Luận văn Biểu diễn liên hợp và cấu trúc của đại số lie nửa đơn

Kết quả đạt được chủ yếu của luận văn thể hiện trong chương 2 và chương 3 cụ thể như sau: 1) Trong chương 2, chúng tôi đã khảo sát biểu diễn liên hợp của đại số Lie trong mói tương quan với đại số Lie lũy linh và ứng dụng để xác định biểu diễn liên hợp cảu một số đại số Lie cụ thể như đại số Lie Heisenberg, . 2) trong chương 3 khảo sát cấu trúc của địa số Lie nửa đơn thể hiện qua việc xác ddunhj đại số con Cartan

pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 115 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Biểu diễn liên hợp và cấu trúc của đại số lie nửa đơn, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfle_thi_phuong_ly_325_2084465.pdf
Luận văn liên quan