Luận văn Chiến lược kinh doanh cho công ty mẹ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

Tăng cường và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác chống buôn lậu thuốc lá (vì hàng năm thuốc lá ngoại nhập lậu với khoảng 600 triệu bao thuốc lá trung cao cấp, gây thất thu cho ngân sách hàng năm từ 2000 - 3000 tỷ đồng, đồng thời gây tác hại cho các doanh nghiệp sản xuất thuốc lá trong ngành.) mà trước hết cần có văn bản hướng dẫn thi hành nghị định số 43/2009 NĐ/CP của Chính phủ quy định thuốc lá nhập lậu là mặt hàng cấm kinh doanh.

pdf165 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 18/11/2013 | Lượt xem: 1943 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Chiến lược kinh doanh cho công ty mẹ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
man, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [124] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [125] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [126] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [127] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [128] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [129] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [130] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [131] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [132] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [133] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [134] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [135] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [136] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [137] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [138] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [139] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [140] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [141] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [142] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 71: [143] Formatted TUAN 01/12/2009 1:00:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Vietnamese (Vietnam) Page 72: [144] Formatted TUAN 01/12/2009 1:06:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 72: [144] Formatted TUAN 01/12/2009 1:06:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 72: [144] Formatted TUAN 01/12/2009 1:06:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 72: [144] Formatted TUAN 01/12/2009 1:06:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 72: [145] Formatted TUAN 01/12/2009 1:08:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,2 pt Page 73: [146] Formatted TUAN 01/12/2009 1:11:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic, Condensed by 0,3 pt Page 73: [147] Formatted TUAN 01/12/2009 1:11:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 73: [148] Formatted TUAN 01/12/2009 1:11:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 73: [149] Formatted TUAN 01/12/2009 1:11:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 73: [150] Formatted TUAN 01/12/2009 1:11:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 73: [151] Formatted TUAN 01/12/2009 1:11:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 73: [152] Formatted TUAN 01/12/2009 1:11:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 73: [153] Formatted TUAN 01/12/2009 1:11:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 73: [154] Formatted TUAN 01/12/2009 1:11:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 73: [155] Formatted TUAN 01/12/2009 1:11:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [156] Formatted TUAN 01/12/2009 1:55:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 78: [157] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,3 pt Page 78: [157] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,3 pt Page 78: [157] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,3 pt Page 78: [157] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,3 pt Page 78: [157] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,3 pt Page 78: [157] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,3 pt Page 78: [157] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,3 pt Page 78: [157] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,3 pt Page 78: [157] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,3 pt Page 78: [157] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,3 pt Page 78: [157] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,3 pt Page 78: [157] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,3 pt Page 78: [157] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,3 pt Page 78: [157] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,3 pt Page 78: [157] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,3 pt Page 78: [157] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,3 pt Page 78: [158] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 78: [158] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 78: [158] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 78: [158] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 78: [158] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 78: [158] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 78: [158] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 78: [158] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 79: [159] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [160] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Condensed by 0,2 pt Page 81: [161] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Page 81: [161] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Page 81: [161] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Page 81: [161] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Page 81: [161] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Page 81: [161] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Page 81: [161] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Page 81: [161] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Page 81: [161] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Page 81: [161] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Page 81: [161] Formatted TUAN 01/12/2009 2:31:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt Page 81: [162] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [162] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [162] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [162] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [162] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [163] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 81: [164] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:13:00 PM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 88: [165] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:25:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 88: [166] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:25:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic, Vietnamese (Vietnam) Page 88: [167] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:25:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 88: [168] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:25:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 88: [169] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:25:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold, Italic Page 88: [170] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:29:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Vietnamese (Vietnam) Page 88: [171] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:29:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Vietnamese (Vietnam) Page 88: [172] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:29:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Vietnamese (Vietnam) Page 88: [173] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:29:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Vietnamese (Vietnam) Page 88: [174] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:29:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Vietnamese (Vietnam) Page 88: [175] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:29:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Vietnamese (Vietnam) Page 88: [176] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:29:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Vietnamese (Vietnam) Page 88: [177] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:29:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Vietnamese (Vietnam) Page 88: [178] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:29:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Vietnamese (Vietnam) Page 88: [179] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:30:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Condensed by 0,4 pt Page 88: [180] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:30:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Condensed by 0,4 pt Page 88: [181] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:30:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Condensed by 0,4 pt Page 88: [182] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:30:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Condensed by 0,4 pt Page 88: [183] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:30:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Condensed by 0,4 pt Page 88: [184] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:30:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,4 pt Page 88: [185] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:30:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,4 pt Page 88: [186] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:30:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,4 pt Page 88: [187] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:30:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,4 pt Page 88: [188] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:30:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,4 pt Page 88: [189] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:30:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,4 pt Page 88: [190] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:30:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,4 pt Page 88: [191] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:30:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,4 pt Page 88: [192] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:30:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Portuguese (Brazil), Condensed by 0,4 pt Page 88: [193] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:30:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Condensed by 0,4 pt Page 89: [194] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:19:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, No underline, Portuguese (Brazil) Page 89: [195] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:19:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, No underline, Portuguese (Brazil) Page 89: [196] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:19:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, No underline, Portuguese (Brazil) Page 89: [197] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:19:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 89: [198] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:19:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 89: [199] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:19:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 89: [200] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:19:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 89: [201] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:19:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 89: [202] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:19:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 89: [203] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:19:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 89: [204] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:19:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 89: [205] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:19:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 89: [206] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:19:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 89: [207] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:19:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 89: [208] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:20:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt Page 89: [209] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:20:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt Page 89: [210] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:20:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Portuguese (Brazil) Page 89: [211] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:20:00 AM Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm, Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan control Page 89: [212] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:22:00 AM Indent: Left: -0,1 cm, Right: -0,1 cm, Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan control Page 91: [213] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:33:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Portuguese (Brazil) Page 91: [214] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:33:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Portuguese (Brazil) Page 91: [215] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:33:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Portuguese (Brazil) Page 91: [216] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:33:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt, Not Bold, Portuguese (Brazil) Page 91: [217] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:23:00 PM Indent: First line: 1,5 cm, No bullets or numbering, No widow/orphan control, Don't keep with next Page 91: [218] Formatted Le Minh 01/12/2009 2:23:00 PM Indent: First line: 1,5 cm, No bullets or numbering, No widow/orphan control Page 91: [219] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:37:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt Page 91: [220] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 9:37:00 AM Font: Times New Roman, 13 pt Page 99: [221] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 10:19:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Italic, Portuguese (Brazil) Page 99: [222] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 10:19:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Italic, Portuguese (Brazil) Page 104: [223] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 10:32:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold Page 104: [224] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 10:32:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold Page 104: [225] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 10:32:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold Page 104: [226] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 10:32:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold Page 104: [227] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 10:32:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold Page 104: [228] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 10:32:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold Page 104: [229] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 10:32:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold Page 104: [230] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 10:32:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Bold Page 104: [231] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 10:30:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Italic, Portuguese (Brazil) Page 104: [232] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 10:30:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Italic, Portuguese (Brazil) Page 104: [233] Formatted Nghiem Ngoc Tuan 01/12/2009 10:30:00 AM Font: (Default) Times New Roman, 13 pt, Italic, Portuguese (Brazil)

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLUẬN VĂN- Chiến lược kinh doanh cho công ty mẹ Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam.pdf
Luận văn liên quan