Luận văn Các định lý kiểu Mason đối với đa thức trên trường đóng đại số, đặc số không và ứng dụng

Kết luận - Tổng hợp và trình bày Định lý Mason đối với ba đa thức trên trường đóng đại số, đặc số không (Định lý 1.21) - Định lý Mason đối với bốn đa thức [6], và không điểm của tổng đa thức [4] ở chương 2. Kết quả chính của chương 2 là Định lý 2.1, Định lý 2.4 và Định lý 2.5

pdf52 trang | Chia sẻ: builinh123 | Ngày: 31/07/2018 | Lượt xem: 807 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Các định lý kiểu Mason đối với đa thức trên trường đóng đại số, đặc số không và ứng dụng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfc00281_6039_5813.pdf
Luận văn liên quan