Làm rõ điều 758 Bộ luật dân sự 2005. Anh( chị) có cho rằng, cần phải sửa đổi điều luật này hay không

Việt Nam là một trong những quốc gia có quan điểm về khái niệm Tư pháp quốc tế với tư cách là một ngành luật có phạm vi điều chỉnh rộng, bao gồm: các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm: quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động có yếu tố nước ngoài phát sinh giữa các thể nhân và pháp nhân. Việt Nam giống như một số nước trên thế giới có phân bố rải rác các quy phạm Tư pháp quốc tế trong nhiều đạo luật khác nhau. Trong phạm vi từng bộ luật, luật, . đã đưa ra các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ pháp luật có yếu tố nước ngoài và các quan hệ có yếu tố nước ngoài đó phần lớn lại được hướng dẫn điều chỉnh cụ thể hơn trong các nghị định, thông tư Trong đó phải kể đến Bộ luật dân sự năm 2005. Trong phạm vi bài làm này, em sẽ đi phân tích làm rõ điều 758 Bộ luật dân sự năm 2005.

doc2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 08/03/2013 | Lượt xem: 4051 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Làm rõ điều 758 Bộ luật dân sự 2005. Anh( chị) có cho rằng, cần phải sửa đổi điều luật này hay không, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Làm rõ điều 758 Bộ luật dân sự 2005. Anh( chị) có cho rằng, cần phải sửa đổi điều luật này hay không? BÀI LÀM Việt Nam là một trong những quốc gia có quan điểm về khái niệm Tư pháp quốc tế với tư cách là một ngành luật có phạm vi điều chỉnh rộng, bao gồm: các quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ dân sự được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm: quan hệ dân sự, kinh tế, thương mại, hôn nhân gia đình, lao động có yếu tố nước ngoài phát sinh giữa các thể nhân và pháp nhân. Việt Nam giống như một số nước trên thế giới có phân bố rải rác các quy phạm Tư pháp quốc tế trong nhiều đạo luật khác nhau. Trong phạm vi từng bộ luật, luật,... đã đưa ra các quy phạm pháp luật nhằm điều chỉnh các quan hệ pháp luật có yếu tố nước ngoài và các quan hệ có yếu tố nước ngoài đó phần lớn lại được hướng dẫn điều chỉnh cụ thể hơn trong các nghị định, thông tư.. Trong đó phải kể đến Bộ luật dân sự năm 2005. Trong phạm vi bài làm này, em sẽ đi phân tích làm rõ điều 758 Bộ luật dân sự năm 2005. Điều 758 Bộ luật dân sự 2005 quy định: “Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài: Quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài là quan hệ dân sự có ít nhất một trong các bên tham gia là cơ quan, tổ chức, cá nhân nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc là các quan hệ dân sự giữa các bên tham gia là công dân, tổ chức Việt Nam nhưng căn cứ để xác lập, thay đổi, chấm dứt quan hệ đó theo pháp luật nước ngoài, phát sinh tại nước ngoài hoặc tài sản liên quan đến quan hệ đó ở nước ngoài” Theo đó ta thấy: Yếu tố nước ngoài ở đây là: + Có ít nhất chủ thể tham gia quan hệ này là nước ngoài. Chủ thể nước ngoài có thể là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, nhà nước nước ngoài (ví dụ một quan hệ hôn nhân giữa công dân Việt Nam với công dân Pháp, chủ thể nước ngoài là công dân Pháp). + Khách thể của quan hệ này liên quan đến tài sản, công việc ở nước ngoài (ví dụ: một quan hệ thừa kế tài sản giữa công dân Việt Nam với công dân Mỹ, tài sản thừa kế đang tồn tại trên lãnh thổ Mỹ; việc gửi giữ tài sản giữa một công dân Việt Nam tại một đại lý ở nước ngoài thì trách nhiệm bảo quản tài sản là khách thể của quan hệ đó…). + Sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt quan hệ này xảy ra ở nước ngoài (ví dụ: pháp nhân Việt Nam ký hợp đồng mua bán hàng hoá với pháp nhân Nhật bản tại Tokyo, việc ký kết hợp đồng là một sự kiện pháp lý). Dựa vào lý luận và thực tiễn Tư pháp quốc tế cho thấy, điều luật trên quy định về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài có những điểm khác sau đây:         + Về khách thể: điều luật chỉ quy định khách thể của quan hệ này là công việc, tài sản tồn tại ở nước ngoài. Trong thực tiễn, khách thể của quan hệ này còn có thể là công việc phải làm hoặc không được làm ở nước ngoài (chẳng hạn quan hệ về gửi giữ tài sản giữa công dân Việt Nam và đại lý nước ngoài trong ví dụ đã nêu). Vì vậy,  theo em, trong công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, sự cần thiết đặt ra là phải quy định chặt chẽ, chính xác về các khái niệm pháp lý, trên cơ sở đó nâng cao hiệu quả điều chỉnh của pháp luật đối với các quan hệ xã hội. Riêng đối với điều 758, ý kiến cá nhân em thì cho rằng cần bổ sung thêm quy định về khách thể của quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài cụ thể và rõ ràng hơn để có được sự thống nhất giữa lý luận và thực tiễn tư pháp quốc tế.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLàm rõ điều 758 Bộ luật dân sự 2005 Anh( chị) có cho rằng, cần phải sửa đổi điều luật này hay không.doc