Luận văn Biểu diễn nhóm hữu hạn dưới dạng đồ thị

Biểu diễn nhóm hữu hạn dưới dạng đồ thị Biểu diễn nhóm con, nhóm con chuẩn tắc của một nhóm hữu hạn bằng đồ thị con đơn vị đặc biệt Biểu diễn các lớp liên hợp của một nhóm bằng đồ thị

pdf24 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 239 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Biểu diễn nhóm hữu hạn dưới dạng đồ thị, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdoan_truong_1311_2084415.pdf
Luận văn liên quan