Luận án Nghiên cứu phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền trung

Ngoài những lợi ích trên, TMĐT còn gián tiếp giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của KS Thân Thiện, cụ thể: - TMĐT giúp công việc quản lý điều hành dễ dàng hơn. TMĐT cho phép khách du lịch đặt phòng trực tuyến, trả tiền trực tuyến, viết nhận xét đánh giá cơ sở lưu trú trực tuyến, nhờ đó, nhà quản lý KS biết và điều hành hoạt động nhằm khắc phục các điểm yếu, các điểm khách hàng chưa hài lòng. - TMĐT giúp theo dõi hoạt động đánh giá của khách du lịch về KS. TMĐT cung cấp công cụ quản lý chất lượng phục vụ khách hàng, người quản lý nắm được thông tin, so sánh với đối thủ cạnh tranh, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, làm hài lòng khách hàng. TMĐT đã làm cho giao tiếp giữa khách hàng và KS trở nên dễ dàng, gắn bó, những ý kiến kiến nghị, phản ánh của khách hàng về chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ được KS tiếp nhận một cách tức thời. Để áp dụng TMĐT thành công và có hiệu quả cao hơn nữa, KS Thân Thiện đã đưa ra các giải pháp sau: Một là, tăng cường nhận thức của đội ngũ cán bộ, nhân viên từ giám đốc, các bộ phận quản lý cho đến từng nhân viên làm nhiệm vụ phục vụ trực tiếp khách du lịch về lợi ích của TMĐT. Khách sạn cần thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công việc để giúp nhân viên nâng cao hiểu biết về TMĐT

pdf265 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Ngày: 12/08/2017 | Lượt xem: 994 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Nghiên cứu phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền trung, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
vich2009@gmail.com 120 HUE120 PHUNG KIM PHUC Khach san Muong Thanh Hue 1234251511 it@hue.muongthanh.vn 75 121 HUE121 LE HUYNH LAM 8 Hoang Hoa Tham, tp Hue 914156547 lamlehuynh@gmail.com 122 HUE122 MAI VAN MUOI 8 Hoang Hoa Tham, tp Hue 913425002 maivan10@gmail.com 123 HUE123 HOANG MINH VU 20 Le Hong Phong, tp Hue 914424666 minhvu@hue.vnn.vn 124 HUE124 HAC MINH PHUC 7/11 Huyen Tran Cong Chua, TP Hue 914066789 hacminhphuc@gmail.com 125 HUE125 LE VINH CHIEN 6 Le Loi, Hue 543822723 levinhchien@gmail.com 126 HUE126 LE QUOC THINH 6 Le Loi, TP Hue 988131913 lqthinh@huecit.vn 127 HUE127 NGUYEN VIET MINH QUANG 256/2 Phan Chu Trinh, Tp Hue 905851545 nvmquang@gmail.com 128 HUE128 NGUYEN PHAN NAM 5 Le Loi. Tp hue 905821818 nguyenphannam@hotmail.com 129 HUE129 LE QUY ANH HUNG 9 Ngo Quyen, Tp Hue 934792777 hungle2501@gmail.com 130 HUE130 VO HOAI TRUNG 54 Truong Chinh, Tp Hue 914037777 trungvh.bdtth@vnn.st.vn 131 HUE131 NGUYEN QUOC HUY 36 Pham Van Dong, Tp Hue 903539949 nguyenquochuy21@gmail.com 132 HUE132 NGUYEN VAN MINH 3 Cao Xuan Duc, TT Hue 935459449 nguyenvanminh@gmail.com 133 HUE133 NGUYEN LE CONG THANG 17 Nguyen Cong Tru, TP Hue 913425115 thang538024@gmail.com 134 HUE134 NGUYEN ANH PHONG 20 Ha Noi, Tp Hue 543976666 hue@vietinbank.vn 135 HUE135 LY ANH MINH 27/34 Nguyen Tri Phuong, TP Hue 935125222 minhlyanh@gmail.com 136 HUE136 BUI HOANG MINH 36 Pham Van Dong, Tp Hue 916184796 bhminh.stttt@thuathienhue.gov. 137 HUE137 LE DUY SU 36 Pham van Dong, TP Hue 914042367 ldsu.stttt@thuathienhue.gov.vn 138 HUE138 HO THUY SON So thong tin va truyen thong TT Hue 946370369 htson.stttt@thuathiennhue.gov. 139 HUE139 TRAN LE THI KIM QUY So thong tin va truyen thong TT Hue 909411401 htkquy.stttt@thuathienhue.gov. 140 HUE140 THUY TIEN 137/7 Phan Boi Chau, Tp Hue 989156702 tienlethuy@gmail.com 141 HUE141 LE CAO VINH PHUC 78 Hung Vuong, TP Hue 543811900 levphuc.hue@vietcombank.com 142 HUE142 TON THAT MINH LOC 36 Pham Van Dong, Tp Hue 914019433 locttm1206@gmail.com 143 DNG143 Pham Ngoc Linh 40 Le Loi - Q.Hai Chau, Tp Da Nang 913413248 linh10872@yahoo.com 144 DNG144 DUONG MINH HOANG 428 Dien Bien Phu, Quan Thanh Khe, TP Da Nang 903577566 hoangdm@asiastar.com.vn 145 DNG145 NGUYEN NHU LUAN 356/64 Hoang Dieu, TP DN 905168223 luanasiastar@gmail.com 146 DNG146 NGUYEN THANH NHAN 202 To Huu, TP DN 918545818 nhannt@asiastar.com.vn 147 DNG147 TRAN HUU PHUOC 428 Dien Bien Phu, DN 905234787 phuocckds@gmail.com 148 DNG148 NGO ANH TUAN 428 Dien Bien Phu, DN 903555666 atuanz@vnn.vn 149 DNG149 ONG ICH DUY 428 Dien Bien Phu, TP DN 5113794499 duyoi@asianstar.com.vn 150 DNG150 NGUYEN LE HONG UYEN 24 Le Thanh Ton, TP DN 5113886426 uyenlh@asiastar.com.vn 151 DNG151 NGUYEN THI LE To 7A, P.Hoa An, Q.Cam Le, TP DN 902552349 lent@asiastar.com.vn 76 152 DNG152 LE VAN HOA CT TNHH Soc Vang 5113726662 vanhoact55@gmail.com 153 DNG153 LE THO QUYEN 428 Dien Bien Phu, TP DN 905088072 thoquyen@gmail.com 154 DNG154 HOANG THI ANH CHI 24 Le Thanh Ton, DN 905039988 chihta@vnpt.vn 155 DNG155 HOANG DINH YEN 24 Le Thanh Ton, TP DN 914333400 dinhyen24@gmail.com 156 DNG156 NGO MANH CUONG 263/6 Nguyen Van Linh, Thac Gian, Thanh Khe, DN 903583113 nmcuong@vdc.com.vn 157 DNG157 LE DINH BIEN 91 Hai Son. TP DN 914501968 bienld@vnpt.vn 158 DNG158 LE TIEN NAM 24 Le Thanh Ton, TP DN 913422288 letiennam@vnpt.vn 159 DNG159 TRAN TRONG HUY 24 Le Thanh Ton, TP DN 5113840676 huytran010175@gmail.com 160 DNG160 LE HOANG NGUYEN 24 Le Thanh Ton, TP DN 913552529 nguyenlh@vnpt.vn 161 DNG161 PHAM KHAC THIEN TUONG 24 Le Thanh Ton, TP DN 912922727 tuongkt@vnpt.vn 162 DNG162 LE THI THANH VAN 24 Le Thanh Ton, DN 5113886426 lethanhvan79@gmail.com 163 DNG163 NGUYEN NGOC NGHIA 24 Le Thanh Ton. TP DN 9014901905 ngocnghiabk@gmail.com 164 DNG164 TRAN LE THE VINH 24 Le Thanh Ton, DN 5113892875 vn2246@yahoo.com.vn 165 DNG165 NGUYEN HUA MINH 24 Le Thanh Ton, DN 914126126 nhminh.vdc.com.vn 166 DNG166 PHAM THE SON 24 Le Thanh Ton, DN 903502331 sonpt123@gmail.com 167 DNG167 PHAM XUAN THANH 24 Le Thanh Ton, DN 914081008 pxthanh@gmail.com 168 QNM168 NGUYEN VAN LOC Nam Phuoc, Duy Xuyen, QNam 905300577 vanloc@vnpt.vn 169 DNG169 PHAM CONG MINH 5 Le Lai, DN 918384466 phacomi@gmail.com 170 DNG170 NGUYEN SONG TUNG 128 Yen Bay, DN 919997377 songtung@vnpt.vn 77 PHỤ LỤC 4.2 - DANH SÁCH KHÁCH HÀNG Stt Mã Họ tên Địa chỉ SĐT Email 1 HUE01 NGUYEN TRAN HUYEN TRANG Phu Vang, Thua Thien Hue 905468112 huyentrangvlk33@gmail.com 2 HUE02 TRUONG THI HUONG XUAN Dai Hoc Kinh Te, tp Hue 986999590 huongxuan@hce.edu.vn 3 HUE03 DANG THI KIM THANH 40/77 Ho Dac Di, TP Hue 932513527 kimthanh0712@gmail.com 4 HUE04 Le Trung Tu 27B Kiet 8 Ton That Canh, Tp Hue, TT Hue 906555066 letrungtu2412@gmail.com 5 HUE05 Le Trung Nhat Minh 39 Truong Chinh, TP Hue, TT Hue 911939636 nhatminhtt10@yahoo.com 6 HUE06 Le Van Tao 11 Pham Van Dong, Tp Hue, TT Hue 905706395 taolv@gmail.com 7 HUE07 Le Dac Oanh 8 Kiet 198 Phan Chau Trinh, TP Hue 914050999 oanhld@hue.vnn.vn 8 HUE08 NGUYEN VAN PHANH Thuy Bang, Huong Thuy, Hue 1657566466 phuongnguyen91@gmail.com 9 HUE09 PHAN TAN HUNG 34 Le Loi, Hue 983741326 hung1988@gmail.com 10 HUE10 LE THI MINH TRANG 17/34 Nguyen D, Tp Hue 935696921 mtrang0789@gmail.com 11 HUE11 Vu Thi Khanh Hoa Pham Van Dong, Hue 1671134589 hoavtk@gmail.com 12 HUE12 PHAN VAN TIEN TAI Kiet 33 Nguyen Cong Tru, TP Hue 979258595 phanvantientai308@gmail.com 13 HUE13 HOANG TRINH KIM NGAN So 4, Kiet 11, Ngo Thoi Nham, TT Hue 904469255 maitrung.kim249@gmail.com 14 HUE14 LE THI NY 92 Nhat Le, TP Hue 1632693126 babygirl171991@gmail.com 15 HUE15 MAI PHAN HUYEN TRANG 15/34 Nguyen Tri Phuong, Hue 98621119 tranghuyenem@gmail.com 16 HUE16 NGUYEN HA NHAT QUANG 42 Hai Ba Trung, TP Hue 96887111 nguyenhanhatquang.456@gmail.com 17 HUE17 PHAN VAN TIEN THO Thi tran Khe Tre, Nam Dong, TT Hue 1213556018 pv.tientho@gmail.com 18 ĐNG01 BUI VAN QUOC 7 Tran Cao Van, TP DNG 905162789 salesgreentravelviet.com 19 ĐNG02 TRAN THI NGOC VAN 72 Quang Trung, TP ĐNG 905804080 van090982@yahoo.com 20 ĐNG03 PHAM TAN DUY 27 Tang Bat Ho, Tp DNG 1206068432 jktanduypt@gmail.com 21 ĐNG04 NGUYEN MANH GIAU 44 Hoang Dieu, TP DNG 938526061 giaubq40@yahoo.com 22 ĐNG05 NGUYEN THI DIU Hoa Vang, TP ĐNG 935144875 nguyendiu1993@gmail.com 23 ĐNG06 HOANG KIM HIEP 20 Le Dinh Duong, tp DNG 906440119 hieptravelvn@gmail.com 24 ĐNG07 DAO THI MY TRIET 134 Tran Phu, tp DNG 1698653392 daomytriet@yahoo.com 25 ĐNG08 NGUYEN THI THUY 252 Le Duan, Tp DNG 1646766557 thuynguyen@gmail.com 26 ĐNG09 DUONG VINH THANH 32/67 Ly Tu Trong, TP DNG 918101415 dvthanh@gmail.com 27 ĐNG10 VO THI HANG 32 Phan Boi Chau, Tp DNG 1679788531 honganhdhsp@gmail.com 28 ĐNG11 NGO THI KIM CUC 61/1 Hai Ho, Tp DNG 932528811 kimcuchtr@gmail.com 78 29 ĐNG12 NGUYEN THI PHUONG THANH 16 Ngo Gia Tu, Tp DNG 1679932302 giacmohacgiay0201@gmail.com 30 ĐNG13 NGO THI LIEU 256 Trieu Nu Vuong, Tp DNG 905050266 nt_lien@huetronics.vn 31 ĐNG14 Nguyen Thi Bich Thao 103 Hung Vuong, TP ĐNG 1665685304 nguyenthibichthao1510@gmail.com 32 ĐNG15 Tong Phuoc Vinh 57 Yen Bai, TP DNG 917074345 vinh_vnphue@yahoo.com 33 ĐNG16 Cai Quang Minh 35 Duong Dinh Nghe, TP DNG 935050688 quangminh74@gmail.com 34 QNM01 Hoang Quoc Viet 2 Tran Quy Cap, Tp Tam Ky 945719159 hqviet@gmail.com 35 QNM02 Nguyen Thi My Hanh 177 Tran Hung Dao, TP Tam Ky 1225513117 myhanh0709@gmail.com 36 QNM03 Le Nguyen Phuong Nhi 35 Dang Dung, TP Tam Ky 911345366 phuongnhi0909@gmail.com 37 QNM04 Dang Van Long 125 Dien Bien Phu, Tp Tam Ky 914002326 olonghue@yahoo.com.vn 38 QNM05 NGUYEN HUU THANH NAM 29 Tran Du, TP Tam Ky 911442525 nhtnam2910@gmail.com 39 QNM06 LE VAN TUAN 538 Phan Chu Tring, TP Tam Ky 986808375 vantuanle2012@gmail.com 40 QNM07 NGUYEN THI THUY DUYEN 12 Pham Ngu Lao, Tp Tam Ky 1655740652 duyen1996x96@yahoo.com 41 QNM08 TRAN HUU ANH Nui Thanh, Quang Nam 1658922033 tranhuuanh.20101989@gmail.com 42 QNM09 NGUYEN THI ANH NHI Dien Ban, Quang Nam 1653006263 nhinhi2856@gmail.com 43 QNM10 NGUYEN DANG TRAN DUY Duy Xuyen, Quang Nam 902256311 tranduy2801@gmail.com 44 QNM11 Doan Thi Minh Nguyet Dai Loc, Quang Nam 913684005 nguyetdtm.hue.vm.vn 45 QNM12 Nguyen Thi Nhu Anh Dien Nam, Dien Ban, Quang Nam 935360905 anhntn@gmail.com 46 QNM13 LE THI MINH PHUC 81 Pham Ngu Lao, Tam Ky 1695132528 minhphuc131287@yahoo.com 47 QNM14 HOANG CONG QUANG 6/1 Phan Thanh, TP Tam Ky 911345550 quangfmc@gmail.com 48 QNM15 TRAN HUU PHUC 29 Lac Long Quan, TP Hoi An 914479434 phucfmc@gmail.com 49 QNM16 HO THI SANH 67 Nguyen Tat Thanh, TP Hoi An 901994739 sanhho161290@gmail.com 50 QNM17 TRUONG THI THUY HUONG 165 Tran Nhan Tong, Hoi An 1649825761 thuyhuong905@gmail.com 51 QNM18 TRAN THI GIANG 278 Hai Ba Trung, Tp Hoi An 905571011 tranthigiang73@gmail.com 52 QNM19 NGUYEN THI HAI YEN 39/5 Nguyen Chi Thanh, TP Hoi An 1222413401 haiyen94@gmail.com.vn 53 QNM20 CUNG THI THANH 123 Le Hong Phong, TP Hoi An 912848791 quyenchanh99@gmail.com 54 QNM21 TRAN QUANG TINH UYEN 7 Le Thanh Tong, TP Hoi An 1649825002 uyenakhdt@gmail.com 55 QNM22 NGUYEN THI YEN 6 Ngo Quyen, TP Hoi An 906547835 yenyen2208@gmail.com 56 QNM23 NGUYEN VAN DUC 52 Dong Khoi, Tp Hoi An 1227463239 nv-duc@huetronics.vn 57 QNI01 TRAN HUU HOA 41 Hai Ba Trung, TP Quang Ngai 905717546 tranhoa.kt.tp@gmail.com 58 QNI02 HOANG DUC DUNG 69 Truong Dinh, TP Quang Ngai 914051616 dunghd.bdtth@vnpost.vn 59 QNI03 NGUYEN QUOC DAN 8 Bui Thi Xuan, TP Quang Ngai 913410739 dannq.bdtth@vnpost.vn 79 60 QNI04 LE THI HA UYEN 65/3 Nguyen Dinh Chieu, TP Quang Ngai 914054795 uyenlth.bdtth@vnpost.vn 61 QNI05 VU THI THANH 12 Chu Van An, TP Quang Ngai 918907239 thanhvt.bdtth@vnpost.vn 62 QNI06 DANG VAN KHOI 156 Nguyen Cong Phuong, TP Quang Ngai 914001902 khoidv.bdtth@vnpost.vn 63 QNI07 TONG THANH VINH 2/15 Le Quy Don, TP Quang Ngai 913468345 vinhtt.bdtth.vnpost.vn 64 QNI08 PHAN THI TUYET NHUNG 38/13 Phan Dinh Phung, TP Quang Ngai 913458336 nhungptt.bdtth@vnpost.vn 65 QNI09 DUONG NU HA VY 22 Le Trung Dinh, TP Quang Ngai 914114888 hamyduongnu@yahoo.com.vn 66 QNI10 NGUYEN TUAN THANH 516 Ho Quy Ly, TP Quang Ngai 914439595 tuanthanh@hue.vnn.vn 67 QNI11 VO TUONG LAM 3 Vo Thi Sau, TP Quang Ngai 914156547 tuonglam@hue.vnn.vn 68 QNI12 VO THI MINH NGUYET 2/10 Tran Thu Do, TP Quang Ngai 918876001 vtmnguyet@hue.vnn.vn 69 QNI13 HO VAN HOC 44 Tran Quang Khai, TP Quang Ngai 914066456 hvhoc.hue@gmail.com 70 QNI14 NGUYEN DUY HIEU 4/13 Truong Chinh, TP Quang Ngai 543828646 duyhieuvnpt@gmail.com 71 QNI15 PHAN DINH HAI Mo Duc, Quang Ngai 913426123 haipd@hue.vnn.vn 72 QNI16 PHAM HUU DAT Nghia Hanh, Quang Ngai 543528664 datph.vth@gmail.com 73 QNI17 NGUYEN THI TUOI Sơn Ha, Quang Ngai 975175150 tuoinguyen432@gmail.com 74 QNI18 LE THI TUONG VI Tra Bong, Quang Ngai 935742708 mat_trangbuon@yahoo.com 75 QNI19 NGO THI GAI Tu Nghia, Quang Ngai 912679005 amtlove2011@gmail.com 76 BĐH01 NGUYEN TRAN QUYNH GIAO 9/36 Dong Da, TP Quy Nhon 914208555 qgiao66@gmail.com 77 BĐH02 TRAN NGOC ANH UYEN 363 Le Hong Phong, Tp Quy Nhon 919955091 msanhuyen88@gmail.com 78 BĐH03 LE THI MINH THUY 81 Mai Xuan Thuong, Tp Quy Nhon 543882333 thuy-sbcvt@yahoo.vn 79 BĐH04 NGUYEN MIEN CHUONG 112 Nguyen Hue, Tp Quy Nhon 1238800777 nmchuong.sttttthuathienhue.gov.vn 80 BĐH05 TRAN NGOC MAI 32 Ha Huy Tap, Tp Quy Nhon 961232345 tnmai.sttttthuathienhue.gov.vn 81 BĐH06 HOANG THI DUC MAN 746 Tran Hung Dao, Tp Quy Nhon 945287557 htdman.sttttthuathienhue.gov.vn 82 BĐH07 Nguyen Thi Loan 51 Nguyen Thai Hoc, Tp Quy Nhon 1649825399 nguyenthiloan28491@gmail.com 83 BĐH08 Nguyen Hoang Hai Yen 9 Ham Nghi, Tp Quy Nhon 934747781 haiyen020980@yahoo.com 84 BĐH09 Nguyen Thi Linh Ha 41/9 Nguyen Tat Thanh, Tp Quy Nhon 1287561179 linhhanguyenthi15491@gmail.com 85 BĐH10 Dao Thi Ngoc Thao 66 Bach Dang, Tp Quy Nhon 972697223 daongocthao1208@gmail.com 86 BĐH11 Dang Nguyen Hoang Anh Nhon, Tinh Binh Dinh 947733099 danghoang73@yahoo.com 87 BĐH12 Nguyen Thi Tuyet Trinh Phu My, Tinh Binh Dinh 1214513671 trinh.ntt.euc@gmail.com 88 BĐH13 NGUYEN THI BAO CHI 15 Nguyen Lu, Tp Quy Nhon 914065304 baochinguyen@gmail.com 89 BĐH14 HOANG MY LAN Phu Cat, Tinh Binh Dinh 977125510 lan.hoang92@gmail.com 90 BĐH15 PHAM TUAN 01 Luu Huu Phuoc, Tp Quy Nhon 905711687 phamtuan6285@gmail.com 80 91 BĐH16 NGUYEN KIM ANH Phu Phong, Son Tay, Tinh Binh Dinh 1687433240 kimanhnguyen1010@gmail.com 92 BĐH17 NGUYEN THI HOA 9 Tran Binh Trong, TP Quy Nhon 1693307893 hoahoaqtkd@gmail.com 93 BĐH18 PHAM THI MY CHI Vinh Thanh, Tinh Binh Dinh 934972872 phamthimychi94@gmail.com 94 BĐH19 TRAN DANH TIEN ANH 2 Ngo May, Tp Quy Nhon 1677285881 nhoklight0703@gmail.com 95 BĐH20 DANG XUAN TUAN LONG 279 Xuan Dieu, Tp Quy Nhon 935854666 dxtlong@gmail.com 96 BĐH21 PHAN THI VE 17 Le Loi, Tp Quy Nhon 944206555 phanvebcvt@yahoo.com 97 BĐH22 TRAN LE THI KIM QUY 35/7 Tay Son, Tp Quy Nhon 909411401 hkquy@gmail.com 98 BĐH23 DO XUAN HUYEN 74 Le Duc Tho, TP Quy Nhon 914191800 doxuanhuyen@gmail.com 99 BĐH24 NGUYEN THI THU THUY 65 Han Mac Tu, Tp Quy Nhon 913434601 ntthuthuy@gmail.com 81 PHỤ LỤC 4.3 - DANH SÁCH DOANH NGHIỆP Stt Mã Tên doanh nghiệp Địa chỉ SĐT Email 1 HUE01 CTCP xay lap Thua Thien Hue lo 9 Pham Van Dong, phuong Vi Da, Hue 543821510 info@xaylaphue.com.vn 2 HUE02 Khach san Duy Tan 12 Hung Vuong, TP Hue 543825001 duytanhuehotel@vnn.vn 3 HUE03 NGTMCP CONG THUONG VN-CN TT HUE 20 Ha Noi, TP Hue 543976666 4 HUE04 Indochine hotel 105A Hung Vuong, TP Hue 914426427 5 HUE05 CONG TY TNHH SAI GON MORIN - HUE 30 Le Loi - Hue 543823526 6 HUE06 CONG TY CO PHAN THUAN AN Thon An Hai, Thi Tran Thuan An, Phu Vang, TT Hue 543983333 7 HUE07 CONG TY CP DU LICH QUANG TRI - CN HUE 17 Nguyen Cong Tru, TP Hue 543838666 citytourcafe@gmail.com 8 HUE08 BUU DIEN TINH - TT HUE 8 Hoang Hoa Tham, TP Hue 543823466 9 HUE09 KHACH SAN MUONG THANH HUE 38 Le Loi, Hue 543936688 fo@hue.muongthanh.vn 10 HUE10 NGAN HANG TMCP NGOAI THUONG VN - CN HUE 78 Hung Vuong, Hue 543811900 11 HUE11 LARESIDENCE HOTEL & SPA 05 Le Loi, TP Hue 543837475 12 HUE12 CONG TY CP DU LICH XANH HUE - VNECO 2Le Loi, TP Hue 542220555 info@greenhotel.hue.com 13 HUE13 CONG TY TNHH DL BEN THANH - PHU XUAN 9 Ngo Quyen, TP Hue 543837382 14 HUE14 CONG TY TNHH 1 TV HOANG VIET THANG 187 Dien Bien Phu, TP Hue 543931133 hospitalhvt@gmail.com 15 HUE15 CONG TY TNHH ME XUNG THIEN HUONG 20 Chi Lang, TP Hue 546511246 16 HUE16 CTY TNHH Q.CAO & THUONG MAI HAI DUONG 197 Pham Van Dong, TP Hue 543823853 17 HUE17 CONG TY CP TRUONG PHU 189 Pham Van Dong, TP Hue 542211587 18 HUE18 SIEU THI NOI THAT THANH LICH 50-52 Nguyen Hue, TP Hue 543827919 19 HUE19 VNPT THUA THIEN HUE 8 Hoang Hoa Tham, TP Hue 543823468 20 HUE20 KHACH SAN MONDIAL 17 Nguyen Hue, Hue 543945599 info@mondialhotel.com.vn 21 QNM21 CT CP D.LICH BIEN NGU HANH SON Duong Vo Nguyen Giap, Son Tra, Da Nang 543967094 thunguyen@theoceanvillas. com.vn 22 DNG22 CT TNHH T.VAN VA XAY DUNG NGUYEN TRUNG Thon Tong Cooi, Ha Ba, Dong Giang, Quang Nam 913443194 23 DNG23 CT TNHH F.P.T - HUU DUC VI 112 Phan Chau Trinh, Phuoc Ninh, Hai Chau, TP DN 942007567 82 24 DNG24 CT TNHH DV DL THAI LONG HOANG 306 Hai Phong, TP DN 916701357 25 DNG25 CT TNHH TM&DV KY THUAT DAU KHI AU CO K240/28 Le Duan, DN 5113607879 26 DNG26 CT TNHH TM DUOC THUAN GIA 77 Tran Binh Trong, DN 914694979 27 DNG27 CUA HANG XANG DAU SO 28 Duong Tran Thanh Tong, Q .Son tra, DN 914019194 28 DNG28 CT TNHH VI KY 02 Quang Trung, DN 913420111 29 DNG29 TONG CONG TY 789 2 Moision, Da Nang 903598971 30 DNG30 TRUONG BUU CHINH VIEN THONG Nguyen Sinh Sac, DN 942017372 31 DNG31 CT TNHH 1 TV TVXD BACH KHOA NGUYEN 22 An Cu 3. Q.Son Tra, DN 979958877 32 DNG32 TRUNG TAM GDCN THONG TIN Tang 11 so 2 Quang Trung, DN 913497545 33 DNG33 CT TNHH DUY THANH Huynh Ngoc Le, DN 914286285 34 DNG34 CT CP DAU TU PHAT TRIEN VIEN THONG I.B.G 40 Le Loi, Q.Hai Chau, DN 5113561222 ngocquynhibg@gmail.com 35 DNG35 CT CP THIET KE VIEN THONG TIN HOC DA NANG 40 Le Loi, DN 5113886489 36 DNG36 CT DUOC TRUNG UONG 3 121 Ngo Gia Tu, DN 1237612579 37 DNG37 CT CP CAO SU DA NANG Khu CN oa Khánh, DN 945989996 38 DNG38 CT CP DUY DAI 12 Le Loi, DN 913438999 39 DNG39 CT TNHH MTV KD KHI HOA LONG MIEN TRUNG 33 Nguyen Suy, Hai Chau, DN 5113629887 40 DNG40 CT TNHH TM&DV DU LICH THAI HA 39 Nguyen Cu Trinh, Hai Chau, DN 5113641234 thaihadng@yahoo.com 41 DNG41 CT TNHH MTV TM QNDN 18-20 Hoang Hoa Tham, Thanh Khe, DN 5113818512 42 DNG42 CT CP KDL BAC MY AN Duong Vo Nguyen Giap, Ngu Hanh Son, DN 511384788 43 DNG43 CT TNHH TM&DV DU LICH TUYET LE 86 Nui Thanh, DN 918355659 tuyetle68@yahoo.com 44 DNG44 CT TNHH NHAT TRUNG 21 Ba Huyen Thanh Quan, DN 905807888 45 DNG45 PULLMAN BEACH RESORT DANANG Vo Nguyen Giap, Ngu Hanh Son, Da Nang 5113958888 event@pullman-danang.com 46 DNG46 CT TNHH MTV VINPEARL DA NANG Ngu Hanh Son, DN 51139749966 47 DNG47 CT CP DICH VU CAP TREO BA NA Hoa Ninh, Hoa Vang, DN 5113791791 48 DNG48 DNTN DANG THANH 151 Ton Duc Thang, DN 913459737 49 DNG49 CT TNHH TU VAN & XAY DUNG 23 17 Doan Quy Phi, Hoa Cuong Nam, Hai Chau, DN 913429856 50 DNG50 CT CP DIA CAU 325 Ngo Quyen, DN 5113924888 51 DNG51 KHACH SAN NOVOTEL 36 Bach Dang, DN 5113929999 52 DNG52 CT TNHH MTV MOC MIEN HOA 130/58 Dien Bien Phu, DN 918929518 83 53 DNG53 CT CP TU VAN XD THANH CONG 19/15 Quang Trung, Hai Chau 1, Hai Chau, DN 5113797571 techcothanhcong@gmail.com 54 DNG54 CT TNHH DT SILER SHONES Vo Nguyen Giap, Khue My, NHS, DN 5113918888 55 DNG55 CT TNHH PHONG THAI Lo7, B32, Hoa Minh, Lien Chieu, DN 56 QNM56 CT CP AN THINH 15 Hung Vuong, Tam Ky, QNam 5103810208 anthinh205@gmail.com 57 DNG57 NHTMCP SAI GON HA NOI - PGD HUNG VUONG 414 Hung Vuong, Thanh Khe. DN 5113849998 58 DNG58 CT TNHH XAY LAP BA DINH 27 Duy Tan, DN 914132555 59 DNG59 NH TMCP CONG THUONG - CN DA NANG 172 Nguyen Van Linh, DN 913409292 60 DNG60 CT TNHH MTV DUONG THAC BAO 127 Thai Thi Boi, P.Chinh Quan, Q. Thanh Khe, DN 903500646 61 DNG61 CT TNHH TM & DV VAN TAI HONG LOI 70 Thu Khoa Huan, Q.Son Tra, DN 5113836635 hongloicompany@gmail.com 62 DNG62 KHACH SAN TOURANE Vo Nguyen Giap, NHS, DN 5113932666 touranehotel 63 DNG63 CT TNHH MTV KHOA CAU VONG 36 Le Phung Hieu, Son Tra, DN minhthaodinhdn@gmail.com 64 DNG64 CT CP NECOTEX DA NANG Khu Xuan Thieu, P.Hoa Hiep Nam, Q.Lien Chieu, DN 65 DNG65 CT CP DV XUAT BAN GIAO DUC TAI DA NANG 15 Nguyen Chi Thanh, Q.Hai Chau, Da Nang 66 DNG66 CT TNHH TM&DV HANA KIM DINH 50 Bach Dang, Q. Hai Chau, DN 67 DNG67 CT TNHH TMDV & DTPT HOANG MANH NAM 159 Tran Quang Khai, Q.Son Tra, DN 68 DNG68 CT TNHH TM&DV TRUONG HIEU Lo 04 B1.2, KDC Phao Le, P.My An, NHS, DN 69 DNG69 CT TNHH BAC SY GIA DINH 73 Nguyen Huu Tho, Q.Hai Chau - Da Nang 70 DNG70 CT CP C.A.T.1 106 Le Loi, Q.Hai Chau, DN 71 DNG71 Cong Ty Co Phan 579 - STT Tang 12 Vĩnh Trung Plaza, Thanh Khe, DN 72 DNG72 Cong Ty TNHH Vu Hung Thon Mieu Bong - Huyen Hoa Vang - Da Nang 73 DNG73 Cong Ty Co Phan Dau Tu Duc Truong Sai Gon 30 - Phan Dang Luu - Q.Hai Chau - Da Nang 74 DNG74 Cong Ty TNHH VBN.T.C Lo 7 - Khu D - Q.Son Tra - Da Nang 75 DNG75 Cong Ty TNHH 1 TV TM va DV Thai Gia 39-41 Ngo Gia Tu, Q. Hai Chau 76 DNG76 Cong Ty TNHH Nguyen Quoc Dung 198 - Tran Phu - Q.Hai Chau - Da Nang 77 DNG77 Cong Ty Co Phan 28 Da Nang 67 Q.Hai Chau - Da Nang 78 DNG78 Cong Ty CP Xay Lap Va TM Tan Khang Lo L03 - KDC So 12 Ho Xuan Huong, Q. Ngu Hanh Son 79 DNG79 Cong Ty CPTM va XNK Cau Rong 102 - Truong Nu Vuong - Q.Hai Chau - Da Nang 80 DNG80 Cong Ty CP Tap Doan Cuong Hung Thinh 25 - Tran Ke Xuong - Q.Hai Chau - Da Nang 84 81 DNG81 Cong Ty TNHH DV va Xay Lap Thinh Tran To 3 - P. Tam Thuan, Q.Thanh Khe - Da Nang 82 DNG82 Cong Ty TNHH 1 TV Dau Tu Xay Dung Hai Van Long 52 - Nguyen Chi Thanh - Q.Hai Chau - Da Nang 83 DNG83 Cong Ty CP Dich Vu Xuat Ban Giao duc tai Da Nang 101 - Tran Huy Lieu - Q. Cam Le - Da Nang 84 DNG84 Cong Ty CP Tap Doan Xay Dung Anh Phat 10 - Nguyen Thien Thuat - Q. Hai Chau - Da Nang 85 DNG85 Cong Ty TNHH Thanh Khai 429 Tran Cao Van - Da Nang 86 DNG86 BIDV Da Nang 90 Nguyen Chi Thanh - Q. Hai Chau - Da Nang 87 DNG87 DNTN Huu Viet 53 Tran Khai Chan - Q.Son Tra - Da Nang 914443639 88 DNG88 Cong Ty TNHH Thuan Viet Duong so 6 - KCN An Don - Q.Son Tra - TP Da Nang 917982789 hoainamthuanviet@gmail.co m 89 DNG89 Cong Ty TNHH TM va vat Lieu Noi That Nha Moi Xinh 314 Ngu Hanh Son, My An, Ngu Hanh Son, Da Nang 5113957077 hiennewhouse@gmail.com 90 DNG90 Cong Ty TNHH Thuong Mai Nui Thanh 469 Nui Thanh - Q.Hai Chau - TP Da Nang 5113625766 congtynuithanh@gmail.com 91 DNG91 Cong Ty TNHH TM & DV Sea Phoenix 115 Ho Xuan Huong Ngu Hanh Son - Da Nang 914919449 92 DNG92 Cong Ty TNHH TM & DV An Hung Phat 101 Nguyen Xuan On - Tp Da Nang 905077753 93 DNG93 Cong Ty TNHH Hiep Tien 260 Nguyen Van Linh - Da Nang 5113655414 hieptien260@gmail.com 94 DNG94 Cong Ty CP Dat Quang 42 Han Thuyen, Da Nang 914242224 95 DNG95 CITIMARINE SERVICES (VIETNA) LIMITED 233-235 Han Thuyen, Hai Chau, Da Nang 5113612395 snp@citimarine.com.vn 96 DNG96 Cong Ty TNHH MTV Ky Nghi Da Nang 136 - Ho Xuan Huong - Q. Ngu Hanh Son - Da Nang 5113958766 danangvacation@gmail.com 97 DNG97 Chi Nhanh C.Ty CP Bong Den Phich Nuoc Rang Dong 169 Dien Bien Phu - Q. Thanh Khe - TP Da Nang 913490198 rangdongtrung@yahoo.com.v n 98 DNG98 Cong Ty TNHH TM & DV Thinh Tuan 425 Dien Bien Phu, Q. Thanh Khe, TP Da Nang 5112240080 tuanttc@gmail.com 99 DNG99 Cong Ty Co Phan Dang Hai 1254 Xo Viet Nghe Tinh - Q.Hai Chau - Da Nang 5113611622 100 DNg100 Cong Ty Co Phan Nguyen Tac Vang 113 Chau Thi Vinh Te, Da Nang 914020777 goodrule@gmail.com 101 DNG101 Cong Ty Co Phan Dien Tu Vien Thong PTC 119 Ha Huy Tap, Da Nang 5113725415 ptcjsc@gmail.com 102 DNG102 Cong Ty TNHH MTV Duoc Pha Nam Da Nang 416 Nguyen Huu Tho, Q. Cam Le, Da Nang 5113688898 103 DNG103 Cong Ty Co Phan Dau Tu Va Xay Dung 569 14 - 15 Luong Dinh Cua, Khue Trung, Cam Le, Da Nang 104 DNG104 Chi Nhanh Cong Ty TNHH Du Lich TM Le Phong 136 - Duong 3/2 - TP Da Nang 914014141 105 QNM105 Cong Ty TNHH DL DV Tan Thanh 60 Hung Vuong- TP Hoi An - Tinh Quang Nam 5103916718 85 106 DNG106 Cong Ty TNHH DL DV Lam Luyen Thao 29 Hoang Dieu , Q. Hai Chau, TP Da Nang 5113566176 107 DNG107 Cong Ty Co Phan Tan Vinh Son 248 - Dien Bien Phu - TP Da Nang 983350407 108 DNG108 Cong Ty TNHH Trung vn Nguyen 25 Nguyen Luong Bang - Lien Chieu - Da Nang 919190967 109 DNG109 Cong Ty TNHH 1TV TM & DV Dat Minh Quy Lo 248K DC Phan Lang 1, Q. Thanh Khe, Da Nang 110 DNG110 Cong Ty TNHH Cong Nghe Phan Mem Le Huy Dung 572 Duong 219 Q. Hai Chau 111 DNG111 Cong Ty CP Quang Cao TM & DV To Vy 237 Nguyen Chi Thanh, Q. Hai Chau, Da Nang 112 DNG112 Cong Ty TNHH 1 TV TM & DV Dang Trung Hung 32 Doan Thi Diem, Q. Hai Chau, Da Nang 113 DNG113 Cong Ty TNHH TM & DV Duc Thuy K408/A7 Hoang Dieu, Q. Hai Chau 114 DNG114 DNTN Phuong Ngoc Nguyen 198A - Phan Chau Trinh, Q. Hai Chau 115 DNG115 DNTN Hai Nam Son To 26 - P. Hoa Hiep Nam - Q. Lien chieu - Da Nang 116 DNG116 Cong Ty TNHH 1 TV Long Canh 11/104 Chau Thuong Van - Q. Hai Chau - TP Da Nang 117 DNG117 Cong Ty TNHH 1 TV Van Tai Huu Dao 159 - Ton Duc Thang - Q. Lien Chieu 118 DNG118 Cong Ty CP Nhat Nhan Duc 100 Ngo Gia Tu, Q. Hai Chau 119 DNG119 Cong Ty TNHH Dat Lanh 146 Le Loi, Q. Hai Chau, Da Nang 120 DNG120 Cong Ty TNHH Chien Chau 35 Co Giang, Quan Hai Chau 121 DNG121 CTCP TU VAN THIET KE XD TAN VIET KIEN A2-34 Nam Tran Thi Ly, Ngu Hanh Son, DN 122 DNG122 CT TNHH MTV VAN TAI DV & TM TRIET THUAN 86 Nguyen Ngoc Thach, Q.Hai Chau, DN 123 DNG123 CT CP TU VAN XD VA TM QUANG HUE K259 Nguyen Van Linh, Q.Thanh Khe, DN 124 DNG124 CT TNHH DU LICH LANG QUE VIET Lo 58-59 khu B3.1, to 72, Q. Hai Chau, DN 125 DNG125 CT TNHH 1 TV DU LICH SEN XANH 233 Nguyen Huu Tho, Q.Cam Le, DN 126 DNG126 CT TNHH TRUONG DUC DUNG 463 Hai Phong, Q.Thanh Khe, DN 127 DNG127 CT CP A VAN A7/10 Nguyen Du, Q.Hai Chau, DN 128 DNG128 CT TNHH MTV LAM PHU AN Lo 06-B63 Nguyen Tat Thanh, Q.Thanh Khe, DN 129 DNG129 DNTN HAI TRIEU DANG 59/19 Truong Chi Cuong, Q.Hai Chau, DN 130 DNG130 CT TNHH THIET BI Y TE DAI THANH PHAT 83 Hai Phong, Q.Hai Chau, DN 131 DNG131 DNTN DV QUAN LY & K.SAN KY QUAN BIEN Lo G55-56, P.An Hai, Q.Son Tra, DN 132 DNG132 CT TNHH 1 TV DV BAO VE VAN LY 237 Nguyen Tat Thanh, Q.Hai Chau, DN 86 133 DNG133 CT CP DU LICH AN PHU SON 152/27 Phan Thanh, Q.thanh Khe, DN2 134 QNM134 CT TNHH TM DU LICH NHAT PHAT Thon Thanh Nhi, Xa Cam Thanh, Hoi An, QNam 135 QNM135 CT TNHH DU LICH CHUONG GIO 127 Nguyen Tri Phuong, P.Cam Nam, Hoi An, QNam 136 QNM136 CT TNHH MTV KHANH NGUYEN HOI AN 14 Nguyen Tuan, P.Tay An, Hoi An, QNam 137 QNM137 CT TNHH MTV CHUONG VANG HOI AN Duong Ly Thai To, P.Son Phong, Hoi An, QNam 138 QNM138 CT TNHH MTV TMDV DL HOA CO 236 Cua Dai, Khoi Thanh Tay, Hoi An, QNam 139 QNM139 CT TNHH MTV DANH DAI PHAT 175 Ly Thai To, P.Cam Chau, Hoi An, QNam 140 QNM140 CT TNHH MTV TRUYEN THONG TRI LE To 6, P.Cam Nam, Hoi An, QNam 141 QNM141 KHU NGHI DUONG VA SPA LEBELHAMY HOI AN Hamlet 1, Hoi An, QNam 142 QNM142 DTTN KHACH SAN HAI AU 576 Cua Dai, P.Son Phong, Hoi An, QNam 143 QNM143 KHU NGHI DUONG GOLDEN SAND HOI AN Duong Thanh Nien, Bai bien Cua Dai Hoi An, QNam 144 QNM144 KHACH SAN NAM HAI HOI AN Hamlet 1, Dien Dung village, Hoi An, QNam 145 QNM145 VICTORYA HOI AN BEACH RESORT & SPA Cua Dai Beach, Hoi An, QNam 146 QNM146 CT TNHH TMDV DU LICH NGUYEN KHANG 9 Phan Chau Trinh, QNam 51039191293 smhoian@gmail.com 147 QNM147 CT TNHH MTV TM - DU LICH SONG HOI Duong Au Co, Cua Dai, Hoi An, QNam 5103861332 xnsonghoi@gmail.com 148 BDH148 CT TNHH DAI PHAT, BINH DINH 38 Nguyen Cong Tru, LTKiet, QNhon, BDinh 149 BDH149 CT TNHH 1TV DV VAN TAI TRUONG THANH Truong Thanh, Cat Tien, Phu Cat, BD 150 BDH150 CT TNHH TONG HOP PHU QUANG Lo 15 Duong Huynh Tan Phat, Ha Thanh, BD 151 BDH151 CT CP TM VA DV DANH PHUC 158/44 Dong Da, Thi Nai, Qnhon, BD 152 BDH152 CT CP KHOI NGHIEP BINH DINH 24 Dien Hong, P.Ly Thuong Kiet, QNhon, BD 153 BDH153 CT CP HUNG LOI PHAT To 42, KV6, P.Nhon Binh, QNhon, BD 154 BDH154 DNTN TMDV VO NHAT HUY 142 Ham Nghi, QNhon, BD 155 QNM155 CT TU VAN THIET KE DTVT NGOC VAN Duong Thanh Hoa, KP01, P.A.Son, Tam Ky, QNam 913644357 156 QNM156 CT TNH VIET TIN Nguyen Du, Tam Ky, QNam huynhanh9999@gmail.com 157 QNM157 T.TAM ANH NGU THIEU NHI TU THUC MISU 64-66 Le Loi, Tam Ky, QNam 5103851369 158 QNM158 CHI NHANH CT CP XAY DUNG THANH CONG Lo 43 Ly Thuong Kiet, P.An My, Tam Ky, QNam 5103868699 87 159 QNAM159 CT CP TU VAN XAY DUNG 138 252/3 Ly Thuong Kiet, An My, Tam Ky, QNam 5106533138 160 QNM160 CT TNHH TM & DV TONG HOP HOANG TRIET 341 A Hung Vuong, P.An Xuan, Tam Ky, QNam 5103814477 161 QNM161 CT TNHH MTV MAY MINH PHUONG Lo B3-4 KCN Thuan Yen, Hoa Thuan, Tam Ky, QNam 162 QNM162 CT CP TM VA PHAT TRIEN MUC TIEU 702 Phan Chau Trinh, Tam Ky, QNam 5103821333 163 QNM163 CT CP AN TIEN 05 Dang Tran Con, Hoa Thuan, Tam Ky, QNam 5103821777 thanhtao@gmail.com 164 QNM164 CT TNHH SAO PHUONG NAM 165 Phan Chau Trinh, Tam Ky, QNam 5103828383 phuongnamtravel@gmail.com 165 QNM165 CT CP TAM NHAT Lo 281 KDL So 6, P.Tan Thanh, Tam Ky, QNam 5103811511 166 QNM166 CT TNHH NGUYEN THINH Thon 8A Dien Nam Trung Dien Ban, QNam 5103715757 167 QNM167 CT TNHH MAY TINH HOANG HAI Khoi 3 Nui Thanh Quang Nam 168 QNM168 CT TNHH MTV TM & DV LE VAN SA Thon 7B Dien Nam Dong, Dien Ban, Quang Nam 169 QNM169 CT CP TU VAN DAU TU VA XAY DUNG 247 Trung Nu Vuong, P.An My, Tam Ky, QNam 5103825888 170 QNM170 DNTN CHAU VINH AN Tam Xuan, Nui Thanh, Quang Nam 911459117 171 QNM171 CN Cong Ty CP Dau Tu XD Duong Viet Tai Quang Nam 17 Nguyen Thi Minh Khai, Tam Ky, Quang Nam 5103824888 172 QNM172 Cong Ty TNHH MTV Huynh Xanh Khoi An Ha Nam, P. An Phu, TP Tam Ky, Quang Nam 905242439 173 QNI173 DNTN Quang Thanh P. Le Hong Phong, TP Quang Ngai 174 QNI174 VIETCOMBANK - CN QUANG NGAI 345 Hung Vuong, P.Tran Phu, QNgai 913447448 175 QNI175 PTSC QUANG NGAI Lo4H, Ton Duc Thang, TP QNgai, QNgai 176 QNI176 CT CP ASB 29 To Hien Thanh, QNgai 1249447448 177 QNI177 CT CP TM & DV CCM 189 Phan Dinh Phung, TP QNgai 553836536 178 QNI178 CT TNHH DAU TU P.TRIEN CONG NGHE PHU SI 217 Hung Vuong, QNgai 553819698 psc@phusico.com.vn 179 QNI179 CHI NHANH CONG TY TNHH AIG 374 Quang Trung, P.Tran Hung Dao, Tp QNgai. 553711346 khatiger@yahoo.com 180 QNI180 CT TNHH TU VAN XAY DUNG CONG TRINH TP Qngai, tinh QNgai 181 QNI181 Cong Ty TNHH TM & DV Duc Hao 230 Phan Boi Chau -TP Quang Ngai, Tinh Quang Ngai 553820607 182 QNI182 Cong ty TNHH MTV Bich Phuong 6 Le Loi, P. Chanh Le, TP Quang Ngai 553827979 183 QNI183 Cong Ty TNHH TM VT Nam Son 612 Quang Trung - TP Quang Ngai 553837837 vuongchau766@yahoo.com.vn 184 QNI184 DNTN Binh An Khang To 11, P. Quang Phu, TP Quang Ngai, Tinh Quang Ngai 914226678 mytraqngai@yahoo.com.vn 88 185 QNI185 Cong Ty TNHH TM & Cong Nghe Thanh Trung 114 Quang Trung - TP Quang Ngai, Tinh Quang Ngai 553723723 186 QNI186 Ngan Hang Chinh Sach Xa Hoi Tinh Quang Ngai 504 Quang Trung, Tp Quang Ngai, Tinh Quang Ngai nhcsxhqngai@gmail.com 187 QNI187 Cong Ty TNHH XD & TM Quoc Tien KCN Quan Lat, Mo Duc, Quang Ngai 963791791 188 QNI188 Cong Ty TNHH Xay Dung Huy Hung To 10, P. Quang Phu, Tp Quang Ngai, Tinh Quang Ngai 189 QNI189 Cong Ty CP XD & Khai Thac Vat Lieu XD Mien Trung KCN 1052, P. Truong Quang Trong, TP Quang Ngai 552245102 190 QNI190 Cong Ty TNHH MTV Xay Dung Bao Ngoc Lo L18 Truong Xuan, P. Tran Phu, TP Quang Ngai 914216186 191 QNI191 Cong Ty TNHH MTV Dien Tu Tin Hoc MHQ 278 Quang Trung, Tp Quang Ngai, Tinh Quang Ngai 192 QNI192 Buu Dien Quang Ngai 70 Quang Truong, TP Quang Ngai 553829041 193 QNI193 Cong Ty TVXD C.Trinh Giao Thong Quang Ngai Lo 39-40, P. Tran Phu, TP Quang Ngai 553710377 194 QNI194 Cty TNHH Tin Hoc Va Chuyen Giao Cong Nghe CIVIP 595 Quang Trung, TP Quang Ngai, Tinh Quang Ngai 553710399 civipgroup@gmail.com 195 QNI195 Cong Ty TNHH TM Tu Vien 110 Tran Hung Dao, Tp Quang Ngai 979764007 196 BDH196 Cong Ty TNHH Duc Tin Quy Nhon To 27, KV5, Nguyen Van Cu, Tp Quy Nhon, Binh Dinh 197 BDH197 Cong Ty TNHH Van Tai Hoang Mai 274 QL1A, TT Tam Quan, Hoai Nhon, Binh Dinh 198 BDH198 Cong Ty TNHH MTV Sao Mai Viet 368 Hoang Van Thu, P Ngo May, Quy Nhon, Binh Dinh 199 BDH199 Cong Ty TNHH Tong Hop Quoc Khai Thon Phu Van 2, Xa An Huu, H. Hoai Van, Binh Dinh 200 BDH200 Cong Ty TNHH Phu Hoa Qui Nhon To KV5, P Quang trung, Qui Nhon, Binh Dinh 201 BDH201 Cong Ty CP Du Lich A Chau 62 Chuong Duong, Quy Nhon, Binh Dinh 89 202 BDH202 Cong TyTNHH TM Tong Hop Hoang Phi Thon 2, Huyen Van Canh, Binh Dinh 203 BDH203 Cong Ty TNHH XD TM TH Thanh Hung 420/42 Duong Quang Trung, Tx An Nhon, Binh Dinh 204 BDH204 Cong Ty TNHH SXTM & DV Hong Phuoc 36 Dang Huy Tru - P. Dong Da- Qui Nhon - Binh Dinh 205 BDH205 Cong Ty TNHH TM & DV XD Trieu Long To 53 KV6, P. Nhon Binh, Tp Qui Nhon, Binh Dinh 206 BDH206 Cong Ty TNHH Thanh Phat VINA 158 Lac Long Quan, Tp Qui Nhon, Binh Dinh 207 BDH207 Cong Ty TNHH SX TM Tung Quan To 5 KV9, Tp Qui Nhon, Binh Dinh 208 BDH208 Cong Ty TNHH TM DV Hai Sy 2 3.15 Khu Dan Cu va DV Ho S.Thai Dong Da - Qui Nhon 209 BDH209 Cong Ty TNHH DV DL Binh Dinh 06 Chuong Duong, Qui Nhon, Binh Dinh 210 BDH210 Cong Ty TNHH TM DV PNT Lo 24 Hoang Minh Thao , Qui Nhon, Binh Dinh 211 BDH211 Cong Ty TNHH Dau Tu Du Lich Bien Xanh 07 Tran Anh Tong, Tp Qui Nhon, Binh Dinh 212 HUE212 Cong Ty CP DN SX A Chau 159 Ba Trieu, TP Hue 543846456 213 HUE213 Cong Ty TNHH SX TM & DV Duy Tri 46 Nguyen Hue, TP Hue 543836837 nguyentientien999@gmail.com 214 HUE214 Khach san Asia 17 Pham Ngu Lao, Tp Hue 543830283 info@asihotel.vn 215 HUE215 Ngan Hang Nong Nghiep TT Hue 10 Hoang Hoa Tham, Hue 216 HUE216 Cong Ty TNHH MTV Khach San Bo Song Thanh Lich 49 Le Loi, Hue 543823390 217 HUE217 Ngan Hang TMCP Viet Nam Thinh Vuong - VD Bank 64 Hung Vuong, Hue 218 HUE218 Cong Ty TNHH Doanh Ngan 16 Nguyen Thai Hoc, Tp Hue 543898888 info@romance 219 HUE219 Cong Ty TNHH Dau Tu Hop Tac Quoc Te Daystar 78 Ben Nghe - Tp Hue 543939779 220 HUE220 Cong Ty TNHH Xay Dung & Cap Nuoc TT Hue 103 Bui Thi Xuan, Tp Hue 543815555 info@huewaco.com.vn 90 PHỤ LỤC 5 KỊCH BẢN THẢO LUẬN NHÓM Đề tài nghiên cứu tiến sĩ: “Nghiên cứu phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điềm miền Trung”. Thứ tự Nội dung chính Chi tiết 1 Chuẩn bị Ổn định chỗ ngồi và chuẩn bị các tài liệu liên quan cho nhóm thảo luận. 2 Giới thiệu Xin chào các anh chị. Tôi tên là Nguyễn Xuân Thủy hiện đang nghiên cứu đề tài tiến sĩ có tên “Nghiên cứu phát triển thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điềm miền Trung”. Trong đó có nội dung “Nhận diện nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của thương mại điện tử trong các doanh nghiệp dịch vụ vùng kinh tế trọng điểm miền Trung”. Rất cảm ơn các anh/chị đã đến tham dự buổi thảo luận. Kết quả của buổi thảo luận có được từ sự đóng góp nhiệt tình của các anh chị giúp cho tôi công cụ tiến hành nghiên cứu một cách thuận lợi nhất. 3 Trình bày mục đích, yêu cầu của buổi thảo luận Xuất phát từ việc chọn lọc trong các nghiên cứu tương đồng đã có trước đây của các tác giả trong và ngoài nước, qua trao đổi với các chuyên gia công tác trong ngành Viễn thông – CNTT, qua tìm hiểu các tài liệu tham khảo, sáchtôi đã hiệu chỉnh cho phù hợp với thực tế hiện tại, lọc bớt hoặc bổ sung thêm các biến để phản ảnh đúng tính chất đại diện. Nay tôi xin đề xuất thang đo sơ bộ đầu tiên với các biến quan sát: Nền tảng chính sách kinh tế xã hội; Nhân lực; Công nghệ; Môi trường pháp lý; Phương tiện thanh toán; An toàn bảo mật thông tin; Chuyển phát hàng hóa. Xét thấy trong các biến quan sát ở trên cần thiết hiệu chỉnh giúp tạo ra thang đo hợp chuẩn trong nghiên cứu này. Do đó, cuộc thảo luận hôm nay là rất quan trọng và hữu ích. 4 Nội dung Biến quan sát đề xuất thảo luận Biến quan sát hiệu chỉnh sau khi thảo luận 4.1. Thảo luận về các biến quan sát của thang đo về các thuộc tính cấu - Chính sách tốt để phát triển TMĐT. - Chính quyền các tỉnh triển khai các chính sách tại địa phương. 1. Chính phủ đã có các chính sách tốt để thúc đẩy phát triển TMĐT. 2. Chính quyền các tỉnh vùng KTTĐMT đã có các 91 thành “Nền tảng chính sách kinh tế xã hội” - Các ngành, doanh nghiệp có kế hoạch phát triển TMĐT. - Các chính sách khác về KTXH cũng bổ trợ cho phát triển TMĐT. - Triển khai các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng hàng năm. - Nhà trường dạy các vấn đề liên quan đến chính sách về TMĐT. chính sách tốt để thúc đẩy phát triển TMĐT. 3. Hàng năm chính quyền địa phương đã có các chương trình, dự án đầu tư cơ sở hạ tầng để phát triển TMĐT. 4. Nhà nước đã đưa các nội dung của kinh tế số vào để giáo dục ở các cấp học. 4.2. Thảo luận về các biến quan sát của thang đo về các thuộc tính cấu thành “Nguồn nhân lực” - Chính sách về đào tạo nguồn NL cho TMĐT. - Người lao động tự tìm hiểu, đào tạo về TMĐT cho bản thân để thi tuyển vào vị trí công việc. - Triển khai kế hoạch Tập huấn, đào tạo NNL TMĐT. - Hội nghị chuyên đề về TMĐT. - Các trường ĐH, CĐđã mở các chuyên ngành ĐT TMĐT. - Đào tạo TMĐT trong Doanh nghiệp, lớp bên cạnh xí nghiệp. - Hiện nay nhân lực TMĐT đã đáp ứng về số lượng và chất lượng. 1. Chính phủ đã có các chính sách tốt để đào tạo nguồn NL cho TMĐT. 2. Chính quyền các tỉnh vùng KTTĐMT đã có các chương trình, kế hoạch về tập huấn, đào tạo NNL TMĐT. 3. Các trường ĐH, CĐ, TC nghề đã mở các chuyên ngành ĐT liên quan đến TMĐT. 4. DN của Anh/chị đã chú trọng đến việc phát triển NNL TMĐT để phục vụ phát triển TMĐT cho DN. 5. Nói chung, hiện nay nhân lực TMĐT đã đáp ứng về số lượng và chất lượng. 4.3. Thảo luận về các biến quan sát của thang đo về các thuộc tính cấu thành “Công nghệ” - Mạng VT, Internet của nhà mạng liên tục được cải thiện, đảm bảo cho nhu cầu. - Giá cước Internet hiện nay liên tục giảm, cạnh tranhnên là điều kiện tốt cho phát triển TMĐT của DN. 1. Mạng VT, Internet của các DN cung cấp trên địa bàn hiện nay là tốt, đảm bảo cho phát triển TMĐT. 2. Giá cước Internet hiện nay là chấp nhận được, 92 - Công nghệ thông tin của Thế giới thay đổi, cải tiến một cách nhanh chóng. - Hiện có nhiều DN cung cấp phần mềm, điều này cung cấp đủ cho DN phát triển TMĐT. - Chi phí thiết kế website và mua các phần mềm cao nên đây là lực cản đến việc ứng dụng, phát triển TMĐT trong DN. - Công nghệ bảo mật đã tăng niềm tin cho KH thực hiện TMĐT. phục vụ tốt cho phát triển TMĐT của DN. 3. Hạ tầng phần mềm do các DN chuyên ngành cung cấp đủ đáp ứng cho DN phát triển TMĐT. 4. Chi phí thiết kế website/ mua phần mềm liên quan đến qui trình nội bộ của DN là lớn nên cản trở đến việc ứng dụng, phát triển TMĐT trong DN. 5. Chữ ký số là một “bước tiến công nghệ” giúp các giao dịch TMĐT bảo mật, thuận tiện, tăng niềm tin cho KH. 4.4. Thảo luận về các biến quan sát của thang đo về các thuộc tính cấu thành “Môi trƣờng pháp lý” - Hệ thống văn bản pháp luật về TMĐT. - TMĐT không giới hạn biên giới, nên pháp lý không chỉ ở Việt Nam mà còn là môi trường quốc tế. - Việc ban hành các VB về TMĐT còn do nhiều cơ quan (Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông). - Nhà nước ban hành nhiều văn bản và đã thừa nhận tính pháp lý của giao dịch TMĐT. - Ngân hàng đã bảo vệ pháp lý các thanh toán điện tử. 1. Hệ thống văn bản pháp luật về TMĐT hiện nay chưa đầy đủ và thiếu đồng bộ. 2. Có sự chồng chéo về trách nhiệm, quyền hạn giữa các cơ quan chức năng. 3. Nhà nước đã thừa nhận tính pháp lý của giao dịch TMĐT. 4. Nhà nước bảo vệ pháp lý các thanh toán điện tử. 4.5. Thảo luận về các biến quan sát của thang đo về các thuộc tính cấu - Hệ thống thanh toán qua NH đã đáp ứng cho TMĐT. - Mua hàng online nhưng trả tiền thì offline. 1. Hệ thống thanh toán qua NH hiện nay đã tạo thuận lợi, góp phần thúc đẩy sự phát triển TMĐT. 2. Ngoài hệ thống NH, còn có các phương thức 93 thành “Phƣơng tiện thanh toán” - Các phương tiện thành toán của các công ty ngoài hệ thống NH như Ngân lượng; OnePAY; thẻ điện thoại; ví điện tử; chuyển tiền bưu chính) cũng được thực hiện trong TMĐT. - Việc tích hợp các công cụ thanh toán trực tuyến trên Website còn nhiều hạn chế. - Người dân vẫn thích sử dụng tiền mặt trong TMĐT. TT khác (Ngân lượng; OnePAY; thẻ điện thoại; ví điện tử; chuyển tiền bưu chính) mang đến thuận tiện cho các giao dịch TMĐT. 3. Hiện nay việc phát triển công cụ thanh toán trực tuyến trên Website còn nhiều hạn chế do thiết lập rườm rà, gây cản trở cho việc phát triển TMĐT. 4. Thói quen dùng tiền mặt của người dân làm chậm phát triển các hình thức thanh toán TMĐT. 4.6. Thảo luận về các biến quan sát của thang đo về các thuộc tính cấu thành “An toàn bảo mật thông tin” - “Chữ ký số” là phương tiện giúp khách hàng bảo mật các thông tin cá nhân. - Phương thức mật khẩu tại 1 thời điểm (One Time Password - OTP). - Lộ thông tin thẻ tín dụng khi giao dịch TMĐT do người dùng. - Tình trạng hacker phổ biến ở Việt Nam và thế giới. - Có quá nhiều tội phạm công nghệ cao, do đó gây cản trở việc phát triển TMĐT. - Người dân chưa có niềm tin vào trả tiền Online. 1. “Chữ ký số” là phương tiện giúp khách hàng bảo mật các thông tin cá nhân. 2. Có quá nhiều nguy cơ lộ thông tin thẻ tín dụng khi giao dịch TMĐT. 3. Có quá nhiều tội phạm công nghệ cao, do đó gây cản trở việc phát triển TMĐT. 4. Người dân chưa có niềm tin vào các giao dịch TMĐT, nên hạn chế sự phát triển TMĐT. 4.7. Thảo luận về các biến quan sát của thang đo về các thuộc tính cấu thành “Chuyển phát hàng hóa” - Các công ty chuyển phát, vận tải, hậu cần (logistic) trong khu vực miền Trung. - Giai đoạn này quốc lộ đang được mở rộng, xây trạm thu phí BOT, nên vận chuyển đường bộ khó khăn, đường sắt hạn chế - Khu vực miền trung có nhiều kho bãi gần quốc lộ 1. Hiện nay có nhiều công ty chuyển phát, vận tải, hậu cần (logistic) góp phần làm TMĐT phát triển tốt. 2. Hệ thống giao thông vận tải của địa phương vùng KTTĐMT chưa tốt, gây ảnh hưởng xấu đến phát triển TMĐT. 94 1A, góp phần làm TMĐT phát triển. - Quá trình đóng gói, bì hàng hóa phát triển hơn trước nên làm cho việc vận chuyển nhanh, tốt. - TMĐT phát triển làm cho hoạt động chuyển phát phát triển. 3. Hệ thống kho bãi, cảng cạn, cảng container vùng KTTĐMT khá tốt góp phần làm TMĐT phát triển. 4. Quá trình phân loại và đóng gói bao bì hàng hóa phát triển góp phần làm TMĐT phát triển. 5. Việc ứng dụng CNTT trong quản lý, hoạt động chuyển phát đã góp phần làm TMĐT phát triển. 5 Kết thúc Xin chân thành cảm ơn các anh chị đã dành thời gian cho buổi thảo luận ngày hôm nay! 95 PHỤ LỤC 6: Trƣờng hợp nghiên cứu – Case study: Vai trò của thƣơng mại điện tử trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh của khách sạn Thân Thiện, thành phố Huế 1. Quá trình thành lập và phát triển của khách sạn Thân Thiện DN tư nhân (DNTN) Thân Thiện được thành lập theo giấy phép đăng ký kinh doanh số 3300365832 ngày 05/12/2003, do sở Kế hoạch đầu tư tỉnh Thừa Thiên Huế cấp. Đến năm 2010, KS cải tạo nội thất và đổi tên thành “Khách sạn Thân Thiện – Friendly Hotel”. KS Thân Thiện đóng tại số 10 Nguyễn Công Trứ, Huế, được sở Văn hóa - Thể thao - Du lịch công nhận là KS 2 sao, với tổng số phòng là 30. Khách sạn chọn phương thức liên kết với các website du lịch nổi tiếng trên thế giới về đặt phòng trực tuyến làm chủ đạo cho hoạt động tìm kiếm khách hàng và nhận đặt phòng của mình. Kết quả kinh doanh của KS những năm vừa qua khá tốt, đặc biệt năm 2014, KS Thân Thiện được khách du lịch bình chọn xếp thứ 10 trong Top 25 của tất cả các KS Việt Nam với tiêu chí “Bargain Hotel” (KS giá rẻ, phục vụ tốt) trên website www.tripadvisor.com - web nổi tiếng và lớn nhất thế giới về du lịch. Khách sạn Thân Thiện đã thực hiện TMĐT ở mức độ 3 - Thương mại điện tử giao dịch (transaction e-commerce): Cho phép thực hiện một số công đoạn giao dịch thông qua mạng viễn thông và internet như đặt hàng, thanh toán, giao nhận. Từ năm 2011 đến nay, KS Thân Thiện đã tìm hiểu và áp dụng mô hình liên kết (Affiliate Model) để kết nối với các website: www.Tripadvisor.com; Booking.com; Agoda.com; Expedia.com; Hostelworld.com; Ivivu.com; HRS.com; Asiarooms.com; Checkinvietnam.com. 2. Tác động của thƣơng mại điện tử đến kinh doanh lƣu trú của khách sạn Thân Thiện 2.1. Dịch chuyển cơ cấu nguồn khách Giai đoạn từ năm 2004 đến tháng 3/2010, TMĐT chưa phát triển mạnh ở Việt Nam, thông tin quảng bá trên mạng chưa rộng rãi, nên nguồn khách chủ yếu dựa vào cò mồi, khách quen và các công ty du lịch nội địa. Tỷ lệ khách Việt Nam hàng năm chiếm khoảng từ 90%-98% (hình 3.9). Nhờ vị trí KS nằm ở khu phố Tây, nên khách nước ngoài đến lưu trú chủ yếu là khách tự do. Giai đoạn từ tháng 4/2010 đến tháng 12/2011, KS liên hệ với các mạng đặt phòng trực tuyến để đưa thông tin của KS nhằm giới thiệu và tạo công cụ cho khách có thể đặt phòng trực tiếp trên các trang web đó. Lượng khách quốc tế dần chiếm ưu thế, khách Việt Nam vẫn còn, nhưng tỷ lệ giảm dần từ 55% năm 2010 xuống còn khoảng 16,5% cuối năm 2013 [71]. 96 Đơn vị tính: lượt người Nguồn: Phân tích số liệu của tác giả Hình 3.9: Sự dịch chuyển cơ cấu khách khi ứng dụng TMĐT Cũng theo hình 3.9, “Tổng lượt khách” các năm 2004-2009 cao hơn các năm 2010-2013, điều này là do khách Việt Nam thường đi theo đoàn, nhóm, gia đình, họ thường có nhu cầu ở 3-4 người/phòng. Ngược lại, đối với khách nước ngoài, thường chỉ có nhu cầu ở 2 người/phòng, số khách ở 1 người/phòng hoặc 3 người/phòng chiếm tỷ lệ rất nhỏ. Vì thế, mặc dù tổng lượng khách có vẻ ít đi, nhưng thực tế việc khách đặt phòng vẫn tăng lên. 2.2. Dễ dàng thống kê quốc tịch khách lƣu trú Hình 3.10 cho thấy, lượng khách quốc tế đến KS chiếm đến 83,5%, khách Việt Nam (gồm cả trực tuyến lẫn không trực tuyến) chỉ chiếm 16,5%. Các nước có khách đến lưu trú nhiều xếp theo thứ tự từ cao đến thấp gồm: Việt Nam 16,5%; Đức 10,8%; Pháp 9,6%; Anh 9,0%; Hà Lan 6,4%; Úc 5,5%; Mỹ 5,1%; Tây Ban Nha 4,3%; Ý 3%; Canada 2,9%; các nước khác 26,9%. Từ việc thống kê quốc tịch khách du lịch, KS có căn cứ để đưa ra các giải pháp làm hài lòng khách hàng, thông qua các món ăn đặc trưng, nghi lễ truyền thống... của du khách. Nguồn: Phân tích số liệu của tác giả Hình 3.10: Tỷ lệ quốc tịch khách lƣu trú tại Khách sạn 97 2.3. Khắc phục tính thời vụ của Khách sạn Theo số liệu điều tra, giai đoạn 2004-2009: Mùa cao điểm trong năm từ tháng 4 đến tháng 8, do khách Việt Nam thường chọn kỳ nghỉ hè của học sinh, sinh viên kết hợp với việc đi du lịch. Mùa thấp điểm hàng năm khoảng 7 tháng gồm có 2 kỳ, tháng 1 đến tháng 3 và từ tháng 9 đến tháng 12, đối tượng khách chủ yếu là đi công tác, đi lễ hội, thăm thân nhân Giai đoạn 2011-2013: Đối tượng khách chủ yếu là khách quốc tế, mùa cao điểm có 7 tháng, gồm từ tháng 1 đến tháng 3 và từ tháng 10 đến tháng 12, riêng tháng 8 cũng là tháng cao điểm. Mùa thấp điểm có 4 tháng, từ tháng 5 đến tháng 7 và tháng 9 [77]. Đơn vị tính: Số phòng Nguồn: Phân tích số liệu của tác giả Hình 3.11: Tính thời vụ đƣợc khắc phục khi ứng dụng TMĐT Nhờ ứng dụng TMĐT, mà tính thời vụ của KS được khắc phục: Giảm áp lực mùa cao điểm không cần tuyển thêm người, đồng thời cũng không sa thải người hoặc cho nghỉ do thời vụ thấp điểm; Giảm chi phí chuyển đổi, tuyển nhân viên mới khi đến mùa cao điểm, giảm chi phí đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên; Lượng phòng bình quân hàng năm tăng, làm cho doanh thu tăng. 2.4. Tăng lợi nhuận Theo hình 3.12, giai đoạn 2004-2009, doanh thu, chi phí, lợi nhuận tăng giảm không đáng kể. Từ năm 2010, sau khi ứng dụng TMĐT, các chỉ tiêu đều tăng, trong đó, doanh thu tăng nhanh hơn chi phí, nên lợi nhuận cũng tăng nhanh. Giai đoạn 2010-2013, ngoài doanh thu dịch vụ lưu trú, KS còn có khoản doanh thu mang lại do liên kết bán các dịch vụ Tour; vé xe buýt vận chuyển từ Huế đi Đà Nẵng, Hội An, Nha Trang, Ninh Bình, Hà Nội; doanh thu có được nhờ cho thuê xe máy, xe đạp; bán bưu thiếp, chiếm khoảng 19,8% tổng doanh thu. Chi phí cũng tăng theo, bởi khi TMĐT phát triển, khách quốc tế tăng cao, Khác sạn phải chú trọng cơ sở vật chất hơn, như thường xuyên bảo trì, bảo hành thang máy, diệt côn trùng hàng tháng, tổ chức ăn sáng tự chọn nhằm phục vụ khách. 98 Đơn vị tính: Số phòng Nguồn: Phân tích số liệu của tác giả Hình 3.12: Sự thay đổi Doanh thu – Chi phí – Lợi nhuận 2.5. Các vai trò khác Ngoài những lợi ích trên, TMĐT còn gián tiếp giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của KS Thân Thiện, cụ thể: - TMĐT giúp công việc quản lý điều hành dễ dàng hơn. TMĐT cho phép khách du lịch đặt phòng trực tuyến, trả tiền trực tuyến, viết nhận xét đánh giá cơ sở lưu trú trực tuyến, nhờ đó, nhà quản lý KS biết và điều hành hoạt động nhằm khắc phục các điểm yếu, các điểm khách hàng chưa hài lòng. - TMĐT giúp theo dõi hoạt động đánh giá của khách du lịch về KS. TMĐT cung cấp công cụ quản lý chất lượng phục vụ khách hàng, người quản lý nắm được thông tin, so sánh với đối thủ cạnh tranh, từng bước nâng cao chất lượng phục vụ, làm hài lòng khách hàng. TMĐT đã làm cho giao tiếp giữa khách hàng và KS trở nên dễ dàng, gắn bó, những ý kiến kiến nghị, phản ánh của khách hàng về chất lượng dịch vụ, thái độ phục vụ được KS tiếp nhận một cách tức thời. Để áp dụng TMĐT thành công và có hiệu quả cao hơn nữa, KS Thân Thiện đã đưa ra các giải pháp sau: Một là, tăng cường nhận thức của đội ngũ cán bộ, nhân viên từ giám đốc, các bộ phận quản lý cho đến từng nhân viên làm nhiệm vụ phục vụ trực tiếp khách du lịch về lợi ích của TMĐT. Khách sạn cần thường xuyên tổ chức những buổi sinh hoạt, thảo luận, trao đổi kinh nghiệm trong công việc để giúp nhân viên nâng cao hiểu biết về TMĐT. Hai là, chú trọng đầu tư nguồn nhân lực cho việc áp dụng TMĐT, trong đó đặc biệt chú trong vào hai bộ phận chính là phòng Kinh doanh và bộ phận Lễ tân. Người kinh doanh cần có kiến thức và kinh nghiệm về công nghệ thông tin lẫn kinh doanh, thông thạo tiếng Anh, từ đó mới có điều kiện kết nối giữa DN với đối tác du lịch và 99 khách du lịch một cách nhanh chóng, chính xác. Khuyến khích nhân viên tự học về tin học, ngoại ngữ và kinh doanh. Ba là, luôn chú trọng đầu tư kết nối internet, kết nối mạng viễn thông với đường truyền nhanh, mạnh, lắp đặt hệ thống wifi để khách hàng lướt web tìm kiếm thông tin hoặc kết hợp giải quyết các công việc của họ trong thời gian lưu trú tại KS. Đồng thời, phải chú trọng đến việc nâng cấp trang web của DN, bởi đây là nơi tiếp xúc đầu tiên, tạo cảm giác, ấn tượng đầu tiên của khách hàng khi tìm thông tin liên quan đến KS. Bốn là, tăng cường sự giám sát các hoạt động của KS để tất cả đều hướng đến khách hàng, lấy khách hàng làm trung tâm. Khi áp dụng TMĐT, việc quản lý, kiểm tra giám sát, thúc đẩy nhân viên cần phải được thường xuyên liên tục hơn. Bởi lẽ, khách hàng của DN hiện nay là trên toàn thế giới, họ gửi email và mong nhận được sự trả lời sớm. Các đánh giá, nhận xét, lời bình của khách, nếu KS có ý kiến trả lời sớm, nhanh và đúng trọng tâm sẽ làm hài lòng khách hàng hơn khi KS không có phản hồi. Năm là, KS cần thường xuyên chú trọng nâng cấp cơ sở vật chất để phục vụ khách ngày càng tốt hơn. Tiến hành thay thế các vật dụng cũ, cải tạo, nâng cấp KS, phòng ngủ, phòng ăn. Việc bảo trì, bảo hành tháng máy, hệ thống điều hòa nhiệt độ, máy sưởi ấm, hệ thống phòng vệ sinh, phương tiện giải trí là rất quan trọng đối với khách du lịch. Một phản ánh không tốt của khách đối với cơ sở vật chất, tiện nghi của KS trên internet cũng làm ảnh hưởng rất nhiều đến kinh doanh của KS [77].

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnoidungla_6201.pdf
Luận văn liên quan