Luận văn Đại số lie nửa đơn và tiêu chuẩn cartan

Luận văn Đại số lie nửa đơn và tiêu chuẩn cartan Luận văn đã cho tổng quan về đáiố Lie nửa đơn và đại số Lie khả qui thể hiện mối liên hệ của chúng trong các đại số lie cụ thể và ứng dụng tieeuchuarn Cartan để khảo sát tính giải được và tính nửa đơn của đại số lie

pdf26 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 18/04/2019 | Lượt xem: 377 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đại số lie nửa đơn và tiêu chuẩn cartan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyen_thi_phuong_lan_0897_2084537.pdf
Luận văn liên quan