Lập trình giao tiép máy tính bàng Visual Basic

Biến: Được dùng để lưu trữ tạm thời cácb giá trị trong quá trình tính toán chưpng trình. Giá trj mà ta lưu trữ trong biến có thể là những số nguyên, số thực hay con cái, mà ta gọi là điều khiển. Vìlà thành phần tạm thời nên biến sẽ tự động mất đi khi kết thúc chương trình hay thậm chhí kết thúc một câu lệnh

pdf47 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 28/06/2013 | Lượt xem: 1763 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lập trình giao tiép máy tính bàng Visual Basic, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfGTMTVB.pdf
  • pdfVB.pdf
Luận văn liên quan