Khóa luận Văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel

Khóa luận có một số đóng góp về mặt lý luận, giúp ích cho việc nghiên cứu VHDN Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. -! Tổng hợp về lý luận VHDN của một số nhà nghiên cứu, hệ thống và làm rõ một số vấn đề về VHDN. -! Cụ thể nghiên cứu trả lời câu hỏi: Văn hóa và VHDN là gì? Biểu hiện của VHDN về biểu trưng trực quan, phi trực quan. -! Đồng thời nêu bật những lợi ích, những tác động của VHDN đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

pdf12 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 23/04/2019 | Lượt xem: 90 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn viễn thông quân đội Viettel, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG ĐẠI HỌC VĂN HÓA HÀ NỘI KHOA VĂN HÓA HỌC KHÓA LUẬN CỬ NHÂN VĂN HÓA HỌC CHUYÊN NGÀNH: VĂN HÓA TRUYỀN THÔNG VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL Giảng viên hướng dẫn: TS. Đặng Hoài Thu Sinh viên thực hiện: Đào Mai Xuân Lớp: VHH4A Khóa học: 2012 - 2016 HÀ NỘI - 2016 LỜI CẢM ƠN Tôi xin trân trọng cảm ơn nhà trường, các thầy cô giáo khoa Văn hóa học - trường Đại học Văn Hóa Hà Nội đã tận tình giảng dạy, trang bị cho tôi rất nhiều kiến thức bổ ích trong suốt bốn năm học tại trường. Tôi xin dành lời cảm ơn đặc biệt nhất tới Tiến sĩ Đặng Hoài Thu, cô đã hướng dẫn, chỉ bảo, tạo mọi điều kiện thuận lợi để tôi thực hiện và hoàn thành đề tài khóa luận này. Tôi xin chân thành cảm ơn Chú Nguyễn Quang T giám đốc marketing chi nhánh Viettel Lai Châu - Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, đã góp ý và cung cấp các kiến thức hữu ích những bài học quý báu về văn hóa Viettel. Cuối cùng, tôi bày tỏ tình cảm sâu sắc tới gia đình và bạn bè tôi, đã hết lòng động viên, giúp đỡ tôi trong quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp. Do khả năng nhận thức và thời gian có hạn chế nên khóa luận của tôi không tránh khỏi những thiếu sót trong nội dung và cách trình bày. Tôi rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý của các thầy cô. Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn! Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2016 Sinh viên Đào Mai Xuân 30 MỤC LỤC DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT ................................................................. 32 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ ................................................................. 33 MỞ ĐẦU .......................................................................................................... 34 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ VĂN HÓA DOANH NGHIỆP VÀ KHÁI QUÁT VỀ TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTELERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 1.1. Cơ sở lý luận về văn hóa doanh nghiệpError! Bookmark not defined. 1.1.1. Khái niệm ..................................... Error! Bookmark not defined. 1.1.2. Cấu trúc của văn hóa doanh nghiệpError! Bookmark not defined. 1.1.3. Vai trò của VHDN trong hoạt động kinh doanhError! Bookmark not defined. 1.2. Khái quát Tập đoàn Vễn thông Quân đội ViettelError! Bookmark not defined. 1.2.1. Quá trình hình thành và phát triển Error! Bookmark not defined. 1.2.2. Bộ máy tổ chức của Tập đoàn Viễn thông Quân đội ViettelError! Bookmark not defined. 1.2.3. Ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn Viễn thông Quân độiError! Bookmark not defined. 1.2.4. Khái quát chung về VHDN Tập đoàn Viễn thông Quân đội ViettelError! Bookmark not defined. Chương 2: DIỆN MẠO VĂN HÓA DOANH NGHIỆP CỦA TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTEL ...... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1. Các biểu trưng trực quan của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel ............................................................ Error! Bookmark not defined. 2.1.1. Kiến trúc cảnh quan ...................... Error! Bookmark not defined. 2.1.2. Logo, slogan ................................. Error! Bookmark not defined. 2.1.3. Lễ kỉ niệm, lễ nghi và các sinh hoạt ViettelError! Bookmark not defined. 2.1.4. Mẩu chuyện, giai thoại, tấm gương điển hìnhError! Bookmark not defined. 2.1.5. Đồng phục, ấn phẩm Viettel ......... Error! Bookmark not defined. 2.2. Các biểu trưng phi trực quan .......... Error! Bookmark not defined. 2.2.1. Tầm nhìn ....................................... Error! Bookmark not defined. 2.2.2. Sứ mạng ........................................ Error! Bookmark not defined. 2.2.3. Mục tiêu chiến lược ...................... Error! Bookmark not defined. 2.2.4. Triết lý kinh doanh ....................... Error! Bookmark not defined. 2.2.5. Giá trị cốt lõi ................................. Error! Bookmark not defined. 31 2.3. Các ngầm định nền tảng trong VHDN Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel ....................................................... Error! Bookmark not defined. 2.3.1. Ngầm định về bản chất sự thực và lẽ phảiError! Bookmark not defined. 2.3.2. Ngầm định về bản chất thời gian .. Error! Bookmark not defined. 2.3.3. Ngầm định về bản chất không gianError! Bookmark not defined. 2.3.4. Ngầm định về bản chất con người Error! Bookmark not defined. 2.3.5. Ngầm định về bản chất hành vi của con ngườiError! Bookmark not defined. 2.3.6. Ngầm định về bản chất mối quan hệ giữa con người với con ngườiError! Bookmark not defined. Chương 3: NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO VHDN TẬP ĐOÀN VIỄN THÔNG QUÂN ĐỘI VIETTELERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 3.1. Những vấn đề đặt ra đối với VHDN Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel ....................................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.1. Điểm mạnh ................................... Error! Bookmark not defined. 3.1.2. Điểm hạn chế ................................ Error! Bookmark not defined. 3.1.3. Định hướng của lãnh đạo Tập đoàn Viễn thông Quân đội ViettelError! Bookmark not defined. 3.2. Giải pháp nâng cao văn hóa doanh nghiệpError! Bookmark not defined. KẾT LUẬN .................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. TÀI LIỆU THAM KHẢO .................................................................................. 38 PHỤ LỤC ...................................... ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 32 DANH MỤC BẢNG CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Chữ viết đầy đủ CBNV: Cán bộ nhân viên DN: Doanh nghiệp FPT: Tập đoàn FPT (Financing Promoting Technology) GSM: Trạm phát sóng ( Global System for Mobile ) OTT: Ứng dụng va các nội dung âm thanh, video cung cấp trên nền tảng Internet (Over-The-Top) TGĐ: Tổng giám đốc TNHH: Trách nhiệm hữu hạn VNPT: Tập đoàn Bưu chính -Viễn thông Việt Nam(Vietnam Posts and Telecommunications Group) VH: Văn hóa VHDN: Văn hóa doanh nghiệp 33 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Bảng 1.1. Bốn loại lễ nghi trong tổ chức và tác động tiềm năng của chúng [4, tr.11] .......................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 1.1. Logo Tập đoàn FPT ........................ Error! Bookmark not defined. Hình 1.2 Mô hình tổ chức Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel (2009) ......................................................................... Error! Bookmark not defined. Hình 2.1. Biểu đồ thứ hạng các ứng dụng OTT trên thị trường Việt Nam 2015 ......................................................................... Error! Bookmark not defined. 34 MỞ ĐẦU 1.! LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Trong sự phát triển của xã hội, kinh tế và văn hóa luôn có mối quan hệ mật thiết với nhau. Mỗi quốc gia – dân tộc chỉ có thể trở nên năng động, hiệu quả, bền vững khi quốc gia đó đạt được sự kết hợp hài hòa giữa kinh tế với văn hóa trong tiến trình phát triển. Đối với doanh nghiệp, đó cũng là một tổ chức mà ở đó các thành viên cùng hoạt động vì mục tiêu chung là lợi nhuận. Để tạo nên sức mạnh cho mình, bên cạnh các yếu tố về nguồn lực, nhân lực, khoa học kĩ thuật thì các doanh nghiệp có một sức mạnh vô hình đó chính là văn hóa của doanh nghiệp. Nhờ có những nhân tố văn hóa được doanh nghiệp chọn lọc, tạo ra, sử dụng và biểu hiện trong hoạt động kinh doanh đã tạo nên bản sắc kinh doanh và hiệu quả kinh doanh vượt trội cho doanh nghiệp. Tại Việt Nam hiện nay còn nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ chú tâm đến phát triển kinh doanh, thu lợi nhuận mà chưa quan tâm đến tầm quan trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp phục vụ để phát triển dài lâu, làm kim chỉ nan cho mọi hoạt động doanh nghiệp. Tập đoàn Viễn Thông Quân đội Viettel là một trong những tập đoàn hàng đầu Việt Nam, rất chú trọng trong việc xây dựng văn hóa doanh nghiệp. Với những bản sắc văn hóa riêng biệt, Viettel khẳng định vị trí của mình trong ngành viễn thông Việt Nam và Đông Nam Á, trở thành tấm gương sáng cho các doanh nghiệp noi theo. Là sinh viên theo học ngành văn hóa truyền thông, với môn học tự chọn Văn hóa kinh doanh đã tạo hứng thú cho em trong việc tìm hiểu tầm quan trọng của văn hóa trong các khía cạnh, các vấn đề kinh doanh, đặc biệt là văn hóa doanh nghiệp. Chính bởi vậy nên tôi chọn đề tài khóa luận tốt 35 nghiệp của mình là: “ Văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel”. 2.! TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU Ở nước ta có một số công trình nghiên cứu trình bày hệ thống về các vấn đề kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp, triết lí kinh doanh từ phương diện cơ sở đến lí luận thực tiễn trên thế giới và ở Việt Nam tiêu biểu như: PGS.TS.Dương Thị Liễu (2011), Giáo trình văn hóa kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Nguyễn Mạnh Quân (2011), Đạo đức kinh doanh và văn hóa công ty, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. Ngoài ra, nghiên cứu về Văn hóa doanh nghiệp có rất nhiều đề tài nghiên cứu về các doanh nghiệp khác nhau. Với Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, có nhiều đề tài nghiên cứu chiến lược kinh doanh, văn hóa kinh doanh của tập đoàn. Có thể kể đến luận văn thạc sĩ Đinh Tiến Thịnh (2014), Luận văn “ Một số biện pháp hoàn thiện văn hóa Viettel nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của chi nhánh Hải Phòng”, trường Đại học Hải Phòng, Hải Phòng. Luận văn đi sâu vào phân tích kết quả kinh doanh năm 2014 của chi nhánh Viettel Hải Phòng nhờ sử dụng VHDN hiệu quả, từ đó đưa ra những biện pháp hoàn thiện văn hóa Viettel nâng cao hiệu suất kinh doanh hơn nữa. Ngoài ra tại các trường đại học đào tạo chuyên ngành quản trị kinh doanh các học viên cũng chọn đề tài khóa luận nghiên cứu về VHDN của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel, FPT, Taxi Mai Linh. Là đối tượng nghiên cứu bởi họ đã tạo dựng thành công VHDN mạnh ứng dụng trong hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, các đề tài này đều nhìn nhận đánh giá dưới góc độ kinh tế, chưa có đề tài nghành văn hóa học nào nghiên cứu về VHDN. Tìm hiểu VHDN Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel không phải là đề tài phổ biến 36 trong nghiên cứu các ngành kinh tế, nhưng nghiên cứu VHDN dưới góc nhìn văn hóa học là một đề tài mới, góp phần nâng cao vai trò văn hóa trong xây dựng và phát triển doanh nghiệp. 3.! MỤC ĐÍCH VÀ NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU 3.1. Mục đích Tìm hiểu thực trạng xây dựng VHDN của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Đúc rút một số bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp khác tại Việt Nam về quá trình xây dựng VHDN. 3.2. Nhiệm vụ Hệ thống hóa những vấn đề lý luận cơ bản về văn hóa doanh nghiệp. Đánh giá thực trạng VHDN tại Viettel để xác định những điểm mạnh, hạn chế trong VHDN của tập đoàn và tìm ra nguyên nhân của nó. Đề xuất những giải pháp nhằm phát huy vai trò của văn hóa doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh của Viettel. 4.! ĐỐI TƯỢNG, PHẠM VI NGHIÊN CỨU 4.1. Đối tượng nghiên cứu VHDN Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel 4.2. Phạm vi nghiên cứu - Về không gian: Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel - Về thời gian: Từ năm 2013 đến nay 5.! PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực hiện khóa luận này, người viết đã sử dụng tổng hợp các phương pháp nghiên cứu sau đây: -! Phương pháp tổng hợp tài liệu: Nghiên cứu tài liệu, báo chí, internet. -! Phân tích, so sánh, đánh giá. -! Phương pháp phỏng vấn chuyên gia: xin ý kiến của một số lãnh đạo 6.! Ý NGHĨA LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 37 Về mặt lý luận Khóa luận có một số đóng góp về mặt lý luận, giúp ích cho việc nghiên cứu VHDN Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. -! Tổng hợp về lý luận VHDN của một số nhà nghiên cứu, hệ thống và làm rõ một số vấn đề về VHDN. -! Cụ thể nghiên cứu trả lời câu hỏi: Văn hóa và VHDN là gì? Biểu hiện của VHDN về biểu trưng trực quan, phi trực quan. -! Đồng thời nêu bật những lợi ích, những tác động của VHDN đến hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Về mặt thực tiễn -! Đánh giá diện mạo VHDN Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel: Nội dung, mặt mạnh, mặt yếu và nguyên nhân của nó. -! Trên cơ sở đó nghiên cứu đề xuất một số giải pháp nhằm duy trì và phát triển VHDN nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Viettel. 7.! BỐ CỤC CỦA KHOÁ LUẬN Ngoài phần mở đầu, kết luận, luận văn gồm 3 chương: Chương 1: Cơ sở lý luận về Văn hóa doanh nghiệp và Khái quát về Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel. Chương 2: Diện mạo Văn hóa Doanh nghiệp của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel Chương 3: Định hướng và Giải pháp nâng cao Văn hóa Doanh nghiệp của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel 38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.! PGS.TS. Dương Thị Liễu (2011), Giáo trình văn hoá kinh doanh, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội. 2.! Dương Thị Liễu & Nguyễn Vân Hà (2008), Hội nhập và văn hóa kinh doanh Việt Nam, Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ 3, Viện khoa học xã hội Việt Nam, Hà Nội. 3.! Nguyễn Trang Nga (2012), “Văn hóa doanh nghiệp của Tập đoàn Viễn thông Quân đội Viettel và Bài học cho các doanh nghiệp khác ở Việt Nam, khóa luận tốt nghiệp, Đại học Ngoại Thương, Hà Nội. 4.! Nguyễn Mạnh Quân (2011), Đạo đứckinh doanh và văn hoá công ty, Nxb Đại học Kinh tế quốc dân, Hà nội. 5.! Th.S. Đinh Tiến Thịnh (2014), Luận văn “ Một số biện pháp hoàn thiện văn hóa Viettel nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Viettel chi nhánh Hải Phòng”, Đại học Hải Phòng, Hải Phòng. 6.! Trần Ngọc Thêm (2004), Tìm về bản sắc Văn hóa Việt Nam (lần thứ tư), NXB Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh. 7.! Đỗ Thị Tuyết (2004),Giáo trình Quản trị doanh nghiệp, Trường Đại học Cần Thơ, khoa Quản trị kinh doanh. 8.! Sổ tay Giá trị cốt lõi Viettel(2006),Nhà máy in Viettel. 9.! 8956e0aa5632 10.! 11.! ca-zalo-viber-tai-vn.html 12.! 39 13.! 14.!https://readtiger.com/blog.sapo.vn/cung-lang-nghe-cau-chuyen-kinh- doanh-cua-tap-doan-viettel/ 15.! 30122015_t12-c022-a10352-m68.html 16.! team-building-cho-tap-doan-viettel-ha-noi-tai-vuon-xoai-dong-anh- 176.html 17.! to-chuc-team-building-tai-tam-dao.html 18.! viettel-tai-chau-phi.html/

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftom_tat_2572_2066062.pdf
Luận văn liên quan