Luận văn Các bất đẳng thức về giá trị trung bình của hàm lồi

Các bất đẳng thức về giá trị trung bình của hàm lồi - trình bày đinh nghĩa các giá trị trung bình thông thường và định nghĩa giá trị trung bình với hàm tùy ý - Trình bày các định lý về giá trị trung bình với hàm tùy ý - Trinh bày khái niệm hàm lồi, lõm theo nghĩa Jensen

pdf25 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 17/04/2019 | Lượt xem: 395 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Các bất đẳng thức về giá trị trung bình của hàm lồi, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfmai_thi_kim_oanh_2655_2084490.pdf
Luận văn liên quan