Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp

Trong chi phí sản xuất chung cần chú ý đến khoản mục chi phí sử dụng máy thi công, đây là khoản mục mới được Bộ xây dựng đưa vào áp dụng cho các doanh nghiệp xây lắp. Trên cơ sở mở riêng một tài khoản nào đó để phản ánh. Vì đây là một khoản mục có khố lượng giá trị lớn nên mở thêm TK 623 "Chi phí sử dụng máy thi công" để dễ bề kiểm soát cũng như đánh giá tình hình máy móc thi công nói chung.

pdf85 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 16/11/2013 | Lượt xem: 1804 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm và tính giá thành sản phẩm xây lắp, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfLUẬN VĂN- KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP.pdf
Luận văn liên quan