• Chính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểmChính sách xúc tiến hỗn hợp trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm

  Lời mở đầu Hệ thống kinh tế xã hội - Việt Nam đã có nhiều thay đổi sâu sắc từ sau đường lối đổi mới được xác định vào cuối năm 1986. Từ năm 1989, công cuộc đổi mới được đẩy mạnh. Những thay đổi đã diễn ra ngày một rõ nét, Việt Nam dần thoát ra khỏi vòng luẩn quẩn tình trạng khủng hoảng kìm hãm sự phát triển của đất nước. Một trong những nhân t...

  doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 1459 | Lượt tải: 1

 • Đề tài Bảo hiểm nhận thọ ở Việt Nam và phương hướng triển khaiĐề tài Bảo hiểm nhận thọ ở Việt Nam và phương hướng triển khai

  Lời nói đầu Sau khi chuyển đổi từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung sang nền kinh tế nhiều thành phần vận hành theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước, nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển manh mẽ, đời sống của nhân dân được nâng lên rõ rệt. Cùng với sự phát triển chung của nền kinh tế đất nước, các hoạt động kinh doanh của...

  doc30 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 1473 | Lượt tải: 0

 • Hoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ tại Việt NamHoạt động đại lý bảo hiểm nhân thọ tại Việt Nam

  Lời nói đầu Khi các nhu cầu cơ bản như ăn, mặc, ở của con người đa được đáp ứng thì nhu cầu được bảo vệ lại trở thành nhu cầu thiết yếu. Lịch sử phát triển của xa hội loài người đa ghi nhận nhiều bước ngoặt to lớn và sự ra đời của Bảo hiểm là một trong những sự ghi nhận đó. Bảo hiểm có nguồn gốc từ rất xa xưa trong lịch sử nền văn minh nhân loại...

  doc43 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 1519 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Hợp đồng ngoại thương và vai trò của hợp đồng ngoại thương trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩuĐề tài Hợp đồng ngoại thương và vai trò của hợp đồng ngoại thương trong hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu

  Mở bài Trong công cuộc đổi mới đất nước, chúng ta đa đạt được nhiều thành tựu to lớn và rất quan trọng về kinh tế xã hội. Chặng đường đổi mới tiếp theo đòi hỏi chúng ta phải cố gắng phấn đấu, nỗ lực, nghiên cứu, tìm tòi, giải quyết những vấn đề mới mẻ, phức tạp của nên kinh tế thị trường và hội nhập quốc tế. Trong đó hợp đồng ngoại thương luôn l...

  doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 1567 | Lượt tải: 1

 • Vai trò và ý nghĩa của bảo hiểm xã hội Việt NamVai trò và ý nghĩa của bảo hiểm xã hội Việt Nam

  A. lời nói đầu Trong suốt quá trình hình thành và phát triển của mình, con người luôn phải đối phó với những hiểm hoạ khôn lường của thiên nhiên và những tổng thất xảy ra bất ngờ trong quá trình vận hành, điều khiển phương tiện máy móc, kĩ thuật đo chính của người sáng, chế tạo. Phòng ngừa rủi ro tai nạn là hết sức quan trọng, nhưng thế nào khắc p...

  doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2218 | Lượt tải: 4

 • Đề tài Một vài suy nghĩ về việc chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ở Việt NamĐề tài Một vài suy nghĩ về việc chuyển đổi hợp đồng bảo hiểm nhân thọ hỗn hợp ở Việt Nam

  Lời mở đầu Ngành bảo hiểm là một ngành dịch vụ, do đó SPBH cũng có các đặc điểm chung của các sản phẩm dịch vụ như tính vô hình, tính không thể tách rời và không thể cất trữ được, tính không đồng nhất và không được bảo hộ bản quyền.Ngoài ra SPBH còn có đặc điểm riêng là "sản phẩm không mong đợi" sản phẩm có chu trình kinh doanh đảo ngược...

  doc23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 1332 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Bảo hiểm kinh doanh và vai trò của nó đối với quá trình tái sản xuất xã hộiĐề tài Bảo hiểm kinh doanh và vai trò của nó đối với quá trình tái sản xuất xã hội

  Lời nói đầu Trong cuộc sống cũng như trong sản xuất kinh doanh, con người dù đa rất chú ý đề phòng, ngăn ngừa tai nạn nhưng rủi ro vẫn xảy ra, tồn tại và chi phối đến cuộc sống của mỗi người, mỗi doanh nghiệp và toàn xa hội. Chính sự tồn tại của các loại rủi ro là nguồn gốc phát sinh hoạt động dự trữ bảo hiểm. Hoạt động bảo hiểm ra đời và được sử ...

  doc20 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 1506 | Lượt tải: 0

 • Những ảnh hưởng của Bảo hiểm xã hội đến đời sống của người lao độngNhững ảnh hưởng của Bảo hiểm xã hội đến đời sống của người lao động

  Lời mở đầu Trong công cuộc đổi mới và phát triển của đất nước, các ngành, các lĩnh vực hoạt động đều có đóng góp nhất định và luôn tự cải tiến để vươn tới sự hoàn thiện. Bảo hiểm là ngành dịch vụ, có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân. Bảo hiểm không chỉ thực hiện huy động vốn cho nền kinh tế mà nó còn ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của ...

  doc10 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 1480 | Lượt tải: 0

 • Bảo hiểm xã hội nông dânBảo hiểm xã hội nông dân

  LỜI NÓI ĐẦU : Ở Việt Nam, BHXH đã có mầm mống từ thời phong kiến thuộc Pháp. Sau Cách mạng tháng 8 năm 1945, Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ( nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) đã quan tâm đến đời sống công chức và ban hành các sắc lệnh quy định các chế độ trợ cấp ốm đau, tai nạn, hưu trí cho công nhân, viên chức Nhà nước ( thông qua ...

  doc11 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 1679 | Lượt tải: 0

 • Đề tài Tình hình triển khai chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải phápĐề tài Tình hình triển khai chế độ tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

  Phần mở đầu Cùng với sự phát triển của kinh tế , khoa học và kỹ thuật thì các nhu cầu của con người được đáp ứng nhiều hơn đầy đủ hơn . cuộc sống của con người do đó cũng tốt hơn . tuy nhiên mặt trái của sự phát triển kinh tế , khoa học kỹ thuật lại làm cho cuộc sống của con người phải đối mặt với nhiều vấn đề phát sinh đe doạ cuộc sống như ốm đ...

  doc35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 02/04/2013 | Lượt xem: 2142 | Lượt tải: 4