Luận án Cơ chế khắc phục lỗi kênh khi kết nối Multicast trong mạng MPLS

TÓM TẮT Lỗi kênh là một trong những nguyên nhân chủ yếu gây ra hiện tượng gián đoạn dịch vụ trong mạng viễn thông. Khi một kênh trong mạng bị lỗi thì tất cả các dịch vụ truyền thông sử dụng kênh lỗi đó sẽ bị gián đoạn tạm thời. Phương pháp thường được sử dụng để hạn chế hậu quả của lỗi phần cứng trong mạng là định tuyến lại lưu lượng đang truyền trên kênh lỗi sang kênh khác. Khi được thực hiện tại các lớp thấp thì việc định tuyến lại diễn ra nhanh tuy nhiên nó đòi hỏi phải đầu tư bổ sung phần cứng dự phòng. Việc định tuyến lại cũng có thể được thực hiện tại các lớp cao hơn dựa trên cơ chế điều khiển phần mềm, tuy nhiên giải pháp này chậm. Hơn nữa hầu hết các cơ chế định tuyến lại không được tối ưu cho các ứng dụng kết nối Multicast chẳng hạn như hội nghị từ xa trong đó một phía gửi phải gửi thông tin cho nhiều phía nhận. Internet là mạng chuyển mạch gói Datagram trong đó dữ liệu được tải trong các gói tin IP. Gần đây chuyển mạch nhãn đa giao thức (MPLS) được đưa vào sử dụng để tải các gói IP trên các kênh ảo, MPLS đã kết hợp được các ưu điểm của chuyển mạch gói Datagram và chuyển mạch kênh ảo. Trong luận văn này, chúng tôi đi vào nghiên cứu giải pháp bảo vệ các kết nối Multicast trong mạng MPLS khi xảy ra hiện tượng lỗi kênh. Luận văn cũng đưa ra thuật toán lựa chọn kênh dự phòng trong một cây định tuyến Multicast đang tải lưu lượng Multicast. Tuyến dự phòng phải chọn sao cho số lượng nút nhận bị tách rời khỏi một kết nối Multicast là nhỏ nhất khi một kênh trong cây bị lỗi. Luận văn cũng đưa ra thuật toán định tuyến lại nhanh đối với kết nối Multicast trong mạng MPLS, đây là một cơ chế mạng MPLS sử dụng để định tuyến lại luồng lưu lượng sang tuyến dự phòng khi có lỗi một kênh trong kết nối Multicast.

pdf109 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 29/06/2013 | Lượt xem: 1734 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Cơ chế khắc phục lỗi kênh khi kết nối Multicast trong mạng MPLS, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfCơ chế khắc phục lỗi kênh khi kết nối Multicast trong mạng MPLS.pdf
Luận văn liên quan