Luận văn Giải pháp nhằm mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Việt Yên

CHƯƠNG 1: Lí LUẬN CHUNG VỀ THANH TOÁN KHễNG DÙNG TIỀN MẶT TRONG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Thanh toỏn khụng dựng tiền mặt. 1.1 1.2 Các thể thức thanh toán không dùng tiền mặt. 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động TTKDTM. Chương 2: Thực trạng thanh toán khụng dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Việt Yên 2.1 Tổng Quan Về NHNo & PTNT Huyện Việt Yên Bắc Giang 2.1.1 Khái quát về Ngân hàng No&PTNT huyện Việt Yên: 2.2 Thực trạng và tình hình hoạt động kinh doanh tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Việt Yên giai đoạn 2008 - 2010 2.2.1 Tình hình hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Việt Yên trong giai đoạn 2008- 2010. 2. 2.1.2 Sử dụng vốn của Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Việt Yên. 2.2.2 Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh NHNo&PTNT huyện Việt Yên Chương 3: Giải pháp nhằm mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Việt Yên 3.1 Đánh giá về hoạt động TTKDTM tại chi nhỏnh NHNo Việt Yờn. 3.1.1 Kết quả đạt được. 3.1.2 Một số tồn tại khi ỏp dụng cỏc thể thức TTKDTM tại chi nhỏnh. 3.2 Định hướng phát triển thanh toán không dùng tiền mặt ở nước ta. 3.3 Giải pháp nhằm mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Kết luận

doc37 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 15/05/2013 | Lượt xem: 1570 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Giải pháp nhằm mở rộng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Việt Yên, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
trễ vì chứng từ xuất phát từ bên thụ hưởng,xong theo nguyên tắc ghi Nợ trước- ghi Có sau nên chứng từ phải luân chuyển qua nhiều khâu gây ách tắc trong thanh toán. 1.2.3 Thanh toán bằng séc. Séc là một lệnh trả tiền vô điều kiện của chủ tài khoản,được lập theo mẫu đặc biệt của ngân hàng yêu cầu ngân hàng của mình trả tiền cho người thụ hưởng. Séc được thanh toán theo nguyên tắc ghi Nợ trước, ghi Có sau (trừ séc bảo chi và sổ séc định mức) nhằm đảm bảo có đủ số dư để chi trả.Trường hợp có nhiều tờ séc phát hành nộp vào ngân hàng cùng một lúc nhưng số dư tài khoản tiền gửi không đủ để chi trả cho tất cả thì ngân hàng sẽ thanh toán theo thứ tự séc nào phát hành trước sẽ được chi trả trước. * Sơ đồ quy trình thanh toán séc (đối với séc chuyển khoản). - Trường hợp khách hàng mở tài khoản tại cùng ngân hàng. Ngân hàng Người thụ hưởng Người trả tiền 1 2 3 4 1.Người trả tiền phát hành séc giao cho người thụ hưởng. 2.Người thụ hưởng nhận séc, lập 3 liên bảng kê,nộp séc vào ngân hàng. 3.Ngân hàng kiểm tra tờ séc, số dư tài khoản của người trả tiền, tiến hành trích tiền gửi và báo Nợ cho người trả tiền. 4. Ngân hàng ghi Có vào tài khoản tiền gửi và báo Có cho người thụ hưởng. - Trường hợp khách hàng mở tài khoản không cùng một ngân hàng. NH thu hộ NH thanh toán Người trả tiền Người thụ hưởng 1 4 2 6 3 5 1.Người trả tiền phát hành séc và giao cho người thụ hưởng. 2.Người thụ hưởng nộp séc và bảng kê nộp séc vào ngân hàng nhờ thu hộ tiền. 3.NH thu hộ kiểm tra chứng từ,chuyển tờ séc, bảng kê cho NH thanh toán. 4.Ngân hàng thanh toán ghi Nợ tài khoản và báo Nợ cho người trả tiền. 5.Ngân hàng thanh toán lập chứng từ thanh toán và chuyển tiền cho NH thu hộ để thanh toán cho người thụ hưởng. 6.NH thu hộ ghi Có tài khoản tiền gửi và báo Có cho người thụ hưởng. * Sơ đồ thanh toán séc bảo chi. - Trường hợp khách hành mở tài khoản tại cùng một ngân hàng. Người trả tiền Người thụ hưởng Ngân hàng 2 1 3 4 1.Người trả tiền làm thủ tục bảo chi séc: Lập 2 liên giấy yêu cầu bảo chi séc kèm theo tờ séc đã ghi đủ các yếu tố nộp vào ngân hàng để xin bảo chi séc. Ngân hàng đối chiếu giấy yêu cầu bảo chi séc và tờ séc, số dư tài khoản của người phát hành nếu đủ điều kiện thì trích tiền từ tài khoản tiền gửi chuyển vào tài khoản đảm bảo thanh toán séc.Đóng dấu lên tờ séc và giao cho khách hàng. 2.Người trả tiền giao séc cho người thụ hưởng để nhận hàng hóa dịch vụ. 3.Người thụ hưởng lập bảng kê nộp séc kèm tờ séc nộp vào NH xin thanh toán. 4.Ngân hàng kiểm tra các yếu tố sau đó ghi Có vào tài khoản tiền gửi và báo Có cho người thụ hưởng.Đồng thời tất toán tài khoản đảm bảo thanh toán séc. -Trường hợp khách hàng mở tài khoản không cùng ngân hàng. NH thanh toán NH thu hộ Người thụ hưởng Người trả tiền 2 1 3 4 5 1.Người trả tiền làm thủ tục bảo chi séc. 2.Người trả tiền giao séc cho người thụ hưởng để nhận hàng hóa dịch vụ. 3.Người thụ hưởng lập bảng kê nộp séc cùng với tờ séc vào NH nhờ thu hộ. 4.NH thu hộ kiểm tra,ghi Có vào tài khoản và báo Có cho người thụ hưởng. 5.NH thu hộ chuyển các chứng từ sang NH thanh toán, NH thanh toán thực hiện thanh toán và tất toán tài khoản đảm bảo thanh toán séc. *Ưu điểm và hạn chế của hình thức thanh toán séc. -Ưu điểm: + Thuận tiện + Rút ngắn thời gian thanh toán. -Hạn chế: + Khách hàng dễ phát hành séc quá số dư. + Khi tài khoản của người trả tiền không đủ tiền để thanh toán, mặc dù bị phạt trả chậm, nhưng bên thụ hưởng vẫn bị thiệt do thu hồi vốn chậm. + Séc dễ bị chỉnh sửa,thất lạc. 1.2.4 Thanh toán bằng thư tín dụng. Thư tín dụng là một văn bản cam kết có tính chất pháp lý của ngân hàng phục vụ bên mua hoặc của ngân hàng với ngân hàng thanh toán thư tín dụng, nếu người bán thực hiện đầy đủ và chính xác những điều khoản trong bản cam kết thì ngân hàng sẽ thanh toán đầy đủ tiền hàng hóa, dịch vụ đã cung ứng cho người mua. Thư tín dụng là một thể thức thanh toán trong điều kiện bên bán đòi hỏi bên mua phải có đủ tiền để chi trả ngay và phù hợp với tổng số tiền hàng đã giao theo hợp đồng hoặc đơn đặt hàng đã ký. Thời hạn hiệu lực tối đa là ba tháng kể từ ngày đơn vị mua được ngân hàng phục vụ mình nhận mở thư tín dụng. * Sơ đồ quy trình thanh toán thư tín dụng (L/C). NH thông báo NH phát hành Người thụ hưởng Người yêu cầu phát hành L/C 3 3 8 9 11 10 2 7 6 4 1 5 Hai bên mua bán ký hợp đồng thanh toán theo L/C. Người yêu cầu phát hành L/C gửi yêu cầu đến ngân hàng xin mở L/C. Ngân hàng phát hành lập L/C và chuyển cho ngân hàng thông báo. Ngân hàng thông báo thông báo L/C cho người thụ hưởng. Người thụ hưởng giao hàng cho người nhập khẩu ( người xin mở L/C). Người thụ hưởng lập bộ chứng từ gửi cho ngân hàng thông báo. Ngân hàng thông báo thanh toán tiền cho người thụ hưởng. Ngân hàng thông báo gửi chứng từ cho ngân hàng phát hành để hoản trả. Ngân hàng phát hành thanh toán cho ngân hàng thông báo (nếu phù hợp) Ngân hàng phát hành đòi tiền nhà nhập khẩu và chuyển toàn bộ chứng từ cho nhà nhập khẩu sau khi thanh toán xong. Nhà nhập khẩu ( người yêu cầu phát hành L/C) thanh toán cho ngân hàng. Ưu điểm và hạn chế của hình thức thanh toán thư tín dụng. Ưu điểm:Là phương thức thanh toán quốc tế an toàn nhất cho cả bên mua và bên bán do đó được sử dụng rất rộng rãi trong kinh doanh xuất nhập khẩu của doanh nghiệp. Hạn chế: Do ngân hàng chỉ đóng vai trò bảo lãnh, trung gian, chỉ làm việc trên giấy tờ nên đôi khi giấy tờ và hàng hóa có nhiều điểm không khớp thì cũng không quản lý được. 1.2.5 Thẻ thanh toán. Thẻ thanh toán là một công cụ thanh toán do ngân hàng phát hành và bán cho khách hàng sử dụng để thanh toán tiền hàng, dịch vụ, các khoản thanh toán khác và rút tiền mặt tại các ngân hàng đại lý thanh toán hay các quầy trả tiền mặt tự động.Thẻ thanh toán là một phương tiện thanh toán hiện đại vì nó gắn với kỹ thuật tin học ứng dụng cho ngân hàng. Thẻ thanh toán có 3 loại: thẻ ghi nợ, thẻ ký quỹ thanh toán, thẻ tín dụng. * Sơ đồ quy trình thanh toán thẻ. Cơ sở chấp nhận thẻ Chủ thẻ 2 NH đại lý thanh toán thẻ NH phát hành thẻ 3 1a 1b 4 5 6 1a. Khách hàng gửi giấy đề nghị phát hành thẻ cùng các giấy tờ liên quan theo quy định của ngân hàng phát hành thẻ. 1b. NH phát hành thẻ kiểm tra đủ điều kiện làm thủ tục cấp thẻ cho khách hàng. 2. Chủ thẻ giao cho cơ sở chấp nhận thẻ kiểm tra ,đưa thẻ vào máy thanh toán thẻ, máy tự động thanh toán và in biên lai thanh toán. 3. Cơ sở chấp nhận thẻ trả thẻ và một biên lai thanh toán cho chủ thẻ. 4. Cơ sở chấp nhận thẻ lập bảng kê biên lai thanh toán và gửi cho ngân hàng đại lý thanh toán thẻ. 5. Ngân hàng đại lý thanh toán thẻ kiểm tra, thanh toán cho cơ sở chấp nhận thẻ. 6. Ngân hàng đại lý thanh toán thẻ thanh toán với ngân hàng phát hành thẻ. *Ưu điểm và hạn chế của hình thức thanh toán thẻ. - Ưu điểm: Thẻ thanh toán phục vụ cho thanh toán cá nhân thay tiền mặt thông dụng trên khắp thế giới.Dùng thẻ thanh toán thay thế cho việc luân chuyển một phần tiền mặt từ nơi này sang nơi khác kể cả trong và ngoài nước đem lại lợi ích kinh tế to lớn và văn minh ngân hàng. - Hạn chế: Thanh toán thẻ là một trong những thể thức TTKDTM ở nước ta nhưng do trình độ khoa học kỹ thuật thấp,trình độ dân trí chưa cao,cơ sở vật chất của nước ta chưa đủ điều kiện để thực hiện rộng khắp nên thanh toán thẻ chưa được áp dụng phổ biến và phát huy hết tiềm lực của nó. 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển của hoạt động TTKDTM. 1.3.1 Môi trường kinh tế vĩ mô. Ngân hàng hoạt động trong nền kinh tế do đó rất nhạy cảm với sự thay đổi dù là nhỏ của nền kinh tế.Những biến động lớn của nền kinh tế có thể dẫn đến sự sụp đổ của nhiều ngân hàng và ảnh hưởng này thường mang tính hệ thống.Nền kinh tế vĩ mô ổn định sẽ là môi trường thuận lợi cho hoạt động kinh doanh chung của ngân hàng,từ đó cũng có ảnh hưởng tích cực đến hoạt động TTKDTM. Kinh tế phát triển mạnh,hàng hóa được sản xuất và lưu thông với khối lượng lớn,mọi người sẽ có xu hướng ưa chuộng việc sử dụng ngân hàng như là một trung gian thanh toán bởi vì ngân hàng cung cấp các tiện ích thanh toán cho phép khách hàng giảm được chi phí vận chuyển, cất giữ, kiểm đếm so với thanh toán bằng tiền mặt.Do đó làm cho quy trình thanh toán được thực hiện nhanh chóng và an toàn. 1.3.2 Môi trường pháp lý. Ngân hàng là tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ,có vai trò cực kì quan trọng trong nền kinh tế được sự quan tâm,chỉ đạo sát sao của Chính phủ.Trong điều kiện hiện nay ngành ngân hàng đã có luật riêng như:Luật ngân hàng nhà nước,Luật các tổ chức tín dụng…đã tạo hành lang pháp lý cơ bản cho hệ thống ngân hàng hoạt động và phát triển. Hiện nay mọi hoạt động kinh doanh của ngân hàng đều chịu sự chi phối của pháp luật,một sự thay đổi của pháp luật cũng tạo ra một cơ hội hoặc thách thức mới cho các ngân hàng.Khi pháp luật có sự thay đổi,các ngân hàng sẽ phải mất thời gian và chi phí để thích ứng với sự thay đổi đó.Nếu ngân hàng không giải quyết tốt sẽ làm mất lòng tin nơi khách hàng làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng. 1.3.3 Ảnh hưởng của khoa học công nghệ. Công nghệ ngân hàng là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của ngân hàng nói chung và hoạt động TTKDTM nói riêng.Công nghệ tiên tiến sẽ góp phần đẩy nhanh quá trình chu chuyển vốn của nền kinh tế,thu hút được nhiều hơn vốn nhàn rỗi trong dân cư để phục vụ cho đầu tư phát triển kinh tế. Hiện nay công nghệ ngân hàng được xem là vũ khí cực mạnh trong cạnh tranh.Các chủ ngân hàng luôn ý thức được rằng trong điều kiện cạnh tranh khốc liệt hiện nay công nghệ lạc hậu sẽ dẫn đến sự diệt vong do đó để hoàn thiện hệ thống ngân hàng thì đổi mới công nghệ là tất yếu. 1.3.4 Ảnh hưởng của nhân tố con người và thu nhập của dân cư. Thanh toán không dùng tiền mặt là một trong những hoạt động quan trọng của ngân hàng trong đó ứng dụng công nghệ cao nhất trong các công nghệ ngân hàng.Các ngân hàng với xu hướng ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến vào hoạt động kinh doanh nhằm giảm bớt sức lao động con người đồng thời làm quá trình được thực hiện nhanh chóng hơn,trong điều kiện đó con người không những không mất đi vai trò của mình mà ngược lại ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn.Ứng dụng công nghệ cao thì các vấn đề nảy sinh trong quá trình hoạt động càng phức tạp và hậu quả càng lớn nếu có sai sót,sự kết hợp tốt giữa con người và máy móc là điều kiện tiên quyết để một ngân hàng hoạt động hiệu quả. Bên cạnh ảnh hưởng do trình độ của cán bộ công nhân viên trong ngân hàng đến hoạt động TTKDTM thì thu nhập của người dân cũng là một nhân tố cần phải quan tâm.Người dân có thu nhập cao thì mới có nhu cầu TTKDTM,nhờ đó TTKDTM mới có cơ hội phát triển.Do đó muốn mở rộng TTKDTM thì cần chú ý đến các nhân tố này để có hướng phát triển phù hợp. 1.3.5 Ảnh hưởng của nhân tố tâm lý. Tâm lý là toàn bộ sự phản ánh hiện thực khách quan vào ý thức của con người.Tâm lý cũng chính là nguyện vọng,ý chí,sở thích,thị hiếu…của con người.Tâm lý hình thành nên thói quen và tập quán,như vậy mỗi hành vi của con người đều chịu tác động của tâm lý.Tâm lý lại chịu ảnh hưởng rất lớn của môi trường sống và làm việc: Trong nền sản xuất nhỏ,con người có xu hướng thích dùng tiền mặt trong giao dịch mua bán với nhau.Do đó TTKDTM không phổ biến. Trình độ dân trí thấp dẫn đến dễ nảy sinh tâm lý ngại sử dụng các phương tiện hiện đại,phức tạp. Trong nền sản xuất hàng hóa lớn,kinh tế phát triển,nhận thức được lợi ích và tầm quan trọng của TTKDTM nên nhiều người ưa dùng các công cụ TTKDTM trong giao thương mua bán hàng hóa. Ch­¬ng 2: Thực trạng thanh toán không dùng tiền mặt tại chi nhánh ngân hàng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện Việt Yên Tæng Quan VÒ NHNo & PTNT HuyÖn ViÖt Yªn B¾c Giang 2.1.1 Kh¸i qu¸t vÒ Ng©n hµng No&PTNT huyÖn ViÖt Yªn: Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n HuyÖn ViÖt Yªn ®­îc thµnh lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 576 ngµy 15 th¸ng 3 n¨m 1988 cña Tæng Gi¸m §èc Ng©n Hµng N«ng NghiÖp ViÖt Nam. Víi t­ c¸ch lµ ®¬n vÞ thµnh viªn trùc thuéc NHNo & PTNT tØnh B¾c Giang lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc, cã con dÊu, cã b¶ng c©n ®èi tµi s¶n, ho¹t ®éng theo ph¸p lÖnh Ng©n Hµng, hîp t¸c x· tÝn dông, diÒu lÖ vµ quy chÕ tæ chøc ho¹t ®éng cña NHNo & PTNT ViÖt Nam Ng©n Hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n HuyÖn ViÖt Yªn lµ chi nh¸nh loại III, cã 3 phòng nghiÖp vô vµ 02 phòng giao dịch: I - NHNo & PTNT cÊp III NÕnh. II - NHNo & PTNT cÊp III Tù L¹n. Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n HuyÖn ViÖt Yªn ®ãng vai trß lµ 01 Ng©n hµng th­¬ng m¹i kinh doanh trªn ®Þa bµn theo c¬ chÕ thÞ tr­êng víi môc tiªu tèi ®a ho¸ lîi nhuËn. §Ó ®¶m b¶o c¸c mÆt ho¹t ®éng ®­îc thùc hiÖn ®ång bé liªn tôc NHNo & PTNT huyÖn ViÖt Yªn ®· tæ chøc bè trÝ nh©n sù hîp lý phï hîp víi kh¶ n¨ng tr×nh ®é vµ ®¸p øng ®­îc tèt nhÊt quyÒn ph¸t huy tÝnh tù chñ trong kinh doanh vµ thanh to¸n cña kh¸ch hµng. 2.1.2 Bé m¸y tæ chøc - C¬ cÊu tæ chøc D­íi sù chØ ®¹o cña NHNo&PTNT tØnh B¾c Giang, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y ho¹t ®éng cña NHNo&PTNT huyÖn ViÖt Yªn nh­ sau: Mét trô së Ng©n hµng chÝnh ®ãng t¹i sè 462 Th©n Nh©n Trung thÞ trÊn BÝch §éng. Hai phßng giao dÞch gåm: + Phßng giao dÞch NÕnh + Phßng giao dÞch Tù L¹n - Bé m¸y tæ chøc bao gåm: Ban gi¸m ®èc gåm cã: + 1 Gi¸m ®èc + 3 Phã Gi¸m ®èc L·nh ®¹o phßng nghiÖp vô,phßng giao dÞch: + Phßng KÕ to¸n-Ng©n Quü. - 1 Tr­ëng phßng vµ 2 phã phßng + Phßng KÕ ho¹ch-Kinh doanh . - 1 Tr­ëng phßng vµ 2 phã phßng + Phßng Hµnh chÝnh- Nh©n sù. - 1 Phã phßng phô tr¸ch phßng. S¬ ®å bé m¸y tæ chøc ho¹t ®éng Ng©n hµng ViÖt Yªn Gi¸m §èc P. gi¸m ®èc 3 P. gi¸m ®èc 2 3 P.gi¸m ®èc 1 Phßng KÕ to¸n ng©n quü Phßng kÕ ho¹ch kinh doanh Phßng giao dÞch Tù L¹n Phßng giao dÞch NÕnh Ban chÊp hµnh C«ng ®oµn Phßng Hµnh chÝnh Nh©n sù Trong ®ã: Giám đốc: Lµ ng­êi cã quyÒn hµnh cao nhÊt trong c¬ quan, ®iÒu hµnh qu¶n lÝ mäi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng m×nh víi Ng©n hµng tØnh. Phã gi¸m ®èc 1, Phã gi¸m ®èc 2, Phã gi¸m ®èc 3 : Lµ ng­êi hç trî gi¸m ®èc l·nh ®¹o c¬ quan, Phã gi¸m ®èc cã quyÒn ®iÒu hµnh Ng©n hµng khi gi¸m ®èc ®i v¾ng, chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ mäi mÆt nghiÖp vô vµ chÕ ®é cña Ng©n hµng. Trong ®ã mét phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nghiÖp vô kÕ to¸n hµnh chÝnh, mét phã gi¸m ®èc chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nghiÖp vô tÝn dông. *Phßng kÕ to¸n - Ng©n quü: Lµ mét phßng trong bé m¸y ho¹t ®éng cña ng©n hµng, ®ãng vai trß hÕt søc quan träng trong viÖc xö lÝ, h¹ch to¸n c¸c nghiÖp vô kinh tÕ ph¸t sinh ,qu¶n lÝ tµi chÝnh vµ tµi s¶n cña c¬ quan, ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm thu, chi tiÒn mÆt ViÖt Nam ®ång, ngo¹i tÖ, ®æi tiÒn khi kh¸ch hµng ®Õn giao dÞch ,tæng hîp kÕ to¸n b¸o c¸o l·nh ®¹o. *Phßng KÕ ho¹ch-kinh doanh: Cã chøc n¨ng tham m­u, gióp ban gi¸m ®èc x©y dùng vµ thùc hiÖn chÝnh s¸ch , chñ tr­¬ng cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam vÒ tiÒn tÖ, tÝn dông, Ng©n hµng. Thùc hiÖn nghiÖp vô cho vay ®èi víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ theo chñ tr­¬ng ®­êng lèi chÝnh s¸ch cña §¶ng, Nhµ n­íc, cña Ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n ViÖt Nam theo luËt Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông.Thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô kh¸c do Ban gi¸m ®èc giao. *Phßng Hµnh chÝnh-Nh©n sù: thùc hiÖn c«ng t¸c gi¸m s¸t viÖc chÊp hµnh chÝnh s¸ch ph¸p luËt cña Nhµ n­íc, néi quy,quy chÕ cña Ngµnh ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lý bé m¸y nh©n sù cña c¬ quan. *Phßng giao dÞch NÕnh vµ Tù L¹n: Thùc hiÖn kinh doanh t¹i ®Þa bµn ®­îc ph©n c«ng qu¶n lÝ toµn bé sè vèn vµ tµi s¶n ®­îc cÊp thùc hiÖn chØ tiªu l·nh ®¹o giao. * Bé m¸y ho¹t ®éng cña phßng giao dÞch - Chi nh¸nh ng©n hµng ViÖt Yªn. §­îc t¸ch ra tõ NHNo&PTNT ViÖt Yªn - Phßng giao dÞch NÕnh vµ Tù L¹n chÞu tr¸ch nhiÖm qu¶n lÝ vµ cung cÊp dÞch vô Ng©n hµng trªn ®Þa bµn. * Mèi quan hÖ trong Ban gi¸m ®èc: Thùc hiÖn theo nguyªn t¾c tËp trung d©n chñ. Mäi vÊn ®Ò ®Òu ®­îc ®­a ra bµn b¹c trong Ban l·nh ®¹o vµ cuéc häp giao ban hµng th¸ng tr­íc khi th«ng b¸o hoÆc lÊy ý kiÕn cña toµn thÓ tËp thÓ c¸n bé trong c¬ quan. HiÖn nay NHNo & PTNT huyÖn ViÖt Yªn cã 41 c¸n bé c«ng nh©n viªn ®­îc biªn chÕ thµnh 3 phßng: KÕ to¸n-Ng©n quü,KÕ ho¹ch-kinh doanh,Hµnh chÝnh-Nh©n sù. Cã 02 Phßng giao dÞch trùc thuéc lµ Phßng giao dÞch NÕnh vµ Phßng giao dÞch Tù l¹n thùc hiÖn cho vay 17 x· vµ thÞ trÊn trong toµn huyÖn. 2.2 Thùc tr¹ng vµ t×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh t¹i Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n huyÖn ViÖt Yªn giai ®o¹n 2008 - 2010 2.2.1 T×nh h×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn ViÖt Yªn trong giai ®o¹n 2008- 2010. 2.2.1.1 Huy ®éng vèn: Víi ph­¬ng ch©m ho¹t ®éng cña Ng©n hµng lµ ®i vay ®Ó cho vay. ý thøc ®­îc tÇm quan träng cña nguån vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh, Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn ViÖt Yªn ®· tËp trung khai th¸c nguån vèn tõ d©n c­, c¸c tæ chøc kinh tÕ víi nhiÒu ph­¬ng thøc vµ thÓ thøc kh¸c nhau. KÕt qu¶ cña c«ng t¸c huy ®éng vèn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn n«ng th«n huyÖn ViÖt Yªn tõ n¨m 2008 - 2010 nh­ sau: B¶ng 1.2: T×nh h×nh huy ®éng vèn cña chi nh¸nh ng©n hµng §VT: triÖu ®ång C¸c chØ tiªu 2008 2009 2010 So s¸nh 2009-2008 So s¸nh 2010-2009 Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % I. TiÒn göi d©n c­ 263.974 93,47 287.696 95,8 361.255 93,63 23.722 2.33 73.559 -2,17 1. -Néi tÖ 244.367 92,57 258.982 90,02 321.643 89,03 14.615 -2,55 62.661 -0,99 - TGKKH 12.194 4,97 25.146 9,71 41.419 12,88 12.952 4,74 16.273 3,17 - TG < 12 th¸ng 38.674 15,83 154.681 59,73 253.724 78.88 116.007 43,9 99.043 19,15 - TG tõ 12-24 th¸ng 15.726 6,44 23.418 9,04 14.503 4,5 7.692 2,6 -8.915 -4,54 - TG > 24 th¸ng 177.773 72,75 55.737 21,52 11.997 3,73 -122.036 -51,23 -43.740 -17,79 2.Ngo¹i tÖ 19.607 7,43 28.714 9,98 39.612 10,97 9.107 2,55 10.898 0.99 - TG < 12 th¸ng 7.513 38,32 10.450 36,39 15.657 39,52 2.937 -1,93 5.207 3,13 - TG tõ 12-24 th¸ng 6.131 31,27 9.357 32,59 11.063 27,93 3.226 1,32 1.706 -4,66 - TG >24 th¸ng 5.932 30,25 8.907 31,02 12.892 32,55 2.975 0,77 4.075 1,53 II. TG C¸c TCKT+TCXH 18.427 6,53 12.384 4,13 24.576 6,37 -6.043 -2,4 12.192 2,24 - TGKKH 18.427 100 12.384 4,13 24.576 -6.043 0 12.192 0 Tæng 282.401 100% 300.080 100% 385.831 100% 17.679 0 85.751 0 (Nguån: B¸o c¸o t×nh h×nh huy ®éng vèn cña chi nh¸nh NHNN&PT VY) Tõ b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy: ho¹t ®éng huy ®éng vèn cña NHNo&PTNT huyÖn ViÖt Yªn t­¬ng ®èi ®a d¹ng. Tæng nguån vèn cã xu h­íng t¨ng lên thÓ hiÖn quy m« ho¹t ®éng cña Ng©n hµng ngµy càng ®­îc më réng .Tæng nguån vèn t¨ng lªn thÓ hiÖn qua c¸c n¨m 2008, 2009, 2010. Cô thÓ lµ : n¨m 2009 ®¹t 300.080 tr® t¨ng 17.679 tr® so víi n¨m 2008 vµ n¨m 2010 ®¹t 385.831 tr® t¨ng 85.751 tr® so víi n¨m 2009. Trong ®ã tiÒn göi tõ d©n c­ chiÕm tû lÖ ®¸ng kÓ,tæng nguån vèn huy ®éng tõ tiÒn göi d©n c­ n¨m 2009 ®¹t 287.696 tr® chiÕm 95,8% t¨ng 23.722 tr® so víi n¨m 2008, n¨m 2010 ®¹t 361.255 tr® chiÕm 93,63% t¨ng 73.559 tr® so víi n¨m 2009.Trong ®ã tiÒn göi tõ néi tÖ chiÕm tû lÖ ®¸ng kÓ.cô thÓ lµ: n¨m 2009 ®¹t 258.982 tr® chiÕm 90,02% t¨ng 14.615 tr® so víi n¨m 2008, n¨m 2010 ®¹t 321.643 tr® chiÕm 89,03% t¨ng 62.661 tr® so víi n¨m 2009. TiÒn göi kh«ng k× h¹n vµ k× h¹n d­íi 12 th¸ng chiÕm tû träng lín nhÊt,t¨ng dÇn qua c¸c n¨m, n¨m 2009 tiÒn göi kh«ng k× h¹n ®¹t 25.146 tr® t¨ng gÊp 2 lÇn so víi n¨m 2008, n¨m 2010 ®¹t 41.419 t¨ng 16.273 tr® so víi n¨m 2009. TiÒn göi d­íi 12 th¸ng n¨m 2009 ®¹t 154.681 tr® t¨ng 116.007 tr® so víi n¨m 2008 tû lÖ t¨ng 43,9%,n¨m 2010 ®¹t 253.724 tr® t¨ng 99.043 tr® so víi n¨m 2009 tû lÖ t¨ng 19,15% so víi n¨m 2009. TiÒn göi tõ 12-24 th¸ng vµ tiÒn göi trªn 24 th¸ng cã xu h­íng gi¶m m¹nh do n¨m 2008 chÞu ¶nh h­ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ toµn cÇu vµ t×nh h×nh kinh tÕ x· héi cña huyÖn gÆp nhiÒu khã kh¨n,viÖc thay ®æi l·i suÊt huy ®éng khiÕn cho tû träng tiÒn göi dµi h¹n xuèng thÊp. Bªn c¹nh ®ã tiÒn göi ngo¹i tÖ còng t¨ng lªn qua c¸c n¨m: n¨m 2009 ®¹t 28.714 tr® chiÕm 9,98% t¨ng 9.107 tr® so víi n¨m 2008, n¨m 2010 ®¹t 39.612 tr® chiÕm 10,97% t¨ng 10.898 tr® so víi n¨m 2009.Trong ®ã,tiÒn göi ngo¹i tÖ d­íi 12 th¸ng n¨m 2009 ®¹t 10.450 tr® chiÕm 36,39% t¨ng 2.937 tr® so víi n¨m 2008,n¨m 2010 ®¹t 15.657 tr® chiÕm 39,52% t¨ng 5.207 tr® so víi n¨m 2009.TiÕn göi ngo¹i tÖ tõ 12-24 th¸ng n¨m 2009 ®¹t 9.357 tr® chiÕm 32,59% t¨ng 3.226 tr® so víi n¨m 2008,n¨m 2010 ®¹t 11.063 tr® chiÕm 27,93% t¨ng 1.706 tr® so víi n¨m 2009.TiÒn göi ngo¹i tÖ trªn 24 th¸ng n¨m 2009 ®¹t 8.907 tr® chiÕm 31.02% t¨ng 2.957 tr® so víi n¨m 2008,n¨m 2010 ®¹t 12.892 tr® chiÕm 32,55% t¨ng 4075 tr® so víi n¨m 2009. 2. 2.1.2 Sö dông vèn cña Chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n huyÖn ViÖt Yªn. Víi nhËn thøc tÝn dông lµ mÆt trËn hµng ®Çu, víi ph­¬ng ch©m “chÊt l­îng, an toµn, hiÖu qu¶”, thÓ hiÖn vai trß trung gian “ ®i vay ®Ó cho vay” Ng©n hµng N«ng nghÞªp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n huyÖn ViÖt Yªn ®· cã nhiÒu biÖn ph¸p ngoµi biÖn ph¸p më réng ®Çu t­ tÝn dông kÕt hîp n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn tr¸nh thÊp nhÊt rñi ro cã thÓ x¶y ra. KÕt qu¶ ®­îc thÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 2. 2: Ph©n lo¹i d­ nî cho vay tÝn dông §VT: triÖu ®ång C¸c chØ tiªu 2008 2009 2010 So s¸nh 2009-2008 So s¸nh 2010-2009 Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % I. Cho vay 262.721 94,08 306.768 94,56 366.124 95,12 44.074 0,48 59.356 0,56 1. Ng¾n h¹n 192.300 73,2 228.783 74,58 232.987 63,64 36.483 1,38 4.204 -10,94 2. Trung h¹n vµ dµi h¹n 70.421 26,8 77.985 25,42 133.137 36,36 7.564 -1,38 55.152 10,94 II. §Çu t­ kinh doanh kh¸c 16.542 5,92 17.635 5,44 18.792 4,88 1.093 -0,48 1.157 -0,56 Tæng 279.263 100 324.403 100 384.916 100 45.140 0 60.513 0 (Nguån: B¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh chi nh¸nh NHNN&PTNT VY) Tõ b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy tæng d­ nî cho vay tÝn dông t¨ng lªn qua c¸c n¨m.Cô thÓ n¨m 2009 ®¹t 324.403 tr® t¨ng 45.140 tr® so víi n¨m 2008 vµ n¨m 2010 ®¹t 384.916 tr® t¨ng 60.513 tr® so víi n¨m 2009. Trong ®ã,n¨m 2008 ho¹t ®éng cho vay chiÕm 94,08% t­¬ng øng víi 262.721 tr®,cho vay ng¾n h¹n lµ 192.300 tr® chiÕm 73,2% trong tæng sè cho vay. N¨m 2009 ho¹t ®éng cho vay chiÕm tû lÖ cao 94,56% ®¹t 306.768 tr® t¨ng 44.047 tr® so víi n¨m 2008.N¨m 2010 cho vay ®¹t 366.124 tr® chiÕm 95,12% t¨ng 59.356 tr® so víi n¨m 2009.D­ nî cho vay ng¾n h¹n chiÕm tû lÖ trªn 60% tæng d­ nî qua c¸c n¨m tõ 2008 ®Õn 2010.§iÒu ®o chøng tá ho¹t ®éng cho vay ng¾n h¹n cã møc ®é rñi ro thÊp h¬n so víi cho vay trung vµ dµi h¹n.Tuy nã ®­îc tËp trung nhiÒu nh­ng tû lÖ t¨ng cña nã kh«ng ®Òu.Cô thÓ lµ:tæng d­ nî cho vay ng¾n h¹n n¨m 2009 ®¹t 228.783 tr® chiÕm 74,58% t¨ng 36.483 tr® víi tû lÖ t¨ng lµ 1,38% so víi n¨m 2008 vµ n¨m 2010 ®¹t 232.987 tr® chiÕm 63,64% t¨ng 4,204 tr® víi tû lÖ gi¶m 10,94% so víi n¨m 2009. Tû träng vèn trong ®Çu t­ vµ kinh doanh kh¸c vÉn ®­îc duy tr× ë 1 tû lÖ kh«ng thay ®æi nhiÒu qua c¸c n¨m chiÕm tû träng thÊp tõ 4-6% trong tæng sè vèn vay vµ chiÒu h­íng tiÕp tôc gi¶m dÇn. 2.2.1.3 KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n huyÖn ViÖt Yªn B¶ng 3.2: KÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh §VT:triÖu ®ång C¸c chØ tiªu 2008 2009 2010 I. Tæng thu nhËp 63.060 71.637 83.134 II. Tæng chi phÝ 41.064 43.009 52.441 Lîi nhuËn=(I)-(II) 21.996 28.628 30.693 (Nguån:B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2008-2010) Lîi nhuËn sau thuÕ hµng n¨m cña NHNo ViÖt Yªn trong 3 n¨m tăng qua các năm .N¨m 2008 lîi nhuËn ®¹t ®­îc lµ 21.996 tr® ®Õn n¨m 2009 t¨ng 28.628 tr® n¨m 2010 lợi nhuận đã lên đến 30.693 trđ tương ứng với tỷ lệ tăng 7,2% so với năm 2009.Cã ®­îc kÕt qu¶ nh­ trªn, NHNo huyÖn ViÖt Yªn ®· tæ chøc,ph©n tÝch c¸c nguån thu,ph©n tÝch tíi tõng mãn,tõng ®èi t­îng kh¸ch hµng ®Ò ra c¸c gi¶i ph¸p,biÖn ph¸p thùc hiÖn cô thÓ vµ triÖt ®Ó tËn thu tèi ®a vµ thùc hµnh tiÕt kiÖm chi phÝ,kÕt qu¶ thu ®­îc nµy lµ do sù l·nh ®¹o hîp lý cña Ban gi¸m ®èc vµ sù phấn ®Êu cña c¸n bé nh©n viªn trong chi nh¸nh. 2.2.2 Thùc tr¹ng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT huyÖn ViÖt Yªn. - Trong qu¸ tr×nh TTKDTM c¸c chøng tõ ®· ®­îc c¸c c¸n bé phßng kÕ to¸n thùc hiÖn nhanh chãng, chÝnh x¸c, hiÖu qu¶, møc phÝ ¸p dông còng rÊt phï hîp vµ nhiÒu kh¸ch hµng ®· r¸t hµi lßng vÒ c¸c h×nh thøc thanh to¸n ®ang ¸p dông t¹i chi nh¸nh. * §èi víi chuyÓn tiÒn th­êng: - NÕu kh¸ch hµng chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn göi ®Õn Ng©n hµng cïng hÖ thèng: + Møc phÝ ¸p dông tèi thiÓu lµ: 22.000 ®/mãn + Møc phÝ ¸p dông tèi ®a lµ : 2.200.000 ®/mãn -NÕu kh¸ch hµng chuyÓn tiÒn tõ tµi kho¶n tiÒn göi ®Õn Ng©n hµng kh¸c hÖ thống:+ Møc phÝ ¸p dông tèi thiÓu lµ:27.500 ®/mãn +Møc phÝ ¸p dông tèi ®a lµ: 3.300.000 ®/mãn 2.2.2.1 T×nh h×nh thanh to¸n chung t¹i chi nh¸nh NHNo&PTNT huyÖn ViÖt Yªn. B¶ng 4.2: Doanh sè thanh to¸n chung t¹i chi nh¸nh trong thêi gian qua §VT: triÖu ®ång C¸c chØ tiªu 2008 2009 2010 So s¸nh 2009-2008 So s¸nh 2010-2009 Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % 1,Thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt 6.948 35,2 7.537 33,8 8.984 29,1 589 8,5 1.447 19,2 2.TTKDTM 12.789 64,8 14.746 66,2 19.415 70,9 1.957 15,3 4.669 31,7 Tæng 19.737 100 22.283 100 27.399 100 2.546 12,9 5.116 23 3.Thanh to¸n b»ng VND 13.676 69,3 15.865 71,2 18.938 67,9 2.189 16 3.073 19,4 4.Thanh to¸n b»ng ngo¹i tÒ (qui ra VND) 6.061 30,7 6.418 28,8 8.461 32,1 357 5,9 2.043 31,8 (Nguån: B¸o c¸o ph©n lo¹i d­ nî cho vay tÝn dông cña NHNN&PTNT VY) Trong nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng ®Æc biÖt lµ trong giai ®o¹n hiÖn nay vai trß cña TTKDTM ngµy cµng ®­îc kh¼ng ®Þnh mét c¸ch râ rµng. Nh×n vµo b¶ng trªn ta thÊy TTKDTM lu«n chiÕm tû träng cao nh¸t trong thanh to¸n ®ã lµ do TTKDTM th× tèc ®é chu chuyÓn vèn cña nÒn kinh tÕ ®­îc ®Èy nhanh mét c¸ch ®¸ng kÓ ®· thóc ®Èy qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ l­u th«ng trong toµn x· héi. Bªn c¹nh ®ã còng gi¶i quyÕt ®­îc t×nh tr¹ng khan hiÕm vÒ vèn trong nÒn kinh tÕ,lµm t¨ng nguån vèn trong ng©n hµng tõ ®ã t¹o ®iÒu kiÖn cung cÊp thªm vèn cho c¸c doanh nghiÖp ®ang kh¸t vèn ®Ó ®Çu t­. Quan träng h¬n TTKDTM ®· gióp Nhµ n­íc n©ng cao n¨ng lùc qu¶n lý vÒ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ quèc gia. Víi nh÷ng ®ãng gãp nh­ thÕ kÕt qu¶ thanh to¸n cña chi nh¸nh thu ®­îc nh­ sau: N¨m 2008 thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt lµ 6.948 tr® chiÕm 35,2% tong tæng doanh sè thanh to¸n. Trong khi đó doanh sè TTKDTM là 12.789 tr® chiÕm 64,8% tæng sè doanh sè thanh to¸n. N¨m 2009 tû träng thanh to¸n dïng tiÒn mÆt gi¶m, gi¶m 8,5% so víi n¨m 2008, doanh sè thanh to¸n dïng tiÒn mÆt trong n¨m 2009 lµ 7.537 tr®, doanh sè TTKDTM lµ 14.746 tr® chiÕm 66,2% tæng sè thanh to¸n. §Õn n¨m 2010 thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt chØ cßn chiÕm 26,5% tæng doanh sè thanh to¸n, trong khi doanh sè TTKDTM n¨m 2010 thu ®­îc 19.415 tr® chiÕm 70,9% trong tæng doanh sè thanh to¸n. Trong giai ®o¹n ®Êt n­íc ®ang më cöa héi nhËp,c¬ héi giao l­u hîp t¸c víi n­íc ngoµi ngµy cµng nhiÒu ®Æc biÖt lµ trong th­¬ng m¹i. Víi xu h­íng Êy c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam còng n¾m b¾t nh÷ng c¬ héi ®Ó ph¸t triÓn c¸ nh©n vµ th«ng qua ®ã th× thúc ®Èy kinh tÕ ®Êt n­íc ph¸t triÓn. C¬ héi kinh doanh víi n­íc ngoµi cµng nhiÒu th× nguån ngo¹i tÖ ®æ vµo n­íc ta cµng lín vµ cµng ¶nh h­ëng ®Õn t×nh h×nh thanh to¸n cña c¸c ng©n hµng, nh÷ng ng­êi ®ãng vai trß trung gian thanh to¸n trong n­íc vµ quèc tÕ. Trong hoµn c¶nh ®ã t×nh h×nh thanh to¸n cña NHNo&PTNT huyÖn ViÖt Yªn cã kÕt qu¶ sau: nh×n chung thanh to¸n b»ng tiÒn VND vÉn chiÕm tû träng cao trong thanh to¸n. N¨m 2008 tû träng thanh to¸n b»ng VND vÉn chiÕm tû träng cao trong tæng sè doanh sè thanh to¸n.N¨m 2009 tû träng b»ng ngo¹i tÖ (quy ra VND) gi¶m nhÑ chiÕm 28,8 % tuy nhiªn doanh sè thanh to¸n vÉn t¨ng 5,9% t­¬ng øng t¨ng 357 tr®. Do n¨m 2008 t×nh h×nh kinh tÕ bÞ khñng ho¶ng nªn ®· ¶nh h­ëng ®Õn l­îng ngo¹i tÖ trong giao dÞch Ng©n hµng. §Õn n¨m 2009 kinh tÕ ®· lÊy l¹i ®­îc thÕ c©n b»ng vµ theo ®µ Êy t×nh h×nh thanh to¸n cña Ng©n hµng còng cã nh÷ng c¶I thiÖn râ rÖt. Sang n¨m 2010 thanh to¸n b»ng ngo¹i tÖ (quy ra VND) cã chiÒu h­íng t¨ng víi doanh sè ®¹t ®­îc 8.461 tr® chiÕm 32,1% trong tæng doanh sè thanh to¸n.Nh­ vËy lµ ®· t¨ng 2.043 tr® t­¬ng øng víi tû lÖ t¨ng 31,8% so víi n¨m 2009. Tuy nhiªn thanh to¸n b»ng VND vÉn chiÕm tû träng lín trong thanh to¸n dï còng cã gi¶m nhÑ.Doanh sè thanh to¸n b»ng VND trong n¨m 2010 lµ 18.938 tr® chiÕm 67,9% tæng doanh sè thanh to¸n. 2.2.2.2 C¸c ph­¬ng tiÖn TTKDTM t¹i chi nh¸nh. B¶ng 5.2: T×nh h×nh ¸p dông c¸c thÓ thøc TTKDTM t¹i chi nh¸nh §VT: triÖu ®ång C¸c chØ tiªu 2008 2009 2010 So s¸nh 2009-2008 So s¸nh 2010-2009 Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % Sè tiÒn Tû träng % 1. UNC 8.963 70 10.405 70,6 13.516 69,6 1.442 16,09 3.111 29,9 2. Sec 1.593 12,45 1.967 13,3 3.395 17,5 374 23,5 1.428 72,6 3.ThÎ thanh to¸n 2.242 17,55 2.374 16,1 2.504 12,9 132 5,9 130 5,5 Tæng 12.798 100 14.746 100 19.415 100 1.948 15,22 4.669 31,7 (Nguån: B¸o c¸o ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ Ph¸t triÓn N«ng th«n huyÖn ViÖt Yªn ) 2.2.2.1 Thanh to¸n b»ng ñy nhiÖm chi. Bảng 6.2: Thanh toán ủy nhiệm chi năm 2009- năm 2010 ĐVT:triệu đồng Chỉ tiêu Năm 2009 Năm 2010 Số món 3.876 4.525 Số tiền 10.405 13.516 (Nguån: B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2008-2010) Trong 3 n¨m võa qua t×nh h×nh ¸p dông c¸c thÓ thøc thanh to¸n t¹i chi nh¸nh diÔn ra kh¸ tèt.Theo nh­ b¶ng trªn ta thÊy h×nh thøc thanh to¸n b»ng UNC ®¹t ®­îc doanh sè cao nhÊt, chiÕm tû träng lín nhÊt trong c¸c thÓ thøc ®­îc ¸p dông. §iÒu nµy lµ do ngoµi nh÷ng ­u ®iÓm chung cña h×nh thøc thanh to¸n UNC ,chi nh¸nh còng ®· ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n nµy mét c¸ch linh ho¹t,cã sù ®æi míi ®Ó phï hîp h¬n víi ho¹t ®éng ng©n hµng m×nh. Do m¹ng l­íi chi nh¸nh cña ng©n hµng n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n rÊt réng lín nªn kh¸ch hµng cã tµi kho¶n t¹i ng©n hµng khi ®i mua hµng ë ®Þa ph­¬ng kh¸c th­êng viÕt UNC ®Ó xin cÊp sÐc cÇm tay.Bªn c¹nh ®ã thanh to¸n b»ng UNC ®ßi hái bªn thanh to¸n ph¶i cã kh¶ n¨ng thanh to¸n v÷ng vµng vÒ tµi chÝnh,nhê ®ã bªn thô h­ëng sÏ hoµn toµn yªn t©m khi thanh to¸n b»ng h×nh thøc nµy. KÕt qu¶ ®¹t ®­îc nh­ sau: N¨m 2008 doanh sè thu ®­îc lµ 8.963 tr® chiÕm 70% ,n¨m 2009 doanh sè thu ®­îc cña h×nh thøc UNC lµ 10.405 tr® với 3.876 món chiÕm 70,6% trong tæng doanh sè nh­ vËy lµ ®· t¨ng 16,09% so víi n¨m 2008.§Õn n¨m 2010,doanh sè t¨ng 29,9% so víi n¨m 2009 ®¹t 13,516 tr® trong n¨m 2010 vµ chiÕm 69,6% tæng doanh sè, với 4.525 món tăng 649 món so với năm 2009. Tuy chi nh¸nh ®· ¸p dông h×nh thøc thanh to¸n b»ng UNC kh¸ hiÖu qu¶ trong thanh to¸n nh­ng vÉn cßn mét sè h¹n chÕ cÇn kh¾c phôc nh­: + Ng©n hµng ch­a kiÓm so¸t ®­îc do bÞ phô thuéc vµo chñ tµi kho¶n +Do bªn b¸n kh«ng thÓ ch¾c ch¾n lµ trong tµi kho¶n cña bªn mua cßn ®ñ tiÒn ®Ó thanh to¸n hay kh«ng nªn vÉn cßn e ng¹i h×nh thøc thanh to¸n nµy. VÝ dô cô thÓ: Ngµy 08/08/2008 Trung t©m Khoa häc C«ng NghÖ M«i tr­êng nép vµo Ng©n hµng UNC trÝch tµi kho¶n tiÒn göi sè TK 421101.001152 tr¶ tiÒn cho chi nh¸nh ®iÖn ViÖt Yªn cã TK 10201000444824 t¹i Ng©n hµng C«ng th­¬ng tØnh B¾c Giang sè tiÒn 95.000.000 ®Ó tr¶ tiÒn ®iÖn. Khi nhËn ®­îc 2 liªn UNC cña trung t©m khoa häc c«ng nghÖ M«i tr­êng. KÕ to¸n kiÓm tra sè d­ trªn tµi kho¶n: 421101.001152 cña kh¸c hµng Trung t©m Khoa häc C«ng nghÖ M«i tr­êng vµ c¸c yÕu tè kh¸c trªn chøng tõ thÊy ®ñ ®iÒu kiÖn kÕ to¸n viªn vµo m¸y: Néi tÖ / / 2- TiÒn göi KKH- CKH / 3 - ChuyÓn tiÒn ®i / 6- CT§T Néi tØnh. Nî 421101.001152 : 95.000.000® Cã 519121.2563 : 95.000.000® Sau ®ã tiÕn hµnh tÝnh to¸n phÝ vµ lËp bót to¸n thu phÝ Cña anh C­êng. Møc phÝ = Tæng sè tiÒn x 0.04% = 95.000.000 x 0.04% = 38.000® Néi tÖ / 5- Giao dÞch néi bé / Giao dÞch # / B - Thu CK + VAT Nî TK: 421101.001152 : 38.000® Cã TK: 453101.01 : 3.800® Cã TK: 711001.01 : 34.200® Chøng tõ ®­îc chuyÓn sang kÕ to¸n tr­ëng kiÓm so¸t. NÕu ®óng kÕ to¸n tr­ëng sÏ chuyÓn cho kÕ to¸n chuyÓn tiÒn lµm thñ tôc vµo m¸y ®Ó chuyÓn cho kh¸ch hµng chi nh¸nh ®iÖn ViÖt Yªn cã TK t¹i NH C«ng Th­¬ng B¾c Giang. * Xö lý chøng tõ: - Liªn 2 UNC + liªn 2 thu phÝ tr¶ l¹i cho trung t©m c«ng nghÖ m«i tr­êng. - Liªn 1 UNC lµm lÖnh chuyÓn tiÒn ®i. - Liªn 1 thu phÝ gi÷ l¹i ®Ó ®ãng chøng tõ ngµy. 2.2.2.2 Thanh to¸n b»ng sec. Bảng 7.2: Thanh toán séc năm 2009 – năm 2010 ĐVT:triệu đồng C¸c chØ tiªu 2009 2010 Séc chuyển khoản: - Số món -Số tiền 986 1.967 1.015 3.395 Trong đó:Séc bảo chi - Số món - Số tiền 207 959 385 1.495 (Nguån:B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh n¨m 2008-2010) SÐc còng lµ mét h×nh thøc thanh to¸n kh¸ réng r·i t¹i chi nh¸nh. N¨m 2008 doanh sè thu ®­îc lµ 1.593 tr® chiÕm 12,45% tæng doanh sè. N¨m 2009 doanh sè thanh to¸n b»ng sÐc chiÕm 13,3% ®¹t 1.967 tr® với 986 món trong tæng doanh sè, nh­ vËy lµ ®· t¨ng 374 tr® (t­¬ng øng t¨ng 23,5%) so víi n¨m 2008, trong đó séc bảo chi đạt 959 trđ với 207 món. §Õn n¨m 2010 doanh sè thanh to¸n b»ng sÐc t¨ng 130 tr® t­¬ng øng t¨ng 72,6% so víi n¨m 2009 vµ ®¹t 3.395 tr® với 1.015 món trong đó séc bảo chi đạt 1.495 trđ với 385 món tăng 178 món và 536 trđ so với năm 2009. Từ bảng trên, ta nhận thấy trong thể thức thanh toán bằng séc thì séc chuyển khoản chiếm ưu thế hơn hẳn séc bảo chi, do séc bảo chi thủ tục phiền hà hơn,người mua phải ký quỹ một khoản tiền bằng số tiền ghi trên séc bảo chi mà khoản tiền ký quỹ này lại không được hưởng lãi điều này gây nên tình trạng ứ đọng vốn của người mua. ViÖc thanh to¸n sÐc cho kh¸ch hµng ®­îc chi nh¸nh thùc hiÖn kh¸ nhanh chãng do ®ã rÊt ®­îc kh¸ch hµng tin dïng. Tuy nhiªn vÉn cã nh÷ng tr­êng hîp kh¸ch hµng ph¸t hµnh sÐc v­ît qu¸ sè d­ ®· g©y khã kh¨n cho c¶ bªn thô h­ëng sÐc vµ c¶ cho ng©n hµng. HoÆc cã nhiÒu tê sÐc bÞ thÊt l¹c, thËm chÝ bÞ söa ch÷a.Chi nh¸nh nªn cã nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng h¹n chÕ nµy. VÝ dô thùc tÕ: Ngµy 22/08/2008 B­u ®iÖn huyÖn ViÖt yªn cã ®em mét tê SÐc lÝnh tiÒn mÆt ®Õn Ng©n hµng yªu cÇu rót sè tiÒn 180.000.000®, sè hiÖu tµi kho¶n cña B­u ®iÖn huyÖn ViÖt Yªn lµ: 421101.000003. Sè hiÖu tê sÐc AP506329. Khi nhËn ®­îc tê SÐc kÕ to¸n kiÓm tra c¸c yÕu tè trªn tê SÐc: CMT, ch÷ ký cña ng­êi ®­îc uû quyÒn, kiÓm tra sè d­ tµi kho¶n: 421101.000003 ... NÕu ®ñ ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh vµo m¸y h¹ch to¸n. Néi tÖ / 2 - TiÒn göi KKH- CKH / 1- Rót tiÒn mÆt Nî 421101.000003 : 180.000.000® Cã 101101.01 : 180.000.000® Sau ®ã kÑp CMT cña ng­êi ®­îc uû quyÒn cïng víi tê SÐc, råi ®­a cho kÕ to¸n tr­ëng kiÓm so¸t, tr×nh gi¸m ®èc ký, sau ®ã chuyÓn cho bé phËn quü chi tiÒn cho kh¸ch hµng. * Xö lý chøng tõ: - Gi÷ l¹i tê SÐc ®Ó ®ãng chøng tõ ngµy. 2.2.2.3. Thanh to¸n b»ng thÎ MÆc dï lµ mét h×nh thøc thanh to¸n míi nh­ng h×nh thøc thanh to¸n thẻ còng ®· chiÕm mét tû träng cao trong tæng doanh sè thanh to¸n. Trong n¨m 2008 doanh sè thu ®­îc 2.242 tr® chiÕm 17,55% tæng doanh sè. Tuy nhiªn,trong 2 n¨m 2009 vµ 2010 doanh sè cña h×nh thøc thanh to¸n t¨ng nh­ng chiÕm tû träng kh«ng cao. Cô thÓ lµ n¨m 2009 doanh sè thanh to¸n b»ng thÎ ®¹t 2.374 tr® chiÕm tû träng 16,1% t¨ng 5,9% so víi n¨m 2008,n¨m 2010 t¨ng 5,5% so víi n¨m 2009 ®¹t 2.504 tr® t¨ng 12,9% Chi nh¸nh ®· ®­a ra nhiÒu lo¹i thÎ dµnh cho nhiÒu lo¹i kh¸ch hµng,nhiÒu tiÖn Ých khi sö dông nh­ng dÞch vô thanh to¸n thÎ chØ míi ®­îc nh÷ng kh¸ch hµng cã tµi chÝnh æn ®Þnh,thu nhËp cao hoÆc c¸n bé Nhµ n­íc,c¸c c«ng ty,tæ chøc kinh tÕ thanh to¸n l­¬ng qua tµi kho¶n sö dông. Cßn ®¹i ®a sè ng­êi d©n vÉn ch­a cã thãi quen sö dông h×nh thøc thanh to¸n nµy. ThÕ nªn chi nh¸nh vÉn ch­a ph¸t huy ®­îc hÕt tiÒm lùc cña dÞch vô thanh to¸n nµy vµ sö dông nã mét c¸ch tèt nhÊt. Sau h¬n 20 n¨m ho¹t ®éng chi nh¸nh ®· kh¼ng ®Þnh ®­îc vÞ trÝ vµ uy tÝn cña m×nh víi kh¸ch hµng. Do thùc hiÖn nhanh chãng vµ an toµn c¸c mãn trong thanh to¸n qua ng©n hµng cïng víi viÖc vËn dông tin häc vµo thanh to¸n nªn chi nh¸nh ®· thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng ®Õn më tµi kho¶n vµ sö dông c¸c dÞch vô thanh to¸n. KÕt qu¶ thu ®­îc tõ viÖc ¸p dông nh÷ng ph­¬ng thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i lµ rÊt lín,tuy nhiªn do c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n nµy cßn t­¬ng ®èi míi,do ®ã viÖc ¸p dông nã kh«ng tr¸nh khái nh÷ng sai lÇm,cô thÓ nh­: + ThiÕu dÊu vµ ch÷ ký theo quy ®Þnh. + Ghi thiÕu c¸c yÕu tè trªn chøng tõ. + Chøng tõ gèc cßn thiÕu hoÆc ch­a hîp lÖ,hîp ph¸p. + H¹ch to¸n ch­a ®óng hoÆc ghi sai tµi kho¶n h¹ch to¸n. + C¸c sai sãt kh¸c. Ch­¬ng 3: Gi¶i ph¸p nh»m më réng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn N«ng th«n huyÖn ViÖt Yªn 3.1 Đánh giá về hoạt động TTKDTM tại chi nhánh NHNo Việt Yên. 3.1.1 Kết quả đạt được. - Tăng về doanh số thanh toán không dùng tiền mặt: Doanh số TTKDTM tăng đều qua các năm,cụ thể là: năm 2008 là 12.789 trđ,năm 2009 là 14.746 trđ,năm 2010 là 19.415 trđ.Đóng góp vào tổng doanh số trên là hình thức UNC chiếm gần 70% doanh số.Bên cạnh đó,hình thức thanh toán thẻ cũng đã có những tiến triển tích cực về doanh số. - Ngày càng nâng cao chất lượng TTKDTM: Để đáp ứng được những mục đích và yêu cầu khác nhau của các chủ thể tham gia thanh toán,hệ thống thanh toán của chi nhánh đã không ngừng nâng cao chất lượng với hệ thống thanh toán điện tử liên hàng,các chứng từ giấy được thay thế bằng chứng từ điện tử,do vậy giảm thời gian thanh toán giảm chi phí thanh toán đồng thời đảm bảo quá trình thanh toán chính xác,an toàn,ổn định và bớt rủi ro. - Mở rộng mạng lưới thanh toán: Cùng với sự phát triển cả hệ thống NHNo&PTNT Việt Nam,chi nhánh đang triển khai mạnh mẽ việc mở rộng khách hàng là giới trẻ,sinh viên trường Đại học và học sinh các trường THPT,đồng thời triển khai với các đối tượng hưu trí có mức lương khá,các công ty liên doanh có đông công nhân và thu nhập ổn định ở mức khá. 3.1.2 Một số tồn tại khi áp dụng các thể thức TTKDTM tại chi nhánh. TTKDTM chưa phổ biến trong dân cư. HiÖn nay nÒn kinh tÕ n­íc ta cßn nghÌo, ®êi sèng nh©n d©n gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn thu nhËp c¸ nh©n ë n­íc ta cßn thÊp. Tr×nh ®é hiÓu biÕt cña d©n c­ vÒ c¸c dÞch vô cña ng©n hµng nãi chung vµ dÞch vô thanh to¸n nãi riªng cßn h¹n chÕ ®Æc biÖt lµ t©m lý ­a thÝch tiÒn mÆt cña nh©n d©n ta tõ ngµn ®êi nay lµ rµo c¶n kh«ng dÔ ph¸ bá, nã ®· ¨n s©u vµo tiÒm thøc cña ng­êi d©n.ChÝnh nh÷ng ®iÒu nµy ®· g©y ra nh÷ng khã kh¨n kh«ng nhá ®Õn c«ng t¸c TTKDTM. ViÖc kh¸ch hµng ®Õn víi ng©n hµng xuÊt ph¸t tõ nhu cÇu cña kh¸ch hµng chø ng©n hµng ch­a thùc sù t×m kiÕm,khai th¸c thÞ tr­êng kh¸ch hµng tiÒm n¨ng. Bªn c¹nh ®ã ng©n hµng ch­a cã chñ tr­¬ng tuyªn truyÒn giíi thiÖu mét c¸ch hiÖu qu¶ nhÊt vÒ ph­¬ng thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i ®Ó cho ng­êi d©n hiÓu vµ sö dông nªn ®· h¹n chÕ viÖc tiÕp cËn vµ sö dông c¸c ph­¬ng thøc TTKDTM. Chi nh¸nh nªn thùc hiÖn ph­¬ng ch©m” Ng©n hµng ®Õn víi kh¸ch hµng,s½n sµng phôc vô mäi yªu cÇu cña kh¸ch hµng” chø kh«ng thô ®éng chê kh¸ch hµng ®Õn. Thông báo lĩnh tiền đến khách hàng chưa kịp thời. DÞch vô chuyÓn tiÒn cña ng©n hµng míi thùc hiÖn chuyÓn tõ ng©n hµng m×nh ®Õn NH B cïng hÖ thèng mµ ch­a chuyÓn ®Õn tËn tay ng­êi nhËn vµ còng kh«ng cã th«ng b¸o ®Õn tay ng­êi ®­îc h­ëng ®Õn lÜnh tiÒn. Thùc tÕ t¹i chi nh¸nh cho thÊy, ng­êi göi tiÒn chñ ®éng th«ng b¸o cho ng­êi nhËn vÒ sè tiÒn vµ ng©n hµng tr¶ tiÒn ®Ó ®Õn lÜnh tiÒn vµ phÇn lín ng­êi ®­îc nhËn tiÒn chñ ®éng ®Õn ng©n hµng lÜnh tiÒn trong sè nµy th× hÇu hÕt hä ®Òu chñ ®éng hái tiÒn ®· ®Õn ch­a qua ®iÖn tho¹i, sè cßn l¹i tù ®éng ®Õn ng©n hµng xem tiÒn vÒ råi th× lÜnh. ChØ trong tr­êng hîp thËt cÇn thiÕt th× ng©n hµng míi th«ng b¸o cho ng­êi nhËn tiÒn biÕt. Do ®ã, dÞch vô chuyÓn tiÒn qua ng©n hµng møc phÝ rÊt thÊp nh­ng vÉn ch­a thu hót ®­îc ®«ng ®¶o d©n c­ thanh to¸n chuyÓn tiÒn qua ng©n hµng. Séc bảo chi thủ tục còn phức tạp. Trong c¸c thÓ thøc thanh to¸n b»ng sÐc th× SCK chiÕm ­u thÕ h¬n h¼n SBC, do SBC thñ tôc phiÒn hµ h¬n, ng­êi mua sau khi sö dông SBC ph¶i ký quü mét kho¶n tiÒn b»ng sè tiÒn ghi trªn SBC mµ kho¶n tiÒn ký quü nµy l¹i kh«ng ®­îc h­ëng l·i ®iÒu nµy g©y nªn t×nh tr¹ng ø ®äng vèn cña ng­êi mua, do vËy ng­êi mua rÊt Ýt sö dông SBC ®Ó thanh to¸n mÆc dï ­u thÕ cña nã lµ rñi ro thÊp. - TTKDTM so với thanh toán dùng tiền mặt tại chi nhánh chiếm tỷ trọng thấp(hơn 65%) ở các ngân hàng khác là trên 80%. Các hình thức TTKDTM chưa được áp dụng triệt để tại chi nhánh,đồng thời chi nhánh cũng chưa có biện pháp giới thiệu các hình thức thanh toán đến khách hàng.Các khách hàng là các công ty lớn,công ty liên doanh chưa nhiều. - Chi nhánh không có hoạt động thanh toán UNT và TTD Do chi nhánh chỉ đóng vai trò trung gian trong thanh toán và xử lý chứng từ trên giấy tờ nên các hình thức thanh toán này chưa được khách hàng quan tâm. 3.2 §Þnh h­íng ph¸t triÓn thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt ë n­íc ta. HÖ thèng NHTM ë n­íc ta lµ m¹ch m¸u cña nÒn kinh tÕ. C«ng cuéc ®æi míi nÒn kinh tÕ ®Êt n­íc muèn thùc hiÖn tèt th× mét trong c¸c kh©u then chèt lµ ph¶i c¶i c¸ch thµnh c«ng hÖ thèng ng©n hµng. Sau 2 lÇn c¶i c¸ch vµ sù ra ®êi cña ph¸p lÖnh vµ luËt ng©n hµng, hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam b¾t ®Çu ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n,ph¸t huy ®­îc vai trß to lín trong viÖc huy ®éng vèn cho nÒn kinh tÕ. Tuy vËy ®Ó thóc ®Èy ho¹t ®éng TTKDTM ph¸t triÓn cã chÊt l­îng, c¸c ng©n hµng cÇn qu¸n triÖt nh÷ng quan ®iÓm mang tÝnh ®Þnh h­íng cho c«ng t¸c TTKDTM ë n­íc ta: Ph¸t triÓn c«ng t¸c TTKDTM phôc vô cho sù ph¸t triÓn vµ héi nhËp cña nÒn kinh tÕ. Nền kinh tế của nước ta đã đạt được những thành quả từ đổi mới và đang không ngừng phát triển.Các doanh nghiệp ở đủ mọi thành phần kinh tế được khuyến khích và tạo thuận lợi trong quá trình thành lập.Do vậy hoạt động kinh doanh,giao dịch rất phức tạp chằng chéo đòi hỏi hoạt động TTKDTM phải thay đổi theo hướng hiện đại hóa mới có thể đáp ứng yêu cầu thanh toán nhanh chóng,an toán,chính xác. Bên cạnh đó quá trình toàn cầu hóa đang diễn ra hết sức sâu sắc,nếu không nhanh chóng bắt kịp những tiến bộ công nghệ mới thì tụt hậu là tất yếu đối với mỗi quốc gia.Trong cuộc hội nhập kinh tế sâu rộng như vậy đòi hỏi công tác thanh toán phải hiện đại kịp thời và do đó phải nâng cao,cải tiến công tác TTKDTM. Ph¸t triÒn TTKDTM ph¶i dùa trªn ®iÒu kiÖn hiÖn đại. TTKDTM là hình thức thanh toán hiện đại ra đời và phát triển theo yêu cầu khách quan của sự phát triển kinh tế.Muốn triển khai có hiệu quả hoạt động này cần có hạ tầng cơ sở vật chất vững chắc,đầy đủ,hiện đại,nên việc hoàn thiện nó là cả một quá trình lâu dài,có từng bước đi phù hợp với cả điều kiện khách quan và chủ quan. Trong điều kiện nước ta còn nhỏ bé,thu nhập cá nhân còn thấp,sản xuất kinh doanh chủ yếu với quy mô vừa và nhỏ…vì vậy ta cần xem xét ưu tiên lựa chọn kinh doanh như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất với khả năng của mình.Cần tránh tình trạng chạy theo số lượng,đầu tư dàn trải,và cuốn theo công nghệ hiện đại khiến vốn đầu tư lớn nhưng phân bố không hợp lý,hiệu quả không cao. Ph¸t triÓn TTKDTM nh»m huy ®éng vèn nhµn rçi trong n­íc. Vốn là yếu tố tiên quyết cho quá trình sản xuất.Để thực hiện thành công công nghiệp hóa,hiện đại hóa đất nước nước ta cần một lượng vốn khổng lồ.Chúng ta chỉ mới chú trọng kêu gọi viện trợ,thu hút vốn đầu tư nước ngoài mà lãng quên một lượng vốn khá lớn còn tiềm ẩn trong dân cư. Vấn đề đặt ra cho ngành ngân hàng hiện nay là phải thu hút tối đa lượng tiền nhàn rỗi không sinh lợi của dân cư.Muốn vậy cần phải mở rộng công tác TTKDTM,giảm thiểu số lượng giao dịch bằng tiền mặt,từ đó tận dụng được tối đa nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi trong thanh toán,phục vụ mục tiêu phát triển. - Ph¸t triÓn TTKDTM ph¶i kÕt hîp hµi hßa lîi Ých cña kh¸ch hµng vµ ng©n hµng. TTKDTM đem lại lợi ích cho cả khách hàng và ngân hàng,tiết kiệm được thời gian,chi phí và tận dụng được vốn.Ngân hàng phục vụ có được một nguồn thu từ phí dịch vụ.Vấn đề ở đây là khi phát triển công tác TTKDTM phải kết hợp hài hòa giữa lợi ích hai bên qua việc quy định mức phí hợp lý để ngân hàng có thể mở rộng thể thức thanh toán cũng như phương thức thanh toán. 3.3 Gi¶i ph¸p nh»m më réng thanh to¸n kh«ng dïng tiÒn mÆt t¹i chi nh¸nh Hiện nay các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt mà chi nhánh đang áp dụng đã phần nào tạo được lòng tin của khách hàng đối với ngân hàng,chính xác,an toàn,tiện lợi đảm bảo được cả quyền lợi của khách hàng cũng như ngân hàng. Tuy nhiên để có thể mở rộng TTKDTM,phát huy đầy đủ thế mạnh và vai trò của nó trong nền kinh tế thì cần phải có những giải pháp hữu hiệu cho lĩnh vực thanh toán nhằm hoàn thiện hơn nữa hệ thống thanh toán nói chung và các hình thức thanh toán nói riêng 3.3.1 Gi¶i ph¸p 3.3.1.1 Tăng tỷ trọng TTKDTM,giảm tỷ trọng thanh toán bằng tiền mặt. - Tăng cường mở tài khoản cá nhân: Thực tế tại chi nhánh đang thực hiện công tác mở tài khoản cá nhân miễn phí với các cơ quan ban ngành của Nhà nước,đồng thời thu hút việc mở tài khoản cá nhân với các đối tượng là sinh viên,học sinh,công nhân. - Quản lý các tổ chức kinh tế: Chi nhánh cần liên kết với các cơ quan đoàn thể kinh tế-chính trị-xã hội để thực hiện việc mở và thanh toán tiền lương,tiền công qua ngân hàng tại chi nhánh,từ đó hướng dẫn vào việc sử dụng các thể thức thanh toán cũng như các phương thức TTKDTM. - Thực hiện tốt hoạt động maketing: §Ó TTKDTM ngµy cµng thu hót ®­îc nhiÒu kh¸ch hµng cÇn t¨ng c­êng c«ng t¸c tuyªn truyÒn vÒ lîi Ých vµ sù tiÖn lîi cña c¸c ph­¬ng thøc nµy, b­íc ®Çu cã thÓ sö dông c¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng nh­:qu¸ng c¸o trªn b¸o chÝ, tivi ®Ó qu¶ng c¸o vÒ sù thuËn tiÖn,an toµn vµ nhanh chãng cña c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n,lµm nh­ vËy th× c¸c tæ chøc kinh tÕ hoÆc c¸ nh©n míi hiÓu vµ biÕt c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n ®ã,tõ ®ã gi¶m bít sù thanh to¸n theo thãi quen lµ dïng tiÒn mÆt ®Ó giao dÞch, khi ®ã sÏ khuyÕn khÝch c¸c c¸ nh©n më tµi kho¶n vµ thanh to¸n qua tµi kho¶n tiÒn göi. 3.3.1.2 Thông báo lĩnh tiền đến khách hàng cần được quan tâm hơn. - Khi đến ngân hàng khách hàng vẫn còn tâm lý e ngại vì lo lắng thủ tục rườm rà tốn thời gian đi lại,do đó chi nhánh nên đưa ra một số chính sách phù hợp từng bước cải tiến làm tiền đề cho việc thực hiện và phát triển các phương thức thanh toán. - Mở rộng hình thức báo sự thay đổi của tài khoản qua tin nhắn điện thoại đến đa số khách hàng giúp cho khách hàng theo dõi tiền trong tài khoản một cách tiện lợi và dễ dàng hơn. 3.3.1.3 Ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng vµ ®æi míi c«ng nghÖ Víi sù tiÕn bé cña c«ng nghÖ th«ng tin, c«ng t¸c TTKDTM ®· cã rÊt nhiÒu c¶i tiÕn vÒ thêi gian thanh to¸n, doanh sè thanh to¸n vµ ®é chÝnh x¸c. Sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña c«ng nghÖ tin häc ®· cho phÐp liªn kÕt nhiÒu m¸y vi tÝnh thµnh m¹ng liªn m¹ng t¹o nªn nh÷ng hÖ thèng kü thuËt cùc m¹nh. Do vËy ®Ó cã thÓ triÓn khai ®­îc c¸c ph­¬ng thøc thanh to¸n hiÖn ®¹i th× cÇn cã mét c¬ së vËt chÊt to lín víi nh÷ng trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®­îc tù ®éng hãa vµ tin häc hãa v× vËy chi nh¸nh ph¶i thùc hiÖn hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ song song víi viÖc ®Þnh h­íng ph¸t triÓn c¸c nghiÖp vô nãi chung. 3.3.1.4 Nâng cao năng lực trình độ của cán bộ làm công tác thanh toán. Chi nhánh phải đặc biệt quan tâm đến việc đào tạo,bồi dưỡng,nâng cao trình độ chuyên môn cho các cán bộ,nhân viên của mình và phân công,sử dụng cán bộ có hiệu quả đúng người đúng việc.Đây là một giải pháp chiến lược mang tính lâu dài,thường xuyên,liên tục đặc biệt là trong quá trình tiến hành hiện đại hóa hệ thống thanh toán Việt Nam. 3.3.2 KiÕn nghÞ: §Ó thùc hiÖn tèt c¸c gi¶i ph¸p trªn ®Æc biÖt muèn hiÖn ®¹i hãa c«ng nghÖ ng©n hµng th× cÇn ph¶i cã mét khèi l­îng vèn lín,v× trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i vµ phÇn mÒm tiªn tiÕn rÊt ®¾t,chóng ta kh«ng cã kh¶ n¨ng tù s¶n xuÊt vµ x©y dung phÇn mÒm,mµ chñ yÕu mua cña n­íc ngoµi. Do ®ã chi nh¸nh nªn yªu cÇu NHNH ban hµnh chÝnh s¸ch ­u tiªn vèn cho ph¸t triÓn c«ng nghÖ th«ng tin. NHNN ph¶i cã kÕ ho¹ch, biÖn ph¸p tiÕp nhËn c¸c nguån vèn tµi trî cña n­íc ngoµi ®Æc biÖt lµ cña ng©n hµng thÕ giíi vµ sö dông hîp lý,cã hiÖu qu¶ c«ng cuéc ®æi míi c«ng nghÖ ng©n hµng. NHNN cÇn rµ so¸t l¹i tÊt c¶ c¸c chÕ ®é, thÓ lÖ thanh to¸n ®Ó lo¹i bá h¼n c¸c quy ®Þnh, c¸c thÓ thøc thanh to¸n kh«ng cßn phï hîp nh­ th­ tÝn dông thanh to¸n trong n­íc hoÆc cÇn quy ®inh cho th«ng tho¸ng. Hoµn thiÖn vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch trong thanh to¸n nh­ c¸c quy tr×nh h¹ch to¸n c¸c ph­¬ng tiÖn TTKDTM, viÖc lËp, sö dông, kiÓm so¸t, xö lý, b¶o qu¶n, l­u tr÷ vµ cung cÊp chøng tõ ®iÖn tö ®Ó phôc vô cho viÖc tra cøu, thanh tra, kiÓm tra, kiÓm so¸t cña c¸c ngµnh, c¸c cÊp còng nh­ trong néi hÖ thèng ng©n hµng. KÕt luËn Thanh to¸n lµ cÇu nèi gi÷a s¶n xuÊt - ph©n phèi - l­u th«ng vµ tiªu dïng,®ång thêi lµ kh©u më ®Çu vµ kh©u kÕt thóc cña qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· héi.Tæ chøc tèt c«ng t¸c thanh to¸n nãi chung vµ c«ng t¸c TTKDTM nãi riªng sÏ t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®­îc tiÕn hµnh tr«i ch¶y,nhÞp nhµng,ng­îc l¹i viÖc thanh to¸n bÞ trôc trÆc,¸ch t¾c th× qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh bÞ tr× trÖ,nÒn s¶n xuÊt x· héi kh«ng ph¸t triÓn. NhËn thøc ®­îc nh÷ng vÊn ®Ò trªn,ngay tõ khi míi thµnh lập NHNo&PTNT chi nh¸nh huyÖn ViÖt Yªn ®· ®­a ra rÊt nhiÒu gi¶i ph¸p nh»m c¶i tiÕn ho¹t ®éng thanh to¸n sao cho cã thÓ phôc vô tèt nhÊt c¸c yªu cÇu cña kh¸ch hµng trong viÖc më tµi kho¶n vµ thanh to¸n. Víi sù gia t¨ng khèi l­îng thanh to¸n,l­ît ng­êi ®Õn më tµi kho¶n vµ khèi l­îng tiÒn göi t¹i chi nh¸nh trong nh÷ng n¨m qua ®· cho thÊy nh÷ng gi¶i ph¸p cña chi nh¸nh ®­a ra kh¸ hiÖu qu¶.ChÝnh nhê sù t¨ng tr­ëng nh­ vËy ®· cung cÊp cho chi nh¸nh mét nguån vèn lín víi gi¸ rÎ,®ång thêi gióp cho chi nh¸nh cã thªm mét kho¶n thu ch¾c ch¾n,an toµn tõ phÝ dÞch vô,®ãng gãp vµo tæng doanh thu hµng n¨m.Tuy nhiªn bªn c¹nh nh÷ng kÕt qu¶ ®ã chi nh¸nh vÉn cßn cã nhiÒu khã kh¨n cÇn gi¶i quyÕt ®Ó cã thÓ më réng TTKDTM. Qua thêi gian thùc tËp t¹i chi nh¸nh,xuÊt ph¸t tõ môc ®Ých nghiªn cøu vµ nh÷ng kiÕn thøc lý thuyÕt ®· ®­îc biÕt trong qu¸ tr×nh häc tËp em ®· ®i s©u nghiªn cøu t×m hiÓu c¸c ph­¬ng tiÖn TTKDTM t¹i chi nh¸nh,nhê ®ã mµ em cã c¬ héi t×m hiÓu s©u h¬n vÒ h×nh thøc TTKDTM,Tõ ®ã em ®· m¹nh d¹n ®Ò xuÊt mét sè gi¶i ph¸p vµ kiÕn nghÞ nh»m më réng TTKDTM.Tuy nhiªn do kiÕn thøc vµ kh¶ n¨ng cßn h¹n chÕ nªn em rÊt mong cã sù ®ãng gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy gi¸o,c« gi¸o vµ c¸c b¹n. Mét lÇn n÷a em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù tËn t×nh chØ b¶o cña gi¶ng viªn T.S NguyÔn Vâ Ngo¹n,c¸c thÇy c« trong khoa Ng©n hµng vµ ban l·nh ®¹o cïng c¸c c¸n bé nh©n viªn NHNo huyÖn ViÖt Yªn ®· gióp ®ì em hoµn thµnh chuyên đề này.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docChương 1.doc
Luận văn liên quan