Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thái Bình

(Bản scan) Luận văn "Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thái bình" đã phân tách các vấn đề lý thuyết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Trên cơ sở lý thuyế, kết hợp với xem xét, đánh giá thực trạng sử dụng vốn của công ty, trong luận văn này đã chỉ ra được những kết quả đạt được và hạn chế của quá trình này dước góc độ vốn, vốn cố định và vốn lưu động

pdf84 trang | Chia sẻ: toanphat99 | Ngày: 26/07/2016 | Lượt xem: 1263 | Lượt tải: 15download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Luận văn Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Công ty cổ phần vật liệu xây dựng Thái Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluan_van_giai_phap_nang_cao_hieu_qua_su_dung_von_tai_cong_ty_co_phan_vat_lieu_xay_dung_thai_binh_tai.pdf
Luận văn liên quan