Luận văn Chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở tỉnh Điện Biên

Sự nghiệp đổi mới đặt ra những yêu cầu cấp bách về việc cải cách bộ máy nhà nước, cải cách nền hành chính nhà nước trong đó vai trò quyết định thuộc về yếu tố con người, thuộc về phẩm chất, năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cáp xã nói riêng. Thực tế những năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo càng chứng minh sâu sắc vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã. Chính quyền cấp xã và đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã là trung tâm của hệ thống chính trị cấp xã, là chỗ dựa của Đảng và Nhà nước để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đưa đất nước ta vững bước vào thế kỷ XXI trong xu thế hòa nhập chung với thế giới.

pdf122 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 07/01/2014 | Lượt xem: 3402 | Lượt tải: 65download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở tỉnh Điện Biên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
i chung không quá 45 tuổi (đối với nam), 40 tuổi đối với nữ, lần 2 không quá 50 tuổi (đối với nam), không quá 45 tuổi (đối với nữ). + Có sức khỏe tốt. + Có khả năng sử dụng tin học - Tiêu chuẩn đối với Chủ tịch, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã. Chủ tịch và phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp xã, là những người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước ở cơ sở chịu trách nhiệm trước cấp trên và trước Hội đồng nhân dân cùng cấp về toàn bộ hoạt động của Uỷ ban nhân dân. Họ phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: - Năng lực: + Chỉ đạo việc tổ chức thực hiện Hiến pháp, pháp luật và các văn bản của chính quyền Nhà nước cấp trên cũng như nghị quyết của Hội đồng nhân dân cùng cấp trên địa bàn. Có kiến thức và kỹ năng quản lý hành chính Nhà nước trên các lĩnh vực của đời sống xã hội đúng pháp luật và phù hợp với tình hình đặc điểm của địa phương. + Có phong cách làm việc khoa học, khả năng phán đoán và xử lý nhanh, kịp thời và đúng pháp luật mọi tình huống xảy ra ở cơ sở. Biết phối hợp với Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân trong việc chuẩn bị nội dung các kỳ họp Hội đồng nhân dân. + Biết phối hợp và phát huy vai trò trách nhiệm của các thành viên trong Uỷ ban nhân dân về tổ chức thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các mục tiêu kinh tế - xã hội ở địa phương. - Trình độ: + Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên. + Có trình độ lý luận sơ cấp chính trị trở lên. + Có trình độ chuyên môn trung cấp trở lên. + Được bồi dưỡng kiến thức quản lý hành chính, quản lý kinh tế tại Trường Chính trị Tỉnh. Về một số tiêu chí khác: + Đã qua công tác thực tiễn ít nhất là 5 năm. + Tuổi đời: đảm nhiệm chức danh lần đầu nói chung không quá 45 tuổi (đối với nam), 40 tuổi đối với nữ, lần 2 không quá 50 tuổi (đối với nam), không quá 45 tuổi (đối với nữ). + Có sức khỏe tốt. + Có khả năng sử dụng tin học - Tiêu chuẩn đối với công chức cấp xã: Công việc chính của công chức cấp xã liên quan trực tiếp đến các vấn đề có tính chuyên môn, nghiệp vụ, có tính đặc thù như địa chính, tư pháp, tài chính - kế toán, công tác văn phòng, văn hóa - xã hội. Họ cần phải đảm bảo các tiêu chuẩn sau: - Về phẩm chất chính trị; đạo đức, tác phong: Có bản lĩnh vững vàng, trung thành với Tổ quốc Việt Nam; gương mẫu chấp hành pháp luật, có ý thức tổ chức kỷ luật, có lối sống trong sạch, không tham ô, quan liêu cửa quyền, hách dịch, có trách nhiệm cao trong công việc, gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến của dân, kiên quyết đấu tranh chống tội phạm và các tệ nạn xã hội. - Về độ tuổi: tuyển dụng lần đầu không quá 40 đối với nam và không quá 35 đối với nữ. - Trình độ: + Phải có trình độ văn hóa trung học cơ sở trở lên. Nếu mới được tuyển dụng lần đầu thì phải đạt trình độ văn hóa trung học phổ thông. + Trình độ chuyên môn: phải có trình độ sơ cấp ngành chuyên môn hoặc các ngành có liên quan đến công tác chuyên môn được phân công. Nếu mới được tuyển dụng lần đầu thì phải có trình độ trung cấp trở lên. + Về trình độ lý luận chính trị: tối thiểu phải có trình độ sơ cấp lý luận chính trị trở lên. + Phải có sức khỏe tốt. + Có khả năng sử dụng tin học trình độ A trở lên hoặc tin học trình độ văn phòng. 3.2.2. Đảm bảo cơ cấu hợp lý của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã Tiêu chuẩn của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã còn phải được xây dựng trên cơ sở một cơ cấu cán bộ hợp lý. Xuất phát từ yêu cầu khách quan của nhiệm vụ chính trị của chính quyền cấp xã tỉnh Điện Biên cần phải nhấn mạnh các yếu tố tuổi đời, trình độ, thành phần dân tộc, giới, nguồn xuất phát, trong đó quan trọng nhất là yếu tố trình độ. - Về tuổi đời: tuổi đời bình quân nên không quá 40 tuổi, trong đó 20% dưới 35 tuổi; 70% từ 35-40 tuổi, 10% trên 45 tuổi. Đặc biệt những người trên 50 tuổi phải là những người vẫn còn phát huy tác dụng tốt, khả năng làm việc tốt. - Về giới tính: Đảm bảo tỷ lệ nữ có từ 15-20%. Trong đó có ít nhất 1 nữ là cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã. - Nguồn xuất phát: Nên có ít nhất 2/3 cán bộ, công chức trưởng thành từ các phong trào ở cơ sở. Đặc biệt những chức danh chủ chốt chính quyền cấp xã nên chú trọng đến những cán bộ, công chức trưởng thành từ cơ sở; cần tăng cường luân chuyển cán bộ, công chức trừ cấp tỉnh, huyện xuống khoảng 5%-10%. - Mỗi xã miền núi tốt nhất có 2/3 cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã là người dân tộc. - Về trình độ học vấn: Cần đảm bảo 100% tốt nghiệp trung học cơ sở - Về trình độ chuyên môn: Phấn đấu 10% trình độ đaị học, 20% trình độ cao đảng. - Về trình độ lý luận và quản lý nhà nước: Phấn đấu 100% cán bộ, công chức chính quyền cấp xã được đào tạo qua trung cấp lí luận chính trị và được bồi dưỡng quản lí nhà nước. 3.2.3. Đổi mới công tác tuyển dụng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã Trong chính sách sử dụng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã cần chú ý phải đúng tiêu chuẩn, bố trí đúng người, đúng việc. Cần có chính sách đoàn kết tập hợp cán bộ, trọng dụng những người có đức, có tài. Cần xây dựng chính sách nhằm điều động tăng cường cán bộ cho chính quyền cấp xã nhằm đáp ứng yêu cầu cán bộ cấp thiết trước mắt, mặt khác tạo điều kiện để học hỏi lẫn nhau. Tuy nhiên, tránh tình trạng sử dụng cán bộ có tính chất tình thế, bố trí cán bộ không phù hợp chuyên môn, đưa những cán bộ, công chức không đủ tiêu chuẩn vào làm việc. Một số năm tới dù có cố gắng nhiều thì tình trạng thiếu cán bộ ở chính quyền cấp xã chưa thể khắc phục một sớm một chiều được, nên việc điều động, tăng cường cán bộ người Kinh, cán bộ vùng thấp lên công tác ở khu vực vùng cao là yêu cầu khách quan, không những vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt mà còn tạo điều kiện tăng cường, giúp đỡ lẫn nhau, thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội ở Điện Biên. Ngoài ra, Đảng bộ, chính quyền các cấp tỉnh Điện Biên cần điều chỉnh và hoàn thiện chính sách nhằm thu hút nhân tài về làm việc tại Tỉnh. Đối với cán bộ từ nơi khác đến, hiện đang hoạt động ở cơ sở, phải có chế độ đãi ngộ thích hợp để động viên họ an tâm với công tác được giao, trước hết là chế độ lương, phụ cấp. Đối với tri thức trẻ cần ban hành nhiều chính sách ưu đãi nhằm huy động được nhiều hơn tri thức trẻ lên làm việc ở tỉnh Điện Biên. Các chính sách này được thể hiện trên các lĩnh vực thu nhập, bảo hiểm và điều kiện lao động cho họ. Đối với những người học đại học đạt loại giải tỉnh cần có chính sách thu thút nhằm kéo họ về làm việc. Các chế độ như: lương, phụ cấp, đất ở…. Đối với những cán bộ, công chức đang làm việc mà họ thuộc diện quy hoạch đưa đi đào tạo Tỉnh cần có chính sách phù hợp để sử dụng họ ngay sau khi đào tạo xong. 3.2.4. Đổi mới công tác quy hoạch cán bộ, công chức chính quyền cấp xã Đảng ta xác định: Chuẩn bị đội ngũ cán bộ kế tục là nhiệm vụ thường xuyên và phải tiến hành theo quy hoạch. Theo đó quy hoạch cán bộ trở thành một trong những khâu chủ yếu của công tác cán bộ và phải được làm từ cán bộ lãnh đạo cao nhất trong Đảng, Nhà nước cho đến các cán bộ cơ sở. Về cách làm, trước hết là phải đổi mới nội dung và phương thức quy hoạch cán bộ, có quy chế, quy trình chặt chẽ và đi vào tiêu chuẩn hoá. Quy hoạch đi liền với đào tạo, bồi dưỡng để kịp thời chuyển tiếp từng bước các thế hệ lãnh đạo (Nghị quyết 6 khoá VII); bảo đảm mỗi cấp phải hình thành cho được đội ngũ cán bộ có ba độ tuổi tiếp kế nhau (Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII). Trong quy hoạch cán bộ, việc lựa chọn cán bộ đưa vào diện quy hoạch là khâu rất quan trọng. Muốn lựa chọn đúng cán bộ đưa vào diện quy hoạch, cần phải rà soát, đánh giá toàn bộ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã , phát hiện những mặt mạnh, mặt yếu của từng cán bộ, công chức. Hiện nay, công tác đánh giá cán bộ nói chung và ở tỉnh Điện Biên nói riêng là khâu yếu nhất, cần phải đổi mới công tác đánh giá cán bộ. Trước hết, là đấu tranh phê phán, khắc phục những quan niệm cách làm cũ như chủ quan, duy ý chí, những định kiến hẹp hòi, thiên lệch nặng nề về thành phần xuất thân, bằng cấp, đầu óc, cục bộ, địa phương, bè phái, cảm tình cá nhân,... thiếu dân chủ. Cần phải đánh giá cán bộ một cách khách quan, công tâm và thực sự có hiệu quả, cần hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn cụ thể đánh giá cán bộ, phải lấy chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị làm thước đo phẩm chất, năng lực của cán bộ và phải đặt cán bộ trong môi trường làm việc cụ thể. Nếu làm tốt việc đánh giá cán bộ chắc chắn sẽ lựa chọn đúng cán bộ có năng lực tốt. Việc lựa chọn cán bộ ở nhiều phạm vi và mức độ nhất định, có thể dựa vào sự giới thiệu của cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân. Khi đã lựa chọn được cán bộ đưa vào diện quy hoạch thì vấn đề đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện, kiểm tra, quản lý cán bộ lại là khâu quyết định. Công tác quy hoạch phải gắn chặt với công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Căn cứ vào mặt mạnh, mặt yếu của cán bộ, công chức, căn cứ vào yêu cầu công việc mà tiến hành đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cho phù hợp. Cán bộ trẻ trong diện quy hoạch cần được đào tạo tập trung cơ bản, phải trải qua thời gian rèn luyện, thử thách trong thực tiễn gần sát với công việc dự kiến được giao. Cấp uỷ, thủ trưởng và cơ quan tổ chức cán bộ phải trực tiếp và thường xuyên theo dõi, giúp đỡ, đánh giá mức độ trưởng thành của cán bộ quản lý và kiểm tra chặt chẽ mọi hoạt động của cán bộ. Thông báo kịp thời cho cán bộ đó biết về những mặt tốt để phát huy và mặt hạn chế để khắc phục. Việc quản lý, kiểm tra cán bộ quy hoạch cũng cần dựa vào nhân dân và các đoàn thể quần chúng. Để đảm bảo quy hoạch có tính khả thi, cần phải làm tốt các nội dung sau: - Khi có sự biến động về cán bộ trong diện quy hoạch thì cần phải kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy hoạch. - Khi quy hoạch đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì cần phải nghiêm túc thực hiện, cần phải tiến hành các bước tiếp theo: Đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ theo đúng quy hoạch. - Quy hoạch phải đảm bảo thực hiện hết thời hạn, tránh trường hợp thủ trưởng mới lên thay lại làm quy hoạch mới, trong khi quy hoạch cũ chưa hết thời hạn. - Những người đang đương chức cần phải có thái độ cởi mở và có trách nhiệm dìu dắt, rèn luyện những người trong diện quy hoạch. - Cần hoàn thiện hệ thống văn bản quy định về quy hoạch đảm bảo tính khoa học, cụ thể và thiết thực. 3.2.5. Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã Công tác đào tạo, bồi dưỡng là nhân tố quyết định chất lượng, năng lực cán bộ, công chức. Nhận thức được tầm quan trọng của công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ: Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng để từng bước hình thành đội ngũ cán bộ, công chức có tư duy mới, có kiến thức, có phẩm chất đạo đức và năng lực hoạt động thực tiễn, coi đó là công việc quan trọng và cấp thiết. Trước thực trạng cán bộ, công chức cơ sở ít được đào tạo, bồi dưỡng, cần phải tiến hành ngay công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cơ sở để nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho họ. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cơ sở cần quán triệt phương châm "đào tạo cơ bản, bồi dưỡng theo chức danh, bảo đảm tính thiết thực" [15, tr.179]. Trường Chính trị tỉnh Điện Biên hiện nay mới chỉ thiên về đào tạo trình độ trung cấp lí luận chính trị và bồi dưỡng quản lý nhà nước mà ít trú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng theo từng chức danh. Với mục tiêu: "Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo tiêu chuẩn chức danh, trang bị, bổ sung những kiến thức về chuyên môn nghiệp vụ và kỹ năng quản lý điều hành, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức cấp xã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao" [11]. Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức ở Điện Biên hiện nay, cần làm tốt những nội dung sau đây: - Đối với cán bộ, công chức dưới 45 tuổi đủ tiêu chuẩn về văn hoá nhưng thiếu các kiến thức khác, thì đào tạo, đào tạo bổ sung những kiến thức còn thiếu. - Đối với cán bộ, công chức gần đến tuổi nghỉ hưu thiếu tiêu chuẩn kiến thức chuyên môn, cần bồi dưỡng cập nhật kiến thức chuyên môn cho họ. - Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng các kiến thức còn thiếu cho nguồn cán bộ, công chức dự bị theo các chức danh chuẩn bị cho việc bổ sung, thay thế khi cần thiết. - Chú trọng bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng thực hành, kỹ năng giải quyết các tình huống quản lý nhà nước cho các chức danh. - Hình thức đào tạo: Đối với cán bộ, công chức trẻ đào tạo tập trung, đối với cán bộ, công chức cao tuổi bồi dưỡng ngắn ngày. - Tiến hành đổi mới nội dung, chương trình và phương pháp giảng dạy cán bộ, công chức. * Về nội dung, chương trình đào tạo: Thực trạng nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã hiện nay là: Nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng còn thiên về lý luận chung, chưa đi sâu vào kỹ năng thực hành nghiệp vụ quản lý nhà nước ở cơ sở. Trong khi xuất phát điểm về trình độ học vấn của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã là thấp, yêu cầu công việc của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã là cụ thể, phát sinh hàng ngày, hàng giờ cần phải giải quyết nhanh chóng. Nội dung giống nhau cho nhiều đối tượng cán bộ, công chức, chưa có chương trình riêng cho từng cấp, từng chức danh. Thời gian nghe giảng nhiều, thời gian thảo luận ít, học viên chủ yếu là người nghe, trao đổi tranh luận ít nên không có cơ hội để rèn luyện các kỹ năng. Các kiến thức học không được ghi nhớ một cách sâu sắc. Cho nên đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã hiện nay là vấn đề cấp thiết. Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, trước hết phải quán triệt tinh thần của Nghị quyết Trung ương 3 khoá VIII: Lấy việc chuẩn cán bộ làm căn cứ xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng thống nhất trong hệ thống các trường. Nội dung đào tạo phải thiết thực, phù hợp với yêu cầu đổi mới từng loại cán bộ, chú trọng cả phẩm chất đạo đức và kiến thức, cả lý luận và thực tiễn, bồi dưỡng kiến thức cơ bản và hướng dẫn kỹ năng thực hành. Chú trọng bồi dưỡng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các kiến thức về lịch sử, địa lý, văn hoá... Bồi dưỡng kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý xã hội, quản lý kinh tế, khoa học, công nghệ chuyên môn nghiệp vụ, phong cách lãnh đạo. Tiến hành đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng, cán bộ, công chức chính quyền cấp xã theo phương châm: Đào tạo bồi dưỡng những kiến thức, kỹ năng mà công việc của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã đòi hỏi. Chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã phải xây dựng theo tinh thần đổi mới phù hợp với những quan điểm chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, yêu cầu cải cách hành chính và đặc điểm địa lý, trình độ dân trí, phù hợp với trình độ quản lý điều hành của chính quyền cấp xã ở từng vùng. Nội dung đào tạo, bồi dưỡng phải sát thực tế, cụ thể với vị trí, chức năng, nhiệm vụ của từng chức danh, chú trọng kết hợp giữa đào tạo lý luận theo mục tiêu chương trình với đào tạo theo tình huống và phương pháp xử lý giải quyết các tình huống cụ thể trong quản lý điều hành của cán bộ chuyên trách và trong chuyên môn nghiệp vụ của công tác [11]. Đổi mới nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở Điện Biên hiện nay cần phải làm tốt những việc sau đây: + Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh cần phải tổng kết đánh giá nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức để loại bỏ những kiến thức lạc hậu, không thiết thực, bổ sung kịp thời những kiến thức mới, thiết thực đối với cán bộ, công chức. Cần tăng thêm phần kỹ năng thực hành, kỹ năng giải quyết tình huống quản lý nhà nước ở cơ sở để sau khi học xong cán bộ, công chức có thể vận dụng kiến thức giải quyết công việc được ngay. Tăng thời lượng thảo luận để học viên thấm nhuần kiến thức và rèn luyện các kỹ năng. Qua đó giúp học viên trưởng thành lên nhanh chóng. + Học viện cần có chương trình, nội dung riêng dành cho việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã các tỉnh thuộc khu vực miền núi Tây bắc. + Trường chính trị tỉnh Điện Biên cần nhanh chóng đưa các nội dung chương trình đạo tạo, bồi dưỡng từng chức danh vào thực hiện nhằm đảm bảo đáp ứng nhu cầu về trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, công chức cấp xã ở Điện Biên. * Về phương pháp giảng dạy: Hiện nay, phương pháp giảng dạy cán bộ, công chức ở Việt Nam nói chung và ở Điện Biên nói riêng đang sử dụng phương pháp thuyết trình: Thầy giảng - trò nghe. Tuy phương pháp này có những ưu điểm như: Dạy được nhiều nội dung, lớp đông người, không cần đầu tư nhiều cơ sở vật chất phương tiện máy móc hiện đại, nhưng hạn chế của phương pháp này là ở chỗ: Người học thụ động, người học ghi nhận và học thuộc những điều giảng viên trình bày, người học phụ thuộc vào kiến thức chuẩn bị sẵn của giảng viên, người học không có điều kiện phát biểu, tranh luận. Phương pháp này không phát huy được tính tích cực, tìm tòi suy nghĩ, không huy động nguồn kiến thức và kinh nghiệm của cán bộ, công chức, không rèn luyện được kỹ năng cho người học. Đổi mới phương pháp giảng dạy cán bộ, công chức chính quyền cấp xã phải theo phương châm: Lấy người học làm trung tâm, người học đóng vai trò chủ động, giảng viên đóng vai trò là người hướng dẫn, người chủ trì. Để đổi mới phương pháp giảng dạy cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở Điện Biên có hiệu quả cần phải thực hiện các nội dung cụ thể sau đây: - Trước hết là phải đổi mới và nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ giảng viên. Vì giảng viên là nhân tố tiên quyết chất lượng đào tạo, bồi dưỡng. Tiếp tục tập huấn về phương pháp giảng dạy hiện đại cho giảng viên trường chính trị, các trung tâm chính trị huyện và những nơi tham gia đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã. Buộc giảng viên phải nắm rõ những đặc điểm, ưu điểm, hạn chế của từng phương pháp giảng dạy, để tuỳ từng nội dung bài giảng, từng lớp, từng đối tượng cụ thể mà áp dụng các phương pháp giảng dạy một cách linh hoạt mới đạt được chất lượng đào tạo, bồi dưỡng tốt. - Tiến hành trang bị kiến thức về kỹ năng quản lý hành chính cho đội ngũ giảng viên. Đây là loại kiến thức tương đối mới đối với giảng viên phải nắm vững để giảng dạy có chất lượng tốt hơn. - Thực hiện chủ trương đưa giảng viên đi thực tế ở cơ sở, nhất là những giảng viên trẻ. Để đội ngũ giảng viên này có điều kiện tìm hiểu thực tế công việc mà cán bộ, công chức cơ sở đang làm, phát hiện nhu cầu kiến thức mà cán bộ, công chức cần trang bị, qua đó hoàn thịên bài giảng phù hợp với cán bộ, công chức cơ sở, xây dựng các bài tập tình huống sát với tình hình quản lý nhà nước ở cơ sở. - Tổ chức toạ đàm, trao đổi giữa giảng viên với các đồng chí lãnh đạo, chuyên gia am hiểu về quản lý nhà nước ở cơ sở, qua đó bồi đắp thêm kiến thức quản lý nhà nước cho đội ngũ giảng viên. - Tiếp tục thực hiện các đề tài nghiên cứu về cán bộ, công chức ở cơ sở, nội san chuyên đề về cán bộ, công chức cơ sở, chuyên đề về phương pháp giảng dạy cán bộ, công chức. - Trang bị các máy móc, thiết bị hỗ trợ cho giảng viên, giảng dạy theo phương pháp hiện đại, bố trí số lượng học viên trong một lớp hợp lý. Tăng cường đầu tư sách, tài liệu để phục vụ cho giảng viên, học viên nghiên cứu. 3.2.6. Đổi mới chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức chính quyền cấp xã Chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức chính quyền cấp xã là những quy định cụ thể nhằm động viên cán bộ, công chức để cán bộ, công chức làm việc được tốt hơn. Trong những năm qua Đảng và Nhà nước ta rất quan tâm đến chế độ chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công chức nhưng đến nay chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức chưa hoàn thiện nhất là đối với cán bộ, công chức cấp xã, như hội nghị Trung ương 5 khoá IX đã đánh giá "Chính sách đối với cán bộ cơ sở còn nhiều chắp vá" do đó, cần phải "giải quyết hợp lý và đồng bộ chính sách đối với cán bộ cơ sở" [15, tr.166, 168]. Chế độ, chính sách có ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng, hiệu quả công việc của cán bộ, công chức. Nếu chế độ, chính sách đầy đủ, phù hợp thì cán bộ, công chức hăng say công tác, họ đầu tư thích đáng và có những cống hiến trong công việc; ngược lại, nếu chế độ, chính sách không đầy đủ, bất hợp lý thì cán bộ, công chức sẽ làm việc cầm chừng, có tư tưởng muốn chuyển đến nơi làm việc có điều kiện tốt hơn, thu nhập cao hơn, thậm chí sẽ có những cán bộ, công chức phạm một số sai lầm, khiếm khuyết như tham ô, tham nhũng, hạch sách nhân dân, vòi vĩnh nhân dân để kiếm chác. Vì vậy, cần phải hoàn thiện chế độ, chính sách để động viên cán bộ, công chức chính quyền cấp xã yên tâm công tác, ngăn chặn những tiêu cực của cán bộ, công chức. Hiện nay, Uỷ ban thường vụ Quốc hội đã ban hành pháp lệnh cán bộ, công chức (sửa đổi bổ sung năm 2000 và 2003), Chính phủ đã ban hành Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thay cho Nghị định 09/1998/NĐ-CP, trên cơ sở đó các Bộ có liên quan đã ra Thông tư liên tịch số 34/2004/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB&XH của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ngày 14/5/2004 hướng dẫn thực hiện Nghị định số 121 của Chính phủ. Trong đó, quy định cụ thể các chế độ, chính sách như: Chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm y tế và xã hội, chế độ phụ cấp cho cán bộ chuyên trách và cán bộ không chuyên trách ... Do đó, nhiệm vụ trước mắt là cần thực hiện nghiêm túc các văn bản nói trên, ở tỉnh Điện Biên cần chú trọng một số nội dung sau đây: * Chính sách đào tạo, bồi dưỡng cán bộ: Tỉnh cần đầu tư thêm kinh phí (ít nhất là tăng gấp đôi) để chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng những người trong diện quy hoạch cho các chức danh của chính quyền cấp xã đi học các lớp tập trung trung học chuyên nghiệp (gồm các chuyên ngành kinh tế, luật, nông lâm nghiệp) và các lớp đào tạo, bồi dưỡng tại Trường Chính trị tỉnh. Các huyện miền núi cần có kế hoạch mở lớp học bổ túc văn hóa để sớm hoàn thành phổ cập trung học phổ thông cho cán bộ, công chức chính quyền cấp xã. Kinh phí mở lớp do ngân sách tỉnh và huyện cấp, không thu học phí của học viên. Thực hiện tốt các quy định về chế độ cho các cán bộ, công chức trong thời gian đi học, tạo điều kiện tốt để họ an tâm học tập. Nghiên cứu tham mưu đề xuất cơ quan nhà nước có thẩm quyền bổ sung một số quy định cho hợp lý đối với cán bộ đi học. Hiện nay tỉnh Điện Biên đã ban hành Quyết định số 17/2007 ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định một số chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức đi học. Chỉ đạo các trường trung học chuyên nghiệp của tỉnh tăng cường mở lớp đào tạo tập trung cho cán bộ, công chức chính quyền cấp xã đã đương chức và kế cận, mở các lớp tại chức ở huyện hoặc một cụm gồm một số huyện để sớm phổ cập trình độ trung cấp về chuyên môn nghiệpvụ cho cán bộ, công chức chính quyền cấp xã. Tăng cường mở các lớp bồi dưỡng ngắn ngày về kiến thức quản lý nhà nước, quản lý kinh tế, kiến thức quản lý chuyên ngành cho các chức danh chính quyền cấp xã, có chính sách hàng năm đưa cán bộ chủ chốt chính quyền cấp xã đi thăm quan học tập kinh nghiệm ở tỉnh bạn. * Chính sách bảo đảm lợi ích vật chất và động viên tinh thần Chính sách đãi ngộ bảo đảm lợi ích vật chất và động viên tinh thần đối với đội ngũ cán bộ, chế độ phụ cấp, sinh hoạt phí và bảo hiểm xã hội đối với cán bộ cơ sở có ý nghĩa quyết định đến tinh thần và chất lượng công tác của cán bộ. Để đổi mới hệ thống chính sách đãi ngộ đối với cán bộ xã, Chính phủ đã ban hành Nghị định 121/2003/NĐ-CP ngày 21 tháng 10 năm 2003 về chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn thay thế Nghị định 09/1998/NĐ-CP, áp dụng chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm y tế và xã hội, chế độ phụ cấp cho cán bộ chuyên trách và không chuyên trách. Đây là một sự hợp lý, góp phần làm tăng thêm lòng nhiệt tình, sự say mê cống hiến, sáng tạo trong công việc và hạn chế được những biểu hiện tiêu cực của cán bộ, công chức. Hiện nay tỉnh Điện Biên đang thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến cán bộ, công chức cấp xã theo Nghị định 121/2003 của Chính phủ về chế độ đối với cán bộ, công chức cấp xã. Bên cạnh đó Uỷ ban nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Quyết định 1026/2004 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên ngày 6 tháng 9 năm 2004 về việc quy định số lượng cán bộ và mức phục cấp đối với cán bộ không chuyên trách cấp xã và thôn, bản, tổ dân phố. Tuy nhiên, việc quy định các chế độ, chính sách hiện nay của Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên áp dụng cho cán bộ, công chức cấp xã và thôn bản, tổ dân phố còn thấp, không là động lực, động viên khích lệ họ làm việc. Chính vì vậy Tỉnh cần xem xét các chế độ cho phù hợp với điều kiện thực tế địa phương và thực tế mức chi phí, sinh hoạt trong thời điểm hiện nay. 3.2.7. Đổi mới chính sách bố trí, sử dụng, luân chuyển cán bộ, công chức chính quyền cấp xã * Về bố trí, sử dụng cán bộ, công chức: Bố trí, sử dụng cán bộ, công chức có vai trò rất quan trọng trong quản lý nhà nước. Nếu bố trí, sử dụng cán bộ phù hợp với công việc được giao thì kỷ cương được đảm bảo, hiệu quả quản lý nhà nước cao, cán bộ trưởng thành lên nhanh; ngược lại nếu bố trí, sử dụng cán bộ không phù hợp với công việc (công việc yêu cầu cao mà bố trí cán bộ năng lực không đáp ứng được) thì sẽ dẫn tới kỷ cương không đảm bảo, hiệu lực quản lý nhà nước thấp, hoặc công việc yêu cầu không cao mà bố trí cán bộ năng lực có thừa thì sẽ lãng phí năng lực quản lý của cán bộ. - Bố trí, sử dụng cán bộ phải xuất phát từ yêu cầu công việc, trên cơ sở công việc mới tiến hành chọn người có đủ tiêu chuẩn, năng lực, làm việc có hiệu quả, có uy tín. Mạnh dạn bố trí, sử dụng cán bộ trẻ có đủ tiêu chuẩn, đã được rèn luyện trong thực tiễn và có chiều hướng phát triển tốt vào các cương vị lãnh đạo. - Bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phải đảm bảo tính ổn định, tính đồng bộ, tính liên tục, bố trí, sử dụng cán bộ phải kết hợp hài hoà giữa cán bộ giàu kinh nghiệm am hiểu địa bàn với cán bộ năng động, có tư duy mới, cách làm mới, cán bộ cũ, cán bộ mới, cán bộ nam, cán bộ nữ để họ bổ sung cho nhau tạo thành sức mạnh tổng hợp của cả bộ máy chính quyền. - Cần phải thay đổi quan niệm là ưu tiên người được quy hoạch trước: Người nào quy hoạch trước thì bố trí sử dụng trước, người nào quy hoạch sau thì bố trí sử dụng sau; mà cần có quan niệm với mọi cán bộ trong diện quy hoạch đều có điều kiện và cơ hội phấn đấu như nhau, người nào có đủ tiêu chuẩn, năng lực và chiều hướng phát triển tốt hơn thì bố trí, sử dụng người đó. - Kiên quyết loại bỏ những cán bộ, công chức bản lĩnh chính trị không vững vàng, dao động cơ hội, những cán bộ kém về phẩm chất đạo đức, tư cách lối sống; những cán bộ yếu về năng lực (không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ trong hai năm liên tục) ra khỏi bộ máy nhằm làm trong sạch bộ máy. - Khi tiến hành lựa chọn cán bộ, công chức để bố trí vào chức danh thì cần phải tiến hành một cách khách quan, tập thể, dân chủ, có sự tham khảo ý kiến của cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân. * Về luân chuyển cán bộ: Luân chuyển cán bộ về cơ sở là nhằm bồi dưỡng kiến thức thực tiễn, rèn luyện kỹ năng quản lý nhà nước cho cán bộ về cơ sở và tăng cường cán bộ cho cơ sở, nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho chính quyền cơ sở. Thực tế ở Điện Biên hiện nay, việc luân chuyển cán bộ về cơ sở còn ít, nếu có luân chuyển thì chủ yếu luân chuyển cán bộ, công chức đến các phường, chỉ chú ý đến bồi dưỡng, rèn luyện cán bộ, công chức được luân chuyển, chứ chưa chú trọng đến nâng cao năng lực quản lý nhà nước cho chính quyền cơ sở. Để nâng cao hiệu quả công tác luân chuyển cán bộ về cơ sở Tỉnh cần thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau: - Chỉ nên luân chuyển đối với cán bộ lãnh đạo ở cơ sở, không nên luân chuyển công chức cơ sở vì đây là các chức danh chuyên môn cần sự chuyên sâu và ổn định. - Chỉ nên luân chuyển cán bộ theo chiều dọc: giữa tỉnh, huyện xuống xã không nên luân chuyển cán bộ theo chiều ngang giữa xã với xã. - Nên luân chuyển những cán bộ về cơ sở có nhiệt tình cách mạng, có năng lực tốt, tránh tình trạng bị đẩy xuống cơ sở, coi cơ sở là điểm dừng chân cuối cùng. Nên ưu tiên các cán bộ trẻ có năng lực tốt luân chuyển về cơ sở, tạo bước đột phá về tác phong, cách thức làm việc ở chính quyền cơ sở. - Phải có kế hoạch cụ thể, chặt chẽ về luân chuyển cán bộ. Tiến hành luân chuyển một cách thận trọng, kỹ lưỡng, có bước đi thích hợp, tránh tình trạng gây xáo trộn bộ máy quá lớn, làm ảnh hưởng đến hoạt động của bộ máy ở cơ sở. - Cần làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ đi cơ sở, tạo sự đoàn kết, thống nhất cao giữa cán bộ đi và nơi cán bộ luân chuyển đến. Cần đảm bảo chế độ chính sách hợp lý, tạo điều kiện để cán bộ luân chuyển yên tâm công tác. 3.2.7. Đổi mới công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ chính quyền cấp xã * Giải pháp kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ Kiểm tra, giám sát và quản lý cán bộ là hoạt động nhằm nắm chắc thông tin, diễn biến tư tưởng, hoạt động của cán bộ, giúp cho cấp uỷ và thủ trưởng phát hiện vấn đề nảy sinh, kịp thời uốn nắn, điều chỉnh, làm cho cán bộ, công chức luôn luôn hoạt động đúng định hướng, đúng nguyên tắc. Thực tế cho thấy, khi cán bộ, công chức mới lên nắm quyền lực, thực thi quyền lực thì họ là những người có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, năng lực tốt, tận tuỵ, liêm khiết nhưng trong quá trình công tác một số cán bộ không chịu khó rèn luyện, tu dưỡng bị quyền lực tha hoá, bị cám dỗ tầm thường của vật chất mà thoái hoá, biến chất, nhất là trong giai đoạn hiện nay, mặt trái của cơ chế thị trường đã tác động không nhỏ đến sự thoái hoá, biến chất cán bộ, công chức. Cho nên, để tránh rơi vãi, thất thoát cán bộ cần phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý cán bộ. Để tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ một cách có hiệu quả cần thực hiện tốt các nội dung sau đây: - Hoàn thiện cơ chế, chính sách về cán bộ, công chức. Vì đây là cơ sở pháp lý quan trọng để kiểm tra, giám sát và quản lý cán bộ. - Cấp uỷ, thủ trưởng phải trực tiếp quản lý, kiểm tra cán bộ. Tăng cường vai trò kiểm tra, giám sát của quần chúng nhân dân đối với cán bộ, công chức. - Mọi hoạt động của cán bộ đều phải được quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ, phải kiểm tra, giám sát, quản lý cán bộ một cách toàn diện về chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, công việc chuyên môn, quá trình rèn luyện, phấn đấu... công tác kiểm tra, giám sát quản lý phải làm thường xuyên. - Kết quả kiểm tra phải chính xác, cụ thể. Coi đây là tiêu chí để đánh giá, bố trí sử dụng cán bộ. - Hoàn thiện cơ chế tài chính nhằm hạn chế tham ô, tham nhũng, cần có cơ chế quản lý các nguồn chi của cán bộ, công chức. Đánh giá đúng tình trạng tài sản và nguồn gốc tài sản của cán bộ, công chức. - Lựa chọn những người có phẩm chất, đạo đức tốt, có năng lực quản lý giỏi làm tổ chức cán bộ. Những người có phẩm chất chính trị đạo đức tốt, tinh thông nghiệp vụ, có tinh thần đấu tranh bảo vệ công lý làm công tác kiểm tra, thanh tra. Cần có cơ chế chính sách phù hợp để những người này công tâm, khách quan khi tiến hành nhiệm vụ tránh tình trạng bị lôi kéo, dụ dỗ, mua chuộc. - Cải cách chế độ tiền lương để cán bộ, công chức đủ nuôi sống bản thân và con cái. Có cơ chế thưởng, phạt nghiêm minh, cán bộ, công chức có công được thưởng nhiều; cán bộ, công chức vi phạm pháp luật bị phạt nặng. Để hạn chế tình trạng sách nhiễu nhân dân, tham ô, tham nhũng tài sản Nhà nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: "Khi đã có chính sách đúng, thì sự thành công hoặc thất bại của chính sách đó là do nơi cách tổ chức công việc, nơi lựa chọn cán bộ và do nơi kiểm tra. Nếu ba điểm ấy sơ sài, thì chính sách đúng mấy cũng vô ích" [21, tr. 520]. Cán bộ, công chức là nhân tố quyết định, là khâu then chốt trong toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Bước vào thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đòi hỏi phải tiếp tục đổi mới công tác cán bộ, nhất là cách thức quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động của cán bộ chính quyền cấp xã. Nhằm xây cán bộ, công chức ngang tầm, có đủ bản lĩnh chính trị, phẩm chất cách mạng, năng lực và trí tuệ, đủ sức hoàn thành nhiệm vụ cách mạng trong thời kỳ mới. 3.2.8. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cán bộ, công chức chính quyền cấp xã Đảng ta là Đảng duy nhất cầm quyền, Đảng lãnh đạo Nhà nước và xã hội một cách toàn diện và trực tiếp. Cán bộ có vai trò rất quan trọng, nó là nhân tố quyết định sự thành công hay thất bại của chế độ xã hội chủ nghĩa. Để đảm bảo xây dựng thành công xã hội chủ nghĩa, Đảng ta phải lãnh đạo công tác cán bộ. Trong thời gian qua Đảng đã đề ra nhiều chính sách, nghị quyết về công tác cán bộ. Trong giai đoạn hiện nay cần phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở Điện Biên hiện nay cần phải chú trọng các nội dung sau đây: - Quán triệt tinh thần của Đại hội XI (nhiệm kỳ 2005-2010) Đảng bộ tỉnh Điện Biên: Thực hiện đồng bộ các khâu trong công tác cán bộ, trước mắt cần tập trung làm tốt khâu đánh giá, quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nhất là đào tạo lý luận chính trị, chuyên môn ngh iệp vụ đối với cán bộ cơ sở; luân chuyển cán bộ theo quy hoạch. Củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng ở các trường chuyên nghiệp, dạy nghề, trung tâm bồi dưỡng chính trị, giáo dục thường xuyên cấp tỉnh và huyện, từng bước nâng cao chất lượng, cơ cấu hợp lý, thực hiện chuẩn hóa cán bộ, công chức…. Thực hiện tốt các chính sách đối với cán bộ, nghiên cứu chính sách khuyến khích, thu hút cán bộ đến công tác ở vùng khó khăn; chính sách đối với cán bộ được luân chuyển, thu hút cán bộ vào các lĩnh vực đang thiếu và yếu. - Trên cơ sở đánh giá khách quan về tình hình thực trạng của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã tiến hành xây dựng quy hoạch cán bộ, nhất là xây dựng cán bộ, công chức kế cận có triển vọng, đảm bảo tính kế thừa và liên tục. - Chỉ đạo các cấp thực hiện tốt chính sách khuyến khích đào tạo, bồi dưỡng và thu hút nhân tài về làm việc ở cơ sở. - Quan tâm đúng mức đến việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức nhằm chuẩn hoá cán bộ, công chức, chính quyền cấp xã. - Bố trí, sử dụng cán bộ, công chức phù hợp với năng lực, trình độ, sở trường đảm bảo cho cán bộ hoàn thành nhiệm vụ. - Thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức có năng lực, có chiều hướng phát triển ở tỉnh, huyện về xã để dẫn dắt cán bộ cở sở, phát triển phong trào ở cơ sở. - Kiên quyết thay thế những cán bộ, công chức sa sút về phẩm chất chính trị, yếu về năng lực, không bố trí lại những cán bộ vào vị trí lãnh đạo, quản lý chủ chốt ở những nơi phong trào kém, kinh tế phát triển chậm, chính trị không ổn định, mất đoàn kết, tín nhiệm thấp. - Thường xuyên kiểm tra, giám sát cán bộ, quản lý cán bộ theo đúng quy chế. - Xây dựng quy chế, quy định trách nhiệm người đứng đầu cấp uỷ, trách nhiệm của cấp uỷ cấp trên trực tiếp khi để xảy ra mất đoàn kết trong nội bộ cấp uỷ hoặc tổ chức Đảng ở cơ sở yếu kém. - Kiện toàn và nâng cao chất lượng cơ quan tham mưu công tác cán bộ các cấp, đáp ứng được yêu cầu của công tác cán bộ trong lĩnh vực mới. Tiểu kết chương 3 Quán triệt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về cán bộ, trên cơ sở đánh giá thực trạng năng lực quản lý nhà nước của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã, tìm hiểu kinh tế - xã hội của tỉnh Điện Biên, tác giả đã mạnh dạn đề xuất hệ thống giải pháp nâng cao năng lực quản lý nhà nước của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở Điện Biên hiện nay. Hệ thống giải pháp này có mối quan hệ mật thiết với nhau, cho nên trong quá trình thực hiện phải tiến hành một cách đồng bộ. Thực hiện tốt hệ thống giải pháp này, chắc chắn trong những năm tới Điện Biên sẽ có đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã đủ về số lượng, hợp lý về cơ cấu, chuẩn về trình độ, kỹ năng quản lý nhà nước tốt, tạo tiền đề cho việc thúc đẩy kinh tế - xã hội Điện Biên phát triển. KẾT LUẬN Sự nghiệp đổi mới đặt ra những yêu cầu cấp bách về việc cải cách bộ máy nhà nước, cải cách nền hành chính nhà nước trong đó vai trò quyết định thuộc về yếu tố con người, thuộc về phẩm chất, năng lực và trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức nói chung và đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cáp xã nói riêng. Thực tế những năm tiến hành công cuộc đổi mới toàn đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo càng chứng minh sâu sắc vai trò quan trọng của đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã. Chính quyền cấp xã và đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã là trung tâm của hệ thống chính trị cấp xã, là chỗ dựa của Đảng và Nhà nước để thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, đưa đất nước ta vững bước vào thế kỷ XXI trong xu thế hòa nhập chung với thế giới. Chính quyền cấp xã, phường, thị trấn là cầu nối trực tiếp giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, là nơi tổ chức thực hiện trên thực tế mọi chủ trơng, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, biến chúng thành hoạt động thực tế của nhân dân địa phư- ơng. Phẩm chất chính trị, trình độ năng lực, trí tuệ của đội ngũ cán bộ Đảng và chính quyền là yếu tố làm nên sức mạnh ưu việt của chế độ xã hội chủ nghĩa. Vì thế không ngừng nâng cao năng lực, trình độ cho đội ngũ cán bộ cơ sở là một yêu cầu bức thiết trong giai đoạn hiện nay. Cán bộ, công chức chính quyền cấp xã có vị trí, vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn trong tổ chức thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, trong sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, trong giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc Việt Nam, trong phát huy tính tự quản của cộng đồng dân cư; trong đảm bảo kỷ cương, và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước. Thực tế cho thấy, trong mọi điều kiện và hoàn cảnh của đất nước, Đảng và Nhà nước ta luôn luôn chú trọng tới cấp xã, từng bước quan tâm xây dựng, đổi mới chế độ, chính sách đối với đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã theo hướng không ngừng nâng cao vị thế, cũng như chính sách đãi ngộ, cải thiện đời sống của đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã để đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã yên tâm công tác, có điều kiện hoàn thành nhiệm vụ. Đảng và Nhà nước coi công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ chính quyền cấp xã là một trong những nhiệm vụ hàng đầu trong xây dựng và củng cố chính quyền nhà nước của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. Nhưng thực trạng của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở cả nước nói chung và Điện Biên nói riêng hiện nay là chưa ngang tầm với đòi hỏi: Thiếu về số lượng, yếu về chất lượng, bất cập về cơ cấu và độ tuổi, một số cán bộ sa sút về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống dẫn đến năng lực quản lý nhà nước của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã là yếu kém. Trước yêu cầu của giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa thì vấn đề cấp thiết đặt ra là phải nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận, năng lực quản lý nhà nước cho cán bộ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã. Mặc dù, tỉnh Điện Biên đã có chính sách thực hiện đối với cán bộ, công chức cấp xã xong những chính sách đó chưa đem lại hiệu qủa cao trong việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức ở cơ sở. Trong thời gian tới, các cấp uỷ Đảng và chính quyền Điện Biên cần phải thực hiện đồng bộ hệ thống giải pháp nêu trong luận văn nhằm xây dựng cán bộ, công chức cấp xã, đặc biệt là cán bộ chủ chốt, có bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức và năng lực tốt, bảo đảm đủ về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có tính kế thừa giữa các thế hệ nhằm đảm bảo hiệu lực, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở góp phần làm cho Điện Biên sớm thoát khỏi tỉnh nghèo, đuổi kịp các tỉnh đồng bằng và hướng tới vươn lên giàu mạnh. DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 1. Nguyễn Thanh Tuyền (2001), Quyền công tố của Viện kiểm sát nhân dân trong tố tụng hình sự, Luận văn tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội. 2. Nguyễn Thanh Tuyền (2005), Tính pháp quyền trong nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam theo Hiến pháp năm 1992 sửa đổi, Hội thảo khoa học cấp trường “60 năm nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. 3. Nguyễn Thanh Tuyền (2006), Đổi mới phương tiện làm việc, trang thiết bị phục vụ công tác giảng dạy và học tập tại trường Chính trị tỉnh Điện Biên, Hội thảo khoa học cấp trường “Nâng cao chất lượng phục vụ cho công tác giảng dạy tại trường Chính trị tỉnh”. 4. Nguyễn Thanh Tuyền (2007), “Quy trình thảo luận phương pháp tình huống trong khoa Nhà nước và pháp luật – bước đầu áp dụng thành công”, Nội san Trường Chính trị tỉnh Điện Biên, (1). 5. Nguyễn Thanh Tuyền (2008), “Tìm hiểu tư tưởng đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh”, Nội san Trường Chính trị tỉnh Điện Biên, (1). 6. Nguyễn Thanh Tuyền (2009), “Một số giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã tỉnh Điện Biên”, Tạp chí Tổ chức Nhà nước, (5). DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (1993), Sổ tay công tác chính quyền, Hà Nội. 2. Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (1995), Hội thảo bàn về cải cách hành chính địa phương, vụ chính quyền địa phương, Kỷ yếu đề tài khoa học, Hà Nội. 3. Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Viện Khoa học Tổ chức nhà nước (1998), Đạo đức, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 4. Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (1999), Báo cáo kết quả điều tra cơ bản, đánh giá thực trạng, đề xuất các giải pháp xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ hệ thống chính trị cơ sở, Hà Nội. 5. Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (2001), Đề án kiện toàn hệ thống chính trị ở cơ sở, Hà Nội. 6. Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (2000), Khuyến nghị chính sách đối với cán bộ xã, phường, thị trấn, Hà Nội. 7. Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ, Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước (2000), Chính quyền cấp xã và quản lý nhà nước ở cấp xã, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 8. Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ (2001), Công văn số 151 ngày 8 tháng 5 năm 2001 Về việc góp ý đề án kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở, Hà Nội. 9. Bộ Nội vụ (2004), Quyết định số 04/2004/QĐ-BNV ngày 16 tháng 01 năm 2004 về việc ban hành quy định tiêu chuẩn cụ thể đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn. 10. Ban Tư tưởng - Văn hoá Trung ương (2006), Chuyên đề nghiên cứu nghị quyết đại hội X của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 11. Chính phủ (2004), Quyết định số 03/2004/QĐ-TTg ngày 7/1 phê duyệt định lượng quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng CBCC cấp xã, phường, thị trấn đến năm 2010. 12. Đảng Cộng sản Việt Nam (1991), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ VII, Nxb Sự thật, Hà Nội. 13. Đảng Cộng sản Việt Nam (), Nghị quyết Hội nghị Trung ương 3 (khóa VII), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 14. Đảng Cộng sản Việt Nam (2001), Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 15. Đảng Cộng sản Việt Nam (2002), Văn kiện Hội nghị lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa IX, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 16. V.I.Lênin (1974), Toàn tập, tập 4, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. 17. V.I.Lênin (1974), Toàn tập, tập 44, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. 18. V.I.Lênin (1978), Toàn tập, tập 45, Nxb Tiến bộ, Mátxcơva. 19. C.Mác- Ph.Ăngghen (1995), Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 20. Hồ Chí Minh (2002), Toàn tập, Tập 4, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội 21. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Tập 5, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 22. Hồ Chí Minh (2000), Toàn tập, Tập 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 23. Hồ Chí Minh (1995), Toàn tập, Tập 9, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 24. Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Văn Mạnh (2001), 55 năm xây dựng nhà nước của dân, do dân, vì dân - Một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 25. Hoàng Phê (chủ biên) (2002), Từ điển tiếng Việt, Viện Ngôn ngữ học, Nxb Đà Nẵng, Đà Nẵng. 26. Thang Văn Phúc - Nguyễn Minh Phương (đồng chủ biên) (2005), Cơ sở lý luận và thực tiễn, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 27. Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2003), Luật tổ chức HĐND và UBND, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 28. Mạc Minh Sản (2003), Hoàn thiện pháp luật về cán bộ chính quyền cấp cơ sở theo yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền ở nước ta hiện nay, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 29. Dương Hương Sơn (2004), Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở tỉnh Quảng Trị hiện nay, Luận văn thạc sĩ Luật học, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 30. Sở Nội vụ tỉnh Điện Biên (2004-2008), Báo cáo số lượng, chất lượng cán bộ, công chức cấp xã năm 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 31. Nguyễn Văn Tâm (1997), Đổi mới và hoàn thiện pháp luật về công chức nhà nước ở nước ta, Luận án tiến sĩ Luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 32. Trần Hậu Thành (2005), Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, Nxb Lý luận chính trị, Hà Nội. 33. Trần Dân Tiên (1994), Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch, Nxb Thanh niên, Hà Nội. 34. Tỉnh uỷ Điện Biên (2008), Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2008 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2009. 35. Trịnh Xuân Toản (2003), "Đổi mới, hoàn thiện pháp luật về cán bộ, công chức nhà nước", Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (4), tr.20-22. 36. Hoàng Trang- Nguyễn Khánh Bật (đồng chủ biên) (1999), Tìm hiểu thân thế, sự nghiệp và tư tưởng Hồ Chí Minh (hỏi và đáp-in lần thứ 2), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 37. Phạm Minh Triết (2003), Hoàn thiện pháp luật về công chức hành chính nhà nước ở Việt Nam hiện nay, Luận văn thạc sĩ Luật, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 38. Nguyễn Phú Trọng-Trần Xuân Sầm (đồng chủ biên) (2003), Luận cứ khoa học cho việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (tái bản), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 39. Nguyễn Anh Tuấn (chủ biên) (2003), Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng nhà nước kiểu mới ở Việt Nam, Nxb Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. 40. Từ điển tiếng Việt (1994), Nxb Văn học, Hà Nội. 41. Từ điển tiếng Việt (2002), Nxb Đà Nẵng. 42. Từ điển triết học (1957), Nxb Sự thật, Hà Nội. 43. Từ điển triết học (2002), Nxb Văn hóa thông tin, Hà Nội. 44. Trần Anh Tuấn (2006), "Thấy gì qua 2 năm thực hiện Pháp lệnh Cán bộ, công chức sửa đổi, bổ sung năm 2003", Tạp chí Tổ chức nhà nước, (1+2), tr.37-40. 45. Đặng Minh Tuấn-Nguyễn Thị Thúy (2004), "Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác cán bộ và một số vấn đề đặt ra trong giai đoạn hiện nay", Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, (12), tr.3-10. 46. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Pháp lệnh cán bộ công chức (đã được sửa đổi bổ sung năm 2000 và 2003), Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 47. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (2004), Quyết định số 1026 ngày 06 tháng 9 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định số lượng cán bộ và mức phụ cấp cụ thể cho từng chức danh cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và tổ dân phố. 48. Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên (2007), Quyết định số 17 ngày 10 tháng 9 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định một số chính sách hỗ trợ cho cán bộ, công chức đi học. 49. Uỷ ban nhân dân tỉnh Điện Biên (2008), Báo cáo số 61/BC - UBND, Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2008, Điện Biên. 50. Đào Trí Úc (chủ biên) (2005), Xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 51. Trần Khắc Việt, Tô Huy Rứa, Nguyễn Cúc (đồng chủ biên) (2003), Giải pháp đổi mới hoạt động của hệ thống chính trị ở các tỉnh miền núi nước ta hiện nay, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội. 52. Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý xuất bản (1993), Nghiên cứu tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước và pháp luật. 53. Phạm Thị Thu Vinh (2003), Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ chính quyền cơ sở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Luận văn thạc sĩ Quản lý nhà nước, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Hà Nội. 54. MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ 8 1.1. Khái niệm, vị trí vai trò, đặc điểm, tiêu chuẩn của cán bộ, công chức chính quyền cấp xã; Khái niệm chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã 8 1.2. Các tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã 25 1.3. Các yếu tố đảm bảo chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã 44 Chương 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN (TỪ 2004 ĐẾN 2008) 53 2.1. Đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở tỉnh Điện Biên 53 2.2. Đánh giá thực trạng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở tỉnh Điện Biên 70 2.3. Nguyên nhân hạn chế về chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở tỉnh Điện Biên 79 Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÁN BỘ, CÔNG CHỨC CHÍNH QUYỀN CẤP XÃ Ở TỈNH ĐIỆN BIÊN 82 3.1. Yêu cầu của việc nâng cao chất lượng cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở tỉnh Điện Biên 82 3.2. Phương hướng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở tỉnh Điện Biên 90 3.3. Những giải pháp chủ yếu nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức chính quyền cấp xã ở tỉnh Điện Biên 94 KẾT LUẬN 119 DANH MỤC CÁC CÔNG TRÌNH NGHIÊN CỨU CỦA TÁC GIẢ 121 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 122 PHỤ LỤC 55.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf27_9689.pdf
Luận văn liên quan