Luận văn Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của một số tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Hoài đức, thành phố Hà Nội

Huyện Hoài Đức có vị trí địa lý thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội theo hướng công nghiệp hoá hiện đại hoá. Tổng diện tích tự nhiên của huyện là 8.493,16 ha. Huyện Hoài Đức có 876 TCKT sử dụng đất trong đó chủ yếu là doanh nghiệp, công ty và hợp tác xã. 2) Kết quả nghiên cứu thực trạng sử dụng đất của các TCKT được Nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện cho thấy: - Tổng diện tích của các TCKT đang sử dụng trên địa bàn huyện 1.327,33 ha, chiếm 15,63% tổng diện tích đất toàn huyện. Diện tích đang sử dụng của các tổ chức hiện nay chủ yếu là diện tích đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất theo hình thức thuê đất trả tiền hàng năm. - Nhìn chung các tổ chức sử dụng đất đúng mục đích được giao, tỷ lệ các tổ chức sử dụng đất không đúng mục đích, cho mượn đất trái phép không nhiều. Cụ thể như sau: + Sử dụng không đúng mục đích được giao, cho thuê là 42/876 tổ chức chiếm 4,79% tổng số tổ chức với diện tích vi phạm là 108,04 ha; + Cho thuê, cho mượn trái phép là 13/876 tổ chức, chiếm 1,48% tổng số tổ chức với diện tích vi phạm là 7,68 ha; + Sử dụng đất vào mục đích khác là 11/876 tổ chức, chiếm 1,26% tổng số tổ chức với diện tích vi phạm là 1,14 ha. + Đất đã giao nhưng chưa được lấp đầy là 22/876 tổ chức, chiếm 2,51% tổng số tổ chức với diện tích là 2,10 ha.

pdf102 trang | Chia sẻ: ngoctoan84 | Ngày: 20/04/2019 | Lượt xem: 280 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Đánh giá tình hình quản lý và sử dụng đất của một số tổ chức kinh tế được nhà nước giao đất, cho thuê đất trên địa bàn huyện Hoài đức, thành phố Hà Nội, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnguyen_ba_trung_787_2085171.pdf