Kinh nghiệm phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa của một số nước

Tựa đề: Kinh nghiệm phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa của một số nước Tác giả: Nguyễn Anh, Dũng Từ khóa: Giáo dục Đào tạo Tri thức Khoa học công nghệ Báo cáo Ngày phát hành: 30-Sep-2011 Nhà xuất bản: Viện Khoa học Giáo dục Việt Nam Series/Report no.: Hà Nội 2008 69tr. Tóm tắt: Phần 1 : Cơ sở lý luận. - Phần 2 : Kinh nghiệm của một số nước trong việc phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công ghệ gắn với xây dựng đội ngũ trí thức (Hoa Kỳ, Nhật Bản, CHLB Đức, Hàn Quốc, Singapore, Trung Quốc). - Phần 3 : Bài học kinh nghiệm về chính sách nhằm xây dựng đội ngũ trí thức ở Việt Nam. - Kết luận và kiến nghị.

pdf69 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 06/02/2013 | Lượt xem: 2630 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh nghiệm phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa của một số nước, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfKinh nghiệm phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ gắn với xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa của một số .pdf