Kinh tế nông hộ và kinh tế hợp tác xã trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa

KTNH và KTHTX là hau hình thức kinh tế song song tồn tại bổ sung cho nhau trong quá trình phát triển nông nghiệp hàng hóa. Lịch sử xây dựng nông nghiệp XHCN những năm qua ở Việt Nam và một số nước khác cho thấy: không thể tuyệt đối hóa một hình thức kinh tế nào mà phải tôn trọng tính khách quan của hình thức kinh tế. Việc duy trì và phát triển KTNH sản xuất hàng hóa ở nước ta hiện nay cần đặt trong mối quan hệ với các hình thức KTHTX, mới phát huy được vai trò kinh tế nông hộ, khắc phục những yếu kém của nó, từng bước xã hội hóa kinh tế nông nghiệp.

pdf28 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 28/12/2013 | Lượt xem: 2149 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Kinh tế nông hộ và kinh tế hợp tác xã trong phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdoc_6_6895.pdf
Luận văn liên quan