Lên men Ethanol theo phương pháp chu kỳ sử dụng nấm men cố định

LỜI MỞ ĐẦU .3 1. TỔNG QUÁT: 4 1.1 Ethanol: .4 1.2 Phương pháp lên men chu kỳ: 4 1.3 Nấm men cố định .5 1.3.1. Sơ lược về kỹ thuật cố định tế bào: .5 1.3.2. Một số tính chất của nấm men cố định: 5 1.3.3. Nấm men dùng trong lên men ethanol theo phương pháp chu kỳ bằng nấm men cố định: 6 1.4 Chất mang cố định sử dụng trong sản xuất ethanol: 6 2. QUÁ TRÌNH LÊN MEN ETHANOL: .7 3. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU SUẤT QUÁ TRÌNH LÊN MEN ETANOL THEO PHƯƠNG PHÁP CHU KỲ SỬ DỤNG NẤM MEN CỐ ĐỊNH:.9 3.1. Ảnh hưởng của nồng độ cơ chất: 9 3.1.1. Đường: .9 3.1.2. Ảnh hưởng của khoáng chất: 15 3.1.4. Ảnh hưởng của vitamin: 17 3.2. Ảnh hưởng của các thông số công nghệ: 20 3.2.1. Ảnh hưởng của nhiệt độ: .20 3.2.2. Ảnh hưởng của pH: 24 3.3. Các yếu tố khác .26 3.3.1. Hàm lượng ethanol: .26 3.3.2. Ảnh hưởng của chất mang: 27 3.3.3. Ảnh hưởng của sục khí: 31 3.3.4. Vấn đề tái sử dụng nấm men cố định: 33 4. SO SÁNH HIỆU SUẤT LÊN MEN CỦA NẤM MEN CỐ ĐỊNH VÀ NẤM MEN TỰ DO .34 KẾT LUẬN .38 TÀI LIỆU THAM KHẢO 39 DANH MỤC HÌNH 41 DANH MỤC BẢNG 44 Bài viết phân tích một cách chi tiết và rõ ràng, tổng hợp những bài báo mới nhất, những nghiên cứu gần đây nhất của các nhà nghiên cứu trên thế giới về tình hình sản xuất cồn. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn

doc1 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 25/01/2013 | Lượt xem: 2679 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Lên men Ethanol theo phương pháp chu kỳ sử dụng nấm men cố định, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TP. HCM KHOA KỸ THUẬT HÓA HỌC BỘ MÔN CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM ----------o0o--------- Báo cáo môn học: THÀNH TỰU LÊN MEN ĐỀ TÀI: LÊN MEN ETHANOL BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHU KỲ SỬ DỤNG NẤM MEN CỐ ĐỊNH GVHD: Lê Văn Việt Mẫn SVTH: Lê Thị Sợi MSHV: 10110196 Bùi Thanh Nghị 10110188 Nguyễn Lê Kiều Hương. 10110178 TP.HCM, tháng 03 năm 2011

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docBIA-Thanh Tuu LM.doc
  • docLen men con bang nam men co dinh, tung me_ sua cuoi.doc
  • docMuc luc TTLM.doc
Luận văn liên quan