Khóa luận Xây dựng website du lịch trực tuyến sử dụng ASP.NET MVC 4

(Bản scan) Trong khóa luận này, em đã trình bày những hiểu biết về ASP.NET MVC Framework, những kiến thức cơ bản và xây dựng được một website bán tour du lịch trực truyến * Tài liệu này đưa ra những vấn đề chính sau: - Tổng quan về ASP.NET MVC Framework - Đặc tả yêu cầu hệ thống và phân tích thiết kế hệ thống bán tour du lich trực tuyến - Xây dựng chức năng và triển khai ứng dụng hệ thống bán tour du lich trực tuyến

pdf97 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 30/07/2018 | Lượt xem: 795 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Khóa luận Xây dựng website du lịch trực tuyến sử dụng ASP.NET MVC 4, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfgt_a16788_1_0743_673.pdf
Luận văn liên quan