Luận án Về tập xác định duy nhất cho hàm phân hình và đạo hàm của chúng

Trong chương này, chúng tôi nghiên cứu các giá. trị Picard cho hàm phân hình p-adic và đạo hàm của chúng. Sau đó, chúng tôi nghiên cứu bài toán duy nhất cho hàm phân hình p-adic cùng vối đạo hàm của chúng có cùng ảnh ngược của một hay nhiều điểm tính cả bội. 2.1 Giá trị Picard cho hàm phân hình p-adic cùng với đạo hàm của chúng Một trong những vấn đề liên kết vói bài toán tập xác định duy nhất là xem xét các giá trị Picard của các hàm phân Ịhình. Cho f là một hàm phân hình, giá trị a e c được gọi là giá trị Picard của f nếu f(z) / a, Mz e. c. Định lý Picard nói rằng mỗi hàm phân hình khác hằng số f trên mặt phẳng phức có nhiều nhất hai giá trị Picard, nghĩa là f nhận mọi giá trị phức w trừ ra nhiều nhất hai giá trị.

pdf94 trang | Chia sẻ: tueminh09 | Ngày: 24/01/2022 | Lượt xem: 93 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận án Về tập xác định duy nhất cho hàm phân hình và đạo hàm của chúng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_an_ve_tap_xac_dinh_duy_nhat_cho_ham_phan_hinh_va_dao_ha.pdf
  • docThong tin Tom tat Luan an - Phan Duc Tuan.doc
  • docThong tin tom tat Luan an - Phan Duc Tuan (Tieng Anh).doc
  • pdfTom Tat Luan An - Phan Duc Tuan.pdf
  • pdfTom Tat Luan An Phan Duc Tuan (Tieng Anh).pdf
  • docTrich yeu Luan an-Phan Duc Tuan.doc
Luận văn liên quan