Luận văn Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Tổng công ty xây dựng công trình giao thông

Đối với khoản mục chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Xét về lượng chi phí thực tế đã tăng so với kế hoạch là 1.114.979.891 đ. Xét về tỷ trọng thì tỷ trọng chi phí thực tế tăng 4,43% so với kế hoạch. Ta chưa thể kết luận được Công ty sử dụng tiết kiệm hay lãng phí chi phí vật liệu bởi vì trong khoản mục chi phí vật liệu còn bao gồm cả chi phí nhiên liệu cho máy thi công. Do vậy để có kết luận cụ thể, chính xác thì cần có số liệu cụ thể về khoản chi phí trên để xác định xem thực tế chi phí vật liệu của công trình là bao nhiêu. Qua đó sẽ tìm ra các nhân tố ảnh hưởng, đồng thời tìm ra các biện pháp tiết kiệm chi phí vật liệu như chọn những nhà cung cấp có giá cả rẻ nhất, tiết kiệm chi phí thu mua. - Đối với khoản mục chi phí nhân công trực tiếp: Xét về lượng chi phí nhân công thực tế giảm so với kế hoạch là 694.152.480 đ. Xét về tỷ trọng thì tỷ trọng chi phí nhân công trực tiếp thực tế giảm so với kế hoạch 0,84%. Điều này là do Công ty áp dụng hình thức trả lương phù hợp đã nâng cao ý thức trách nhiệm của người công nhân, khuyến khích tăng năng suất lao động, cải tiến tổ chức sản xuất. Trong kỳ tới, để tiết kiệm khoản chi phí nhân công, Công ty nên không ngừng hoàn thiện cách thức tổ chức quản lý lao động nhằm tăng năng suất lao động. Ngoài ra không ngừng hiện đại hoá máy móc thiết bị, nâng cao năng lực sản xuất của TSCĐ. - Đối với khoản mục chi phí sử dụng máy thi công: Xét về lượng chi phí máy thi công thực tế giảm so với kế hoạch là 999.096.724 đ. Xét về tỷ trọng thì tỷ trọng chi phí máy thi công trực tiếp thực tế giảm so với kế hoạch 0,8%. Ta chưa thể kết luận được Công ty sử dụng tiết kiệm hay lãng phí chi phí sử dụng máy thi công bởi vì chi phí nhiên liệu cho máy thi công lại nằm trong khoản mục chi phí vật liệu. Để có kết luận cụ thể hơn về chi phí sử dụng máy thi công thực tế tăng so với kế hoạch là bao nhiêu thì ta cần bóc tách thêm từ TK 621 - Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

doc91 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Ngày: 17/05/2013 | Lượt xem: 1639 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Hoàn thiện tổ chức kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong Tổng công ty xây dựng công trình giao thông, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docLV-viet.doc
Luận văn liên quan