Khóa luận Xây dựng hệ thống thông tin tổ chức, quản lý các giải thưởng/cuộc thi qua mạng internet

Tóm tắt nội dung khoá luận Ngày nay, khi nên kinh tế và khoa học kĩ thuật ngày càng phát triển, xã hội xuất hiện ngày càng nhiều những con người ưu tú đang từng ngày đem hết trí tuệ của mình ra phục vụ cộng đồng, phục vụ xã hội. Những việc làm, những công trình nghiên cứu của họ đang góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế, khoa học kĩ thuật nước nhà. Trong nhiều năm qua, Đảng và Nhà nước đã giao cho rất nhiều các tổ chức thành lập các cuộc thi, giải thưởng để tôn vinh và cổ vũ tinh thần sáng tạo, say mê nghiên cứu và phục vụ cộng đồng. Việc ngay trong cùng một tổ chức xuất hiện rất nhiều cuộc thi, giải thưởng đã tao ra rất nhiều khó khăn cho các nhà tổ chức, quản lý làm cho mục đích quảng bá các giải thưởng, cuộc thi đến mọi tầng lớp trong xã hội không thực hiện đươc. Thực tế tại Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam cũng cho thấy điều đó. Liên hiệp các hội khoa học Việt Nam là một hiệp hội của các tổ chức tri thức Việt Nam. Hiện nay, Liên hiệp hội có tới hàng trăm thành viên và các tổ chức cấp nhỏ hơn. Liên hiệp hội thường xuyên tổ chức các hoạt động sáng tạo trong đó có các hoạt động tổ chức ra các giải thưởng/cuộc thi. Thực tế hiện nay, Liên hiệp hội và các hội thành viên đã tổ chức rất nhiều những giải thưởng/cuộc thi như vậy. Do đó, cần có một hệ thống hỗ trợ tổ chức quản lý giải thưởng/cuộc thi. Với cách tổ chức như hiện nay có thể rất lãng phí vì có rât nhiều hệ thống như thế được xây dựng. Mặt khác, việc rất nhiều các hệ thống cùng tồn tại song song sẽ không đem lại được cái nhìn tổng thể về các hoạt động của Liên hiệp hội. Điều đó đòi hỏi cần có một hệ thống quản lý chung nhất các giải thưởng, cuộc thi để rút gọn quá trình xử lý và lưu trữ các thông tin liên quan; tiết kiệm thời gian cũng như chi phí. Từ thực tế này, Khóa luận tốt nghiệp nghiên cứu và thiết kế một giải pháp hỗ trợ các hoạt động tổ chức và quản lý các giải thưởng theo hướng tạo một môi trường mở để mỗi khi tổ chức một giải thưởng mới chúng ta chỉ cần khai bao thêm giải thưởng đó trong hệ thống và hệ thống sẽ tự trả lại cho chúng ta website tương ứng. Nội dung chính của khoá luận bao gồm 5 chương: - Chương 1: Đặt vấn đề, từ đó phát biểu và mô tả bài toán cần giải quyết, trình bày về thực trạng và đưa ra một giải pháp chung nhất để xây dựng hệ thống. - Chương 2: Phân tích các chức năng chính của hệ thống, dựa vào đó xác đinh các tác nhân, các ca sử dụng chính. Phân tích hệ thống dựa các ca sử dụng, các biểu đồ tuần tự hướng chức năng của hệ thống, biểu đồ phân tích hướng đối tượng. - Chương 3: Thiết kế hệ thống dựa trên các biểu đồ tuần tự hướng đối tượng của hệ thống, biểu đồ công tác từ đó đưa ra được biểu đồ lớp và biểu đồ CSDL của hệ thống. - Chương 4: Dựa trên các yêu cầu thực tế và các bản phân tích, thiết kế hệ thống, đề xuất môi trường phát triển hệ thống; xây dựng thử nghiệm một số prototype của hệ thống - Chương 5: Kết luận lại công việc đã làm được, chưa làm được và hướng phát triển của hệ thống. Lời cảm ơn Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, tôi đã nhận được sự giúp đỡ ân cần của gia đình, quý thầy cô và bạn bè. Tôi xin được bày tỏ lòng cảm ơn chân thành tới quý thầy cô giáo trong trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội. Đặc biệt là các thầy cô trong Bộ môn Công nghệ phần mềm, đã dạy dỗ, dìu dắt tôi trong quá trình học tập cũng như trong quá trình hoàn thành khóa luận. Tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy giáo Th.S Đào Kiến Quốc - người trực tiếp hướng dẫn tôi làm khóa luận. Thầy đã tận tình hướng dẫn và giúp tôi sửa chữa những sai sót trong quá trình thực hiện đề tài. Đề tài “Xây dựng hệ thống thông tin tổ chức, quản lý các giải thưởng/cuộc thi qua mạng Internet” được hoàn thành trong thời gian ngắn nên không tránh được những sai sót, khuyết điểm. Tôi rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý thầy cô và bạn bè để khóa luận được hoàn thiện hơn. Xin chân thành cảm ơn! Hà Nội, ngày 20 tháng 5 năm 2009 Tạ Mạnh Tuấn Mục lục Chương 1: Mở đầu 1 1. Mô tả bài toán 2 2. Giải pháp 3 Chương 2: Phân tích hệ thống 5 2.2. Các chức năng chính của hệ thống 7 2.3. Xác định các tác nhân, các ca sử dụng nghiệp vụ 9 2.3.1. Xác định các tác nhân 9 2.3.2. Xác định các ca sử dụng 12 2.3.3. Biểu đồ các ca sử dụng 14 a. Gói đăng nhập 14 b. Gói đăng thoát 14 c. Gói đăng kí người dùng 15 d. Gói đăng kí dự thi 15 e. Gói quản lý giải thưởng 16 f. Quản lý các kì của giải thưởng 16 g. Gói quản lý tài liệu 17 h. Gói quản lý tin tức - sự kiện 17 i. Gói quản lý tin tức hoạt động 18 j. Gói quản lý người dùng 18 k. Gói quản lý hồ sơ dự thi 19 l. Gói quản lý người đoạt giải 19 m. Gói quản lý thông tin phản hồi 20 2.3.4. Mô tả chi tiết một số Use Case chính 20 2.4. Các mô hình tuần tự hệ thống(theo gói chức năng) 31 2.4.1. Gói đăng nhập. 31 2.4.2. Gói đăng thoát 32 2.4.3. Gói đăng kí dự thi 32 2.4.4. Gói đăng kí người dùng 33 2.4.5. Gói quản lý giải thưởng 33 2.4.6. Gói quản lý các kì giải thưởng 34 2.4.7. Gói quản lý tài liệu 34 2.4.8. Gói quản lý tin tức – sự kiện 35 2.4.9. Gói quản lý tin tức hoạt động 35 2.4.10. Gói quản lý người dùng 36 2.4.11. Gói quản lý hồ sơ dự thi 36 2.4.12. Gói quản lý người đoạt giải 37 2.4.13. Gói quản lý thông tin phản hồi 37 2.5. Ghi lại các thao tác hệ thống 37 2.6. Hợp đồng cho các thao tác hệ thống 39 2.7. Mô hình phân tích 53 2.7.1. Gói đăng kí người dùng 53 2.7.2. Gói đăng nhập hệ thống 54 2.7.3. Gói đăng thoát hệ thống 54 2.7.4. Gói đăng kí dự thi 55 2.7.5. Gói quản lý giải thưởng 55 2.7.6. Gói quản lý các kì giải thưởng 56 2.7.7. Gói quản lý tài liệu 56 2.7.8. Gói quản lý tin tức – sự kiện 57 2.7.9. Gói quản lý tin tức hoạt động 57 2.7.10. Gói quản lý người dùng 58 2.7.11. Gói quản lý hồ sơ dự thi 58 2.7.12. Gói quản lý người đoạt giải 59 2.7.13. Gói quản lý thông tin phản hồi 59 Chương 3: Thiết kế hệ thống 60 3.1. Biểu đồ tuần tự đối tượng 60 3.1.1. Gói đăng kí người dùng 60 3.1.2. Gói đăng nhập hệ thống 60 3.1.3. Gói đăng thoát hệ thống 61 3.1.4. Gói đăng kí dự thi 61 3.1.5. Gói quản lý giải thưởng 62 3.1.6. Gói quản lý các kì của giải thưởng 62 3.1.7. Gói quản lý tài liệu 63 3.1.8. Gói quản lý tin tức – sự kiện 63 3.1.9. Gói quản lý tin tức hoạt động 64 3.1.10. Gói quản lý người dùng 64 3.1.11. Gói quản lý hồ sơ dự thi 65 3.1.12. Gói quản lý người đoạt giải 65 3.1.13. Gói quản lý thông tin phản hồi 66 3.2. Biểu đồ cộng tác 66 3.2.1. Gói đăng kí người dùng 66 3.2.2. Gói đăng nhập hệ thống 67 3.2.3. Gói đăng thoát hệ thống 67 3.2.4. Gói đăng kí dự thi 68 3.2.5. Gói quản lý giải thưởng 68 3.2.6. Gói quản lý các kì của giải thưởng 69 3.2.7. Gói quản lý tài liệu 69 3.2.8. Gói quản lý tin tức – sự kiện 70 3.2.9. Gói quản lý tin tức hoạt động 70 3.2.10. Gói quản lý người dùng 71 3.2.11. Gói quản lý hồ sơ dự thi 71 3.2.12. Gói quản lý người đoạt giải 72 3.2.13. Gói quản lý thông tin phản hồi 72 3.3. Biểu đồ lớp và mô tả 73 3.3.1. Biểu đồ lớp 73 3.3.2. Mô tả các lớp, các đối tượng 74 Chương 4: Một số kết quả cài đặt thử nghiệm 77 4.1. Về môi trường phát triển 77 4.2. Về CSDL 77 4.3. Về ngôn ngữ phát triển và framework sử dụng 77 4.4. Cài đặt một số Prototype thử nghiệm 78 4.4.1. Màn hình quản lý Giải thưởng 79 4.4.2. Màn hình quản lý các Kì giải thưởng 79 4.4.3. Màn hình quản lý Tài liệu 80 4.4.4. Màn hình quản lý người dùng 80 4.4.5. Màn hình đăng kí người dùng 81 4.4.6. Màn hình đăng kí dự thi 81 Chương 5: Kết luận 82 5.1. Kết quả đạt được 82 5.2. Hướng phát triển 82 Tài liệu tham khảo 83

doc92 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 03/07/2013 | Lượt xem: 1589 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Khóa luận Xây dựng hệ thống thông tin tổ chức, quản lý các giải thưởng/cuộc thi qua mạng internet, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
hản hồi Biểu đồ các ca sử dụng a. Gói đăng nhập (Hình 2.3.3a. UC cho gói đăng nhập) Gói đăng thoát (Hình 2.3.3b. UC cho gói đăng thoát) Gói đăng kí người dùng (Hình 2.3.3c. UC cho gói đăng kí người dùng) d. Gói đăng kí dự thi (Hình 2.3.3d. UC cho gói đăng kí dự thi) Gói quản lý giải thưởng (Hình 2.3.3e. UC cho gói quản lý giải thưởng) Quản lý các kì của giải thưởng (Hình 2.3.3f. UC cho gói quản lý các kì giải thưởng) Gói quản lý tài liệu (Hình 2.3.3g. UC cho gói quản lý tài liệu) h. Gói quản lý tin tức - sự kiện (Hình 2.3.3h. UC cho gói quản lý tin tức – sự kiện) Gói quản lý tin tức hoạt động (Hình 2.3.3i. UC cho gói quản lý tin tức hoạt động) j. Gói quản lý người dùng (Hình 2.3.3j. UC cho gói quản lý người dùng) k. Gói quản lý hồ sơ dự thi (Hình 2.3.3k. UC cho gói quản lý hồ sơ dự thi) Gói quản lý người đoạt giải (Hình 2.3.3l. UC cho gói quản lý người đoạt giải) Gói quản lý thông tin phản hồi (Hình 2.3.3m. UC cho gói quản lý thông tin phản hồi) Mô tả chi tiết một số Use Case chính uc1. Đăng kí người dùng - Tên ca sử dụng: Đăng kí người dùng - Tác nhân: Guest - Mục đích: Cho phép một Guest đăng kí thông tin người dùng với hệ thống để nhận được account đăng nhập để sử dụng một số tiện ích mở rộng của hệ thống - Mô tả khái quát: Khi nhận được yêu cầu của người dùng, hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình các form cho phép người dùng điền các thông tin mình muốn đăng kí và lưu vào hệ thống - Tham chiếu: R.1.1 - Tiền điều kiện Không - Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống 1.Yêu cầu đăng kí người dùng 2. Hiển thị form cho phép người dùng nhập các thông tin hệ thống yêu cầu 3. Người dùng nhập thông tin và chọn yêu cầu đăng kí 4. Trả lại kết quả đăng kí thành công và cho phép người dùng đăng nhập hệ thống - Ngoại lệ: Bước 4: NL1: Hệ thống không chấp nhận những thông tin người dùng đã nhập do không đúng chuẩn Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng nhập lại NL2: Người dùng đã tồn tại trong hệ thống Hệ thống hiển thị thông báo cho phép đăng nhập với account hiện tại hoặc đăng kí account mới uc2.Cập nhật thông tin người dùng - Tên ca sử dụng: Cập nhật thông tin người dùng - Tác nhân: Administrator ,Guest - Mục đích: Cho phép User có thể sửa đổi các thông tin cá nhân đã đăng kí với hệ thống - Mô tả khái quát: Khi nhận được yêu cầu cập nhật thông tin cá nhân, hệ thống sẽ hiển thị thông tin cá nhân người dùng đã đăng kí trên các form và cho phép người dùng chỉnh sửa, cập nhật rồi lưu lại vào hệ thống - Tham chiếu: R.1.1, R.1.2 - Tiền điều kiện User phải đăng nhập hệ thống - Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống 1.Yêu cầu cập nhật thông tin người dùng 2. Hiển thị thông tin người dùng đã đăng kí trên các form cho phép người dùng cập nhập lại thông tin 3. Người dùng cập nhập thông tin và yêu cầu lưu thông tin vào hệ thống 4. Trả lại kết quả cập nhật thành công - Ngoại lệ: Bước 2: Hệ thống không hiển thị được thông tin của người dùng có trong hệ thống Hệ thống hiển thị thông báo lỗi Bước 4: Hệ thống không cập nhật được thông tin mà người dùng yêu cầu Hệ thống hiển thị thông báo lỗi uc9. Đăng kí dự thi - Tên ca sử dụng: Đăng kí dự thi - Tác nhân: User - Mục đích: Cho phép người dùng có thể đăng kí tham gia một hay nhiều giải thưởng nào đó có trên hệ thống - Mô tả khái quát: Khi nhận được yêu cầu của người dùng, hệ thống cho phép người dùng lựa chọn giải thưởng, kì của giải thưởng sẽ tham gia và hiển thị các form cho người dùng đăng kí các thông tin cá nhân, các sản phẩm, thành tích, … mà giải thưởng yêu cầu - Tham chiếu: R.4.1, R.4.2, R.4.3 - Tiền điều kiện Đăng nhập hệ thống - Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống 1.Yêu cầu đăng kí dự thi 2. Hiển thị màn hình cho phép người dùng chọn giải thưởng muốn tham gia 3. Người dùng chọn giải thưởng muốn tham gia 4. Hiển thị các form cho phép người dùng đăng kí các thông tin mà giải thưởng yêu cầu(với mỗi giải thưởng trạng thái mặc định luôn là kì gần đây nhất) 5. Người dùng nhập các thông tin cần thiết và yêu cầu lưu các thông tin đăng kí vào hệ thống 6. Lưu thông tin người dùng đăng kí vào hệ thống và hiển thị thông báo cho người dùng - Ngoại lệ: Bước 4: Hệ thống không hiển thị được form cho người dùng đang kí hoặc hiển thị sai kì giải thưởng Hệ thống hiển thị thông báo lỗi Bước 6: Hệ thống không lưu được những thông tin mà người dùng đã đã đăng kí Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại thông tin vừa nhập uc12. Cập nhật thông tin giải thưởng - Tên ca sử dụng: Cập nhật nội dung giải thưởng - Tác nhân: Administrator - Mục đích: Cho phép admin cập nhật nội dung thông tin những giải thưởng trong hệ thống; hay sao lưu và xoá các thông tin về giải thưởng đã kết thúc vào hệ thống - Mô tả khái quát: Khi nhận được yêu cầu của admin, hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình các form cho phép người dùng cập nhật(xoá, sửa, thêm mới) nội dung thông tin về giải thưởng như: thể lệ, tôn chỉ, qui chế,… có trong hệ thống và lưu trở lại vào hệ thống - Tham chiếu: R.5.1, R.5.2, R.5.3, R.5.4 - Tiền điều kiện Login vào hệ thống với quyền Admin - Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống 1.Yêu cầu cập nhật nội dung giải thưởng 2. Hiển thị màn hình cho phép người dùng chọn giải thưởng cần cập nhật 3. Người dùng chọn giải thưởng cần cập nhật 4. Hiển thị nội dung thông tin về cuộc thi được chọn như: lịch sử, thể lệ, qui chế, giải thưởng,… trên các form cho phép người dùng cập nhật lại thông tin 5. Người dùng yêu cầu cập nhật lại nội dung thông tin giải thưởng 6. Lưu thông tin đã cập nhật vào hệ thống và thông báo kết quả cho người dùng - Ngoại lệ: Bước 4: Hệ thống không hiển thị được thông tin mà người dùng yêu cầu Hệ thống hiển thị thông báo lỗi Bước 6: Hệ thống không lưu được những thông tin mà người dùng đã chỉnh sửa Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại các thông tin đã chỉnh sửa uc15. Cập nhật các kì giải thưởng - Tên ca sử dụng: Cập nhật các kì giải thưởng - Tác nhân: Administrator - Mục đích: Cho phép admin cập nhật lại hệ thống các kì của giải thưởng - Mô tả khái quát: Khi nhận được yêu cầu của admin, hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình các form cho phép người dùng cập nhật(xoá, sửa, thêm mới) nội dung thông tin về các kì của giải thưởng như: các mốc thời gian, qui chế, nội dung giải thưởng,... có trong hệ thống và lưu trở lại vào hệ thống - Tham chiếu: R.6.1, R.6.2, R.6.3 - Tiền điều kiện Login vào hệ thống với quyền Admin - Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống 1.Yêu cầu cập nhật các kì giải thưởng 2. Hiển thị màn hình cho phép người dùng chọn giải thưởng cần cập nhật 3. Người dùng chọn giải thưởng cần cập nhật 4. Hiển thị toàn bộ các kì của giải thưởng được chọn để người dùng chọn một kì cụ thể để chỉnh sửa 5.Người dùng chọn một kì giải thưởng Hiển thị toàn bộ thông tin của kì giải thưởng đó(các mốc thời gian, nội dung va giá trị giải thưởng,…) cho phép người dùng cập nhật lại thông tin 7. Người dùng yêu cầu cập nhật lại nội dung thông tin kì giải thưởng 8. Lưu thông tin đã cập nhật vào hệ thống và thông báo kết quả cho người dùng - Ngoại lệ: Bước 4: Hệ thống không hiển thị được các kì giải thưởng mà người dùng lựa chọn Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng chọn giải thưởng khác Bươc 6: Hệ thống không hiển thị được thông tin mà người dùng yêu cầu Hệ thống hiển thị thông báo lỗi Bước 8: Hệ thống không lưu được những thông tin mà người dùng đã chỉnh sửa Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại các thông tin đã chỉnh sửa uc18. Cập nhật tài liệu - Tên ca sử dụng: Cập nhật tài liệu - Tác nhân: Administrator - Mục đích: Cho phép admin cập nhật lại các tài liệu liên quan đến mỗi giải thưởng có trong hệ thống - Mô tả khái quát: Khi nhận được yêu cầu của admin, hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình danh mục các tài liệu về một giải thưởng đã được up lên hệ thống cho phép Admin có thể thay thế, xoá, tạo mới các tài liệu - Tham chiếu: R.7.1, R.7.2, R.7.3, R.7.4 - Tiền điều kiện Login vào hệ thống với quyền Admin - Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống 1.Yêu cầu cập nhật các tài liệu 2. Hiển thị màn hình cho phép người dùng chọn giải thưởng cần cập nhật 3. Người dùng chọn giải thưởng cần cập nhật 4. Hiển thị một danh mục các tài liệu cho phép admin cập nhật 5. Người dùng yêu cầu cập nhật lại tài liệu Trả lại cho người dùng thông báo cập nhật thành công - Ngoại lệ: Bước 4: Hệ thống không hiển thị được danh mục tài liệu Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng chọn giải thưởng khác Bươc 6: Hệ thống không cập nhật được tài liệu theo yêu cầu Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại tài liệu cần cập nhật uc24. Cập nhật nội dung tin tức – sự kiện - Tên ca sử dụng: Cập nhật nội dung tin tức - sự kiện - Tác nhân: Administrator - Mục đích: Cho phép admin cập nhật những tin tức sự kiện mới nhất, phản ánh những thông tin về tổ chức quản lý và điều hành hệ thống,… đồng thời xoá, sửa những thông tin không còn phù hợp - Mô tả khái quát: Khi nhận được yêu cầu của admin, hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình các form cho phép người dùng cập nhật(xoá, sửa, thêm mới) các tin tức sự kiện đã lưu trong hệ thống - Tham chiếu: R.8.1, R.8.2, R.8.3 - Tiền điều kiện Login vào hệ thống với quyền Admin - Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống 1.Yêu cầu cập nhật tin tức – sự kiện 2. Hiển thị màn hình cho phép người dùng chọn nội dung cần cập nhật 3. Người dùng chọn nội dung cần cập nhật 4. Hiển thị nội dung mà người dùng yêu cầu, cho phép người dùng chỉnh sửa và lưu lại vào hệ thống - Ngoại lệ: Bước 4: - Hệ thống không cập nhật được nội dung thông tin mà người dùng yêu cầu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại các thông tin nhập vào uc28. Cập nhật nội dung tin tức hoạt động - Tên ca sử dụng: Cập nhật nội dung tin tức hoạt động - Tác nhân: Administrator - Mục đích: Cho phép admin cập nhật những tin tức hoạt động mới nhất, phản ánh những thông tin về các giải thưởng đã và đang diễn ra - Mô tả khái quát: Khi nhận được yêu cầu của admin, hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình các form cho phép người dùng cập nhật(xoá, sửa, thêm mới) các tin tức sự kiện, tin tức hoạt động đã lưu trong hệ thống - Tham chiếu: R.9.1, R.9.2, R.9.3 - Tiền điều kiện Login vào hệ thống với quyền Admin - Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống 1.Yêu cầu cập nhật tin tức hoạt động 2. Hiển thị màn hình cho phép người dùng chọn nội dung cần cập nhật 3. Người dùng chọn nội dung cần cập nhật 4. Hiển thị nội dung mà người dùng yêu cầu, cho phép người dùng chỉnh sửa và lưu lại vào hệ thống - Ngoại lệ: Bước 4: - Hệ thống không cập nhật được nội dung thông tin mà người dùng yêu cầu - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại các thông tin nhập vào uc29. Tìm kiếm tin tức hoạt động - Tên ca sử dụng: Tìm kiếm nội dung tin tức hoạt động - Tác nhân: User - Mục đích: Cho phép người dùng tìm kiếm các tin tức hoạt động của các giải thưởng đã lưu trong hệ thống - Mô tả khái quát: Khi nhận được yêu cầu của user, hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình form cho phép người dùng nhập các thông tin tìm kiếm và thực hiện việc tìm kiếm theo yêu cầu - Tham chiếu: R.9.1, R.9.2, R.9.3 - Tiền điều kiện Không - Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống 1.Yêu cầu tìm kiếm tin tức hoạt động 2. Hiển thị form cho phép người dùng nhập các thông tin tìm kiếm 3. Người dùng nhập các thông tin tìm kiếm và yêu cầu tìm kiếm 4. Hiển thị các nội dung mà người dùng tìm kiếm - Ngoại lệ: Bước 4: - Hệ thống không đưa ra được các kết quả phù hợp đã có trong hệ thống - Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu kiểm tra lại các thông tin nhập vào uc34. Tìm kiếm hồ sơ dự thi - Tên ca sử dụng: Tìm kiếm hồ sơ dự thi - Tác nhân: Administrator và Guest - Mục đích: Cho phép người dùng có thể tìm kiếm các hồ sơ đăng kí dự thi đã tồn tại trong hệ thống - Mô tả khái quát: Khi nhận được yêu cầu của người dùng, hệ thống cho phép người dùng lựa chọn giải thưởng/ cuộc thi mà người dùng muốn tìm kiếm; hiển thị form nhập thông tin tìm kiếm để người dùng nhập các thông tin cần tìm kiếm - Tham chiếu: R.11.1, R.11.2, R.11.3 - Tiền điều kiện Không - Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống 1.Yêu cầu tìm kiếm hồ sơ đăng kí dự thi 2. Hiển thị màn hình cho phép người dùng chọn giải thưởng/ cuộc thi muốn tìm kiếm 3. Người dùng chọn giải thưởng/ cuộc thi muốn tìm kiếm 4. Hiển thị form cho phép người dùng điền các thông tin cần tìm kiếm 5. Người dùng nhập các thông tin và yêu cầu tìm kiếm 6. Hiển thị các hồ sơ thoả mãn yêu cầu tìm kiếm của người dùng - Ngoại lệ: Bước 4: Hệ thống không hiển thị được form cho người dùng điền các thông tin cần tìm kiếm Hệ thống hiển thị thông báo lỗi Bước 6: Hệ thống không hiển thị được các hồ sơ thoả mãn yêu cầu người dùng Hệ thống hiển thị thông báo lỗi uc37. Cập nhật thông tin người đoạt giải - Tên ca sử dụng: Cập nhật các thông tin về người đoạt giải - Tác nhân: Administrator - Mục đích: Cho phép admin cập nhật các thông tin về người đoạt giải - Mô tả khái quát: Khi nhận được yêu cầu của admin, hệ thống sẽ hiển thị lên màn hình các form cho phép người dùng cập nhật(xoá, sửa, thêm mới) nội dung thông tin về người đoạt giải như tên, tuổi, địa chỉ... có trong hệ thống và lưu trở lại vào hệ thống - Tham chiếu: R.12.1, R.12.2, R.12.3 - Tiền điều kiện Login vào hệ thống với quyền Admin - Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống 1.Yêu cầu cập nhật các kì giải thưởng 2. Hiển thị màn hình cho phép người dùng chọn giải thưởng cần cập nhật 3. Người dùng chọn giải thưởng cần cập nhật 4. Hiển thị toàn bộ các kì của giải thưởng được chọn để người dùng chọn một kì cụ thể để cập nhật thông tin về người đoạt giải 5.Người dùng chọn một kì giải thưởng Hiển thị các form cho phép người dùng lưu các thông tin về người đoạt giải 7. Người dùng yêu cầu cập nhật lại thông tin về người đoạt giải 8. Lưu thông tin đã cập nhật vào hệ thống và thông báo kết quả cho người dùng - Ngoại lệ: Bước 4: Hệ thống không hiển thị được các kì giải thưởng mà người dùng lựa chọn Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép người dùng chọn giải thưởng khác Bước 8: Hệ thống không lưu được những thông tin mà người dùng đã chỉnh sửa Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và yêu cầu người dùng kiểm tra lại các thông tin đã chỉnh sửa uc41. Cập nhật thông tin phản hồi - Tên ca sử dụng: Thêm thông tin phản hồi - Tác nhân: User - Mục đích: Cho phép user gửi các các ý kiến phản hồi của mình lên hệ thống - Mô tả khái quát: Khi nhận được yêu cầu của người dùng, hệ thống hiển thị form điền các ý kiến phản hồi của mình và gửi trả lại cho hệ thống - Tham chiếu: R.13.1, R.13.2 - Tiền điều kiện Không - Mô tả diễn biến: Hành động của tác nhân Hồi đáp của hệ thống 1.Yêu cầu gửi ý kiến phản hồi 2.Hiển thị form để người dùng nhập các ý kiến phản hồi 3. Người dùng điền các thông tin phản hồi và gửi lên hệ thống 4. Lưu các ý kiển của người dùng vào hệ thống và hiện ra màn hình thông báo kết quả - Ngoại lệ: Bước 4: Hệ thống không lưu được ý kiến của người dùng vào hệ thống Hệ thống hiển thị thông báo lỗi Các mô hình tuần tự hệ thống(theo gói chức năng) Gói đăng nhập. (Hình 2.4.1. Biểu đồ tuần tự gói đăng nhập theo gói chức năng) Gói đăng thoát (Hình 2.4.2. Biểu đồ tuần tự gói đăng thoát theo gói chức năng) Gói đăng kí dự thi (Hình 2.4.3. Biểu đồ tuần tự gói đăng kí dự thi theo gói chức năng) Gói đăng kí người dùng (Hình 2.4.4. Biểu đồ tuần tự gói đăng kí người dùng theo gói chức năng) Gói quản lý giải thưởng (Hình 2.4.5. Biểu đồ tuần tự gói quản lý giải thưởng theo gói chức năng) Gói quản lý các kì giải thưởng (Hình 2.4.6. Biểu đồ tuần tự gói quản lý các kì giải thưởng theo gói chức năng) Gói quản lý tài liệu (Hình 2.4.7. Biểu đồ tuần tự gói quản lý tài liệu theo gói chức năng) Gói quản lý tin tức – sự kiện (Hình 2.4.8. Biểu đồ tuần tự gói quản lý tin túc sự kiện theo gói chức năng) Gói quản lý tin tức hoạt động (Hình 2.4.9. Biểu đồ tuần tự gói quản lý tin tức hoạt động theo gói chức năng) Gói quản lý người dùng (Hình 2.4.10. Biểu đồ tuần tự gói quản lý người dùng theo gói chức năng) Gói quản lý hồ sơ dự thi (Hình 2.4.11. Biểu đồ tuần tự gói quản lý hồ sơ dự thi theo gói chức năng) Gói quản lý người đoạt giải (Hình 2.4.12. Biểu đồ tuần tự gói quản lý người đoạt giải theo gói chức năng) Gói quản lý thông tin phản hồi (Hình 2.4.13. Biểu đồ tuần tự gói quản lý thông tin phản hồi theo gói chức năng) Ghi lại các thao tác hệ thống Đăng kí người dùng Cập nhật thông tin người dùng Đăng nhập hệ thống Xác thực người dùng Đăng thoát hệ thống Chọn giải thưởng Tìm kiếm giải thưởng Đăng kí dự thi Thêm một giải thưởng Cập nhật thông tin giải thưởng Xoá giải thưởng Thêm kì giải thưởng Cập nhật các kì giải thưởng Xoá các kì giải thưởng Thêm tài liệu Cập nhật tài liệu Tìm kiếm tài liệu Xoá tài liệu Thêm tin tức – sự kiện Hiển thị tin tức – sự kiện Tìm kiếm tin tức – sự kiện Cập nhật nôi dung tin tức – sự kiện Thêm tin tức hoạt động Hiển thị tin tức hoạt động Tìm kiếm tin tức hoạt động Cập nhật nôi dung tin tức hoạt động Thêm mới người dùng Xem thông tin người dùng Tìm kiếm người dùng Cập nhật thông tin người dùng Xoá người dùng Tìm kiếm hồ sơ dự thi Xem hồ sơ dự thi Xoá hồ sơ dự thi Cập nhật thông tin người đoạt giải Hiển thị thông tin người đoạt giải Tìm kiếm người đoạt giải Xoá thông tin người đoạt giải Cập nhật thông tin phản hồi Xoá thông tin phản hồi Hợp đồng cho các thao tác hệ thống op1. Đăng kí người dùng Tên Đăng kí người dùng Trách nhiệm Thêm một người dùng mới Tham chiếu uc1 Ngoại lệ Thông tin người dùng nhập vào đã tồn tại trong hệ thống hoặc không đúng chuẩn hoặc không chính xác. Yêu cầu nhập lại hoặc dừng Đầu ra Thông báo kết quả người dùng mới được thêm Tiền điều kiện Không Hậu điều kiện Đối tượng Người dùng được tạo Liên kết giữa đối tượng Người dùng và các Đối tượng khác được tạo op2. Cập nhật thông tin người dùng Tên Cập nhật thông tin người dùng Trách nhiệm Thêm mới, sửa, xoá các thông tin người dùng trong hệ thống Tham chiếu uc2 Ngoại lệ Nếu thông tin người dùng nhập vào không đúng chuẩn hoặc không chính xác thì yêu cầu nhập lại hoặc dừng Đầu ra Thông báo kết quả cập nhật Tiền điều kiện Người dùng đó đã tồn tại trong hệ thống Hậu điều kiện Các thuộc tính của đối tượng Người dùng được chỉnh sửa Liên kết giữa đối tượng Người dùng và các Đối tượng khác được cập nhật op3. Đăng nhập hệ thống Tên Đăng nhập hệ thống Trách nhiệm Đăng nhập thành công để sử dụng tất cả các chức năng của hệ thống Tham chiếu uc3 Ngoại lệ Account của người dùng không tồn tại trong hệ thống. Yêu cầu người dùng nhập lại hoặc đăng kí mới Đầu ra Site với đầy đủ các chức năng đã xây dựng Tiền điều kiện Đối tượng Người dùng đã tồn tại trong hệ thống Hậu điều kiện Không op4. Xác thực người dùng Tên Xác thực người dùng Trách nhiệm Kiểm tra thông tin người dùng (user + pass) nhập vào với thông tin(user + pass) có trong hệ thống Tham chiếu uc4 Ngoại lệ Người dùng nhập sai , yêu cầu người dùng nhập lại Đầu ra Thông báo trang thái người dùng Tiền điều kiện Không Hậu điều kiện Không op5. Đăng thoát hệ thống Tên Đăng thoát hệ thống Trách nhiệm Xác nhận lại thông tin người dùng và chấp nhận cho người dùng thoát khỏi hệ thống Tham chiếu uc5 Ngoại lệ Đầu ra Thông báo đăng thoát thành công khỏi hệ thống Tiền điều kiện Người dùng chấp nhận đăng thoát khi hệ thống xác nhận: người dùng có thực sự muốn đăng thoát hay không Hậu điều kiện Không op6. Chọn giải thưởng Tên Chọn giải thưởng Trách nhiệm Hiển thị một danh sách các giải thưởng cho phép người dùng chọn một giải thưởng Tham chiếu uc7 Ngoại lệ Đầu ra Trả về Site với đầy đủ các chức năng quản lý giải thưởng được chọn Tiền điều kiện Đối tượng Giải thưởng đã tồn tại trong hệ thống Hậu điều kiện Không op7. Tìm kiếm giải thưởng Tên Tìm kiếm giải thưởng Trách nhiệm Nhận thông tin tìm kiếm. Tìm kiếm các giải thưởng trong hệ thống và trả lại kết quả thoả mãn điều kiện tìm kiếm Tham chiếu uc8, uc10, uc 12 Ngoại lệ Nếu thông tin tìm kiếm chứa các kí tự đặc biệt thì báo lỗi và yêu cầu nhập lại Đầu ra Các đối tượng Giải thưởng thoả mãn điều kiện tìm kiếm Tiền điều kiện Không Hậu điều kiện Không op8. Đăng kí dự thi Tên Đăng kí dự thi Trách nhiệm Cho phép người dùng đăng kí các thông tin, các thủ tục dự thi Tham chiếu uc9 Ngoại lệ Thông tin người dùng nhập vào đã tồn tại trong hệ thống hoặc không đúng chuẩn hoặc không chính xác. Yêu cầu người dùng nhập lại hoặc dừng Đầu ra Thông báo kết quả đăng kí Tiền điều kiện Đối tượng Người dùng đã tồn tại trong hệ thống Hậu điều kiện Đối tượng Người đăng kí dự thi được tạo Các liên kết giữa đối tượng Người dùng, Người đăng kí dự thi và đối tượng Giải thưởng được cập nhật op9. Thêm một giải thưởng Tên Thêm giải thưởng giải thưởng Trách nhiệm Thếm đối tượng Giải thưởng mới vào hệ thống Tham chiếu uc10 Ngoại lệ Thông tin người dùng nhập vào đã tồn tại trong hệ thống hoặc không đúng chuẩn hoặc không chính xác. Yêu cầu người dùng nhập lại hoặc dừng. Đầu ra Trả về thông tin về một giải thưởng mới được thêm Tiền điều kiện Không Hậu điều kiện Đối tượng Giải thưởng mới được tạo Liên kết giữa đối tượng Giải thưởng và các đối tượng khác được cập nhật op10. Cập nhật thông tin giải thưởng Tên Cập nhật thông tin giải thưởng Trách nhiệm Thêm, xoá sửa các thông tin liên quan đến giải thưởng trong hệ thống Tham chiếu uc10, uc11 Ngoại lệ Thông tin người dùng nhập vào không đúng chuẩn hoặc không chính xác. Yêu cầu người dùng nhập lại hoặc dừng. Đầu ra Trả lại kết quả cập nhật thông tin giải thưởng Tiền điều kiện Đối tượng Giải thưởng đã tồn tại trong hệ thống Hậu điều kiện Các thuộc tính của đối tượng Giải thưởng được chỉnh sửa Liên kết giữa đối tượng Giải thưởng và các đối tượng khác được cập nhật op11. Xoá giải thưởng Tên Xoá giải thưởng Trách nhiệm Hiện thông báo yêu cầu xác nhận việc xoá. Xoá một đối tượng Giải thưởng nếu người dùng đã xác nhận xoá Tham chiếu Uc10, uc11, uc12 Ngoại lệ Nếu người dùng không xác nhận thì việc xoá dừng Đầu ra Hiển thị thông báo đối tượng Giải thưởng được xoá Tiền điều kiện Đối tượng Giải thưởng đã tồn tại trong hệ thống Hậu điều kiện Đối tượng Giải thưởng cần xoá bị xoá khỏi hệ thống Các liên kết giữa đối tượng Giải thưởng và các đối tượng khác được xoá bỏ. op12. Thêm kì giải thưởng Tên Thêm kì giải thưởng Trách nhiệm Thêm đối tượng Kì giải thưởng mới vào hệ thống Tham chiếu uc14 Ngoại lệ Thông tin người dùng nhập vào đã tồn tại trong hệ thống hoặc không đúng chuẩn hoặc không chính xác. Yêu cầu người dùng nhập lại hoặc dừng. Đầu ra Hiển thị kết quả đối tượng Kì giải thưởng mới được thêm Tiền điều kiện Không Hậu điều kiện Đối tượng Kì giải thưởng mới được tạo Liên kết giữa đối tượng Kì giải thưởng và các đối tượng khác được cập nhật op13. Cập nhật các kì giải thưởng Tên Cập nhật các kì giải thưởng Trách nhiệm Thêm, xoá sửa các thông tin liên quan đến kì giải thưởng trong hệ thống Tham chiếu uc14, uc15 Ngoại lệ Thông tin người dùng nhập vào không đúng chuẩn hoặc không chính xác. Yêu cầu người dùng nhập lại hoặc dừng. Đầu ra Hiển thị thông báo cập nhật thông tin thành công Tiền điều kiện Đối tượng Kì giải thưởng đã tồn tại trong hệ thống Hậu điều kiện Các thuộc tính của đối tượng Kì giải thưởng mới được chỉnh sửa Liên kết giữa đối tượng Kì giải thưởng và các đối tượng khác được cập nhật op14. Xoá các kì giải thưởng Tên Xoá kì giải thưởng Trách nhiệm Hiện thông báo yêu cầu xác nhận việc xoá. Xoá một đối tượng Kì giải thưởng nếu người dùng đã xác nhận xoá Tham chiếu uc14, uc15, uc16 Ngoại lệ Nếu người dùng không xác nhận thì việc xoá dừng Đầu ra Hiển thị thông báo đối tượng Kì giải thưởng được xoá Tiền điều kiện Đối tượng Kì Giải thưởng đã tồn tại trong hệ thống Hậu điều kiện Đối tượng Kì Giải thưởng cần xoá bị xoá khỏi hệ thống Các liên kết giữa đối tượng Kì Giải thưởng và các đối tượng khác được xoá bỏ. op15. Thêm tài liệu Tên Thêm tài liệu Trách nhiệm Thêm một đối tượng Tài liệu vào hệ thống Tham chiếu uc17 Ngoại lệ Thông tin người dùng nhập vào đã tồn tại trong hệ thống hoặc không đúng chuẩn hoặc không chính xác. Yêu cầu người dùng nhập lại hoặc dừng. Đầu ra Hiển thị kết quả đối tượng Tài liệu mới được thêm Tiền điều kiện Không Hậu điều kiện Đối tượng Tài liệu mới được tạo Liên kết giữa đối tượng Tài liệu và các đối tượng khác được cập nhật op16. Cập nhật tài liệu Tên Cập nhật tài liệu Trách nhiệm Thêm, sửa, xoá các tài liệu của các giải thưởng trong hệ thống Tham chiếu uc17, uc18 Ngoại lệ Nếu dữ liệu mới không chính xác hoặc người dùng xoá dữ liệu cũ đi và không nhập đủ dữ liệu mới thì thông báo lỗi. Yêu cầu nhập lại hoặc dừng Đầu ra Hiển thị kết quả đối tượng Tài liệu được cập nhật Tiền điều kiện Đối tượng Tài liệu đã có trong hệ thống Hậu điều kiện Các thuộc tính của đối tượng Tài liệu mới được chỉnh sửa Liên kết giữa đối tượng Tài liệu và các đối tượng khác được cập nhật op17. Tìm kiếm tài liệu Tên Tìm kiếm tài liệu Trách nhiệm Nhận thông tin tìm kiếm. Tìm kiếm các tài liệu trong hệ thống và trả lại kết quả thoả mãn điều kiện tìm kiếm Tham chiếu uc17, uc18, uc19 Ngoại lệ Nếu thông tin tìm kiếm chứa các kí tự đặc biệt thì báo lỗi và yêu cầu nhập lại Đầu ra Các đối tượng Giải thưởng thoả mãn điều kiện tìm kiếm Tiền điều kiện Không Hậu điều kiện Không op18. Xoá tài liệu Tên Xoá kì tài liệu Trách nhiệm Hiện thông báo yêu cầu xác nhận việc xoá. Xoá một đối tượng Tài liệu nếu người dùng đã xác nhận xoá Tham chiếu uc17, uc18, uc20 Ngoại lệ Nếu người dùng không xác nhận thì việc xoá dừng Đầu ra Hiển thị thông báo đối tượng Tài liệu được xoá Tiền điều kiện Đối tượng Tài liệu đã tồn tại trong hệ thống Hậu điều kiện Đối tượng Tài liệu cần xoá bị xoá khỏi hệ thống Các liên kết giữa đối tượng Tài liệu và các đối tượng khác được xoá bỏ. op19. Thêm tin tức – sự kiện Tên Thêm tin tức – sự kiện Trách nhiệm Thêm đối tượng tin tức – sự kiện mới vào hệ thống Tham chiếu uc21 Ngoại lệ Thông tin người dùng nhập vào đã tồn tại trong hệ thống hoặc không đúng chuẩn hoặc không chính xác. Yêu cầu người dùng nhập lại hoặc dừng. Đầu ra Hiển thị kết quả đối tượng tin tức – sự kiện mới được thêm Tiền điều kiện Không Hậu điều kiện Đối tượng Tin tức – sự kiện mới được tạo Liên kết giữa đối tượng Tin tức – sự kiện và các đối tượng khác được cập nhật op20. Hiển thị tin tức – sự kiện Tên Hiển thị tin tức – sự kiện Trách nhiệm Hiển thị tin tức – sự kiện có trong hệ thống khi được yêu cầu Tham chiếu uc21, uc22 Ngoại lệ Không Đầu ra Đối tượng tin tức – sự kiện được yêu cầu Tiền điều kiện Đối tượng tin tức – sự kiện đã có trong hệ thống Hậu điều kiện Không op21. Tìm kiếm tin tức – sự kiện Tên Tìm kiếm tin tức – sự kiện Trách nhiệm Nhận thông tin tìm kiếm. Tìm kiếm các tin tức – sự kiện trong hệ thống và trả lại kết quả thoả mãn điều kiện tìm kiếm Tham chiếu uc21, uc23 Ngoại lệ Thông tin nhập vào có chứa các kí tự đặc biệt. Thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại hoặc dừng Đầu ra Dang sách các đối tượng tin tức – sự kiện thoả mãn yêu cầu tìm kiếm Tiền điều kiện Không Hậu điều kiện Không op22. Cập nhật nôi dung tin tức – sự kiện Tên Cập nhật nội dung tin tức – sự kiện Trách nhiệm Thêm, sửa nội dung tin tức – sự kiện đã lưu trong hệ thống Tham chiếu uc21, uc24 Ngoại lệ Nếu dữ liệu mới không chính xác hoặc người dùng xoá dữ liệu cũ đi và không nhập đủ dữ liệu mới thì thông báo lỗi. Yêu cầu nhập lại hoặc dừng Đầu ra Hiển thị thông báo kết quả đối tượng tin tức – sự kiện đã được cập nhật Tiền điều kiện Đối tượng tin tức – sự kiện đã tồn tại trong hệ thống Hậu điều kiện Các thuộc tính của đối tượng Tin tức – sự kiện được chỉnh sửa Liên kết giữa đối tượng Tin tức – sự kiện và các đối tượng khác được cập nhật op23. Thêm tin tức hoạt động Tên Thêm tin tức hoạt động Trách nhiệm Thêm đối tượng tin tức hoạt động mới vào hệ thống Tham chiếu uc25 Ngoại lệ Thông tin người dùng nhập vào đã tồn tại trong hệ thống hoặc không đúng chuẩn hoặc không chính xác. Yêu cầu người dùng nhập lại hoặc dừng. Đầu ra Hiển thị kết quả đối tượng tin tức hoạt động mới được thêm Tiền điều kiện Không Hậu điều kiện Đối tượng Tin tức hoạt động mới được tạo Liên kết giữa đối tượng Tin tức hoạt động và các đối tượng khác được cập nhật op24. Hiển thị tin tức hoạt động Tên Hiển thị tin tức hoạt động Trách nhiệm Hiển thị tin tức hoạt động có trong hệ thống khi được yêu cầu Tham chiếu uc25, uc26 Ngoại lệ Không Đầu ra Đối tượng tin tức hoạt động được yêu cầu Tiền điều kiện Đối tượng tin tức hoạt động đã có trong hệ thống Hậu điều kiện Không op25. Tìm kiếm tin tức hoạt động Tên Tìm kiếm tin tức hoạt động Trách nhiệm Nhận thông tin tìm kiếm. Tìm kiếm các tin tức – sự kiện trong hệ thống và trả lại kết quả thoả mãn điều kiện tìm kiếm Tham chiếu uc25, uc27 Ngoại lệ Thông tin nhập vào có chứa các kí tự đặc biệt. Thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại hoặc dừng Đầu ra Dang sách các đối tượng tin tức hoạt động thoả mãn yêu cầu tìm kiếm Tiền điều kiện Không Hậu điều kiện Không op26. Cập nhật nôi dung tin tức hoạt động Tên Cập nhật nội dung tin tức hoạt động Trách nhiệm Thêm, sửa nội dung tin tức hoạt động đã lưu trong hệ thống Tham chiếu uc25, uc28 Ngoại lệ Nếu dữ liệu mới không chính xác hoặc người dùng xoá dữ liệu cũ đi và không nhập đủ dữ liệu mới thì thông báo lỗi. Yêu cầu nhập lại hoặc dừng Đầu ra Hiển thị thông báo kết quả đối tượng tin tức hoạt động đã được cập nhật Tiền điều kiện Đối tượng tin tức hoạt động đã tồn tại trong hệ thống Hậu điều kiện Các thuộc tính của đối tượng Tin tức hoạt động được chỉnh sửa Liên kết giữa đối tượng Tin tức hoạt động và các đối tượng khác được cập nhật op27. Thêm mới người dùng Tên Thêm người dùng mới Trách nhiệm Thêm đối tượng Người dùng mới vào hệ thống Tham chiếu uc29 Ngoại lệ Thông tin người dùng nhập vào đã tồn tại trong hệ thống hoặc không đúng chuẩn hoặc không chính xác. Yêu cầu người dùng nhập lại hoặc dừng. Đầu ra Hiển thị kết quả đối tượng Người dùng mới được thêm Tiền điều kiện Không Hậu điều kiện Đối tượng Người dùng mới được tạo Liên kết giữa đối tượng Người dùng và các đối tượng khác được cập nhật op28. Xem thông tin người dùng Tên Xem thông tin người dùng Trách nhiệm Hiển thị thông tin đối tượng Người dùng có trong hệ thống Tham chiếu uc29, uc30 Ngoại lệ Không Đầu ra Các thông tin của đối tượng Người dùng có trong hệ thống Tiền điều kiện Đối tượng Người dùng đã có trong hệ thống Hậu điều kiện Không op29. Tìm kiếm người dùng Tên Tìm kiếm người dùng Trách nhiệm Nhận thông tin tìm kiếm. Tìm kiếm các đối tượng Người dùng trong hệ thống và trả lại các đối tượng thoả mãn yêu cầu tìm kiếm Tham chiếu uc29, uc31 Ngoại lệ Thông tin nhập vào có chứa các kí tự đặc biệt. Gửi ra thông báo lỗi yêu cầu nhập lại hoặc dựng Đầu ra Các đối tượng Người dùng thoả mãn điều kiện tìm kiếm Tiền điều kiện Không Hậu điều kiện Không op30. Cập nhật thông tin người dùng Tên Cập nhật thông tin người dùng Trách nhiệm Thêm mới, sửa, xoá các thông tin người dùng trong hệ thống Tham chiếu uc29, uc32 Ngoại lệ Nếu thông tin người dùng nhập vào không đúng chuẩn hoặc không chính xác thì yêu cầu nhập lại hoặc dừng Đầu ra Thông báo kết quả cập nhật Tiền điều kiện Người dùng đó đã tồn tại trong hệ thống Hậu điều kiện Các thuộc tính của đối tượng Người dùng được chỉnh sửa Liên kết giữa đối tượng Người dùng và các Đối tượng khác được cập nhật op31. Xoá người dùng Tên Xoá người dùng Trách nhiệm Xoá đối tượng Người dùng khỏi hệ thống Tham chiếu uc29, uc32, uc33 Ngoại lệ Nếu người dùng không xác nhận thì việc xoá dừng Đầu ra Hiển thị thông báo đối tượng Người dùng được xoá Tiền điều kiện Đối tượng Người dùng đã tồn tại trong hệ thống Hậu điều kiện Đối tượng Người dùng cần xoá bị xoá khỏi hệ thống Các liên kết giữa đối tượng Người dùng và các đối tượng khác được xoá bỏ. op32. Tìm kiếm hồ sơ dự thi Tên Tìm kiếm hồ sơ dự thi Trách nhiệm Nhận thông tin tìm kiếm. Tìm kiếm các hồ sơ dự thi trong hệ thống và trả lại kết quả thoả mãn điều kiện tìm kiếm Tham chiếu uc34 Ngoại lệ Thông tin nhập vào có chứa các kí tự đặc biệt. Thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại hoặc dừng Đầu ra Dang sách các đối tượng Hồ sơ dự thi thoả mãn yêu cầu tìm kiếm Tiền điều kiện Không Hậu điều kiện Không op33. Xem hồ sơ dự thi Tên Xem hồ sơ dự thi Trách nhiệm Hiển thị hồ sơ dự thi có trong hệ thống khi nhận được yêu cầu Tham chiếu uc34, uc35 Ngoại lệ Không Đầu ra Đối tượng Hồ sơ dự thi được yêu cầu Tiền điều kiện Đối tượng Hồ sơ dự thi đã có trong hệ thống Hậu điều kiện Không op34. Xoá hồ sơ dự thi Tên Xoá hồ sơ dự thi Trách nhiệm Xoá đối tượng Hồ sơ dự thi khỏi hệ thống Tham chiếu uc34, uc36 Ngoại lệ Nếu người dùng không xác nhận thì việc xoá dừng Đầu ra Hiển thị thông báo đối tượng Hồ sơ dự thi được xoá Tiền điều kiện Đối tượng Hồ sơ dự thi đã tồn tại trong hệ thống Hậu điều kiện Đối tượng Hồ sơ dự thi cần xoá bị xoá khỏi hệ thống Các liên kết giữa đối tượng Hồ sơ dự thi và các đối tượng khác được xoá bỏ. op35. Cập nhật thông tin người đoạt giải Tên Cập nhật thông tin người đoạt giải Trách nhiệm Thêm đối tượng Người đoạt giải vào hệ thống Tham chiếu uc37 Ngoại lệ Thông tin người dùng nhập vào đã tồn tại trong hệ thống hoặc không đúng chuẩn hoặc không chính xác. Yêu cầu nhập lại hoặc dừng Đầu ra Hiển thị thông tin người đoạt giải vừa cập nhật Tiền điều kiện Người dùng phải là thành viên của hệ thống Hậu điều kiện Đối tượng Người đoạt giải được tạo Liên kết giữa đối tương Người đoạt giải và các đối tượng khác được cập nhật op36. Hiển thị thông tin người đoạt giải Tên Hiển thị thông tin người đoạt giải Trách nhiệm Hiển thị các thông tin về người đoạt giải có trong hệ thống khi nhận được yêu cầu Tham chiếu uc37, uc38 Ngoại lệ Không Đầu ra Đối tượng Người đoạt giải được yêu cầu Tiền điều kiện Đối tượng Người đoạt giải đã có trong hệ thống Hậu điều kiện Không op37. Tìm kiếm người đoạt giải Tên Tìm kiếm người đoạt giải Trách nhiệm Nhận thông tin tìm kiếm. Tìm kiếm người đoạt giải trong hệ thống và trả lại kết quả thoả mãn điều kiện tìm kiếm Tham chiếu uc37, uc39 Ngoại lệ Thông tin nhập vào có chứa các kí tự đặc biệt. Thông báo lỗi, yêu cầu nhập lại hoặc dừng Đầu ra Dang sách các đối tượng Người đoạt giải thoả mãn yêu cầu tìm kiếm Tiền điều kiện Không Hậu điều kiện Không op38. Xoá thông tin người đoạt giải Tên Xoá thông tin người đoạt giải Trách nhiệm Xoá đối tượng Người đoạt giải khỏi hệ thống Tham chiếu uc37, uc40 Ngoại lệ Nếu người dùng không xác nhận thì việc xoá dừng Đầu ra Hiển thị thông báo đối tượng Người đoạt giải được xoá Tiền điều kiện Đối tượng Người đoạt giải đã tồn tại trong hệ thống Hậu điều kiện Đối tượng Người đoạt giải cần xoá bị xoá khỏi hệ thống Các liên kết giữa đối tượng Người đoạt giải và các đối tượng khác được xoá bỏ. op39. Cập nhật thông tin phản hồi Tên Cập nhật thông tin phản hồi Trách nhiệm Cho phép người dùng nhập thông tin phản hồi. Hiển thị thông tin phản hồi và lưu vào hệ thống Tham chiếu uc41 Ngoại lệ Thông tin người dùng nhập vào không đúng chuẩn hoặc không chính xác. Yêu cầu nhập lại hoặc dừng Đầu ra Hiển thị thông tin phản hồi vừa cập nhật Tiền điều kiện Người dùng phải là thành viên của hệ thống Hậu điều kiện Đối tượng Thông tin phản hồi được tạo Liên kết giữa đối tương Thông tin phản hồi và các đối tượng khác được cập nhật op40. Xoá thông tin phản hồi Tên Xoá thông tin phản hồi Trách nhiệm Xoá đối tượng Thông tin phản hồi khỏi hệ thống Tham chiếu uc41, uc42 Ngoại lệ Nếu người dùng không xác nhận thì việc xoá dừng Đầu ra Hiển thị thông báo đối tượng Thông tin phản hồi được xoá Tiền điều kiện Đối tượng Thông tin phản hồi đã tồn tại trong hệ thống Hậu điều kiện Đối tượng Thông tin phản hồi cần xoá bị xoá khỏi hệ thống Các liên kết giữa đối tượng Thông tin phản hồi và các đối tượng khác được xoá bỏ. Mô hình phân tích Gói đăng kí người dùng Tác nhân: Người dùng Lớp giao diện: GD_Dangnhap_Hthong Lớp điều khiển: DK_Dangnhap_Hthong Lớp thực thể: Người dùng Biểu đồ lớp phân tích thực thi gói (Hình 2.7.1. Biểu đồ phân tích gói đăng kí nguời dùng) Gói đăng nhập hệ thống Tác nhân: Người dùng Lớp giao diện: GD_Dangnhap_Hthong Lớp điều khiển: DK_Dangnhap_Hthong Lớp thực thể: Người dùng Biểu đồ lớp phân tích thực thi gói (Hình 2.7.2. Biểu đồ phân tích gói đăng nhập hệ thống) Gói đăng thoát hệ thống Tác nhân: Người dùng Lớp giao diện: GD_Dangthoat_Hthong Lớp điều khiển: DK_Dangthoat_Hthong Lớp thực thể: Người dùng Biểu đồ lớp phân tích thực thi gói (Hình 2.7.3. Biểu đồ phân tích gói đăng thoát hệ thống) Gói đăng kí dự thi Tác nhân: Người dùng Lớp giao diện: GD_Dangki_Dthi Lớp điều khiển: DK_Dangki_Dthi Lớp thực thể: Người dùng, Người đăng kí dự thi,Giải thưởng, Hồ sơ dự thi, Kì giải thưởng Biểu đồ lớp phân tích thực thi gói (Hình 2.7.4. Biểu đồ phân tích gói đăng kí dự thi) Gói quản lý giải thưởng Tác nhân: Admin Lớp giao diện: GD_Quanly_Gthuong Lớp điều khiển: DK_Quanly_Gthuong Lớp thực thể: Giải thưởng, Kì giải thưởng Biểu đồ lớp phân tích thực thi gói (Hình 2.7.5. Biểu đồ phân tích gói quản lý giải thưởng) Gói quản lý các kì giải thưởng Tác nhân: Admin Lớp giao diện: GD_Quanly_KiGthuong Lớp điều khiển: DK_Quanly_KiGthuong Lớp thực thể: Giải thưởng, Kì giải thưởng Biểu đồ lớp phân tích thực thi gói (Hình 2.7.6. Biểu đồ phân tích gói quản lý các kì giải thưởng) Gói quản lý tài liệu Tác nhân: Admin Lớp giao diện: GD_Quanly_TLieu Lớp điều khiển: DK_Quanly_TLieu Lớp thực thể: Tài liệu, Giải thưởng, Kì giải thưởng Biểu đồ lớp phân tích thực thi gói (Hình 2.7.7. Biểu đồ phân tích gói quản lý tài liệu) Gói quản lý tin tức – sự kiện Tác nhân: Admin Lớp giao diện: GD_Quanly_TtucSkien Lớp điều khiển: DK_Quanly_ TtucSkien Lớp thực thể: Tin tức sự kiện Biểu đồ lớp phân tích thực thi gói (Hình 2.7.8. Biểu đồ phân tích gói quản lý tin tức – sự kiện) Gói quản lý tin tức hoạt động Tác nhân: Admin Lớp giao diện: GD_Quanly_TtucHdong Lớp điều khiển: DK_Quanly_ TtucHdong Lớp thực thể: Tin tức hoạt động, Giải thưởng, Kì giải thưởng Biểu đồ lớp phân tích thực thi gói (Hình 2.7.9. Biểu đồ phân tích gói quản lý tin tức hoạt động) Gói quản lý người dùng Tác nhân: Admin Lớp giao diện: GD_Quanly_TtucHdong Lớp điều khiển: DK_Quanly_ TtucHdong Lớp thực thể: Tin tức hoạt động, Giải thưởng, Kì giải thưởng Biểu đồ lớp phân tích thực thi gói (Hình 2.7.10. Biểu đồ phân tích gói quản lý người dùng Gói quản lý hồ sơ dự thi Tác nhân: Admin Lớp giao diện: GD_Quanly_HsoDthi Lớp điều khiển: DK_Quanly_ HsoDthi Lớp thực thể: Hồ sơ dự thi, Giải thưởng, Kì giải thưởng Biểu đồ lớp phân tích thực thi gói (Hình 2.7.11. Biểu đồ phân tích gói quản lý hồ sơ dự thi) Gói quản lý người đoạt giải Tác nhân: Admin Lớp giao diện: GD_Quanly_NguoiDGiai Lớp điều khiển: DK_Quanly_ NguoiDGiai Lớp thực thể: Người đăng kí dự thi, Người đoạt giải, Giải thưởng, Kì giải thưởng Biểu đồ lớp phân tích thực thi gói (Hình 2.7.12. Biểu đồ phân tích gói quản lý người đoạt giải) Gói quản lý thông tin phản hồi Tác nhân: Người dùng Lớp giao diện: GD_Quanly_TTPhanhoi Lớp điều khiển: DK_Quanly_ TTPhanhoi Lớp thực thể: Thông tin phản hồi Biểu đồ lớp phân tích thực thi gói (Hình 27.13. Biểu đồ phân tích gói quản lý thông tin phản hồi) Chương 3: Thiết kế hệ thống 3.1. Biểu đồ tuần tự đối tượng Gói đăng kí người dùng (Hình 3.1.1. Biểu đồ tuần tự đối tượng gói đăng kí người dùng) Gói đăng nhập hệ thống (Hình 3.1.2. Biểu đồ tuần tự đối tượng gói đăng nhập hệ thống) Gói đăng thoát hệ thống (Hình 3.1.3. Biểu đồ tuần tự đối tượng gói đăng thoát hệ thống) Gói đăng kí dự thi (Hình 3.1.4. Biểu đồ tuần tự đối tượng gói đăng kí dự thi) Gói quản lý giải thưởng (Hình 3.1.5. Biểu đồ tuần tự đối tượng gói quản lý giải thưởng) Gói quản lý các kì của giải thưởng (Hình 3.1.6. Biểu đồ tuần tự đối tượng gói quản lý các kì của giải thưởng) Gói quản lý tài liệu (Hình 3.1.7. Biểu đồ tuần tự đối tượng gói quản lý giải thưởng) Gói quản lý tin tức – sự kiện (Hình 3.1.8. Biểu đồ tuần tự đối tượng gói quản lý tin tức – sự kiện) Gói quản lý tin tức hoạt động (Hình 3.1.9. Biểu đồ tuần tự đối tượng gói quản lý tin tức – hoạt động) 3.1.10. Gói quản lý người dùng (Hình 3.1.10. Biểu đồ tuần tự đối tượng gói quản lý người dùng) Gói quản lý hồ sơ dự thi (Hình 3.1.11. Biểu đồ tuần tự đối tượng gói quản lý hồ sơ dự thi) Gói quản lý người đoạt giải (Hình 3.1.12. Biểu đồ tuần tự đối tượng gói quản lý người đoạt giải) Gói quản lý thông tin phản hồi (Hình 3.1.13. Biểu đồ tuần tự đối tượng gói quản lý thông tin phản hồi) 3.2. Biểu đồ cộng tác Gói đăng kí người dùng (Hình 3.2.1. Biểu đồ cộng tác gói đăng kí người dùng) Gói đăng nhập hệ thống (Hình 3.2.2. Biểu đồ cộng tác gói đăng nhập hệ thống) Gói đăng thoát hệ thống (Hình 3.2.3. Biểu đồ cộng tác gói thoát hệ thống) Gói đăng kí dự thi (Hình 3.2.4. Biểu đồ cộng tác gói đăng kí dự thi) Gói quản lý giải thưởng (Hình 3.2.5. Biểu đồ cộng tác gói quản lý giải thưởng) Gói quản lý các kì của giải thưởng (Hình 3.2.6. Biểu đồ cộng tác gói quản lý các kì của giải thưởng) Gói quản lý tài liệu (Hình 3.2.7. Biểu đồ cộng tác gói quản lý tài liệu) Gói quản lý tin tức – sự kiện (Hình 3.2.8. Biểu đồ cộng tác gói quản lý tin tức – sự kiện) Gói quản lý tin tức hoạt động (Hình 3.2.9. Biểu đồ cộng tác gói quản lý tin tức hoạt động) Gói quản lý người dùng (Hình 3.2.10. Biểu đồ cộng tác gói quản lý người dùng) Gói quản lý hồ sơ dự thi (Hình 3.2.11. Biểu đồ cộng tác gói quản lý hồ sơ dự thi) Gói quản lý người đoạt giải (Hình 3.2.12. Biểu đồ cộng tác gói quản lý người đoạt giải) Gói quản lý thông tin phản hồi (Hình 3.2.13. Biểu đồ cộng tác gói quản lý thông tin phản hồi) Biểu đồ lớp và mô tả Biểu đồ lớp (Hình 3.3. Biểu đồ lớp hệ thống) Mô tả các lớp, các đối tượng STT Đối tượng Mô tả 01 Người dùng Đối tượng người dùng: Quản lý việc đăng ký, tạo mới, cập nhật, xóa người dùng của hệ thống. 02 Administrator Được thừa kế từ đồi tượng Người dùng: Quản lý chung các chức năng trong hệ thống. 03 Giải thưởng Đối tượng Giải thưởng: Quản lý việc tạo mới, cập nhật, xóa và đăng ký dự thi giải thưởng. 04 Kì giải thưởng Đối tượng Kì giải thưởng: Quản lý việc tạo mới, cập nhật, xóa và đăng ký dự thi Kì giải thưởng. 05 Người đăng kí dự thi Được thừa kế từ đối tượng Người dùng: Quản lý các thí sinh tham gia vào các giải thưởng. 06 Hồ sơ dự thi Đối tượng Hồ sơ dự thi: Quản lý các hồ sơ, sản phẩm tham gia vào các giải thưởng. 07 Người đoạt giải Được kế thừa từ đối tượng Người dùng: Quản lý các sản phẩm đoạt giải trong các giải thưởng đã được tổ chức. 08 Tin tức – sự kiện Quản lý việc tạo mới, cập nhật, kiểm duyệt, xóa cac tin tức – sự kiện. 09 Tin tức hoat động Quản lý việc tạo mới, cập nhật, kiểm duyệt, xóa cac tin tức hoạt động đang diễn ra. 10 Thông tin phản hồi Quản lý việc tạo mới, xóa các thông tin phản hồi. 11 Tài liệu Đối tượng tài liệu: Quản lý việc tạo mới, cập nhật, bổ sung các tài liệu liên quan tới các giải thưởng, cuộc thi Thiết kế và mô tả CSDL Biểu đồ CSDL hệ thống (Hình 3.4. Biểu đồ CSDL hệ thống) Mô tả một số bảng chính của CSDL STT Tên bản Mô tả 1 User Chứa thông tin về tài khoản người dung truy cập hệ thống. 2 Giai thuong Lưu trữ các thông tin về các giải thưởng 3 Ki giai thuong Lưu trữ các thông tin về các kì của các giải thưởng 4 Nguoi dang ki du thi Chứa thông tin về các cá nhân hay tập thể tham gia vào giải thưởng 5 Tin tức Lưu trữ toàn bộ các tin tức hoạt động, tin tức sự kiên liên quan đến các giải thưởng trong qúa trình giải diễn ra. 6 Thong tin phan hoi Lưu trữ các thông tin phản hồi mà người dùng nhập vào hệ thống 7 Tài liệu Lưu trữ các tài liệu liên quan đến các giải thưởng mà hệ thống đang quản lý 8 Nguoi doat giải Lưu trữ thông tin về các cá nhân, tổ chức đoạt giải Chương 4: Một số kết quả cài đặt thử nghiệm Từ các bản phân tích và thiết kế cộng với các yêu cầu về phát triển hệ thống, chúng tôi đưa ra một số đề xuất cho môi trường phát triển, cài đặt thử nghiệm hệ thống như sau: Về môi trường phát triển Công cụ phân tích và thiết kế: Enterprise Architect. Môi trường cài đặt ứng dụng: Window Vista Home Premium. Môi trường lập trình: Netbeans IDE 6.5 Về CSDL Hiện nay, các hệ quản trị cơ sở dữ liệu phổ biến có thể kể đến là Oracle, SQL Server, MySql, PostgreSQL. Trong đó, Oracle và SQL Server là hai hệ quản trị cơ sở dữ liệu mạnh, tuy nhiên khá là đắt đỏ. MySQL và PostgreSQL là hai cơ sở dữ liệu mã nguồn mở phổ biến hiện nay, khá phù hợp với các ứng dụng web không quá phức tạp. Với hai hệ quản trị CSDL này, mức độ tin cậy, khả năng mở rộng và hiệu suất chúng đều đã được khẳng định. Với mục đích giảm bớt giá thành cũng như tăng nhanh thời gian phát triển hệ thống, chúng tôi đề xuất sử dụng hệ quản trị CSDL MySQL. Về ngôn ngữ phát triển và framework sử dụng Một số ngôn ngữ (nền tảng) thông dụng đang được sử dụng để viết các ứng dụng web hiện nay: C#(với ASP.NET), Java (J2EE, Spring), PHP, Python… Các nền tảng như: .NET Framework, J2EE có độ tin cậy cao, và đã được khẳng định trong rất nhiều hệ thống doanh nghiệp, ngân hàng, tuy vậy lại đòi hỏi cấu hình khá cao và tốc độ thực thi giảm đáng kể (để tăng cường độ tin cậy cho hệ thống). Mặt khác các transaction được thực hiện trong hệ thống đang được thiết kế không phức tạp đến mức phải sử dụng J2EE hay nền tảng .NET Framework. Do vậy PHP nên được chọn để phát triển hệ thống. Mặt khác, việc phát triển dựa trên ngôn ngữ PHP sẽ giảm bớt thời gian xây dựng phát triển hệ thống do PHP là một ngôn ngữ lập trình kịch bản hay một loại mã lệnh chủ yếu được dùng để phát triển các ứng dụng viết cho máy chủ, mã nguồn mở, dùng cho mục đích tổng quát. Nó rất thích hợp với web và có thể dễ dàng nhúng vào trang HTML. Do được tối ưu hóa cho các ứng dụng web, tốc độ nhanh, nhỏ gọn, cú pháp giống C và Java, dễ học nên thời gian xây dựng sản phẩm tương đối ngắn hơn so với các ngôn ngữ khác. Điều đó có thể đồng nghĩa với việc giảm bớt một phần chi phí phát triển sản phẩm. Cài đặt một số Prototype thử nghiệm Dựa trên các bản phân tích thiết kế có thể chia toàn bộ hệ thống thành 2 module chính: Một mudule dành cho quyền quản trị Administrator. Trong mudule này chúng tôi sẽ cài đặt các gói quản lý chính của hệ thống như: quản lý giải thưởng, quản lý các kì giải thưởng, quản lý tài liệu quản lý người dùng,… Các gói này sẽ được cài đặt đầy đủ các chức năng: xem , xoá, sửa. Một module dành cho quyền người dùng User. Trong module này chúng tôi sẽ cài đặt thử nghiệm một số gói chính như: gói đăng kí người dùng, đăng kí dự thi,…. Với các gói này người dùng có quyền đăng kí với hệ thống lấy tài khoản; và có thể sử dụng tài khoản này đăng nhập hệ thống để đăng kí tham gia dự thi vào các giải thưởng mà hệ thống đang quản lý. Từ những nhận định trên chúng tôi đã tiến hành cài đặt thử nghiệm một số chức năng thử nghiệm trong hệ thống dựa trên 2 module chính: module Admin và module User. Tuy nhiên, do thời gian hạn chế, nên phần thử nghiệm cũng chỉ triển khai đối với một số chức năng chính đối với Module như sau: Một số chức năng của module Administrator: quản lý Giải thưởng, quản lý các kì giải thưởng, quản lý tài liệu, quản lý người dùng. Một số chức năng của module User: đăng kí người dùng, đăng kí dự thi. Dưới đây là ảnh màn hình của một số chức năng đã được cài đặt thử nghiệm. Màn hình quản lý Giải thưởng (Hình 4.3.1. Màn hình quản lý Giải thưởng) Màn hình quản lý các Kì giải thưởng (Hình 4.3.3. Màn hình quản lý các Kì giải thưởng) Màn hình quản lý Tài liệu (Hình 4.3.3. Màn hình quản lý Tài liệu) Màn hình quản lý người dùng (Hình 4.4.4. Màn hình quản lý người dùng) Màn hình đăng kí người dùng (Hình 4.4.4. Màn hình đăng kí người dùng) Màn hình đăng kí dự thi (Hình 4.4.5. Màn hình đăng kí dự thi) Chương 5: Kết luận 5.1. Kết quả đạt được Qua quá trình tìm hiểu nghiên cứu và thực hiện, chúng tôi đã đạt được một số kết quả như sau: Hiểu được nghiệp vụ của hệ thống quản lý giải thưởng/cuộc thi (Đã có cơ hội tiếp cận với bài toán thực tiễn là hệ thống hỗ trợ các giải thưởng và cuộc thi của Liên hiệp các hội khoa học và kĩ thuật Việt Nam) Nắm được và có điều kiện triển khai các kiến thức và kỹ năng đã học về phương pháp phân tích thiết kế hệ thống theo mô hình hướng đối tượng UML Về cơ bản đã phân tích được các chức năng chủ yếu của hệ thống Đã tăng cường được kỹ năng phát triển phần mềm thông qua xây dựng một số module về phần mềm để thử nghiệm Tuy nhiên, do thời gian có hạn nên việc triển khai thử nghiệm cũng mới chỉ ở giai đoạn đầu nên còn có một số khuyểt điểm và hạn chế như: Một số nghiệp vụ của hệ thống còn chưa được phân tích rõ ràng Chưa cài đặt hết các chức năng theo yêu cầu Giao diện chưa thực sự thân thiện 5.2. Hướng phát triển - Hoàn thiện nốt các chức năng của hệ thống Chỉnh sửa lại giao diện Xem xét, áp dụng triển khai tại các doanh nghiệp. Tài liệu tham khảo [1] Đào Kiến Quốc. Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin [2] Nguyễn Văn Vỵ, Phân tích thiết kế hệ thống thông tin: Hướng cấu trúc và hướng đối tượng, NXB Thống kê, Hà Nội, 2002. [2] Nhập môn UML – NXB Thống kê. [3] Phân tích thiết kế hệ thống hướng đối tượng bằng UML – NXB Giáo dục [4] Michael Jesse Chonoles, James A. Schardt . “UML 2.0 for Dummies”. In Chapter18 of Part V: Avoid States of Confusion. Inc, 2003. [5] Kim Hamilton, Russell Miles Learning UML 2.0 [6] Tom Pender, Wiley Publishing. UML 2.0 Bible.In Chapter 11 of Part III: Modeling an Object’s Lifecycle in UML 2.0. Inc, 2003. [7] UML Tutorial:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docXây dựng hệ thống thông tin tổ chức, quản lý các giải thưởng-cuộc thi qua mạng internet.doc
Luận văn liên quan