Luận án Hệ thống Quản lý rủi ro hoạt động tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu và giải đáp được các câu hỏi đặt ra, tác giả đã lựa chọn các đối tượng khảo sát, phân tích và thiết kế các câu hỏi phù hợp cho sự đánh giá của từng nhân tố, thực hiện thử nghiệm, kiểm tra độ tin cậy và thực hiện khảo sát trên diện rộng (Lãnh đạo/ cán bộ của các NHTM) với các câu hỏi nhận định và các câu hỏi mở kèm theo nhằm thu nhập thêm các thông tin mang tính chuyên sâu

pdf161 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 01/08/2018 | Lượt xem: 413 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Hệ thống Quản lý rủi ro hoạt động tại các Ngân hàng thương mại Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhe_thong_qua_ly_rui_ro_hoat_dong_tai_cac_ngan_hang_thuong_mai_viet_nam_tv_105.pdf
Luận văn liên quan