Luận án Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển, dò tìm đan rối và viễn tải lượng tử của một số trạng thái phi cổ điển mới

Quan tâm đến vấn đề thực tế của các quá trình xử lý thông tin lượng tử, chẳng hạn độ rối hữu hạn của nguồn rối, chúng tôi đã đề xuất một phương pháp cải thiện độ rối, và do đó cải thiện độ tin cậy viễn tải tương ứng, bằng cách sử dụng kỹ thuật thêm proton

pdf140 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 02/08/2018 | Lượt xem: 434 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển, dò tìm đan rối và viễn tải lượng tử của một số trạng thái phi cổ điển mới, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnoidungla_12_7794.pdf
Luận văn liên quan