Luận án Ứng dụng lý thuyết thị trường hiệu quả trong phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam

Chương 1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ 1.1. TỔNG QUAN VỀ LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ 1.2. CÁC LÝ THUYẾT CƠ SỞ CỦA THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ 1.3. MỘT SỐ LÝ THUYẾT TÀI CHÍNH KHÁC PHÁT RIỂN BÊN CẠNH LÝ THUYẾT THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ. Chương 2.KIỂM ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 2.1. PHƯƠNG PHÁP KIỂM ĐỊNH THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ 2.2. KIỂM ĐỊNH TÍNH HIỆU QUẢ CỦA THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chương 3. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 3.1. NHÀ NƯỚC CẦN TẠO MÔI TRƯỜNG THUẬN LỢI CHO THỊ TRƯỜNG HIỆU QUẢ MỘT CÁCH TỔNG THỂ 3.2. NÂNG CAO TÍNH HIỆU QUẢ CHO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM THEO EMH 3.3. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

pdf194 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/08/2013 | Lượt xem: 2580 | Lượt tải: 12download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận án Ứng dụng lý thuyết thị trường hiệu quả trong phân tích thị trường chứng khoán Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfỨng dụng lý thuyết thị trường hiệu quả trong phân tích thị trường chứng khoán ở VN.pdf
Luận văn liên quan