Luận văn Cấc đặc trưng của đại số boole

Luận văn Cấc đặc trưng của đại số boole Tổng quan và hệ thống một cách đầy đủ các khái niệm, tính chất cơ bản liên quan đến đại số Boole. Cụ thể là đại số Boole được tìm hiểu thông qua lý thuyết đàn vaanh Boole, dàn modula đầy đủ.

pdf25 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 19/04/2019 | Lượt xem: 83 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Cấc đặc trưng của đại số boole, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftran_thi_phuong_8988_2084641.pdf
Luận văn liên quan