt cho đội ngũ nhân viên trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí về Thang Long University Library 69 điện, nước, giấy, bút... Trong bảng chấm công hàng ngày của Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy, những nhân viên nào nghỉ thì bị trừ lương. Điều này cần áp dụng cả trong trường hợp nhân viên đến muộn hay về trước thời gian quy định. Hay nói khác đi, trước đây tính thời gian với đơn vị là ngày thì nay có thể chuyển sang nửa giờ, 1 giờ... Có như vậy thì mới làm tăng tính chuyên nghiệp của nhân viên ngân hàng. Ngân hàng phải tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát tất cả các phòng ban, các bộ phận. Hoạt động này cần được duy trì thường xuyên, liên tục, bảo đảm an toàn, hiệu quả trên mọi mặt hoạt động của ngân hàng. Đối chiếu số dư tài khoản với các thẻ, kiểm tra chặt chẽ việc huy động tiền gửi với các chứng từ... Vấn đề chống tham ô, tham nhũng, chống kết bè kết phái phải được coi trọng. Bộ máy lãnh đạo phải gồm những người trong sạch về đạo đức, có trình độ chuyên môn cao, có năng lực quản lý điều hành. Việc xét tuyển, đề bạt cán bộ công chức phải dựa trên cơ sở thực tài. Những người được đề bạt phải qua kiểm tra trình độ, kinh nghiệm... và quá trình kiểm tra này phải công khai, công bằng. Nói chung, một ngân hàng hiện đại trong tương lai là phải có bộ máy gọn nhẹ, được sắp xếp có tính khoa học cao. Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy nên lấy tiêu chí này trong việc tổ chức, quản lý, hoạt động. 3.2.8. Phát triển và mở rộng mạng lƣới giao dịch Chi nhánh nên mở rộng mạng lưới giao dịch bằng việc thành lập thêm các thêm các phòng giao dịch. Hiện nay với 10 phòng giao dịch trên địa bàn quận Cầu Giấy cho thấy hoạt động của ngân hàng khá mạnh. Tuy nhiên vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu cần thiết do lượng khách rất đông, nhiều khi người gửi tiền và người rút tiền phải chờ đợi lâu bởi họ đến ngân hàng khi có tiền gửi, khi đến hạn rút mà giờ của họ cũng là giờ hành chính, ngân hàng cũng chỉ làm việc như thời gian quy dịnh. Chính vì thế nhiều khi các phòng giao dịch đông khách không đáp ứng tốt nhu cầu của khách hàng. Chi nhánh cần mở thêm phòng giao ở nơi đông dân cư, những nơi tập trung nhiều trường học, trung tâm thương mại, và nên mở thêm thời gian giao dịch ngoài giờ hành chính như thêm ca 3 từ 17h đến 20h, giao dịch thêm vào những ngày nghỉ, những ngày lễ. Như thế sẽ đáp ứng tốt hơn cho những khách hàng không có thời gian đến giao dịch với ngân hàng vào các ngày trong tuần và trong giờ hành chính (một số chi nhánh khác của NHNo&PTNT Việt Nam đã thực hiện và có hiệu quả ). 3.2.9. Tiếp tục bồi dƣỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho nhân viên Trong xu thế phát triển, máy móc sẽ thay thế con người. Tuy nhiên, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, những nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp là không thể thay thế. Nhận thức được tầm quan trọng của yếu tố con người trong quá trình phát triển, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy đã tổ chức nhiều khoá học, các lớp bồi dưỡng về nghiệp vụ... Trong giai đoạn tới, các hoạt động này cần được đẩy mạnh hơn nữa. 70 Một trong những yếu tố làm tăng tính cạnh tranh của Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy là các nhân viên làm việc có chất lượng cao. Đó là các nhân viên ngân hàng chuyên nghiệp mà các nhân viên Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy đang hướng tới : - Hiểu biết khách hàng. - Hiểu biết nghiệp vụ. - Hiểu biết quy trình. - Hoàn thiện phong cách phục vụ. Trong năm tới Agribank Cầu Giấy nên mạnh dạn đề bạt những cán bộ trẻ, có trình độ, năng động và phẩm chất đạo đức tốt lên nắm những chức vụ quan trọng.. Tiến hành xây dựng kế hoạch bổ nhiệm năm và quy hoạch cán bộ lãnh đạo, lựa chọn cán bộ có năng lực đưa vào quy hoạch và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, tạo điều kiện cho cán bộ rèn luyện và phát huy năng lực, sẵn sàng đảm nhận trọng trách. Thường xuyên rà soát, bố trí cán bộ phù hợp với yêu cầu công tác, nâng cao chất lượng đánh giá cán bộ thường xuyên và định kỳ, qua đánh giá phân loại cán bộ để quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nhằm phát huy cao nhất sở trường cũng như năng lực của cán bộ. Bên cạnh đó, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy phải có chế độ thưởng, phạt rõ ràng. Đối với những nhân viên nghỉ việc hay bị khách hàng phàn nàn về thái độ giao tiếp, có những hành vi gian lận... thì ngân hàng phải xử lý đúng theo chế độ: trừ lương, cảnh cáo, kỷ luật, cách chức... Đồng thời với những nhân viên có thành tích tốt trong công tác, chấp hành đúng nội quy, có các đóng góp đặc biệt... ngân hàng nên có chế độ khen thưởng kịp thời, tương xứng với đóng góp. Chế độ thi đua khen thưởng phải được thực hiện một cách công bằng đối với toàn bộ nhân viên, không thiên vị, định kiến. Với tiêu chí phục vụ khách hàng bằng sự chuyên nghiệp và tinh thần, thái độ nhiệt tình, tận tâm, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy sẽ tạo được niềm tin với khách hàng và đối tác bằng việc sẵn sàng giúp đỡ và phục vụ khách hàng, phối hợp với khách hàng trong các chương trình giới thiệu sản phẩm mới, hướng dẫn khách hàng tận tình về các sản phẩm - dịch vụ của Ngân hàng..Thực hiện tốt việc này sẽ tạo ra động lực làm việc cho cán bộ công nhân viên Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kinh doanh năm 2013 và các năm sau. 3.2.10. Nâng cao chất lƣợng sử dụng vốn huy động Nền tảng tiền gửi càng vững chắc thì tiềm năng cho vay càng lớn và thông qua đó thu về lợi nhuận. Khi đã huy động được vốn rồi thì việc sử dụng vốn huy động hiệu quả sẽ góp phần làm gia tăng vốn huy động và làm tăng lợi nhuận. Hoạt động huy động vốn tạo điều kiện để sử dụng vốn nhưng sử dụng vốn lại quyết định quy mô và cơ cấu vốn huy động. Hiện nay, chất lượng tín dụng của Chi nhánh NHNo&PTNT Thang Long University Library 71 Cầu Giấy được đánh giá không cao do sự gia tăng đột biến của nợ xấu và nợ quá hạn trong cơ cấu nguồn vốn cho vay ( Năm 2012, tỷ lệ nợ xấu là 31,76%). Vì vậy, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy cần phải nâng cao chất lượng cán bộ thẩm định dự án. Ngân hàng sẽ chủ động đi tìm nguồn để cho vay chứ không phải thụ động ngồi chờ khách hàng đến với mình. Các khoản cho vay phải có tài sản đảm bảo chắc chắn. Agribank Cầu Giấy nên có các mức lãi suất linh hoạt tuỳ theo kỳ hạn (ngắn, trung, dài hạn ), tuỳ theo loại tiền và tuỳ theo loại khách hàng (khách hàng quen hoặc khách hàng vay lớn có thể có lãi suất thấp hơn ). Việc cho vay của Chi nhánh phải rất cẩn trọng, coi an toàn là tiêu chí hàng đầu. Song song với việc cho vay, công tác thu hồi nợ cũng phải được đẩy mạnh. Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy cần có những biện pháp đảm bảo tiền vay. Đối với những khách hàng thực sự gặp khó khăn trong kinh doanh nhưng có lòng tự trọng, Chi nhánh có thể cùng với con nợ ngồi bàn bạc, tháo gỡ vấn đề. Đối với người vay chây ì, trốn tránh không trả nợ, Chi nhánh phải mạnh tay, dứt khoát với các biện pháp như: phát mại tài sản thế chấp, đưa ra pháp luật... Ngoài hoạt động cho vay, nguồn vốn huy động của Agribank Cầu Giấy còn được sử dụng để đầu tư : chiết khấu trái phiếu, cho thuê, bảo lãnh... Các hoạt động này cũng mang lại uy tín và nhiều lợi nhuận cho Chi nhánh. Khi Chi nhánh có một lượng tiền nhàn rỗi chưa sử dụng đến, Chi nhánh nên giữ dưới dạng " tài sản lỏng " như tiền gửi tại NHNN, tín phiếu kho bạc để vừa có lợi nhuận vừa đảm bảo thanh khoản. Các hoạt động bảo lãnh, cho thuê, kinh doanh ngoại tệ cũng mang lại cho ngân hàng nhiều lợi nhuận, có cơ hội và tiềm năng để phát triển. 3.3. Một số kiến nghị Trong quá trình hoạt động, Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy đã tháo gỡ nhiều vấn đề khó khăn và cũng có nhiều vấn đề còn bất cập chưa thể vượt qua. Chi nhánh NHNo&PTNN Cầu Giấy cần căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của chi nhánh về năng lực tài chính, về địa bàn hoạt động và con người để xác định, xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển kinh doanh hợp lý. Đối với chiến lược huy động vốn, được xem là một trong những chiến lược quan trọng cấu thành nguồn vốn của Ngân hàng. Khi xây dựng, điều chỉnh chiến lược này, Chi nhánh cần xác định những chỉ tiêu cụ thể, khoa học. Những vấn đề đã được giải quyết tốt, đề nghị Chi nhánh tiếp tục phát huy. Còn đối với những hạn chế đang tồn tại, Chi nhánh có thể xem xét các giải pháp đề ra ở trên để giải quyết. Những biện pháp cũng cần được thực hiện chặt chẽ, hữu hiệu, năng động và đảm bảo đáp ứng đầy đủ các nguyên tắc trên, tức là phải bám sát vào tình hình của Ngân hàng, của từng chi nhánh, các yếu tố thị trường 72 Đứng ở địa vị ngân hàng, những vấn đề trong phạm vi hoạt động của Chi nhánh thì Chi nhánh có thể tự giải quyết nhưng những vấn đề ở ngoài phạm vi thì Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy không có quyền giải quyết. Để tạo sự thuận lợi trong việc huy động vốn, em xin có một số đề xuất và kiến nghị sau: 3.3.1. Kiến nghị đối với chính phủ - Ổn định môi trường vĩ mô: Một trong những điều đầu tiên để đảm bảo cho hoạt động của ngân hàng là môi trường vĩ mô phải ổn định. Các NHTM không huy động được nhiều nguồn vốn trung và dài hạn là vì người dân chưa thực sự tin tưởng vào ngân hàng. Nếu môi trường vĩ mô ổn định thì người dân sẽ đặt hết lòng tin vào ngân hàng. Khi đó, họ sẽ để tiền, tài sản của mình vào ngân hàng thay vì phải đi mua vàng hay bất động sản. Chính phủ và các cơ quan chức năng cần phải phối hợp với nhau đảm bảo điều tiết một nền kinh tế phát triển ổn định, đưa ra những dự báo, tránh cho nền kinh tế các cú sốc lớn. Đồng thời với vai trò là người thay mặt nhân dân đứng ra quản lý nhà nước, chính phủ đề ra phương hướng phát triển để đất nước đi lên. Chuẩn bị đầy đủ các yếu tố cho nền kinh tế phát triển, chính phủ phải tạo ra sự thông thoáng, tạo điều kiện cho việc huy động vốn của các NHTM được dễ dàng, thông qua việc kiểm soát tốc độ lạm phát, xây dựng lãi suất phù hợp, xác định tỷ giá hợp lý. Để tăng cường huy động vốn, cần có sự phát triển đồng bộ của tất cả các thành phần, các cơ sở vật chất trong nền kinh tế. Cùng với các thành phần khác trong nền kinh tế quốc dân, Agribank Cầu Giấy cũng cần một môi trường vĩ mô ổn định để phát triển. - Thứ hai là tạo lập môi trường pháp lý ổn định: Hiện nay, chúng ta đã có Luật các tổ chức tín dụng, Luật ngân hàng Nhà nước với nhiều quy định mới, nhiều nội dung thể hiện tính tiến bộ phù hợp với tình hình, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho hoạt động của các tổ chức tín dụng trong nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, xã hội ngày càng phát triển, với đòi hỏi đổi mới, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thực hiện chương trình hội nhập quốc tế, có nhiều quy định của luật không còn phù hợp. Từng bước hoàn thiện củng cố môi trường pháp lý lành mạnh; xây dựng đồng bộ các luật, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người đầu tư, cho các doanh nghiệp và ngân hàng, đồng thời kiểm soát quản lý chặt chẽ việc cấp giấy phép thành lập và đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp sao cho phù hợp với năng lực thực tế của doanh nghiệp đó, tránh gây ra tình trạng nợ quá hạn của các Ngân hàng thương mại do phía các doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng. Việc ban hành hệ thống pháp lý đồng bộ, rõ ràng sẽ tạo dựng niềm tin của công chúng. Đồng thời, cần quan tâm đến lợi ích của các ngân hàng, khuyến khích các NHTM huy động nguồn vốn trung và dài hạn vì đây là Thang Long University Library 73 nguồn rất quan trọng, tạo cơ sở vật chất cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước bằng việc thực hiện giảm thuế lợi tức cho các ngân hàng. Những quy định khuyến khích cúa Chính phủ sẽ tác động trực tiếp đến việc điều chỉnh quan hệ giữa tiêu dùng và tiết kiệm, chuyển một phần tiêu dùng sang đầu tư, chuyển dần việc cất trữ tài sản dưới dạng vàng, ngoại tệ mạnh, bất động sản sang đầu tư vào sản xuất kinh doanh hay gửi vốn vào ngân hàng. - Thứ ba, ổn định môi trường xã hội: Đối với nước ta hiện nay, việc huy động vốn của các ngân hành bị ảnh hưởng bởi tâm lý của người dân. Đặc biệt thói quen giữ tiền ở nhà, mua vàng, ngoại tệ mạnh, bất động sản để tích trữ. Nhiều người dân coi đó là những kênh đầu tư an toàn, tiện dụng hơn. Chính vì vậy, Chính phủ cần có những biện pháp tích cực nhằm khuyến khích động viên người dân gửi tiền và chi tiêu qua tài khoản mở tại ngân hàng, ví dụ như quy định bắt buộc các doanh nghiệp trong và ngoài quốc doanh trả lương qua tài khoản ngân hàng, hạn chế việc giao dịch vàng trên thị trường ngoài ngân hàng, Bên cạnh đó, Chính phủ cần có các chính sách phát triển kinh tế đúng đắn để nâng cao đời sống và thu nhập của người dân để họ có thể tăng tích lũy và gửi tiền vào ngân hàng nhiều hơn. Trên thực tế, do điều kiện kinh tế xã hội của Việt Nam, các công cụ trên thị trường tiền tệ, nghiệp vụ thị trường mở còn hạn hẹp không đáp ứng được nhu cầu quản lý, điều hành của chính sách tiền tệ. Thực tiễn này đặt ra yêu cầu phải đa dạng hoá các công cụ giao dịch trong nghiệp vụ thị trường mở, thị trường tiền tệ để Ngân hàng Nhà nước có thể linh hoạt hơn trong việc sử dụng điều hành chính sách tiền tệ. 3.3.2. Kiến nghị đối với Ngân hàng nhà nƣớc - NHNN là cơ quan hoạch định chính sách tiền tệ quốc gia với mục tiêu ổn định giá trị đồng tiền, kiềm chế lạm phát, ổn định cán cân thanh toán và giảm thất nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển xã hội, nâng cao đời sống người dân. Do đó, Ngân hàng Nhà nước cần thực thi chính sách tiền tệ đúng đắn, phù hợp với hoàn cảnh thực tế từng thời kỳ, giúp người dân yên tâm gửi tiền vào ngân hàng. - Ngoài ra, NHNN cần chú trọng và nâng cao quản lý ngoại hối một cách có hiệu quả vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến chính sách kinh tế vĩ mô của Chính phủ và đời sống kinh tế xã hội đất nước. Có quản lý ngoại hối hiệu quả thì mới ổn định tiền tệ, cải thiện cán cân thanh toán quốc tế, thu hút vốn đầu tư nước ngoài, hỗ trợ xuất khẩu, kiềm chế lạm phát, tăng trưởng kinh tế. - Mặt khác, NHNN cũng cần linh hoạt trong việc điều chỉnh tỷ lệ dự trữ bắt buộc, cũng có thể thay thế bằng hình thức tiền gửi thông qua các loại tín phiếu kho bạc Nhà Nước, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu Kho bạc nhà nước. Như vậy, các NHTM 74 có thể đảm bảo khả năng thanh toán cần thiết và vẫn được hưởng lãi, giảm được chi phí huy động vốn, tạo điều kiện thuận lời để giảm lãi suất trong thời gian tới. - NHNN cần phát huy vai trò quản lý Nhà nước đối với hoạt động NHTM, tăng cường hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát các NHTM để nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của toàn ngân hàng; ban hành hệ thống văn bản hướng dẫn cụ thể về các hình thức huy động vốn. - Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho các NHTM để họ có thể tham gia vào tất cả các lĩnh vực kinh doanh hiện tại và triển khai, áp dụng trong tương lai. 3.3.3. Kiến nghị đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam NHNo&PTNT Việt Nam là cơ quan quản lý trực tiếp đối với chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy. Do vậy, để giúp cho chi nhánh có thể tăng cường được nguồn vốn trung và dài hạn, NHNo&PTNT Việt Nam cần có những chính sách cụ thể: - Ngân hàng cần cập nhật nhanh nhất mọi nguồn tin có liên quan đến hoạt động ngân hàng để từ đó chắt lọc và có sự chỉ đạo kịp thời với các chi nhánh. Tuỳ vào tình hình hoạt động của mỗi chi nhánh mà ngân hàng có thể giao chỉ tiêu hoạt động. Tuy hoạt động trong cơ chế thị trường nhưng đặc điểm của hệ thống NHNo&PTNT là phục vụ cho nông nghiệp, góp phần xoá đói giảm nghèo cho hộ nông dân nên cần có sự chỉ đạo sát sao của các cấp để các chi nhánh đi đúng hướng đã định. - NHNo&PTNT Việt Nam cũng cần xây dựng các chiến lược ngắn hạn, trung hạn, dài hạn cho từng giai đoạn phát triển, để từ đây các Chi nhánh và bộ phận có những định hướng phát triển cho riêng mình. Cần tạo điều kiện để các chi nhánh được chủ động hơn trong hoạt động kinh doanh, theo hướng nâng cao quyền tự chủ, phân rõ trách nhiệm, phù hợp với quy mô và đặc điểm của từng chi nhánh. Có cơ chế tổ chức, cơ chế điều hành vốn hoặc hỗ trợ vốn cho các dự án đầu tư lớn, nhằm phát huy vai trò của trụ sở chính. - Xây dựng chính sách lãi suất hợp lý, điều hành lãi suất huy động vốn bám sát thị trường. Lãi suất luôn là một yếu tố tác động mạnh đến công tác huy động vốn của ngân hàng do đó cần xử lý theo hướng “cơ chế cạnh tranh linh hoạt”. Trên cơ sở trung ương quy định lãi suất điều hòa vốn, cho phép chi nhánh được quyền quy định lãi suất trên địa bàn. Như vậy sẽ đảm bảo được tính cạnh tranh về lãi suất với các NHTM khách trên địa bàn, hấp dẫn người gửi không chỉ ở tính sinh lời mà còn ở tính đa dạng trong phương thức trả lãi. - Hỗ trợ công tác huy động vốn và các nghiệp vụ kinh doanh cho các chi nhánh cấp dưới, kịp thời có các văn bản làm căn cứ pháp lý và cơ sở nghiệp vụ để mở rộng các sản phẩm, dịch vụ. Thang Long University Library 75 - Bổ sung lao động đảm bảo đủ biên chế để hoàn thành công việc, hạn chế tình trạng quá tải. Có chiến lược đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ đối với cán bộ nhân viên nhất là cán bộ lãnh đạo ở các chi nhánh, phòng giao dịch sao cho tương xứng với nhiệm vụ được giao. Từ đó, có thể sớm hội nhập với các ngân hàng trong khu vực và trên thế giới. Bởi thực tiễn đã chứng minh, hiệu quả sức cạnh tranh của ngân hàng chịu ảnh hưởng không nhỏ từ mỗi CBCNV của ngân hàng đó. Cho nên, đi đôi với việc sắp xếp, bố trí lao động hợp lý, cần mạnh dạn giao việc cho cán bộ trẻ, có năng lực và trình độ, phẩm chất tốt để rèn luyện, thử thách. Trên cơ sở đó, đề bạt vào các cương vị lãnh đạo, nắm trách nhiệm lớn. - Thường xuyên tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm giữa các chi nhánh, thu thập ý kiến đóng góp, kiến nghị của các chi nhánh cấp dưới, từ đó đề ra các văn bản phù hợp thực tế hiện nay. - Hoàn thiện cơ chế khoán tài chính cho các chi nhánh thành viên, đây là động lực quan trọng thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các chi nhánh phát triển. - Cải thiện hệ thống công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu kinh doanh đối ngoại, kết nối thanh toán giao dịch, vấn tin, Đồng thời giảm bớt các thủ tục giấy tờ không cần thiết, giúp cho việc giao dịch với khách hàng trở nên gọn nhẹ, nhanh chóng và thuận tiện. Tiếp tục đổi mới trang thiết bị, quy trình hoạt động, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất song song với việc đào tao, tập huấn cho các CBCNV cơ sở cách sử dụng để phát huy tối đa công năng của các trang thiết bị đó. Sau đó, điều chuyển các cán bộ này về chi nhánh cấp dưới để trực tiếp hướng dẫn, đảm bảo tính thống nhất và đồng bộ trong quy trình. Kết luận chƣơng: Thị trường nguồn vốn huy động của các NHTM ngày càng có sự cạnh tranh gay gắt. Các NHTM đã và đang đưa ra nhiều hình thức huy động tiền gửi với những khuyến mại, lợi ích đa dạng, phong phú, kết hợp với mức lãi suất cao để thu hút và tăng hiệu quả trong kinh doanh. Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy cần căn cứ vào tình hình, điều kiện cụ thể của Chi nhánh về năng lực tài chính, về địa bàn hoạt động và con người để xác định, xây dựng và hoàn thiện chiến lược phát triển kinh doanh hợp lý, đặc biệt là công tác huy động vốn và các sản phẩm dịch vụ. Cùng với việc xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý mang tính lâu dài, trong thời gian tới, Chi nhánh cần thiết phải có những biện pháp đẩy mạnh và phát triển mạng luới các chi nhánh, các đơn vị thành viên của mình nhằm tạo ra một cơ cấu hợp lý trên toàn hệ thống, góp phần tăng uy tín và lợi thế cạnh tranh của Agribank Viêt Nam nói chung và Chi nhánh Agribank Cầu Giấy nói riêng. 76 KẾT LUẬN Nền kinh tế Việt Nam trong những năm gần đây đã có những bước phát triển đáng kể. Cùng với những chuyển biến đó đòi hỏi phải có những khoản vốn đầu tư rất lớn, phục vụ cho công cuộc đổi mới hiện đại hóa đất nước. Trong thời gian tới để đáp ứng nhu cầu vốn ngày càng tăng của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội nói riêng và nền kinh tế nói chung, ngoài những nỗ lực tìm tòi và phát triển các hình thức huy động mới có hiệu quả, Chi nhánh cũng rất cần sự hỗ trợ của các cơ quan chức năng trong việc tạo lập môi trường vĩ mô thuận lợi để thực hiện tốt nhiệm vụ cung ứng vốn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh Là một chi nhánh lớn trong hệ thống ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam, giữ vai trò chủ đạo trong lĩnh vực tài trợ đầu tư, trong những năm qua chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy đã từng bước làm tốt công tác huy động nguồn vốn nhàn rỗi trong nền kinh tế, góp phần đáp ứng tốt nhu cầu vốn cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Thành công đó bước đầu khẳng định sự đúng đắn trong các chính sách chỉ đạo của NHNN, NHNo&PTNT Việt Nam và Ban giám đốc chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy. Trong bài báo cáo em đã nghiên cứu cơ sở lý thuyết, thực trạng huy động vốn của chi nhánh để chỉ ra những thành công và hạn chế trong công tác huy động vốn, từ đó đưa ra một số đề xuất để nâng cao chất lượng huy động vốn hơn nữa cho Chi nhánh. Do thời gian nghiên cứu và kinh nghiệm của bản thân còn hạn chế nên không thể tránh khỏi những thiếu sót, em rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô giáo, các cô chú và anh chị cán bộ thực tế tại Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy để để tài được hoàn thiện hơn. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn Phó giáo sư – Tiến sĩ Trần Đăng Khâm và ban lãnh đạo, các anh chị cán bộ phòng Kế hoạch kinh doanh cùng các phòng ban khác đã nhiệt tình hướng dẫn em hoàn thành bài khóa luận tốt nghiệp này. Em xin chân thành cảm ơn! Sinh viên Đỗ Thị Thanh Thảo Thang Long University Library 77 PHỤ LỤC 1. Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Chi nhánh NHNo&PTNT Cầu Giấy giai đoạn 2010 - 2012 78 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. PGS.TS. Mai Văn Bạn (chủ biên), (2009), “Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại”, Nhà xuất bản Tài chính. 2. NGƯT. TS. Tô Ngọc Hưng (chủ biên), (2009), “Giáo trình ngân hàng thương mại”, Nhà xuất bản Thống kê. 3. Luật Các tổ chức tín dụng. 4. Luật Ngân hàng nhà nước. 5. Thời báo Ngân hàng 6. Thời báo Kinh tế 7. Tạo chí Ngân hàng 8. www.agribank.com.vn 9. www.sbv.gov.vn Thang Long University Library

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftoan_van_a18057_4364.pdf
Luận văn liên quan