Khóa luận Tìm hiểu công nghệ ASP.NET MVC Framework của Microsoft và xây dựng một website giới thiệu và đặt hàng sách

(Bản scan) Trong khóa luận này, em đã trình bày những hiểu biết về ASP.NET MVC Framework, với trọng tâm là ASP.NET MVC3. Bên cạnh đó, em cũng đã xây dựng một website dựa trên công nghệ ASP.NET MVC Tài liệu này đã đưa ra những vấn đề chính sau: - Giới thiệu về ASP.NET MVC và làm quen với một ứng dụng ASP.NET MVC - Tìm hiểu chi tiết về các thành phần chính

pdf108 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 605 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Tìm hiểu công nghệ ASP.NET MVC Framework của Microsoft và xây dựng một website giới thiệu và đặt hàng sách, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgt_a14515_1_464_6526.pdf