Luận án Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất sulfonylurea

(Bản scan) Chat 2-amino-5-nitrophenol (g) cỏ nhóm OH ở VỊ tri ortho vả NO: Ở para hut điện tử lảm giâm tinh bazơ cùa nguyên tủ Nito trong nhóm NH1. Kill cho chát 93 tác dụng VỚI amin g phản ửng cản thực hiện ở nhiệt độ cao. tâng cường sự khuấy trộn, phản ững tạo nhiêu săn phàm phụ. Dung dich sau phân ững sau khi được cãt loại dung mÕL hồn hợp sân phẩm thỏ thu đươc được hòa vảo dung mòi CH;C1: chiẽt nhiều lần băng nước, dich chiẽt đươc làm khan bảng Na:SƠ4. cat loại dung mói dưới áp suất giảm và tinh chẻ ưên cột sâc ký silicagel với hệ dung mỏi rứa giãi lả DCM MeOH = 20/1 thu được chất 94g sạch. Hiệu sưẩĩ tổng họp chất 94g từ chất 93 đạt 76.9° 0.

pdf411 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 21/01/2022 | Lượt xem: 89 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Tổng hợp và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số dẫn xuất sulfonylurea, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_tong_hop_va_nghien_cuu_hoat_tinh_sinh_hoc_cua_mot_so.pdf
  • pdfbrief the thesis of Thi Thoi Bui.pdf
  • pdfBùi Thị Thời - ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN.pdf
  • pdfBùi Thị Thời -TOM TAT LUAN AN.pdf
  • pdfNew contribution of the Thi Thoi Bui' thesis.pdf
Luận văn liên quan