Luận án Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, hình thái và chức năng tim ở bệnh nhân xơ gan

Qua kết quả nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, hình thái và chức năng tim ở 117 bệnh nhân xơ gan Child-Pugh B/C, đối chứng với 45 người nhóm chứng, chúng tôi xin có một số đề xuất sau: - Nên tiến hành khảo sát huyết động mạch máu gan (bao gồm TMC, ĐMG, TMG) bằng siêu âm Doppler cho tất cả các đối tượng xơ gan bởi đây không chỉ là yếu tố góp phần chẩn đoán, mà còn có ý nghĩa tiên lượng và theo dõi hiệu quả của một số biện pháp điều trị (nhất là sử dụng thuốc giảm áp lực TMC).

doc184 trang | Chia sẻ: toanphat99 | Ngày: 19/07/2016 | Lượt xem: 1596 | Lượt tải: 6download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, hình thái và chức năng tim ở bệnh nhân xơ gan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
n ở bệnh nhân xơ gan - 86,3% bệnh nhân xơ gan có chiều dòng chảy TMC hướng gan với đường kính, độ dày thành, vận tốc, chỉ số ứ huyết cao hơn và lưu lượng dòng chảy thấp hơn rõ so với các thông số tương ứng ở nhóm chứng, p < 0,01. - ĐMG giãn với vận tốc dòng chảy tăng còn đường kính và vận tốc tâm thu TMG giảm hơn so với nhóm chứng, p < 0,01. - Có mối tương quan thuận mức độ trung bình giữa lưu lượng TMC với vận tốc tâm thu TMG (hệ số tương quan r = 0,40, p < 0,01). 1.2. Thay đổi hình thái và chức năng tim trên siêu âm tim ở bệnh nhân xơ gan - Ở bệnh nhân xơ gan so với nhóm chứng có thay đổi hình thái tim, thể hiện: tăng kích thước nhĩ trái (36,52 ± 4,86 so với 31,58 ± 2,95 mm, p < 0,01), tăng kích thước thất phải (22,24 ± 3,22 so với 21,24 ± 1,54 mm, p < 0,01). Ngoài ra còn thấy tăng nhẹ chiều dày vách liên thất tâm trương và khối lượng cơ thất trái. - Rối loạn CNTTr thất trái ở bệnh nhân xơ gan, thể hiện giảm tỷ lệ E/A, kéo dài thời gian giảm tốc của sóng đổ đầy đầu tâm trương và thời gian giãn cơ đồng thể tích khi so sánh với nhóm chứng (1,02 ± 0,33 so với 1,12 ± 0,25, p < 0,05; 183,19 ± 21,93 so với 176,31 ± 10,33 ms, p < 0,01 và 92,64 ± 14,38 so với 83,73 ± 8,24 ms, p < 0,01 theo thứ tự), trong khi CNTTh thất trái (đánh giá qua phân số tống máu) bình thường khi nghỉ. - 70,9% bệnh nhân xơ gan có rối loạn CNTTr thất trái, trong đó là suy CNTTr độ 1 là 34,2%, suy độ 2 là 35,0% và có 2 bệnh nhân suy CNTTr độ 3. 2. Mối liên quan sự thay đổi hình thái và chức năng tim với một số đặc điểm lâm sàng và cận lâm sàng ở bệnh nhân xơ gan - Không có mối liên quan giữa sự thay đổi hình thái và chức năng tim theo các nguyên nhân liên quan đến xơ gan. - 85,7% bệnh nhân xơ gan Child-Pugh C suy CNTTr thất trái, chủ yếu là suy độ 2 (49,2%), cao hơn so với tỷ lệ ở nhóm xơ gan Child-Pugh B (18,5%), p < 0,01. Không thấy khác biệt về hình thái và CNTTh thất trái theo mức độ xơ gan cũng như theo sự xuất hiện cổ trướng. - ALĐMP tâm thu ước tính qua phổ hở van ba lá ở bệnh nhân xơ gan là 30,04 ± 5,81 mmHg, cao hơn so với nhóm chứng là 24,64 ± 4,25 mmHg, p < 0,01. 50,0% bệnh nhân có tăng ALĐMP tâm thu, chủ yếu tăng mức độ nhẹ (48,9%). Mức tăng cao hơn thấy ở nhóm xơ gan Child-Pugh C. - Không khác biệt về các thông số huyết động TMC, ĐMG và TMG giữa nhóm xơ gan không suy CNTTr và nhóm xơ gan suy CNTTr thất trái độ 2 nhưng đều cao hơn rõ so với nhóm xơ gan suy CNTTr thất trái độ 1. - Có mối tương quan thuận mức độ trunh bình giữa vận tốc TMC với ALĐMP tâm thu (hệ số tương quan r = 0,32, p < 0,01). KIẾN NGHỊ Qua kết quả nghiên cứu lâm sàng, cận lâm sàng, hình thái và chức năng tim ở 117 bệnh nhân xơ gan Child-Pugh B/C, đối chứng với 45 người nhóm chứng, chúng tôi xin có một số đề xuất sau: - Nên tiến hành khảo sát huyết động mạch máu gan (bao gồm TMC, ĐMG, TMG) bằng siêu âm Doppler cho tất cả các đối tượng xơ gan bởi đây không chỉ là yếu tố góp phần chẩn đoán, mà còn có ý nghĩa tiên lượng và theo dõi hiệu quả của một số biện pháp điều trị (nhất là sử dụng thuốc giảm áp lực TMC). - Với bệnh nhân xơ gan Child-Pugh B, Child-Pugh C, xơ gan có cổ trướng khi có chỉ định làm TIPS hoặc ghép gan thì cần siêu âm tim qua thành ngực nhằm phát hiện rối loạn CNTTr và tăng ALĐMP. - Cần tiến hành thêm nhiều nghiên cứu với số lượng bệnh nhân lớn, kỹ thuật chẩn đoán hiện đại để cho nhận định sâu hơn về những bất thường tim mạch ở bệnh nhân xơ gan cũng như đánh giá giá trị của những bất thường này trong tiên lượng và điều trị. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG BỐ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CỦA ĐỀ TÀI LUẬN ÁN 1. Dương Quang Huy, Hoàng Đình Anh, Trần Việt Tú (2012), “Nghiên cứu sự thay đổi áp lực động mạch phổi bằng siêu âm ở bệnh nhân xơ gan”, Tạp chí y dược học quân sự, 37(9), tr. 73-76. 2. Dương Quang Huy, Hoàng Đình Anh (2013), “Nghiên cứu sự biến đổi khoảng QT ở bệnh nhân xơ gan”, Tạp chí y dược học quân sự, 38(1), tr. 92-95. 3. Dương Quang Huy, Hoàng Đình Anh, Trần Việt Tú (2013), “Nghiên cứu sự biến đổi phổ Doppler tĩnh mạch cửa ở bệnh nhân xơ gan”, Tạp chí y dược học quân sự, 38(4), tr. 35-38. 4. Dương Quang Huy, Hoàng Đình Anh, Trần Việt Tú (2013), “Nghiên cứu sự thay đổi chỉ số trở kháng động mạch gan ở bệnh nhân xơ gan”, Tạp chí y dược học quân sự, 38(5), tr. 76-79. 5. Dương Quang Huy, Hoàng Đình Anh, Trần Việt Tú (2014), “Nghiên cứu sự thay đổi chức năng tâm trương thất trái ở bệnh nhân xơ gan”, Tạp chí y dược học quân sự, 39(8), tr. 60-64. TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT 1. Nguyễn Thị Thu Hà (2008), Nghiên cứu biến đổi áp lực động mạch phổi và thông khí phổi trên bệnh nhân xơ gan, Luận văn chuyên khoa cấp II, Học viện Quân y. 2. Phạm Thị Phương Hạnh (2006), Tìm hiểu tỷ lệ suy thận và nồng độ Aldosterone huyết thanh trên bệnh nhân xơ gan cổ trướng nặng, Luận văn thạc sỹ y học, Trường đại học y Hà Nội. 3. Lê Văn Hóa (1997), Khảo sát các yếu tố liên quan đến nguyên nhân xơ gan ở bệnh nhân được điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy trong năm 1996, Luận văn thạc sỹ y học, Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh. 4. Nguyễn Mạnh Hùng (2012), Kết quả xử lý cấp cứu, dự phòng chảy máu do vỡ giãn tĩnh mạch thực quản bằng thắt vòng cao su qua nội soi và thuốc chẹn beta giao cảm không chọn lọc ở bệnh nhân xơ gan, Luận án tiến sỹ y học, Học viện quân y. 5. Lai Tố Hương (2008), So sánh giá trị tiên lượng giữa thang điểm MELD và Child-Pugh trên bệnh nhân xơ gan mất bù, Luận văn chuyên khoa cấp II, Đại học y dược thành phố Hồ Chí Minh. 6. Vũ Trường Khanh (2012), Nghiên cứu những thay đổi của tĩnh mạch thực quản và phình vị dạ dày trên siêu âm nội soi Doppler màu ở bệnh nhân xơ gan, Luận án tiến sỹ y học, Trường đại học y Hà Nội. 7. Đào Văn Long (2012), “Xơ gan”, Bệnh học nội khoa tập 2, Nhà xuất bản y học, tr. 9-16. 8. Nguyễn Phước Bảo Quân (2011), “Gan”, Siêu âm bụng tổng quát, Nhà xuất bản Thuận Hóa, tr. 115-234. 9. Nguyễn Khánh Trạch, Phạm Thị Thu Hồ (2004), “Chẩn đoán và điều trị xơ gan”, Bài giảng bệnh học nội khoa tập 2, tr. 193-202. 10. Nguyễn Anh Vũ (2010), “Đánh giá chức năng thất và huyết động bằng siêu âm Doppler”, Siêu âm tim cập nhật chẩn đoán, Nhà xuất bản đại học Huế, tr. 201-246. TIẾNG ANH 11. Abd-El-Aziz  T.A., Abdou  M., Fathy  A., et al. (2010), “Evaluation of Cardiac Function in Patients with Liver Cirrhosis” Intern Med, (49), pp. 2547-2552. 12. Achecar L., Gonzalez-Tallon A., Mesonero F., et al. (2011), “Relationship between circulatory dysfunction and severity of cardiomyopathy in patients with cirrhosis”, Journal of Hepatology, (54), pp. S61. 13. Alexopoulou A., Papatheodoridis G., Pouriki S., et al. (2012), “Diastolic myocardial dysfunction does not affect survival in patients with cirrhosis”, Transplant International, (25), pp. 1174-1181. 14. Al-Hamoudi W.K. (2010), “Cardiovascular changes in cirrhosis: Pathogenesis and clinical implication”, The Saudi Journal of Gastroenterology, 16(3), pp. 145-153. 15. Auletta M., Oliviero U., Iasiuolo L., et al. (2000), “Pulmonary hypertension associated with liver cirrhosis: an echocardiographic study”, Angiology, 51(12), pp. 1013-1020. 16. Azoulay D., Castaing D., Dennison A., et al. (1994), “Transjugular intrahepatic portosystemic shunt worsens the hyperdynamic circulatory state of the cirrhotic patient: preliminary report of a prospective study”, Hepatology, (19), pp. 129-132. 17. Belay T., Gress T., Sayyed R. (2013), “Cirrhotic cardiomyopathy among patients with liver cirrhosis”, Open Journal of Gastroenterology, (3), pp. 344-348. 18. Bellentani S., Saccoccio G., Costa G., et al. (1997), “Drinking habits as cofactors of risk for alcohol induced liver damage. The Dionysos Study Group”, Gut, (41), pp. 845-850. 19. Bernardi M., Gasbarrini G. (1986), “The renin-angiotensin-aldosterone system in human hepatic cirrhosis”, J Med Sci, 22(2), pp. 70-77. 20. Bernardi M., Calandra S., Colantoni A., et al. (1998), “QT interval prolongation in cirrhosis: prevalence, relationship with severity, and etiology of the disease and possible pathogenetic factors”, Hepatology, (27), pp. 28-34. 21. Bernardi M. (2013), “Cirrhotic cardiomyopathy”, Clinical Liver Disease, 2(3), pp. 99-101. 22. Bolondi L., Bassi S.L., Gaiani S., et al. (1991), “Liver cirrhosis: changes of Doppler waveform of the hepatic veins”, Radiology, (78), pp. 513-516. 23. Bosetti C., Levi F., Lucchini F., et al. (2007), “Worldwide mortality from cirrhosis: An update to 2002”, J Hepatol, 46(5), pp. 827-839. 24. Brilla C.G., Matsubara L.S., Weber K.T. (1993), “Anti aldosterone treatment and the prevention of myocardial fibrosis in primary and secondary hyperaldosteronism”, J Mol Cell Cardial, (25), pp. 563-575. 25. Burroughs A.K. (2011), “The hepatic artery, portal venous system and portal hypertension: The hepatic veins and liver in circulatory failure”, In Sherlock’s Diseases of the Liver and Biliary System (12th ed), London, pp. 152-209. 26. Cazzaniga M., Salerno F., Pagnozzi G., et al. (2007), “Diastolic dysfunction is associated with poor survival in cirrhotic patients with transjugular intrahepatic portosystemic shunt”, Gut, (56), pp. 869-875. 27. Child C.G., Turcotte J.G. (1964), “The liver and portal hypertension”, Surgery and Portal Hypertension, Philadelphia, USA, pp. 50-58. 28. Colli A., Cocciolo M., Riva C., et al. (1994), “Abnormalities of Doppler waveform of the hepatic veins in patients with chronic liver disease: correlation with histologic findings”, AJR, (162), pp. 833-837. 29. Colli A., Cocciolo M., Mumoli N., et al. (1998), “Hepatic artery resistance in alcoholic liver disease”, Hepatology, (28), pp. 1182-1186. 30. Cotton C.L., Gandhi S., Vaitkus P.T.,  et al. (2002), “Role of echocardiography in detecting portopulmonary hypertension in liver transplant candidates”, Liver Transpl, 8(11), pp. 1051-1054. 31. Dadhich S., Goswami A., Jain V.K., et al. (2014), “Cardiac dysfunction in cirrhotic portal hypertension with or without ascites”, Annals of Gastroenterology, (27), pp. 1-6. 32. D'Alimonte P., Cioni G., Cristani A., et al. (1993), “Duplex Doppler ultrasonography in the assessment of portal hypertension. Utility of the measurement of maximum portal flow velocity”, Eur J Radiol, 17(2), pp. 126-129. 33. D’Amico G., Garcia-Tsao G., Pagliaro L. (2006), “Natural history and prognostic indicators of survival in cirrhosis: A systematic review of 118 studies”, Journal of Hepatology, (44), pp. 217-231. 34. Day P.C., James F.W.O., Butler J.T., et al. (1993), “QT prolongation and sudden cardiac death in patients with alcoholic liver disease”, Lancet, (341), pp. 1423-1428. 35. Donovan C.L., Marcovitz P.A., Punch J.D., et al. (1996), “Two-dimensional and dobutamine stress echocardiography in the preoperative assessment of patients with endstage liver disease prior to orthotopic liver transplantation”, Transplantation, (61), pp. 1180-1188. 36. Dostal D.E., Hunt R.A., Kule C.E., et al. (1997), “Molecular mechanisms of angiotensin II in modulating cardiac function: intracardiac effects and signal transduction pathways”, J Mol Cell Cardiol, (29), pp. 2893-2902. 37. Dostal D.E., Baker K.M. (1998), “Angiotensin and endothelin: messengers that couple ventricular stretch to the Na+/H+ exchanger and cardiac hypertrophy”. Circ Res, (83), pp. 870-873. 38. Dumesnil J.G., Gaudreault G., Honos G.N., et al. (1991), “Use of Valsalva manoeuner to unmask left ventricular function abnormalities by Doppler echocardiography in patients with coronary artery disease or systemic hypertension”, Am J Cardiol, (68), pp. 515-519. 39. Eipel C., Abshagen K., Vollmar B. (2010), “Regulation of hepatic blood flow: The hepatic arterial buffer response revisited”, World of Gastroenterology, 16(48), pp. 6046-6057. 40. Estruch R., Fernández-Solá J., Sacanella E., et al. (1995), “Relationship between cardiomyopathy and liver disease in chronic alcoholism”, Hepatology, 22(2), pp. 532-538. 41. Fields N.G., Yuan B., Leenen F.H.H., et al. (1991), “Sodium-induced cardiac hypertrophy: cardiac sympathetic activity versus volume load”, Circ Res, (68), pp. 745-755. 42. Figueiredo A., Romero-Bermejo F., Perdigoto R., et al. (2012), “The end-organ impairment in liver cirrhosis: Appointments for critical care”, Critical Care Research and Practice, ID 539412. 43. Finucci G., Desideri A., Sacerdoti D., et al. (1996), “Left ventricular diastolic function in liver cirrhosis”, Scand J Gastroenterol, (31), pp. 279-284.  44. Fischer C.H., Campos O., Fernandes W.B., et al. (2010), “Role of contrast-enhanced transesophageal echocardiography for detection of and scoring intrapulmonary vascular dilatation”, Echocardiography, 27(10), pp. 1233-1237. 45. Fleming K.M., Aithal G.P., Solaymani-Dodaran M., et al. (2008), “Incidence and prevalence of cirrhosis in the United Kingdom, 1992-2001: a general population-based study”, J Hepatol, 45(9), pp. 732-738. 46. Fouad T.R., Abdel-Razek W.M., Burak K.W., et al. (2009), “Prediction of cardiac complications after liver transplantation”, Transplantation, (87), pp. 763-70. 47. Franco D., Vons C., Traynor O., et al. (1988), “Should portocaval shunt be reconsidered in the treatment of intractable ascites in cirrhosis?”, Arch Surg, (123), pp. 987-991. 48. Francoz C., Valla D., Durand F. (2012), “Portal vein thrombosis, cirrhosis and transplatation”, Journal of Hepatology, (57), pp. 203-212. 49. Gaiani S., Bolondi L., Li Bassi S., et al. (1991), “Prevalence of spontaneous hepatofugal portal flow in liver cirrhosis: Clinical and endoscopic correlation in 228 patients”, Gastroenterology, 100(1), pp. 160-167. 50. Garcia-Tsao G., Sanyal A.J., Grace N.D., et al. (2007), “Prevention and management of gastroesophageal varices and variceal hemorrhage in cirrhosis”, Hepatology, 46(3), pp. 922-938. 51. Garg A., Armstrong W.F. (2013), “Echocardiography in liver transplant candidates”, J Am Coll Cardiol Img, 6(1), pp. 105-119. 52. Genovesi S., Prata Pizzala D.M., Pozzi M., et al. (2008), “QT interval prolongation and decreased heart rate variability in cirrhotic patients: relevance of hepatic venous pressure gradient and serum calcium”, Clin Sci (Lond), (116), pp. 851-859. 53. Gould L., Shariff M., Zahir M. (1969), “Cardiac hemodynamics in alcoholic patients with chronic liver disease and a presystolic gallop”, J Clin Invest, (48), pp. 860-864.  54. Hall E.M., Olson A.Y., Davis F.E. (1953), “Portal cirrhosis: clinical and pathological review of 782 cases from 16,600 necropsies”, Am J Pathol, (29), pp. 993-1027. 55. Han S.H., Rice S., Cohen S.M., et al. (2002), “Duplex Doppler ultrasound of the hepatic artery in patients with acute alcoholic hepatitis”, J Clin Gastroenterol, 34(5), pp. 573-7. 56. Henriksen J.H., Bendtsen F., Sørensen T.I.A., et al. (1989), “Reduced central blood volume in cirrhosis”, Gastroenterology, (97), pp.1506-1513.  57. Henriksen J.H., Bendtsen F., Hansen E.F., et al. (2004), “Acute non-selective beta-adrenergic blockade reduced prolonged frequency-adjusted QT interval (QTc) in patients with cirrhosis”, J Hepatol, (40), pp. 239-246. 58. Holt E., Woo G., Trilesskaya M., et al. (2011), “Diastolic dysfunction defined by E/A ratio < 1 on 2D echo is an independent predictor of liver transplantation or death in patients with cirrhosis” J Hepatol, 54 (Suppl 1), pp. 245–246. 59. Hua R., Sun Y.W., Wu Z.Y., et al. (2009) “Role of 2-dimensional Doppler echo-cardiography in screening portopulmonary hypertension in portal hypertension patients”, Hepatobiliary pancreat Dis Int, 8(2), pp. 157-161. 60. Huonker M., Schumacher Y.O., Ochs A., et al. (1999), “Cardiac function and haemodynamics in alcoholic cirrhosis and effects of the transjugular intrahepatic portosystemic stent shunt”, Gut, (44), pp. 743-748. 61. Johnston S.D., Morris J.K., Cramb R., et al., (2002), “Cardiovascular morbidity and mortality after orthotopic liver transplantation”, Transplantation, (73), pp. 901-906. 62. Kazankov K., Holland-Fischer P., Andersen N.H., et al. (2011) “Resting myocardial dysfunction in cirrhosis quantified by tissue Doppler imaging”, Liver Int, 31(4), pp. 534-540. 63. Kawanaka H., Kinjo N., Anegawa G., et al. (2008), “Abnormality of the hepatic vein waveforms in cirrhotic patients with portal hypertension and its prognostic implications”, J Gastroenterol Hepatol, (23), pp. 129-136. 64. Kawasaki T., Moriyasu F., Nishida O., et al. (1989), “Analysis of hepatofugal flow in portal venuos system using ultrasonic Doppler duplex system”, Am J Gastroenterol, (84), 937-941. 65. Kihara M., Utagawa N., Mano Y., et al. (1985), “Biochemical aspects of salt-induced, pressure-independent left ventricular hypertrophy in rats”, Heart Vessel, (1), pp. 212-215. 66. Kim W.R., Brown R.S., Terrault N.A., et al. (2002), “Burden of liver disease in the United States: summary of a workshop”, Hepatology, 36(1), pp. 227-242. 67. Kim M.Y., Baik S.K., Park D.H., et al. (2007), “Damping index of Doppler hepatic vein waveform to assess the severity of portal hypertension and response to propranolol in liver cirrhosis: a prospective nonrandomized study”, Liver Int, 27(8), pp. 1103-1110. 68. Kim M.Y., Baik S.K., Won C.S., et al. (2010), “Dobutamin stress echocardiography for evaluating cirrhotic cardiomyopathy in liver cirrhosis”, Korean J Hepatol, 16(4), pp. 376-382. 69. Koruk M., Aksoy H., Akcay F., et al. (2002), “Antioxidant capacity and nitric oxide in patients with hepatic cirrhosis”, Annals of clinical and laboratory science, 32(3), pp. 252-256. 70. Kowalski H.J., Abelmann W.H. (1953), “The cardiac output at rest in Laennec’s cirrhosis”, J Clin Invest, (32), pp. 1025-1033. 71. Kuntz E., Kuntz H.D. (2008), “Portal hypertension”, In Hepatology: Textbook and Atlas (3rd ed), Heidelberg (Germany), Springer, pp. 252-270. 72. Krag A., Bendtsen F., Kjaer A., et al. (2009), “Cardiac function studied by dobutamin stress MRI in patients with mild cirrhosis”, J Hepatol, (50), pp. S277. 73. Krag A., Bendtsen F., Henriksen J.H., et al. (2010), “Low cardiac output predicts development of hepatorenal syndrome and survival in patients with cirrhosis and ascites”, Gut, (59), pp. 105-110. 74. Laonigro I., Correale M., Di Biase M., et al. (2009), “Alcohol abuse and heart failure”, Eur Journal of Heart Failure, (11), pp. 453-462. 75. Lazarevic A.M., Nakatani S., Neskovic A.N., et al. (2000), “Early changes in left ventricular function in chronic asymptomamic alcoholics: relation to the duration of heavy drinking”, Journal of the American College of Cardiology, 35(6), pp. 1599-1606. 76. Lebrec D., Giuily N., Hadengue A., et al. (1996), “Transjugular intrahepatic portosystemic shunts: comparison with paracentesis in patients with cirrhosis and refractory ascites: a randomized trial”, J Hepatol, (25), pp. 135-144. 77. Lee S.S., Marty J., Samain E., et al. (1990), “Desensitization of myocardial β-adrenergic receptors in cirrhotic rats”, Hepatology, (12), pp. 481-485. 78. Limas C.J., Guiha N.H., Lekagui O., et al. (1974), “Impaired left ventricurlar function in alcoholic cirrhosis with ascites”, Circulation, (49), pp. 755-760. 79. Lunseth J.H., Olmstead E.G., Forks G., et al. (1958), “A study of heart disease in one hundred and eight hospitalized patients dying with portal cirrhosis”, Arch Inter Med, (102), pp. 405-413. 80. Ma Z., Meddings J.B., Lee S.S. (1994), “Membrane physical properties determine cardiac β-adrenergic receptor function in cirrhotic rats”, Am J Physiol, (267), pp. 87-93. 81. Ma Z., Miyamoto A., Lee S.S. (1996), “Role of altered adrenergic receptor signal transduction in the pathogenesis of cirrhotic cardiomyopathy in rats”, Gastroenterology, (110), pp. 1191-1198. 82. Ma Z., Lee S.S. (1996), “Cirrhotic cardiomyopathy: getting to the heart of the matter”, Hepatology, (24), 451-459. 83. Mandayam S., Jamal M.M., Morgan T.R. (2004), “Epidemiology of alcoholic liver disease”, Semin Liver Dis, (24), pp. 217-232. 84. McNaughton D.A., Abu-Yousef M.M. (2011), “Doppler US of the liver made simple”, Radiographics, (31), pp. 161-188. 85. Merli M., Valeriano V., Funaro S., et al. (2002), “Modification of cardiac function in cirrhotic patients treated with transjugular intrahepatic portosystemic shunt (TIPS)”, Am J Gastroenterol, 97(1), pp. 142-148. 86. Merli M., Calicchia A., Ruffa A., et al. (2013), “Cardiac dysfunction in cirrhosis is not associated with the severity of liver disease”, Eur J Intern Med, 24(2), pp.172-176. 87. Mikulic E., Munoz C., Puntoni L.E., et al (1983), “Hemodynamic effects of dobutamine in patients with alcoholic cirrhosis”, Clin Pharmacol Ther, (34), pp. 56-59. 88. Mittal P., Gupta B., Mittal G., et al. (2011), “Association between portal vein color Doppler findings and the severity of disease in cirrhotic patients with portal hypertension”, Iran J Radiol, 8(4), pp. 211-217. 89. Mohamed R., Forsey P.R., Davies M.K., et al. (1996), “Effect of liver transplantation on QT interval prolongation and autonomic dysfunction in end-stage liver disease”, Hepatology, (23), pp. 1128-1134. 90. Møller S., Søndergaard L., Møgelvang J., et al. (1995), “Decreased right heart blood volume determined by magnetic resonance imaging: evidence of central underfilling in cirrhosis”, Hepatology, (22), pp. 472-478. 91. Møller S., Henriksen J.H. (2010), “Cirrhotic cardiomyopathy”, J Hepatol, 53(1), pp. 179-190. 92. Møller S., Bernardi M. (2013), “Interactions of the heart and the liver”, European Heart Journal, doi: 10.1093/eurheartj/eht246. 93. Møller S., Henriksen J.H., Bendtsen F. (2014), “Extrahepatic complications to cirrhosis and portal hypertension: Haemodynamic and homeostatic aspects”, World J Gastroenterol, 20(14), pp. 15499-15517. 94. Moriyasu F., Nishida O., Ban N., et al. (1986), ““Congestion index” of the portal vein”, Amer J Roentgerol, (146), pp. 735-739. 95. Mozos I., Costea C., Serban C., et al. (2011), “Factors associated with a prolonged QT interval in liver cirrhosis patients”, Journal of Electrocardiology, (44), pp. 105-108. 96. Murray  K.F., Carithers  R.L. (2005), “AASLD practice guidelines: evaluation of the patient for liver transplantation”, Hepatology, (41), pp. 1407-1432. 97. Nagueh S.F., Aplleton C.P., Gillebert T.C., et al. (2009), “Recommendations for evaluation of left ventricular diastolic function by echocardiography”, European Journal of Echocardiography, (10), pp. 165-193. 98. Nasr G.M.A., Eldin M.M., Ragheb M. (2008), “Systolic and diastolic functions, QT interval and myocardial perfusion imaging in post-viral cirrhosis with and without ascites”, Heart Mirror Journal, 2(1), pp. 28-35. 99. Nasr G., Hassan S., Ahmed S., et al. (2010), “Predictors of large volume paracantesis induced circulatory dysfunction in patients with massive hepatic ascites”, J Cardiovasc Dis Res, 1(3), 136–144. 100. Nazar A., Guevara M., Sitges M., et al. (2013), “LEFT ventricular function assessed by echocardiography in cirrhosis: relationship to systemic hemodynamics and renal dysfunction”, J Hepatol, 58(1), pp. 51-57. 101. Oh J.K., Park S.J., Nagueh S.F. (2011), “Established and novel clinical applications of diastolic function assessment by echocardiography”, Circ Cardiovasc Imaging, (4), pp. 444-455. 102. Ortiz-Olvera  N.X., Castellanos-Pallares  G., Gomez-Jimenez  L.M. (2011), “Anatomical cardiac alterations in liver cirrhosis: an autopsy study”,  Ann Hepatol, (10), pp. 321-326. 103. Papastergiou V., Skorda L., Lisgos P., et al. (2012), “Ultrasonographic prevalence and factors predicting left ventricular diastolic dysfunction in patients with liver cirrhosis: is there a correlation between the grade of diastolic dysfunction and the grade of the liver”, The Scientific World Journal, ID 615057. 104. Pedersen J.F., Dakhil A.Z., Jensen D.B., et al. (2005), “Abnormal hepatic vein Doppler waveform in patients without liver disease”, Br J Radiol, 78(927), pp. 242-244. 105. Perz J.F., Armstrong G.L., Farrington L.A., et al. (2006), “The contribution of hepatitis B virus and hepatitis C virus infections to cirrhosis and primary liver cancer worldwide”, Journal of Hepatology, (45), pp. 529-538. 106. Pierce M.E., Sewell R. (1990), “Identification of hepatic cirrhosis by duplex doppler ultrasound value of the hepatic artery resistive index”, Australas Radiol, 34(4), pp. 331-3. 107. Pirat B., Eroglu S., Yildirir A., et al. (2005), “Right ventricular systolic function is supernormal in patients with cirrhosis”, Eur J Echocardiography, (Suppl 223), pp. S21. 108. Ponziani F.R., Zocco M.A., Garcovich M., et al. (2012), “What we should know about portal vein thrombosis in cirrhotic patients: A changing perspective”, World J Gastroenterol, 18(36), pp. 5014-5020. 109. Pouriki S., Alexopoulou A., Chrysochoou C., et al. (2011), “Left ventricle enlargement and increased systolic velocity in the mitral valve are indirect markers of the hepatopulmonary syndrome”, Liver Int, 31(9), pp. 1388-1394. 110. Pozzi M., Carugo S., Boari G., et al. (1997), “Evidence of functional and structural cardiac abnormalities in cirrhotic patients with and without ascites”, Hepatology, (26), pp. 1131-1137.  111. Pozzi M., Pizzala D.P., Ratti L., et al. (2007), “Heart function and myocardial tissue characterization in patients with HCV related cirrhosis: diastolic dysfunction and cardiac hypertrophy”, The Open Gastroenterology Journal, (1), pp. 1-8. 112. Pugh R.N.H., Murray-Lyon I.M., Dawson J.L., et al. (1973), “Transection of the oesophagus for survival in primary sclerosing cholangitis”, Hepatology, (60), pp. 646-648. 113. Rabie R.N., Cazzaniga M., Sarleno F., et al. (2009), “The use of E/A ratio as a prdictor of outcome in cirrhotic patients treated with transjugular intrahepatic portosystemic shunt”, Am J Gastroenterol, (104), pp. 2458-2466. 114. Raizada V., Skipper B., Luo W., et al. (2007), “Intracardiac and intrarenal renin-angiotensin systems: mechanisms of cardiovascular and renal effects”, J Investig Med, (55), pp. 341-359. 115. Ramsay M. (2010), “Portopulmonary hypertension and right heart failure in patients with cirrhosis”, Curr Opin Anaesthesiol, 23(2), pp. 145-150. 116. Ruiz-del-Arbol L., Monescillo A., Arocena C., et al. (2005), “Circulatory function and hepatorenal syndrome in cirrhosis”, Hepatology, (42), pp. 439-447. 117. Ruiz-del-Arbol L., Achecar L., Serradilla R., et al. (2013), “Diastolic dysfunction is a predictor of poor outcomes in patients with cirrhosis, portal hypertension and normal creatinin”, Hepatology, (58), pp. 1732-1741. 118. Runyon B.A. (2004), “Practice Guideline Committee, American Asociation for the study of liver Disease (AASLD), Management of adult patients with ascites due to cirrhrosis”, Hepatology, (39), pp. 841-856. 119. Safdar Z., Bartolome S., Sussman N. (2012), “Portopulmonary hypertension: an update”, Liver Transplantation, (18), pp. 881-891. 120. Salari A., Shafaghi A., Ofoghi M., et al. (2013), “Diastolic dysfunction and severity of cirrhosis in nonalcoholic cirrhosis patients”, Int J Hepatol, ID 892876. 121. Sampaio F., Pimenta J., Bettencourt N., et al. (2013), “Systolic and diastolic dysfunction in cirrhosis: a tissue-Doppler and speckle tracking echocardiography study”, Liver Int, 33(8), pp. 1158-1165. 122. Sampaio F., Pimenta J., Bettencourt N., et al. (2014), “Left atrial function is impaired in cirrhosis: a speckle tracking echocardiography study”, Hepatol Int, 8(1), pp. 146-153. 123. Sato S., Tsubaki T., Kako M., et al. (1996), “Measurement of portal and splenic venous flow volume (PV and SV), congestion index (CI) and CV/PV% in various liver diseases using Doppler echo-sonography”, Nippon Shokakibyo Gakkai Zasshi, 93(5), pp. 331-337. 124. Schuppan D., Afdhal N.H. (2008), “Liver cirrhosis”, Lancet, (371), pp. 838-851. 125. Silvestre O.M., Bacal F., Ramos D.S., et al. (2013), “Impact of the severity of end-stage liver disease in cardiac structure and function”, Annals of Hepatology, 12(1), pp. 85-91. 126. Smith T.W., Balligand J.L., Kaye D.M., et al. (1996), “The role of the NO pathway in the control of cardiac function”, J Card Fail, (2), pp. S141-147. 127. Snowden C.P., Hughes T., Rose J., et al. (2000), “Pulmonary edema in patients after liver transplantation”, Liver Transpl, (6), pp. 466-470. 128. Starr S.P., Raines D. (2011), “Cirrhosis: diagnosis, management and prevention”, Am Fam Physician, 84(12), pp. 1353-1359. 129. Sudhamshu K.C., Sharma D., Chataut S.P. (2011), “Hepatic vein waveforms in liver cirrhosis re – evaluated”, Hepatol Int, (5), pp. 581-585. 130. Sun Y., Ramires F.J.A., Weber K.T. (1997), “Fibrosis of atria and great vessels in response to angiotensin II or aldosterone infusion”, Cardiovasc Res, (35), pp. 138-147. 131. Swanson K.L., Wiesner R.H., Nyberg S.L., et al. (2008), “Survival in portopulmonary hypertension: Mayo Clinic experience categorized by treatment subgroups”, Am J Transplant, (8), pp. 2445-2453. 132. Tajiri T., Yoshida H., Obara K., et al. (2010), “General rules for recording endoscopic findings of esophagogastric varices (2nd edition)”, Digestive Endoscopy, (22), pp. 1-9. 133. Tarquini R., Masini E., La Villa G., et al. (2009), “Increased plasma carbon monoxide in patients with viral cirrhosis and hyperdynamic circulation”, Am J Gastroenterol, (104), pp. 891-897. 134. Therapondos G., Flapan A.D., Plevris J.N., et al. (2004), “Cardiac morbidity and mortality related to orthotopic liver transplantation”, Liver Transpl, (10), pp. 1441-1453. 135. Torregrosa M., Aguade S., Dos L., et al. (2005), “Cardiac alterations in cirrhosis: reversibility after liver transplantation”, J Hepatol, (42), pp. 68-74. 136. Trevisani F., Merli M., Savelli F., et al. (2003), “QT interval in patients with non-cirrhotic portal hypertension and in cirrhotic patients treated with transjugular intrahepatic porto-systemic shunt”, J Hepatol, (38), pp. 461-467. 137. Trevisani F., Di Micoli A., Zambruni A., et al. (2012), “QT interval prolongation by acute gastrointestinal bleeding in patients with cirrhosis”, Liver Int, 32(10), pp. 1510-1515. 138. Valeriano V., Funaro S., Lionetti R., et al. (2000), “Modification of cardiac function in cirrhotic patients with and without ascites”, Am J Gastroenterol, (95), 3200-3205. 139. Vassiliades V.G., Ostrow T.D., Chezmar J.L., et al. (1993), “Hepatic arterial resistive indices: correlation with the severity of cirrhosis”, Abdominal Imaging, 18(1), pp. 61-65. 140. Von Herbay A., Frieling T., Haussinger D. (2000), “Color Doppler sonographic evaluation of spontaneous portosystemic shunts and inversion of portal venous flow in patients with cirrhosis”, J Clin Ultrasound, (28), pp. 332-339. 141. Wamel A.J., Ruwhof C., Valk-Kokshoom L.E., et al. (2001), “The role of angiotensin II endothelin-1 and transforming growth factor-beta as autocrine/paracrine mediators of stretch-induced cardiomyocyte hypertrophy”, Mol Cell Biochem, (218), pp. 113-124. 142. Ward C.A., Ma Z., Lee S.S., et al. (1997), “Potassium currents in artrial and ventricular myocytes from a rat model of cirrhosis”, Am J Physiol, (273), pp. 537-544. 143. Ward C.A., Liu H., Lee S.S. (2001), “Altered cellular calcium regulatory systems in the rat model of cirrhotic cardiomyopathy”, Gastroenterolory, (121), pp. 1209-1218. 144. Weber K.T. (2001), “Aldosterone in congestive heart failure”, N Engl J Med, 345(23), pp. 1689-1697. 145. Wiegand J., Berg T. (2013), “The etiology, diagnosis and prevention of liver cirrhosis”, Dtsch Arztebl Int, 110(6), pp. 85-91. 146. Wong F., Liu P., Lilly L., et al. (1999), “Role of cardiac structural and functional abnormalities in the pathogenesis of hyperdynamic circulation and renal sodium retention in cirrhosis”, Clin Sci, (97), pp. 259-267.  147. Wong F., Girgrah N., Graba J., et al. (2001), “The cardiac response to exercise in cirrhosis”, Gut, (49), pp. 268-275. 148. Wong F. (2009), “Cirrhotic cardiomyopathy”, Hepatol Int, 3(1), pp. 294-304. 149. Wong F. (2014), “Speckle tracking echocardiography in cirrhosis: is it ready for prime time”, Hepatol Int, (8), pp. 10-13. 150. Yamazaki T., Komuro I., Kudoh S., et al. (1996), “Endothelin-1 is involved in mechanical stress-induced cardiomyocyte hypertrophy”, J Biol Chem, (271), pp. 3221-3228 151. Yoshimoto T., Hirata Y. (2007), “Aldosterone as a cardiovascular risk hormone”, Endocr J, (54), pp. 359-370. 152. Young M., Fullerton M., Dilley R., et al. (1995), “Mineralcorticoid, hypertension and cardiac fibrosis”, J Clin Invest, (93), pp. 2578-2583. 153. Ytting H., Henriksen J.H., Fuglsang S., et al. (2005), “Prolonged QTc interval in mild portal hypertensive cirrhosis”, J Hepatol, (43), pp. 637-644. 154. Zaky A., Lang J.D. (2012), “Cirrhosis-associated cardiomyopathy”, J Anesth Clin Res, 3(12), ID 1000266. 155. Zamirian M., Tavassoli M., Aghasadeghi K. (2012), “Corrected-QT interval and QT dispersion in cirrhotic patients before and after Liver Transplantation”, Arch Iran Med., 15(6), pp. 375-377. 156. Zardi E.M., Abbate A., Zardi D.M., et al. (2010), “Cirrhotic cardiomyopathy”, J Am Coll Cardiol, 56(7), pp. 539-549. 157. Zhang L., Yin J., Duan Y., et al. (2011), “Assessment of intrahepatic blood flow by Doppler ultrasonography: Relationship between the hepatic vein, portal vein, hepatic artery and portal pressure measured intraoperatively in patients with portal hypertension”, BMC Gastroenterology, (11), pp. 84-91. 158. Zimmerman P., Farooki S., Lu D.S.K., et al. (2000), “Doppler sonography of the hepatic vasculature”, Radiology, 29(11), pp. 11-18. DANH SÁCH BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU STT Họ và tên Năm sinh Ngày vào viện Ngày ra viện Số lưu trữ Ngày siêu âm 1 Nguyễn Thế C. 1983 16/02/2012 06/03/2012 412 23/02/2012 2 Trần Ngọc M. 1962 03/03/2012 16/03/2012 503 08/03/2012 3 Nguyễn Văn M. 1955 05/03/2012 21/03/2012 531 15/03/2012 4 Trần Thị L. 1950 08/03/2012 20/03/2012 523 19/03/2012 5 Lưu Quang X. 1956 09/03/2012 30/03/2012 599 22/03/2012 6 Cao Xuân H. 1955 16/03/2012 30/03/2012 600 22/03/2012 7 Vũ Minh Đ. 1972 19/03/2012 03/04/2012 612 26/03/2012 8 Mai Văn B. 1958 22/03/2012 06/04/2012 610 29/03/2012 9 Vũ Ngọc B. 1939 26/03/2012 10/04/2012 685 05/04/2012 10 Hoàng T. Phương L. 1967 06/04/2012 17/04/2012 740 12/04/2012 11 Nguyển Mai Th. 1972 10/04/2012 24/04/2012 800 12/04/2012 12 Trần Văn Đ. 1954 06/04/2012 20/04/2012 764 16/04/2012 13 Phạm Văn Đ. 1955 16/04/2012 27/04/2012 823 19/04/2012 14 Nguyễn Thị L. 1957 19/04/2012 02/05/2012 838 23/04/2012 15 Ngô Văn C. 1958 19/04/2012 04/05/2012 868 26/04/2012 16 Nguyễn Hữu S. 1964 17/04/2012 02/05/2012 848 26/04/2012 17 Nguyễn Hồng Kh. 1937 01/05/2012 15/05/2012 930 03/05/2012 18 Bùi Đăng S. 1940 02/05/2012 15/05/2012 940 10/05/2012 19 Nguyễn Hoàng A. 1960 10/05/2012 22/05/2012 990 14/05/2012 20 Cao Đình H. 1976 11/05/2012 25/05/2012 1005 17/05/2012 21 Trịnh Thị Ch. 1941 11/05/2012 25/05/2012 1011 17/05/2012 22 Mã Chí H. 1962 17/05/2012 29/05/2012 1036 21/05/2012 23 Nguyễn Văn H. 1964 18/05/2012 25/05/2012 1012 24/05/2012 24 Mai Hồng L. 1962 28/05/2012 12/06/2012 1117 31/05/2012 25 Đào Trung K. 1974 29/05/2012 05/06/2012 378 31/05/2012 26 Lê Văn L. 1960 24/05/2012 05/06/2012 1075 31/05/2012 27 Lê Văn H. 1947 29/05/2012 15/06/2012 1135 07/06/2012 28 Trần Thị Thanh Ph. 1942 01/06/2012 15/06/2012 1140 11/06/2012 29 Vũ Đức Ch. 1965 06/06/2012 22/06/2012 1174 12/06/2012 30 Nguyễn Văn T. 1952 12/06/2012 26/06/2012 1191 14/06/2012 31 Phạm Văn H. 1960 31/05/2012 19/06/2012 1159 14/06/2012 32 Hoàng Quốc Th. 1958 14/06/2012 03/07/2012 1242 18/06/2012 33 Trần Thị Hồng Th. 1948 21/06/2012 03/07/2012 1240 21/06/2012 34 Trần Văn H. 1927 19/06/2012 06/07/2012 1255 21/06/2012 35 Nguyễn Chí L. 1937 25/06/2012 06/07/2012 1261 25/06/2012 36 Lương Văn H. 1970 28/06/2012 13/07/2012 1320 02/07/2012 37 Hoàng Long B. 1951 09/07/2012 20/07/2012 1361 12/07/2012 38 Cao Quyết T. 1961 04/07/2012 17/07/2012 1324 12/07/2012 39 Đỗ Tiến H. 1965 10/07/2012 20/07/2012 1354 16/07/2012 40 Nguyễn Đình Ch. 1971 18/07/2012 31/07/2012 1446 19/07/2012 41 Tăng Tú O. 1970 17/07/2012 27/07/2012 1401 25/07/2012 42 Mai Xuân T. 1972 16/07/2012 27/07/2012 1408 25/07/2012 43 Trần Văn S. 1954 31/07/2012 10/08/2012 1516 06/08/2012 44 Nguyễn Văn H. 1953 27/07/2012 10/08/2012 1515 06/08/2012 45 Nguyễn Hữu H. 1953 09/08/2012 21/08/2012 1580 13/08/2012 46 Lê Khắc Ngh. 1975 14/08/2012 24/08/2012 1619 15/08/2012 47 Trần Thị L. 1950 15/08/2012 28/08/2012 1640 23/08/2012 48 Nguyễn Quang Th. 1960 16/08/2012 31/08/2012 1664 23/08/2012 49 Nguyễn Đình S. 1950 20/08/2012 04/09/2012 1693 27/08/2012 50 Kiều Anh T. 1984 29/08/2012 11/09/2012 1755 30/08/2012 51 Tô Ngọc Th. 1953 28/08/2012 11/09/2012 1763 30/08/2012 52 Nguyễn Thị L. 1970 05/09/2012 18/09/2012 1817 07/09/2012 53 Lê Văn B. 1922 04/09/2012 18/09/2012 1819 07/09/2012 54 Nguyễn Như T. 1992 05/09/2012 17/09/2012 1785 12/09/2012 55 Nguyễn Thị M. 1944 05/09/2012 18/09/2012 1814 12/09/2012 56 Nguyễn Văn Gi. 1947 10/09/2012 21/09/2012 1850 14/09/2012 57 Nguyễn Thị B. 1955 10/09/2012 25/09/2012 1868 17/09/2012 58 Nguyễn Văn Th. 1948 17/09/2012 02/10/2012 1922 24/09/2012 59 Nguyễn Quang T. 1966 14/09/2012 28/09/2012 1887 24/09/2012 60 Nguyễn Hữu B. 1961 14/09/2012 25/09/2012 795 24/09/2012 61 Trương Công H. 1978 20/09/2012 28/09/2012 1896 24/09/2012 62 Trịnh Duy H. 1948 19/09/2012 05/10/2012 1938 27/09/2012 63 Nguyễn Văn Đ. 1959 24/09/2012 05/10/2012 1948 01/10/2012 64 Vũ Ngọc Kh. 1964 25/09/2012 05/10/2012 1941 04/10/2012 65 Lê Thị Ng. 1951 04/10/2012 09/10/2012 1976 08/10/2012 66 Nguyễn Thị Ch. 1947 01/10/2012 12/10/2012 1994 08/10/2012 67 Lê Ghi Đ. 1969 02/10/2012 16/10/2012 2012 12/10/2012 68 Nguyễn Xuân Nh. 1961 09/10/2012 19/10/2012 2054 12/10/2012 69 Chu Văn M. 1951 15/10/2012 30/10/2012 2127 16/10/2012 70 Lưu Đình Ph. 1958 19/10/2012 26/10/2012 2109 22/10/2012 71 Hồ Thị Th. 1960 22/10/2012 09/11/2012 2205 22/10/2012 72 Phạm Văn C. 1978 17/10/2012 02/11/2012 2150 31/10/2012 73 Hoàng Đức Y. 1966 26/10/2012 09/11/2012 2206 02/11/2012 74 Cao Văn Th. 1982 30/10/2012 16/11/2012 2247 05/11/2012 75 Vũ Bá Th. 1964 29/10/2012 09/11/2012 2214 05/11/2012 76 Trần Trọng V. 1945 02/11/2012 16/11/2012 2253 08/11/2012 77 Nguyễn Văn Th. 1954 05/11/2012 20/11/2012 2274 08/11/2012 78 Nguyễn Văn T. 1970 13/11/2012 27/11/2012 2326 15/11/2012 79 Nguyễn Đình Th. 1961 04/11/2012 16/11/2012 2245 15/11/2012 80 Nguyễn Bá B. 1974 05/11/2012 20/11/2012 2271 15/11/2012 81 Đào Đình Th. 1962 06/11/2012 20/11/2012 2276 15/11/2012 82 Trương Tuấn M. 1958 12/11/2012 27/11/2012 2329 20/11/2012 83 Đỗ H. 1943 21/11/2012 04/12/2012 2366 26/11/2012 84 Vũ Văn T. 1956 27/11/2012 11/12/2012 2437 04/12/2012 85 Nguyễn Thanh T. 1964 28/11/2012 11/12/2012 2429 04/12/2012 86 Trương Tiến A. 1975 03/12/2012 14/12/2012 1466 10/12/2012 87 Nguyễn Đạt Đ. 1955 12/12/2012 25/12/2012 2559 13/12/2012 88 Nguyễn Đắc H. 1976 19/12/2012 04/01/2013 2892 24/12/2012 89 Trần Văn H. 1956 18/12/2012 04/01/2013 53 24/12/2012 90 Nguyễn Đình V. 1960 19/12/2012 04/01/2012 54 28/12/2012 91 Nguyễn Cao V. 1958 21/12/2012 04/01/2013 51 28/12/2012 92 Nguyễn Văn T. 1971 24/12/2012 04/01/2013 67 03/01/2013 93 Nguyễn Hồng Tr. 1975 04/01/2013 11/01/2013 96 07/01/2013 94 Nguyễn Minh H. 1954 04/01/2013 18/01/2013 160 07/01/2013 95 Nguyễn Văn N. 1967 07/01/2013 22/01/2013 182 10/01/2013 96 Trần Thị L. 1944 02/01/2013 15/01/2013 130 10/01/2013 97 Vũ Đình L. 1958 20/01/2013 29/01/2013 261 21/01/2013 98 Nguyễn Thị S. 1950 31/01/2013 07/02/2013 309 31/01/2013 99 Hà Xuân Th. 1994 01/02/2013 05/02/2013 301 04/02/2013 100 Nguyễn Hữu Ch. 1970 17/06/2013 01/07/2013 1305 01/07/2013 101 Dương Thế M. 1967 20/06/2013 09/07/2013 1362 01/07/2013 102 Vũ Đình Đ. 1948 22/10/2013 05/11/2013 2292 24/10/2013 103 Đặng Ngọc O. 1960 15/10/2013 25/10/2013 2209 24/10/2013 104 Phạm Thị T. 1971 22/10/2013 01/11/2013 2268 28/10/2013 105 Nguyễn Thị B. 1947 29/10/2013 15/11/2013 2369 04/11/2013 106 Nguyễn Văn K. 1960 29/10/2013 11/12/2013 2333 04/11/2013 107 Nguyễn Ngọc Q. 1976 11/11/2012 19/11/2013 2402 14/11/2013 108 Ngô Văn H. 1970 13/11/2013 19/11/2013 2391 19/11/2013 109 Nguyễn Quế Th. 1960 24/11/2013 12/10/2013 2557 26/11/2013 110 Trần Công Nh. 1965 15/08/2014 29/08/2014 1808 23/08/2014 111 Lê Văn H. 1963 19/08/2014 05/09/2014 1861 23/08/2014 112 Nguyễn Văn Th. 1967 21/08/2014 27/08/2014 1801 23/08/2014 113 Lê Cao B. 1949 21/08/2014 05/09/2014 1849 28/08/2014 114 Phạm Đình Ch. 1956 23/08/2014 29/08/2014 1809 28/08/2014 115 Trần Văn Th. 1975 19/08/2014 05/09/2014 1865 01/09/2014 116 Nguyễn Quang V. 1955 25/08/2014 05/09/2014 1851 01/09/2014 117 Hà Minh T. 1974 19/08/2014 03/09/2014 1834 01/09/2014 Xác nhận của phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Quân y 103 Xác nhận của khoa nội tiêu hóa Bệnh viện Quân y 103 Chỉ huy khoa Đại tá, TS. Nguyễn Quang Duật DANH SÁCH NHÓM CHỨNG STT Họ và tên Tuổi Giới Ngày siêu âm 01 Đinh Văn T. 37 Nam 04/08/2013 02 Trương Hoàng Th. 57 Nam 04/08/2013 03 Đỗ Minh Ch. 57 Nam 04/08/2013 04 Nguyễn Bích H. 42 Nam 04/08/2013 05 Phạm Tiến H. 43 Nam 04/08/2013 06 Nguyễn Thị Th. 51 Nữ 04/08/2013 07 Đinh Thị L. 57 Nữ 04/08/2013 08 Đỗ Thị T. 53 Nữ 04/08/2013 09 Nguyễn Thị Ph. 50 Nữ 04/08/2013 10 Đinh Xuân D. 53 Nam 04/08/2013 11 Nguyễn Văn Th. 60 Nam 04/08/2013 12 Nguyễn Đăng H. 53 Nam 04/08/2013 13 Đặng Trung Ph. 40 Nam 11/08/2013 14 Vũ Văn Q. 38 Nam 11/08/2013 15 Lê Văn B. 43 Nam 11/08/2013 16 Đỗ Quang H. 41 Nam 11/08/2013 17 Trần Đăng M. 37 Nam 11/08/2013 18 Lê Xuân L. 53 Nam 11/08/2013 19 Phạm Quang Ng. 41 Nam 11/08/2013 20 Hoàng Xuân Đ. 45 Nam 11/08/2013 21 Đỗ Văn C. 41 Nam 11/08/2013 22 Nguyễn Đăng S. 42 Nam 11/08/2013 23 Nguyễn Đăng Ch. 45 Nam 11/08/2013 24 Lê Duy V. 50 Nam 11/08/2013 25 Tạ Hoàng Đ. 40 Nam 11/08/2013 26 Nguyễn Đặng Th. 41 Nam 11/08/2013 27 Lê Khánh Ch. 53 Nam 09/08/2014 28 Đỗ Văn H. 63 Nam 09/08/2014 29 Vũ Duy Th. 67 Nam 09/08/2014 30 Siu E. 61 Nam 09/08/2014 31 Nguyễn Thị Đ. 63 Nữ 20/08/2014 32 Ngyễn Thị D. 59 Nữ 23/08/2014 33 Phạm Văn D. 48 Nam 23/08/2014 34 Nguyễn Thị Đ. 54 Nữ 23/08/2014 35 Phạm Văn Kh. 84 Nam 23/08/2014 36 Nguyễn Danh B. 65 Nam 26/08/2014 37 Nguyễn Đắc K. 61 Nam 01/09/2014 38 Đỗ Ngọc Kh. 54 Nam 01/09/2014 39 Bùi Thế H. 50 Nam 09/09/2013 40 Nguyễn Văn B. 38 Nam 09/09/2014 41 Bùi Xuân H. 67 Nam 09/09/2014 42 Vũ Đình M. 52 Nam 09/09/2014 43 Nguyễn Trọng Ngh. 32 Nam 09/09/2014 44 Nguyễn Văn Ph. 49 Nam 09/09/2014 45 Vương Văn Th. 68 Nam 10/09/2014 Xác nhận của phòng kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Quân y 103 Xác nhận khoa chẩn đoán chức năng Bệnh viện Quân y 103 Phó chủ nhiệm khoa BSCK2 Nguyễn Tiến Dũng HỒ SƠ BỆNH NHÂN NGHIÊN CỨU Số hồ sơ NC:. 1. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Họ tên:. Năm sinh:.NamNữ Địa chỉ:. Số điện thoại:. Ngày vào viện: Ngày ra viện: Số bệnh án: Số lưu trữ:. 2. TIỀN SỬ: Không Có Thời gian Viêm gan   ........ Xơ gan   ........ Nghiện rượu   ........ Dùng thuốc   ........ Xuất huyết tiêu hóa   ........ Tạo cầu nối cửa chủ   ........ Tiền sử khác: 3. TRIỆU CHỨNG LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG 3.1. Triệu chứng cơ năng: - Các triệu chứng cơ năng xơ gan: Không Có + Mệt mỏi   + Kém ăn, rối loạn tiêu hóa   + Xuất huyết răng lợi, mũi   + Biểu hiện bệnh não gan   - Các triệu chứng cơ năng khác: 3.2. Triệu chứng thực thể - Chiều cao:.............(m) Cân nặng:..............(kg) BMI:.............(kg/m2) - Vòng bụng:...........(cm) Vòng mông:...............(cm) VB/VM:............... - Mạch:...........(chu kỳ/phút) - Huyết áp tâm thu:..............mmHg, Huyết áp tâm trương:...............mmHg - Hội chứng suy chức năng gan: Không Có + Vàng da, vàng niêm mạc   + Phù   + Xuất huyết dưới da   + Sao mạch   + Bàn tay son   + Xạm da   - Hội chứng tăng áp lực TMC: + Tuần hoàn bàng hệ   + Lách to   + Cổ trướng   Mức độ cổ trướng: ít  vừa  nhiều  - Hội chứng thay đổi hình thái gan: Gan to................................Gan teo....................... - Các triệu chứng thực thể khác: 3.3. Xét nghiệm cận lâm sàng: - Xét nghiệm công thức máu: HC:.............(T/l), HST:..................(g/l), Ht:................(l/l) BC:..............(G/l), N:............(%), L:...............(%) TC:............(G/l) Nhóm máu................. - Xét nghiệm miễn dịch: HbsAg:................., Anti HCV:.................., AFP:...............(ng/ml) - Xét nghiệm sinh hóa máu: Glucose (mmol/l) Bilirubin (μmol/l) Ure (mmol/l) Albumin (g/l) Creatinin (μmol/l) Cholesterol (mmol/l) AST (U/l) Triglycerid (mmol/l) ALT (U/l) HDL-c (mmol/l) GGT (U/l) LDL-c (mmol/l) - Xét nghiệm điện giải máu: Na+:...........(mmol/l) K+:.............(mmol/l) Cl-: ............(mmol/l) Ca++:...........(mmo/l) - Xét nghiệm đông máu: + Thời gian Prothrombine:...............(s), Tỷ lệ Prothrombine:..(%) + Fibrinogen:.(g/l), INR:.......... - Soi dạ dày – thực quản: + Giãn TMTQ: Độ 0  Độ 1  Độ 2  Độ 3  + Giãn tĩnh mạch phình vị: Không  Có  - Xquang tim phổi: + Tình trạng ứ huyết phổi: Không  Có ‏ + Tràn dịch màng phổi: Không ‏ Có ‏ + Chỉ số tim lồng ngực:.. - Điện tim: + Tần số:(ck/p) Đều  Không đều‏ ‏ + Ngoại tâm thu: Không  Có: Nhĩ  Thất ‏ ‏ + QT:(ms) QTc...(ms) + Đặc điểm khác: 3.5. Điều trị: - Thuốc lợi tiểu:.. - Chọc dịch ổ bụng: Không:  Có:  Số lần:.................Số lượng:................... - Thuốc giảm áp lực TMC: + Chẹn β: Liều:.................Thời gian:........................................... + ISMN: Liều:..................Thời gian:........................................... 4. KẾT QUẢ SIÊU ÂM GAN 4.1. Hình thái gan: - Kích thước gan: P...........(mm), T(mm), Thùy vuông:.........(mm) - Nhu mô gan:...........................................Bờ gan....................................... 4.2. Doppler TMC: - Đường kính TMC:................(mm) - Độ dày thành TMC:.................(mm) - Chiều dòng chảy: Hướng gan..........Xa gan...........Dòng 2 chiều............. - Vận tốc dòng TMC khi thở bình thường (Vm):..............................(cm/s) - Chỉ số ứ huyết (CI):.......................(cm.s) - Lưu lượng dòng chảy (FV):...............(l/phút) - Huyết khối tĩnh mạch cửa: Không  Có ‏ - Tĩnh mạch rốn: Không.......... Có...........(ĐK...........(mm), vận tốc................(cm/s)) 4.3. Doppler TMG: - Đường kính: TMG P:......................(mm) - Vận tốc đầu tâm trương (V1):.....................(cm/s) - Dạng sóng TMG: 3 pha.2 pha1 pha 4.4. Doppler ĐMG: - Đường kính ĐMG:..........................(mm) - Vận tốc tâm thu (Vs):......................(cm/s) - Vận tốc tâm trương (Vd):................(cm/s) - Chỉ số trở kháng (RI):............................. Lách: - Kích thước.....................................(mm), ĐK TM lách:..................(mm) 4.6. Dịch ổ bụng: có.................không............... 5. KẾT QUẢ SIÊU ÂM TIM 5.1. H×nh thÓ vµ chøc n¨ng t©m thu thÊt tr¸i: LA (mm) Dd (mm) Ds (mm) IVS (mm) LPW (mm) CO (l/p) CI (l/p/m2) TTr TTh TTr TTh ĐMC (mm) TP (mm) EDV (ml) ESV (ml) SV (ml) FS (%) EF (%) LVM (g) LVMI (g/m2) 5.2. Chøc n¨ng t©m tr­¬ng thÊt tr¸i: VE (cm/s) VA (cm/s) E/A DT(ms) AT(ms) IVRT(ms) Nghiệm pháp Valsalva: ΔE/A:........... Phổ Doppler dòng tĩnh mạch phổi: tỷ lệ S/D:........... Suy chức năng tâm trương: Bình thường ....... Độ 1........ Độ 2 ........ Độ 3......... 5.3. T×nh tr¹ng van tim: - Van hai l¸:...................................................................................................... - Van ba l¸:....................................................................................................... - Van §MC:...................................................................................................... - Van §MP:....................................................................................................... 5.4. ChØ sè Tei thÊt tr¸i: Thêi gian gi·n c¬ ®ång thÓ tÝch (IVRT):..........................(ms) Thêi gian co c¬ ®ång thÓ tÝch (IVCT):..(ms) Thêi gian tèng m¸u (ET):..(ms) Tei index = (IVRT + IVCT)/ ET =..................... 5.5. H×nh thÓ vµ chøc n¨ng thÊt ph¶i: - Chiều dầy thành tự do thất phải:............................................(mm) - Đường kính động mạch phổi ở mức van ĐMP:.....................(mm) - Áp lực ĐMP tâm thu tối đa:..............................(mmHg) - Vận tốc tối đa sóng E qua van 3 lá (ER):...............................(cm/s) - Vận tốc tối đa sóng A qua van 3 lá (AR):..............................(cm/s) - Tỷ lệ ER/AR:............................................................................... - Thời gian giảm tốc DTR:............(ms), Thời gian tăng tốc ATR:...........(ms) - Chỉ số Tei thất phải: + Thời gian tống máu thất P:............................(ms) + Thời gian toàn tâm thu thất phải:..................(ms) + Chỉ số Tei thất phải:...................... 6. KẾT LUẬN: Xơ gan - Điểm Child-Pugh - Pugh:.............. A  B  C  - Nguyên nhân: Virus  Rượu  Khác‏ ‏ CNK Nghiên cứu sinh Dương Quang Huy

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docluan_van_toan_van_ncs_huy_665_3.doc