Luận văn Kết cấu công trình khối hiệu bộ- Giảng dạy trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghệ II

Chọn cọc bêtông cốt thép có tiết diện vuông 30x30 cm,có chiều dài Lc =16 m.Neo vào đài 0.15m và đập đầu cọc lấy thép neo 0.4m, còn lại chiều sâu chôn trong đất là 15.45m. Dùng bê tông B30, Rb = 17 Mpa, cốt thép AII có Rs = 280 Mpa. Chiều cao đài chọn sơ bộ là: hđ = 1m

pdf332 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Ngày: 09/12/2013 | Lượt xem: 1745 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Luận văn Kết cấu công trình khối hiệu bộ- Giảng dạy trường Cao đẳng Kinh tế kỹ thuật công nghệ II, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
-26.76 4.53 10.16 0.279 4.092 3.421 STORY9 C8 BAO MIN 1.9 -26.14 4.53 10.52 0.279 -9.971 -3.133 STORY8 C8 COMB1 0 -67.9 1.49 7.4 0.014 18.658 2.538 STORY8 C8 COMB1 1.85 -66.68 1.49 7.4 0.014 4.961 -0.212 STORY8 C8 COMB1 3.7 -65.45 1.49 7.4 0.014 -8.736 -2.962 STORY8 C8 COMB2 0 -55.62 0.45 8.14 0.022 21.988 -0.477 STORY8 C8 COMB2 1.85 -54.4 0.45 8.14 0.022 6.933 -1.311 STORY8 C8 COMB2 3.7 -53.18 0.45 8.14 0.022 -8.122 -2.145 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 132 STORY8 C8 COMB3 0 -66.2 0.73 9.14 -0.012 24.388 0.229 STORY8 C8 COMB3 1.85 -64.98 0.73 9.14 -0.012 7.471 -1.115 STORY8 C8 COMB3 3.7 -63.76 0.73 9.14 -0.012 -9.446 -2.458 STORY8 C8 COMB4 0 -66.78 2.48 7.38 0.035 18.586 4.681 STORY8 C8 COMB4 1.85 -65.55 2.48 7.38 0.035 4.932 0.097 STORY8 C8 COMB4 3.7 -64.33 2.48 7.38 0.035 -8.722 -4.487 STORY8 C8 COMB5 0 -66.89 0.7 7.25 0.003 18.292 0.808 STORY8 C8 COMB5 1.85 -65.67 0.7 7.25 0.003 4.889 -0.478 STORY8 C8 COMB5 3.7 -64.44 0.7 7.25 0.003 -8.515 -1.764 STORY8 C8 COMB6 0 -68.44 1.55 10.12 0.132 22.843 2.752 STORY8 C8 COMB6 1.85 -67.22 1.55 9.18 0.132 4.991 -0.122 STORY8 C8 COMB6 3.7 -66 1.55 8.24 0.132 -11.126 -2.996 STORY8 C8 COMB7 0 -65.96 1.53 5.19 0.077 15.086 2.654 STORY8 C8 COMB7 1.85 -64.74 1.53 5.89 0.077 4.842 -0.185 STORY8 C8 COMB7 3.7 -63.52 1.53 6.59 0.077 -6.701 -3.024 STORY8 C8 COMB8 0 -55.73 1.55 8.04 0.043 21.583 1.968 STORY8 C8 COMB8 1.85 -54.51 1.55 8.04 0.043 6.707 -0.892 STORY8 C8 COMB8 3.7 -53.29 1.55 8.04 0.043 -8.169 -3.751 STORY8 C8 COMB9 0 -55.84 -0.24 7.91 0.011 21.289 -1.905 STORY8 C8 COMB9 1.85 -54.62 -0.24 7.91 0.011 6.664 -1.467 STORY8 C8 COMB9 3.7 -53.4 -0.24 7.91 0.011 -7.962 -1.029 STORY8 C8 COMB10 0 -57.4 0.62 10.78 0.139 25.84 0.039 STORY8 C8 COMB10 1.85 -56.18 0.62 9.84 0.139 6.766 -1.111 STORY8 C8 COMB10 3.7 -54.96 0.62 8.9 0.139 -10.574 -2.261 STORY8 C8 COMB11 0 -54.91 0.6 5.85 0.085 18.083 -0.059 STORY8 C8 COMB11 1.85 -53.69 0.6 6.55 0.085 6.617 -1.174 STORY8 C8 COMB11 3.7 -52.47 0.6 7.25 0.085 -6.149 -2.289 STORY8 C8 COMB12 0 -65.25 1.79 8.95 0.012 23.743 2.603 STORY8 C8 COMB12 1.85 -64.03 1.79 8.95 0.012 7.191 -0.715 STORY8 C8 COMB12 3.7 -62.81 1.79 8.95 0.012 -9.361 -4.034 STORY8 C8 COMB13 0 -65.36 0.01 8.81 -0.02 23.449 -1.27 STORY8 C8 COMB13 1.85 -64.14 0.01 8.81 -0.02 7.148 -1.29 STORY8 C8 COMB13 3.7 -62.92 0.01 8.81 -0.02 -9.154 -1.311 STORY8 C8 COMB14 0 -66.92 0.87 11.68 0.109 28 0.674 STORY8 C8 COMB14 1.85 -65.7 0.87 10.75 0.109 7.25 -0.934 STORY8 C8 COMB14 3.7 -64.48 0.87 9.81 0.109 -11.766 -2.543 STORY8 C8 COMB15 0 -64.43 0.85 6.75 0.054 20.243 0.576 STORY8 C8 COMB15 1.85 -63.21 0.85 7.45 0.054 7.101 -0.997 STORY8 C8 COMB15 3.7 -61.99 0.85 8.16 0.054 -7.34 -2.571 STORY8 C8 BAO MAX 0 -54.91 2.48 11.68 0.139 28 4.681 STORY8 C8 BAO MAX 1.85 -53.69 2.48 10.75 0.139 7.471 0.097 STORY8 C8 BAO MAX 3.7 -52.47 2.48 9.81 0.139 -6.149 -1.029 STORY8 C8 BAO MIN 0 -68.44 -0.24 5.19 -0.02 15.086 -1.905 STORY8 C8 BAO MIN 1.85 -67.22 -0.24 5.89 -0.02 4.842 -1.467 STORY8 C8 BAO MIN 3.7 -66 -0.24 6.59 -0.02 -11.766 -4.487 STORY7 C8 COMB1 0 -127.72 0.99 14.67 -0.01 27.301 2.193 STORY7 C8 COMB1 1.4 -126.8 0.99 14.67 -0.01 6.761 0.813 STORY7 C8 COMB1 2.8 -125.88 0.99 14.67 -0.01 -13.779 -0.566 STORY7 C8 COMB2 0 -125.64 -1.27 17.58 -0.016 31.849 -1.616 STORY7 C8 COMB2 1.4 -124.71 -1.27 17.58 -0.016 7.243 0.155 STORY7 C8 COMB2 2.8 -123.79 -1.27 17.58 -0.016 -17.363 1.926 STORY7 C8 COMB3 0 -140.59 -0.61 19.32 -0.017 34.942 -0.425 STORY7 C8 COMB3 1.4 -139.67 -0.61 19.32 -0.017 7.9 0.435 STORY7 C8 COMB3 2.8 -138.74 -0.61 19.32 -0.017 -19.142 1.295 STORY7 C8 COMB4 0 -126.02 2.36 14.52 -0.008 27.037 4.498 STORY7 C8 COMB4 1.4 -125.1 2.36 14.52 -0.008 6.702 1.192 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 133 STORY7 C8 COMB4 2.8 -124.17 2.36 14.52 -0.008 -13.633 -2.114 STORY7 C8 COMB5 0 -126.38 -0.16 14.48 -0.011 26.958 0.256 STORY7 C8 COMB5 1.4 -125.46 -0.16 14.48 -0.011 6.69 0.481 STORY7 C8 COMB5 2.8 -124.54 -0.16 14.48 -0.011 -13.578 0.705 STORY7 C8 COMB6 0 -128.94 0.87 16.89 -0.008 30.251 2.035 STORY7 C8 COMB6 1.4 -128.02 0.87 16.21 -0.008 7.084 0.816 STORY7 C8 COMB6 2.8 -127.09 0.87 15.52 -0.008 -15.124 -0.402 STORY7 C8 COMB7 0 -124.71 0.85 12.66 -0.004 24.514 1.967 STORY7 C8 COMB7 1.4 -123.78 0.85 13.17 -0.004 6.435 0.773 STORY7 C8 COMB7 2.8 -122.86 0.85 13.68 -0.004 -12.364 -0.422 STORY7 C8 COMB8 0 -124.14 0.34 17.14 -0.014 31.129 1.07 STORY7 C8 COMB8 1.4 -123.22 0.34 17.14 -0.014 7.136 0.6 STORY7 C8 COMB8 2.8 -122.29 0.34 17.14 -0.014 -16.858 0.129 STORY7 C8 COMB9 0 -124.51 -2.19 17.09 -0.017 31.051 -3.171 STORY7 C8 COMB9 1.4 -123.58 -2.19 17.09 -0.017 7.124 -0.112 STORY7 C8 COMB9 2.8 -122.66 -2.19 17.09 -0.017 -16.803 2.948 STORY7 C8 COMB10 0 -127.06 -1.16 19.5 -0.014 34.344 -1.393 STORY7 C8 COMB10 1.4 -126.14 -1.16 18.82 -0.014 7.518 0.224 STORY7 C8 COMB10 2.8 -125.21 -1.16 18.13 -0.014 -18.349 1.841 STORY7 C8 COMB11 0 -122.83 -1.17 15.27 -0.01 28.606 -1.46 STORY7 C8 COMB11 1.4 -121.9 -1.17 15.78 -0.01 6.869 0.18 STORY7 C8 COMB11 2.8 -120.98 -1.17 16.3 -0.01 -15.589 1.821 STORY7 C8 COMB12 0 -137.6 0.92 18.7 -0.015 33.914 2.142 STORY7 C8 COMB12 1.4 -136.67 0.92 18.7 -0.015 7.727 0.852 STORY7 C8 COMB12 2.8 -135.75 0.92 18.7 -0.015 -18.459 -0.439 STORY7 C8 COMB13 0 -137.96 -1.6 18.66 -0.017 33.835 -2.099 STORY7 C8 COMB13 1.4 -137.04 -1.6 18.66 -0.017 7.716 0.14 STORY7 C8 COMB13 2.8 -136.12 -1.6 18.66 -0.017 -18.404 2.38 STORY7 C8 COMB14 0 -140.52 -0.57 21.07 -0.014 37.128 -0.321 STORY7 C8 COMB14 1.4 -139.6 -0.57 20.38 -0.014 8.109 0.476 STORY7 C8 COMB14 2.8 -138.67 -0.57 19.7 -0.014 -19.95 1.273 STORY7 C8 COMB15 0 -136.28 -0.59 16.84 -0.01 31.391 -0.388 STORY7 C8 COMB15 1.4 -135.36 -0.59 17.35 -0.01 7.46 0.432 STORY7 C8 COMB15 2.8 -134.44 -0.59 17.86 -0.01 -17.19 1.253 STORY7 C8 BAO MAX 0 -122.83 2.36 21.07 -0.004 37.128 4.498 STORY7 C8 BAO MAX 1.4 -121.9 2.36 20.38 -0.004 8.109 1.192 STORY7 C8 BAO MAX 2.8 -120.98 2.36 19.7 -0.004 -12.364 2.948 STORY7 C8 BAO MIN 0 -140.59 -2.19 12.66 -0.017 24.514 -3.171 STORY7 C8 BAO MIN 1.4 -139.67 -2.19 13.17 -0.017 6.435 -0.112 STORY7 C8 BAO MIN 2.8 -138.74 -2.19 13.68 -0.017 -19.95 -2.114 STORY6 C8 COMB1 0 -180.39 1.37 12.84 0.001 22.09 2.42 STORY6 C8 COMB1 1.4 -179.47 1.37 12.84 0.001 4.118 0.506 STORY6 C8 COMB1 2.8 -178.55 1.37 12.84 0.001 -13.855 -1.408 STORY6 C8 COMB2 0 -182.79 -0.35 14.52 0.001 25.224 -0.765 STORY6 C8 COMB2 1.4 -181.87 -0.35 14.52 0.001 4.898 -0.274 STORY6 C8 COMB2 2.8 -180.94 -0.35 14.52 0.001 -15.428 0.217 STORY6 C8 COMB3 0 -202.34 0.23 15.98 0.003 27.734 0.276 STORY6 C8 COMB3 1.4 -201.41 0.23 15.98 0.003 5.369 -0.043 STORY6 C8 COMB3 2.8 -200.49 0.23 15.98 0.003 -16.996 -0.363 STORY6 C8 COMB4 0 -178.24 3.29 12.71 0.002 21.869 5.716 STORY6 C8 COMB4 1.4 -177.32 3.29 12.71 0.002 4.08 1.115 STORY6 C8 COMB4 2.8 -176.4 3.29 12.71 0.002 -13.708 -3.486 STORY6 C8 COMB5 0 -178.59 -0.17 12.68 -0.001 21.817 -0.233 STORY6 C8 COMB5 1.4 -177.66 -0.17 12.68 -0.001 4.063 0.009 STORY6 C8 COMB5 2.8 -176.74 -0.17 12.68 -0.001 -13.69 0.25 STORY6 C8 COMB6 0 -182.41 1.32 15.81 0 26.308 2.327 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 134 STORY6 C8 COMB6 1.4 -181.48 1.32 15.15 0 4.637 0.483 STORY6 C8 COMB6 2.8 -180.56 1.32 14.48 0 -16.1 -1.362 STORY6 C8 COMB7 0 -176.02 1.28 10.36 0.001 18.493 2.264 STORY6 C8 COMB7 1.4 -175.1 1.28 10.86 0.001 3.641 0.471 STORY6 C8 COMB7 2.8 -174.17 1.28 11.36 0.001 -11.913 -1.322 STORY6 C8 COMB8 0 -180.4 1.74 14.22 0.002 24.689 2.85 STORY6 C8 COMB8 1.4 -179.48 1.74 14.22 0.002 4.783 0.413 STORY6 C8 COMB8 2.8 -178.56 1.74 14.22 0.002 -15.124 -2.023 STORY6 C8 COMB9 0 -180.74 -1.72 14.19 -0.001 24.637 -3.099 STORY6 C8 COMB9 1.4 -179.82 -1.72 14.19 -0.001 4.765 -0.693 STORY6 C8 COMB9 2.8 -178.9 -1.72 14.19 -0.001 -15.106 1.713 STORY6 C8 COMB10 0 -184.57 -0.23 17.33 0 29.129 -0.539 STORY6 C8 COMB10 1.4 -183.64 -0.23 16.66 0 5.339 -0.219 STORY6 C8 COMB10 2.8 -182.72 -0.23 15.99 0 -17.516 0.101 STORY6 C8 COMB11 0 -178.18 -0.26 11.87 0.001 21.313 -0.602 STORY6 C8 COMB11 1.4 -177.26 -0.26 12.37 0.001 4.343 -0.231 STORY6 C8 COMB11 2.8 -176.33 -0.26 12.87 0.001 -13.329 0.14 STORY6 C8 COMB12 0 -197.99 2.26 15.53 0.004 26.949 3.787 STORY6 C8 COMB12 1.4 -197.07 2.26 15.53 0.004 5.207 0.621 STORY6 C8 COMB12 2.8 -196.15 2.26 15.53 0.004 -16.535 -2.545 STORY6 C8 COMB13 0 -198.34 -1.2 15.5 0.001 26.896 -2.162 STORY6 C8 COMB13 1.4 -197.41 -1.2 15.5 0.001 5.19 -0.486 STORY6 C8 COMB13 2.8 -196.49 -1.2 15.5 0.001 -16.517 1.191 STORY6 C8 COMB14 0 -202.16 0.29 18.64 0.002 31.388 0.398 STORY6 C8 COMB14 1.4 -201.23 0.29 17.97 0.002 5.763 -0.012 STORY6 C8 COMB14 2.8 -200.31 0.29 17.3 0.002 -18.927 -0.421 STORY6 C8 COMB15 0 -195.77 0.26 13.18 0.003 23.572 0.335 STORY6 C8 COMB15 1.4 -194.85 0.26 13.68 0.003 4.767 -0.023 STORY6 C8 COMB15 2.8 -193.92 0.26 14.18 0.003 -14.74 -0.382 STORY6 C8 BAO MAX 0 -176.02 3.29 18.64 0.004 31.388 5.716 STORY6 C8 BAO MAX 1.4 -175.1 3.29 17.97 0.004 5.763 1.115 STORY6 C8 BAO MAX 2.8 -174.17 3.29 17.3 0.004 -11.913 1.713 STORY6 C8 BAO MIN 0 -202.34 -1.72 10.36 -0.001 18.493 -3.099 STORY6 C8 BAO MIN 1.4 -201.41 -1.72 10.86 -0.001 3.641 -0.693 STORY6 C8 BAO MIN 2.8 -200.49 -1.72 11.36 -0.001 -18.927 -3.486 STORY5 C8 COMB1 0 -234.84 1.5 18.96 0.001 32.759 2.725 STORY5 C8 COMB1 1.4 -233.61 1.5 18.96 0.001 6.214 0.624 STORY5 C8 COMB1 2.8 -232.38 1.5 18.96 0.001 -20.331 -1.476 STORY5 C8 COMB2 0 -241.56 -0.16 20.28 -0.009 33.471 0.059 STORY5 C8 COMB2 1.4 -240.33 -0.16 20.28 -0.009 5.081 0.281 STORY5 C8 COMB2 2.8 -239.1 -0.16 20.28 -0.009 -23.31 0.503 STORY5 C8 COMB3 0 -265.95 0.51 22.45 -0.004 37.226 1.264 STORY5 C8 COMB3 1.4 -264.72 0.51 22.45 -0.004 5.795 0.552 STORY5 C8 COMB3 2.8 -263.49 0.51 22.45 -0.004 -25.637 -0.159 STORY5 C8 COMB4 0 -232.26 3.99 18.79 0.003 32.475 7.015 STORY5 C8 COMB4 1.4 -231.03 3.99 18.79 0.003 6.166 1.429 STORY5 C8 COMB4 2.8 -229.8 3.99 18.79 0.003 -20.143 -4.157 STORY5 C8 COMB5 0 -232.51 -0.48 18.71 -0.002 32.315 -0.701 STORY5 C8 COMB5 1.4 -231.28 -0.48 18.71 -0.002 6.125 -0.026 STORY5 C8 COMB5 2.8 -230.05 -0.48 18.71 -0.002 -20.066 0.648 STORY5 C8 COMB6 0 -237.9 1.44 21.91 -0.001 36.842 2.613 STORY5 C8 COMB6 1.4 -236.67 1.44 21.26 -0.001 6.621 0.6 STORY5 C8 COMB6 2.8 -235.44 1.44 20.62 -0.001 -22.696 -1.414 STORY5 C8 COMB7 0 -228.87 1.4 16.37 0.001 29.048 2.551 STORY5 C8 COMB7 1.4 -227.64 1.4 16.86 0.001 5.786 0.586 STORY5 C8 COMB7 2.8 -226.41 1.4 17.34 0.001 -18.152 -1.379 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 135 STORY5 C8 COMB8 0 -238.31 2.5 19.98 -0.006 33.116 4.616 STORY5 C8 COMB8 1.4 -237.08 2.5 19.98 -0.006 5.146 1.12 STORY5 C8 COMB8 2.8 -235.84 2.5 19.98 -0.006 -22.824 -2.375 STORY5 C8 COMB9 0 -238.56 -1.98 19.89 -0.01 32.957 -3.1 STORY5 C8 COMB9 1.4 -237.33 -1.98 19.89 -0.01 5.105 -0.335 STORY5 C8 COMB9 2.8 -236.1 -1.98 19.89 -0.01 -22.746 2.43 STORY5 C8 COMB10 0 -243.95 -0.06 23.09 -0.009 37.483 0.214 STORY5 C8 COMB10 1.4 -242.72 -0.06 22.45 -0.009 5.601 0.291 STORY5 C8 COMB10 2.8 -241.49 -0.06 21.8 -0.009 -25.377 0.368 STORY5 C8 COMB11 0 -234.92 -0.09 17.56 -0.007 29.689 0.152 STORY5 C8 COMB11 1.4 -233.69 -0.09 18.04 -0.007 4.766 0.278 STORY5 C8 COMB11 2.8 -232.46 -0.09 18.53 -0.007 -20.832 0.403 STORY5 C8 COMB12 0 -260.26 3.1 21.93 -0.001 36.495 5.7 STORY5 C8 COMB12 1.4 -259.02 3.1 21.93 -0.001 5.788 1.364 STORY5 C8 COMB12 2.8 -257.79 3.1 21.93 -0.001 -24.918 -2.972 STORY5 C8 COMB13 0 -260.51 -1.37 21.85 -0.006 36.336 -2.016 STORY5 C8 COMB13 1.4 -259.28 -1.37 21.85 -0.006 5.748 -0.091 STORY5 C8 COMB13 2.8 -258.05 -1.37 21.85 -0.006 -24.841 1.834 STORY5 C8 COMB14 0 -265.9 0.55 25.05 -0.004 40.862 1.298 STORY5 C8 COMB14 1.4 -264.67 0.55 24.4 -0.004 6.244 0.535 STORY5 C8 COMB14 2.8 -263.44 0.55 23.76 -0.004 -27.471 -0.228 STORY5 C8 COMB15 0 -256.87 0.51 19.52 -0.003 33.068 1.237 STORY5 C8 COMB15 1.4 -255.64 0.51 20 -0.003 5.408 0.522 STORY5 C8 COMB15 2.8 -254.41 0.51 20.48 -0.003 -22.927 -0.193 STORY5 C8 BAO MAX 0 -228.87 3.99 25.05 0.003 40.862 7.015 STORY5 C8 BAO MAX 1.4 -227.64 3.99 24.4 0.003 6.621 1.429 STORY5 C8 BAO MAX 2.8 -226.41 3.99 23.76 0.003 -18.152 2.43 STORY5 C8 BAO MIN 0 -265.95 -1.98 16.37 -0.01 29.048 -3.1 STORY5 C8 BAO MIN 1.4 -264.72 -1.98 16.86 -0.01 4.766 -0.335 STORY5 C8 BAO MIN 2.8 -263.49 -1.98 17.34 -0.01 -27.471 -4.157 STORY4 C8 COMB1 0 -289.67 1.55 16.79 -0.005 31.628 2.936 STORY4 C8 COMB1 1.4 -288.44 1.55 16.79 -0.005 8.117 0.76 STORY4 C8 COMB1 2.8 -287.21 1.55 16.79 -0.005 -15.394 -1.415 STORY4 C8 COMB2 0 -295.1 0.43 16.37 -0.002 31.184 0.816 STORY4 C8 COMB2 1.4 -293.87 0.43 16.37 -0.002 8.259 0.211 STORY4 C8 COMB2 2.8 -292.63 0.43 16.37 -0.002 -14.665 -0.393 STORY4 C8 COMB3 0 -324.38 1.07 18.23 0 34.628 1.992 STORY4 C8 COMB3 1.4 -323.15 1.07 18.23 0 9.099 0.495 STORY4 C8 COMB3 2.8 -321.92 1.07 18.23 0 -16.43 -1.002 STORY4 C8 COMB4 0 -286.68 4.53 16.66 -0.003 31.372 8.14 STORY4 C8 COMB4 1.4 -285.45 4.53 16.66 -0.003 8.05 1.796 STORY4 C8 COMB4 2.8 -284.22 4.53 16.66 -0.003 -15.273 -4.547 STORY4 C8 COMB5 0 -286.79 -0.79 16.57 -0.006 31.218 -1.168 STORY4 C8 COMB5 1.4 -285.55 -0.79 16.57 -0.006 8.021 -0.065 STORY4 C8 COMB5 2.8 -284.32 -0.79 16.57 -0.006 -15.177 1.037 STORY4 C8 COMB6 0 -293.98 1.5 20.25 -0.006 36.545 2.826 STORY4 C8 COMB6 1.4 -292.75 1.5 19.63 -0.006 8.626 0.733 STORY4 C8 COMB6 2.8 -291.52 1.5 19.02 -0.006 -18.43 -1.36 STORY4 C8 COMB7 0 -281.93 1.47 13.87 -0.004 27.3 2.781 STORY4 C8 COMB7 1.4 -280.7 1.47 14.33 -0.004 7.564 0.725 STORY4 C8 COMB7 2.8 -279.47 1.47 14.79 -0.004 -12.817 -1.332 STORY4 C8 COMB8 0 -291.57 3.52 16.28 0 30.972 6.231 STORY4 C8 COMB8 1.4 -290.33 3.52 16.28 0 8.178 1.302 STORY4 C8 COMB8 2.8 -289.1 3.52 16.28 0 -14.616 -3.627 STORY4 C8 COMB9 0 -291.67 -1.8 16.19 -0.004 30.818 -3.076 STORY4 C8 COMB9 1.4 -290.44 -1.8 16.19 -0.004 8.149 -0.559 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 136 STORY4 C8 COMB9 2.8 -289.21 -1.8 16.19 -0.004 -14.52 1.957 STORY4 C8 COMB10 0 -298.87 0.49 19.87 -0.003 36.144 0.918 STORY4 C8 COMB10 1.4 -297.63 0.49 19.26 -0.003 8.754 0.239 STORY4 C8 COMB10 2.8 -296.4 0.49 18.64 -0.003 -17.774 -0.44 STORY4 C8 COMB11 0 -286.82 0.46 13.49 -0.001 26.9 0.873 STORY4 C8 COMB11 1.4 -285.59 0.46 13.95 -0.001 7.692 0.231 STORY4 C8 COMB11 2.8 -284.36 0.46 14.41 -0.001 -12.161 -0.412 STORY4 C8 COMB12 0 -317.92 4.09 17.96 0.002 34.072 7.29 STORY4 C8 COMB12 1.4 -316.69 4.09 17.96 0.002 8.934 1.558 STORY4 C8 COMB12 2.8 -315.46 4.09 17.96 0.002 -16.205 -4.174 STORY4 C8 COMB13 0 -318.03 -1.22 17.87 -0.002 33.917 -2.018 STORY4 C8 COMB13 1.4 -316.79 -1.22 17.87 -0.002 8.904 -0.304 STORY4 C8 COMB13 2.8 -315.56 -1.22 17.87 -0.002 -16.109 1.41 STORY4 C8 COMB14 0 -325.22 1.06 21.55 -0.001 39.244 1.977 STORY4 C8 COMB14 1.4 -323.99 1.06 20.93 -0.001 9.51 0.495 STORY4 C8 COMB14 2.8 -322.76 1.06 20.31 -0.001 -19.362 -0.987 STORY4 C8 COMB15 0 -313.18 1.03 15.16 0 30 1.932 STORY4 C8 COMB15 1.4 -311.94 1.03 15.62 0 8.448 0.486 STORY4 C8 COMB15 2.8 -310.71 1.03 16.09 0 -13.749 -0.959 STORY4 C8 BAO MAX 0 -281.93 4.53 21.55 0.002 39.244 8.14 STORY4 C8 BAO MAX 1.4 -280.7 4.53 20.93 0.002 9.51 1.796 STORY4 C8 BAO MAX 2.8 -279.47 4.53 20.31 0.002 -12.161 1.957 STORY4 C8 BAO MIN 0 -325.22 -1.8 13.49 -0.006 26.9 -3.076 STORY4 C8 BAO MIN 1.4 -323.99 -1.8 13.95 -0.006 7.564 -0.559 STORY4 C8 BAO MIN 2.8 -322.76 -1.8 14.41 -0.006 -19.362 -4.547 STORY3 C8 COMB1 0 -346.09 2.2 18.87 0.007 36.049 4.433 STORY3 C8 COMB1 1.4 -344.86 2.2 18.87 0.007 9.632 1.349 STORY3 C8 COMB1 2.8 -343.63 2.2 18.87 0.007 -16.785 -1.735 STORY3 C8 COMB2 0 -350.25 0.95 18.66 0.002 35.682 2.077 STORY3 C8 COMB2 1.4 -349.02 0.95 18.66 0.002 9.558 0.751 STORY3 C8 COMB2 2.8 -347.79 0.95 18.66 0.002 -16.566 -0.576 STORY3 C8 COMB3 0 -384.43 1.65 20.65 0.005 39.397 3.411 STORY3 C8 COMB3 1.4 -383.2 1.65 20.65 0.005 10.487 1.103 STORY3 C8 COMB3 2.8 -381.97 1.65 20.65 0.005 -18.422 -1.205 STORY3 C8 COMB4 0 -342.74 5.7 18.77 0.008 35.867 10.61 STORY3 C8 COMB4 1.4 -341.51 5.7 18.77 0.008 9.588 2.631 STORY3 C8 COMB4 2.8 -340.28 5.7 18.77 0.008 -16.69 -5.347 STORY3 C8 COMB5 0 -342.62 -0.54 18.6 0.006 35.536 -0.428 STORY3 C8 COMB5 1.4 -341.39 -0.54 18.6 0.006 9.503 0.327 STORY3 C8 COMB5 2.8 -340.16 -0.54 18.6 0.006 -16.531 1.083 STORY3 C8 COMB6 0 -351.87 2.14 22.33 0.005 40.77 4.321 STORY3 C8 COMB6 1.4 -350.63 2.14 21.75 0.005 9.915 1.32 STORY3 C8 COMB6 2.8 -349.4 2.14 21.18 0.005 -20.136 -1.681 STORY3 C8 COMB7 0 -336.43 2.11 15.74 0.008 31.786 4.262 STORY3 C8 COMB7 1.4 -335.2 2.11 16.32 0.008 9.346 1.306 STORY3 C8 COMB7 2.8 -333.97 2.11 16.89 0.008 -13.898 -1.65 STORY3 C8 COMB8 0 -346.48 4.57 18.58 0.004 35.537 8.489 STORY3 C8 COMB8 1.4 -345.25 4.57 18.58 0.004 9.521 2.093 STORY3 C8 COMB8 2.8 -344.02 4.57 18.58 0.004 -16.494 -4.304 STORY3 C8 COMB9 0 -346.37 -1.67 18.41 0.001 35.205 -2.549 STORY3 C8 COMB9 1.4 -345.13 -1.67 18.41 0.001 9.436 -0.212 STORY3 C8 COMB9 2.8 -343.9 -1.67 18.41 0.001 -16.334 2.126 STORY3 C8 COMB10 0 -355.61 1.01 22.14 0.001 40.439 2.201 STORY3 C8 COMB10 1.4 -354.38 1.01 21.56 0.001 9.848 0.781 STORY3 C8 COMB10 2.8 -353.14 1.01 20.99 0.001 -19.939 -0.638 STORY3 C8 COMB11 0 -340.17 0.98 15.55 0.004 31.456 2.142 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 137 STORY3 C8 COMB11 1.4 -338.94 0.98 16.13 0.004 9.279 0.767 STORY3 C8 COMB11 2.8 -337.71 0.98 16.7 0.004 -13.702 -0.607 STORY3 C8 COMB12 0 -377.25 5.2 20.37 0.006 38.88 9.689 STORY3 C8 COMB12 1.4 -376.01 5.2 20.37 0.006 10.358 2.41 STORY3 C8 COMB12 2.8 -374.78 5.2 20.37 0.006 -18.164 -4.87 STORY3 C8 COMB13 0 -377.13 -1.04 20.2 0.004 38.548 -1.348 STORY3 C8 COMB13 1.4 -375.9 -1.04 20.2 0.004 10.272 0.105 STORY3 C8 COMB13 2.8 -374.67 -1.04 20.2 0.004 -18.004 1.559 STORY3 C8 COMB14 0 -386.37 1.64 23.93 0.003 43.782 3.401 STORY3 C8 COMB14 1.4 -385.14 1.64 23.35 0.003 10.684 1.098 STORY3 C8 COMB14 2.8 -383.91 1.64 22.78 0.003 -21.609 -1.205 STORY3 C8 COMB15 0 -370.94 1.61 17.34 0.007 34.799 3.342 STORY3 C8 COMB15 1.4 -369.7 1.61 17.92 0.007 10.116 1.084 STORY3 C8 COMB15 2.8 -368.47 1.61 18.49 0.007 -15.372 -1.174 STORY3 C8 BAO MAX 0 -336.43 5.7 23.93 0.008 43.782 10.61 STORY3 C8 BAO MAX 1.4 -335.2 5.7 23.35 0.008 10.684 2.631 STORY3 C8 BAO MAX 2.8 -333.97 5.7 22.78 0.008 -13.702 2.126 STORY3 C8 BAO MIN 0 -386.37 -1.67 15.55 0.001 31.456 -2.549 STORY3 C8 BAO MIN 1.4 -385.14 -1.67 16.13 0.001 9.279 -0.212 STORY3 C8 BAO MIN 2.8 -383.91 -1.67 16.7 0.001 -21.609 -5.347 STORY2 C8 COMB1 0 -406.8 1.46 13.67 -0.027 30.5 3.089 STORY2 C8 COMB1 1.85 -405.17 1.46 13.67 -0.027 5.206 0.382 STORY2 C8 COMB1 3.7 -403.54 1.46 13.67 -0.027 -20.088 -2.326 STORY2 C8 COMB2 0 -409.73 0.75 13.5 -0.011 30.166 1.576 STORY2 C8 COMB2 1.85 -408.1 0.75 13.5 -0.011 5.194 0.193 STORY2 C8 COMB2 3.7 -406.47 0.75 13.5 -0.011 -19.778 -1.189 STORY2 C8 COMB3 0 -448.82 1.17 14.86 -0.02 33.186 2.485 STORY2 C8 COMB3 1.85 -447.2 1.17 14.86 -0.02 5.694 0.316 STORY2 C8 COMB3 3.7 -445.57 1.17 14.86 -0.02 -21.798 -1.853 STORY2 C8 COMB4 0 -403.19 5.26 13.61 -0.028 30.334 12.833 STORY2 C8 COMB4 1.85 -401.56 5.26 13.61 -0.028 5.162 3.107 STORY2 C8 COMB4 3.7 -399.94 5.26 13.61 -0.028 -20.011 -6.619 STORY2 C8 COMB5 0 -402.66 -1.45 13.48 -0.024 30.095 -4.373 STORY2 C8 COMB5 1.85 -401.04 -1.45 13.48 -0.024 5.152 -1.682 STORY2 C8 COMB5 3.7 -399.41 -1.45 13.48 -0.024 -19.792 1.009 STORY2 C8 COMB6 0 -414.26 1.42 18.82 -0.025 43.166 3 STORY2 C8 COMB6 1.85 -412.63 1.42 18.13 -0.025 8.995 0.371 STORY2 C8 COMB6 3.7 -411.01 1.42 17.44 -0.025 -23.901 -2.259 STORY2 C8 COMB7 0 -395.02 1.42 9.59 -0.026 20.48 2.991 STORY2 C8 COMB7 1.85 -393.39 1.42 10.1 -0.026 2.261 0.369 STORY2 C8 COMB7 3.7 -391.76 1.42 10.61 -0.026 -16.903 -2.253 STORY2 C8 COMB8 0 -405.83 4.61 13.45 -0.014 30.034 11.47 STORY2 C8 COMB8 1.85 -404.2 4.61 13.45 -0.014 5.151 2.937 STORY2 C8 COMB8 3.7 -402.57 4.61 13.45 -0.014 -19.732 -5.596 STORY2 C8 COMB9 0 -405.3 -2.1 13.33 -0.01 29.795 -5.736 STORY2 C8 COMB9 1.85 -403.67 -2.1 13.33 -0.01 5.141 -1.852 STORY2 C8 COMB9 3.7 -402.04 -2.1 13.33 -0.01 -19.513 2.032 STORY2 C8 COMB10 0 -416.9 0.78 18.66 -0.011 42.867 1.638 STORY2 C8 COMB10 1.85 -415.27 0.78 17.97 -0.011 8.985 0.201 STORY2 C8 COMB10 3.7 -413.64 0.78 17.28 -0.011 -23.622 -1.235 STORY2 C8 COMB11 0 -397.65 0.77 9.44 -0.012 20.18 1.629 STORY2 C8 COMB11 1.85 -396.02 0.77 9.95 -0.012 2.251 0.2 STORY2 C8 COMB11 3.7 -394.39 0.77 10.46 -0.012 -16.624 -1.229 STORY2 C8 COMB12 0 -441.01 5 14.68 -0.021 32.752 12.288 STORY2 C8 COMB12 1.85 -439.39 5 14.68 -0.021 5.601 3.047 STORY2 C8 COMB12 3.7 -437.76 5 14.68 -0.021 -21.55 -6.194 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 138 STORY2 C8 COMB13 0 -440.49 -1.72 14.55 -0.018 32.513 -4.917 STORY2 C8 COMB13 1.85 -438.86 -1.72 14.55 -0.018 5.591 -1.742 STORY2 C8 COMB13 3.7 -437.23 -1.72 14.55 -0.018 -21.332 1.434 STORY2 C8 COMB14 0 -452.09 1.16 19.89 -0.019 45.585 2.456 STORY2 C8 COMB14 1.85 -450.46 1.16 19.2 -0.019 9.434 0.311 STORY2 C8 COMB14 3.7 -448.83 1.16 18.51 -0.019 -25.441 -1.833 STORY2 C8 COMB15 0 -432.84 1.16 10.66 -0.02 22.898 2.447 STORY2 C8 COMB15 1.85 -431.21 1.16 11.17 -0.02 2.701 0.31 STORY2 C8 COMB15 3.7 -429.58 1.16 11.68 -0.02 -18.443 -1.827 STORY2 C8 BAO MAX 0 -395.02 5.26 19.89 -0.01 45.585 12.833 STORY2 C8 BAO MAX 1.85 -393.39 5.26 19.2 -0.01 9.434 3.107 STORY2 C8 BAO MAX 3.7 -391.76 5.26 18.51 -0.01 -16.624 2.032 STORY2 C8 BAO MIN 0 -452.09 -2.1 9.44 -0.028 20.18 -5.736 STORY2 C8 BAO MIN 1.85 -450.46 -2.1 9.95 -0.028 2.251 -1.852 STORY2 C8 BAO MIN 3.7 -448.83 -2.1 10.46 -0.028 -25.441 -6.619 STORY1 C8 COMB1 0 -465.9 9.01 32.72 0.157 -16.385 1.231 STORY1 C8 COMB1 0.001 -465.9 9.01 32.72 0.157 -16.418 1.222 STORY1 C8 COMB1 0.002 -465.89 9.01 32.72 0.157 -16.451 1.213 STORY1 C8 COMB2 0 -467.68 5.25 32.43 0.084 -16.186 0.873 STORY1 C8 COMB2 0.001 -467.68 5.25 32.43 0.084 -16.219 0.868 STORY1 C8 COMB2 0.002 -467.68 5.25 32.43 0.084 -16.251 0.863 STORY1 C8 COMB3 0 -511.68 7.71 35.5 0.13 -17.586 1.149 STORY1 C8 COMB3 0.001 -511.68 7.71 35.5 0.13 -17.622 1.142 STORY1 C8 COMB3 0.002 -511.68 7.71 35.5 0.13 -17.657 1.134 STORY1 C8 COMB4 0 -461.98 13.4 32.4 0.171 -16.33 8.053 STORY1 C8 COMB4 0.001 -461.98 13.4 32.4 0.171 -16.363 8.039 STORY1 C8 COMB4 0.002 -461.98 13.4 32.4 0.171 -16.395 8.026 STORY1 C8 COMB5 0 -461.13 5.29 32.43 0.138 -16.181 -3.931 STORY1 C8 COMB5 0.001 -461.13 5.29 32.43 0.138 -16.214 -3.936 STORY1 C8 COMB5 0.002 -461.13 5.29 32.43 0.138 -16.246 -3.941 STORY1 C8 COMB6 0 -473.83 8.78 36.48 0.154 -5.414 1.203 STORY1 C8 COMB6 0.001 -473.83 8.78 36.48 0.154 -5.451 1.194 STORY1 C8 COMB6 0.002 -473.83 8.78 36.48 0.154 -5.487 1.186 STORY1 C8 COMB7 0 -452.9 8.75 29.36 0.151 -24.362 1.203 STORY1 C8 COMB7 0.001 -452.9 8.75 29.36 0.151 -24.392 1.194 STORY1 C8 COMB7 0.002 -452.9 8.75 29.36 0.151 -24.421 1.186 STORY1 C8 COMB8 0 -463.59 10.01 32.13 0.106 -16.151 7.731 STORY1 C8 COMB8 0.001 -463.58 10.01 32.13 0.106 -16.183 7.721 STORY1 C8 COMB8 0.002 -463.58 10.01 32.13 0.106 -16.216 7.711 STORY1 C8 COMB9 0 -462.74 1.9 32.17 0.073 -16.002 -4.253 STORY1 C8 COMB9 0.001 -462.74 1.9 32.17 0.073 -16.035 -4.254 STORY1 C8 COMB9 0.002 -462.74 1.9 32.17 0.073 -16.067 -4.256 STORY1 C8 COMB10 0 -475.44 5.4 36.22 0.089 -5.235 0.881 STORY1 C8 COMB10 0.001 -475.43 5.4 36.22 0.089 -5.272 0.876 STORY1 C8 COMB10 0.002 -475.43 5.4 36.22 0.089 -5.308 0.871 STORY1 C8 COMB11 0 -454.51 5.36 29.1 0.086 -24.183 0.881 STORY1 C8 COMB11 0.001 -454.51 5.36 29.1 0.086 -24.212 0.876 STORY1 C8 COMB11 0.002 -454.51 5.36 29.1 0.086 -24.241 0.87 STORY1 C8 COMB12 0 -503.18 12.22 34.9 0.147 -17.411 7.979 STORY1 C8 COMB12 0.001 -503.18 12.22 34.9 0.147 -17.446 7.967 STORY1 C8 COMB12 0.002 -503.18 12.22 34.9 0.147 -17.481 7.955 STORY1 C8 COMB13 0 -502.34 4.12 34.93 0.114 -17.262 -4.004 STORY1 C8 COMB13 0.001 -502.34 4.12 34.93 0.114 -17.297 -4.008 STORY1 C8 COMB13 0.002 -502.34 4.12 34.93 0.114 -17.332 -4.012 STORY1 C8 COMB14 0 -515.03 7.61 38.98 0.13 -6.495 1.13 STORY1 C8 COMB14 0.001 -515.03 7.61 38.98 0.13 -6.534 1.122 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 139 STORY1 C8 COMB14 0.002 -515.03 7.61 38.98 0.13 -6.573 1.114 STORY1 C8 COMB15 0 -494.11 7.58 31.86 0.127 -25.443 1.13 STORY1 C8 COMB15 0.001 -494.11 7.58 31.86 0.127 -25.475 1.122 STORY1 C8 COMB15 0.002 -494.11 7.58 31.86 0.127 -25.507 1.114 STORY1 C8 BAO MAX 0 -452.9 13.4 38.98 0.171 -5.235 8.053 STORY1 C8 BAO MAX 0.001 -452.9 13.4 38.98 0.171 -5.272 8.039 STORY1 C8 BAO MAX 0.002 -452.9 13.4 38.98 0.171 -5.308 8.026 STORY1 C8 BAO MIN 0 -515.03 1.9 29.1 0.073 -25.443 -4.253 STORY1 C8 BAO MIN 0.001 -515.03 1.9 29.1 0.073 -25.475 -4.254 STORY1 C8 BAO MIN 0.002 -515.03 1.9 29.1 0.073 -25.507 -4.256 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 140 PHUÏ LUÏC 3 NOÄI LÖÏC TÍNH MOÙNG TRUÏC 2 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 141 NOÄI LÖÏC TÍNH MOÙNG TRUÏC 2 Story Point Load FX FY FZ MX MY MZ BASE 5 COMB1 -7.67 29.79 444.52 13.321 -1.512 0.127 BASE 6 COMB1 -13.74 -32.36 490.16 -6.42 -2.283 -0.031 BASE 7 COMB1 -21.76 34.83 485.66 5.732 -3.083 0 BASE 8 COMB1 -9.01 -32.72 465.9 -16.385 -1.231 -0.157 Story Point Load FX FY FZ MX MY MZ BASE 5 COMB2 -2 27.89 420.44 12.448 -1.005 0.022 BASE 6 COMB2 -3.93 -30.28 464.52 -5.994 -1.02 -0.017 BASE 7 COMB2 -13.27 34.42 478.28 5.702 -2.012 -0.008 BASE 8 COMB2 -5.25 -32.43 467.68 -16.186 -0.873 -0.084 Story Point Load FX FY FZ MX MY MZ BASE 5 COMB3 -6.01 32.54 476.56 14.649 -1.454 0.096 BASE 6 COMB3 -10.44 -35.08 539.8 -6.867 -1.942 -0.028 BASE 7 COMB3 -19.78 37.67 543.89 6.32 -2.892 -0.004 BASE 8 COMB3 -7.71 -35.5 511.68 -17.586 -1.149 -0.13 Story Point Load FX FY FZ MX MY MZ BASE 5 COMB4 -11.51 29.24 438.05 13.066 -8.424 0.131 BASE 6 COMB4 -17.66 -31.91 483.36 -6.397 -9.178 -0.031 BASE 7 COMB4 -25.7 34.54 480.79 5.636 -9.979 -0.002 BASE 8 COMB4 -13.4 -32.4 461.98 -16.33 -8.053 -0.171 Story Point Load FX FY FZ MX MY MZ BASE 5 COMB5 -4.08 29.39 439.56 13.127 3.747 0.111 BASE 6 COMB5 -9.66 -31.87 482.09 -6.284 3.047 -0.029 BASE 7 COMB5 -17.66 34.48 477.83 5.695 2.241 0.002 BASE 8 COMB5 -5.29 -32.43 461.13 -16.181 3.931 -0.138 Story Point Load FX FY FZ MX MY MZ BASE 5 COMB6 -7.28 25.31 428.19 23.955 -1.478 0.117 BASE 6 COMB6 -13.12 -39.75 462.38 3.172 -2.179 -0.031 BASE 7 COMB6 -21.53 26.52 499.05 15.158 -3.027 0 BASE 8 COMB6 -8.78 -36.48 473.83 -5.414 -1.203 -0.154 Story Point Load FX FY FZ MX MY MZ BASE 5 COMB7 -7.25 32.34 447.57 4.96 -1.459 0.121 BASE 6 COMB7 -13.06 -25.99 498.13 -13.464 -2.199 -0.03 BASE 7 COMB7 -20.79 40.5 464.43 -1.45 -2.971 0 BASE 8 COMB7 -8.75 -29.36 452.9 -24.362 -1.203 -0.151 Story Point Load FX FY FZ MX MY MZ BASE 5 COMB8 -6.41 27.53 416.38 12.281 -7.967 0.037 BASE 6 COMB8 -8.83 -30.03 460.28 -6.014 -8.042 -0.019 BASE 7 COMB8 -18.06 34.17 474.15 5.609 -9.015 -0.01 BASE 8 COMB8 -10.01 -32.13 463.59 -16.151 -7.731 -0.106 Story Point Load FX FY FZ MX MY MZ BASE 5 COMB9 1.02 27.68 417.89 12.342 4.204 0.016 BASE 6 COMB9 -0.83 -29.99 459.01 -5.901 4.184 -0.017 BASE 7 COMB9 -10.02 34.11 471.19 5.668 3.205 -0.006 BASE 8 COMB9 -1.9 -32.17 462.74 -16.002 4.253 -0.073 Story Point Load FX FY FZ MX MY MZ BASE 5 COMB10 -2.18 23.6 406.52 23.17 -1.021 0.023 BASE 6 COMB10 -4.29 -37.87 439.3 3.555 -1.043 -0.018 BASE 7 COMB10 -13.89 26.15 492.41 15.131 -2.063 -0.007 BASE 8 COMB10 -5.4 -36.22 475.44 -5.235 -0.881 -0.089 Story Point Load FX FY FZ MX MY MZ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 142 BASE 5 COMB11 -2.15 30.63 425.89 4.174 -1.002 0.027 BASE 6 COMB11 -4.23 -24.11 475.05 -13.081 -1.063 -0.017 BASE 7 COMB11 -13.15 40.13 457.79 -1.477 -2.007 -0.008 BASE 8 COMB11 -5.36 -29.1 454.51 -24.183 -0.881 -0.086 Story Point Load FX FY FZ MX MY MZ BASE 5 COMB12 -10.02 31.71 466.88 14.261 -8.372 0.103 BASE 6 COMB12 -14.69 -34.35 528.04 -6.8 -8.871 -0.028 BASE 7 COMB12 -23.92 37.09 533.19 6.166 -9.807 -0.006 BASE 8 COMB12 -12.22 -34.9 503.18 -17.411 -7.979 -0.147 Story Point Load FX FY FZ MX MY MZ BASE 5 COMB13 -2.59 31.86 468.39 14.322 3.8 0.083 BASE 6 COMB13 -6.69 -34.31 526.77 -6.687 3.355 -0.026 BASE 7 COMB13 -15.88 37.03 530.23 6.225 2.413 -0.003 BASE 8 COMB13 -4.12 -34.93 502.34 -17.262 4.004 -0.114 Story Point Load FX FY FZ MX MY MZ BASE 5 COMB14 -5.79 27.78 457.02 25.15 -1.425 0.089 BASE 6 COMB14 -10.15 -42.19 507.05 2.769 -1.872 -0.028 BASE 7 COMB14 -19.75 29.07 551.45 15.688 -2.855 -0.004 BASE 8 COMB14 -7.61 -38.98 515.03 -6.495 -1.13 -0.13 Story Point Load FX FY FZ MX MY MZ BASE 5 COMB15 -5.76 34.81 476.4 6.155 -1.407 0.093 BASE 6 COMB15 -10.1 -28.43 542.81 -13.867 -1.892 -0.027 BASE 7 COMB15 -19.01 43.05 516.83 -0.92 -2.799 -0.005 BASE 8 COMB15 -7.58 -31.86 494.11 -25.443 -1.13 -0.127 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 143 PHUÏ LUÏC 4 BIEÅU ÑOÀ MOMEN ,LÖÏC CAÉT, LÖÏC DOÏC CUÛA TÖØNG TRÖÔØNG HÔÏP TAÛI TROÏNG KHUNG TRUÏC 2 (KHOÂNG TÍNH COMBO) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 145 BIEÅU ÑOÀ DO CAÙC LÔÙP CAÁU TAÏO BIEÅU ÑOÀ MOMEN (Tm) BIEÅU ÑOÀ LÖÏC CAÉT (T) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 146 BIEÅU ÑOÀ LÖÏC DOÏC (T) BIEÅU ÑOÀ DO TROÏNG LÖÔÏNG BAÛN THAÂN BIEÅU ÑOÀ MOMEN (Tm ) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 147 BIEÅU ÑOÀ LÖÏC CAÉT (T) BIEÅU ÑOÀ LÖÏC DOÏC (T) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 148 BIEÅU ÑOÀ DO TÖÔØNG BIEÅU ÑOÀ MOMEN ( Tm ) BIEÅU ÑOÀ LÖÏC CAÉT (T) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 149 BIEÅU ÑOÀ LÖÏC DOÏC ( T) BIEÅU ÑOÀ DO HOAÏT TAÛI 1 BIEÅU ÑOÀ MOMEN (Tm ) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 150 BIEÅU ÑOÀ LÖÏC CAÉT (T) BIEÅU ÑOÀ LÖÏC DOÏC (T) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 151 BIEÅU ÑOÀ DO HAÏT TAÛI 2 BIEÅU ÑOÀ MOMEN (Tm ) BIEÅU ÑOÀ LÖÏC CAÉT (T) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 152 BIEÅU ÑOÀ LÖÏC DOÏC ( T) BIEÅU ÑOÀ DO GIOÙ TRAÙI X BIEÅU ÑOÀ MOMEN (Tm ) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 153 BIEÅU ÑOÀ LÖÏC CAÉT (T) BIEÅU ÑOÀ LÖÏC DOÏC (T) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 154 BIEÅU ÑOÀ DO GIOÙ PHAÛI X BIEÅU ÑOÀ MOMENT (Tm ) BIEÅU ÑOÀ LÖÏC CAÉT (T) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 155 BIEÅU ÑOÀ LÖÏC DOÏC ( T) BIEÅU ÑOÀ DO GIOÙ TRAÙI Y BIEÅU ÑOÀ MOMEN (Tm ) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 156 BIEÅU ÑOÀ LÖÏC CAÉT (T) BIEÅU ÑOÀ LÖÏC DOÏC ( T) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 157 BIEÅU ÑOÀ DO GIOÙ PHAÛI Y BIEÅU ÑOÀ MOMENT (Tm ) BIEÅU ÑOÀ LÖÏC CAÉT (T) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 158 BIEÅU ÑOÀ LÖÏC DOÏC (T) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 159 PHUÏ LUÏC 5 TÍNH TOAÙN THEÙP DAÀM, THEÙP COÄT TRUÏC 2 VAØ THEÙP DAÀM TRUÏC C ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 160 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 145 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỸ SƯ XÂY DỰNG K2005 ĐỀ TÀI: TRƯỜNG CĐ KT KT CN II GVHD: ThS. TRẦN THỊ NGUYÊN HẢO PHUÏ LUÏC: KHUNG TRUÏC 2,TRUÏC C SVTH: VÕ NGUYỄN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 145 ÑOÀ AÙN TOÂT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG K2005 ÑEÀ TAØI: TRÖÔØNG CÑ KT-KT CN II GVHD : ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÂN HAÛO PHUÏ LUÏC : KHUNG TRUÏC 2, TRUÏC C SVTH: VOÕ NGUYEÃN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 160 Phụ Lục 5 BẢNG TÍNH THÉP DỌC DẦM KHUNG TRỤC 2 Bê tông B25 Cốt thép AII Rb (MPa) Rbt (MPa) Eb (Mpa) R R Rs (Mpa) Rsc (Mpa) Es (Mpa) min (%) 14.5 1.05 30000 0.595  280 280 210000 0.1 Dầm Tiết diện Cốt thép Mtt b h a h0 m  As tt Chọn thép As chọn  (kNm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm2) (mm2)  B11&B14- T.M GT trên -251.19 400 900 70 830 0.06 0.065 1117.1 4Ø22 1519.76 0.46 dưới 177.23 1840 70 830 0.01 0.010 766.3 4Ø22 1519.76 0.46 N trên 0 400 900 70 830 0.00 cấu tạo 332.0 2Ø22 759.88 0.23 dưới 298.58 1840 70 830 0.02 0.016 1295.4 4Ø22 1519.76 0.46 GP trên -289.44 400 900 70 830 0.07 0.075 1294.1 4Ø22 1519.76 0.46 dưới 171.35 400 70 830 0.04 0.044 753.8 4Ø22 1519.46 0.46 B11&B14- T.A.M GT trên -327.70 400 900 70 830 0.08 0.086 1473.2 4Ø22 1519.76 0.46 dưới 127.47 1840 70 830 0.01 0.007 550.4 4Ø22 1519.46 0.46 N trên 0.00 400 900 70 830 0.00 cấu tạo 332.0 2Ø22 759.88 0.23 dưới 219.50 1840 70 830 0.01 0.012 950.2 4Ø22 1519.76 0.46 GP trên -282.51 400 900 70 830 0.07 0.073 1261.9 4Ø22 1519.76 0.46 dưới 125.50 400 70 830 0.03 0.032 548.8 4Ø22 1519.76 0.46 B11&B14- T7 GT trên -637.39 400 900 70 830 0.16 0.175 3005.3 6Ø28 3692.64 1.11 dưới 390.58 1840 70 830 0.02 0.021 1698.9 4Ø25 1962.5 0.59 N trên 0.00 400 900 70 830 0.00 cấu tạo 332.0 2Ø22 759.88 0.23 dưới 569.62 1840 70 830 0.03 0.031 2435.9 4Ø28 2463.2 0.89 GP trên -697.64 400 900 70 830 0.17 0.193 3323.0 6Ø28 3692.64 1.11 dưới 308.53 400 70 830 0.08 0.080 1383.2 4Ø25 1962.5 0.59 ÑOÀ AÙN TOÂT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG K2005 ÑEÀ TAØI: TRÖÔØNG CÑ KT-KT CN II GVHD : ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÂN HAÛO PHUÏ LUÏC : KHUNG TRUÏC 2, TRUÏC C SVTH: VOÕ NGUYEÃN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 161 B11&B14- T6 GT trên -603.19 400 900 70 830 0.15 0.164 2828.1 6Ø28 3692.64 1.11 dưới 381.59 1840 70 830 0.02 0.021 1659.4 4Ø25 1962.5 0.59 N trên 0.00 400 900 70 830 0.00 cấu tạo 332.0 2Ø22 759.88 0.23 dưới 535.29 1840 70 830 0.03 0.030 2337.9 4Ø28 2461.76 0.74 GP trên -692.39 400 900 70 830 0.17 0.192 3295.1 6Ø28 3692.64 1.11 dưới 282.89 400 70 830 0.07 0.074 1263.7 4Ø25 1962.5 0.59 B11&B14- T5 GT trên -608.99 400 900 70 830 0.15 0.166 2858.0 6Ø28 3692.64 1.11 dưới 312.63 1840 70 830 0.02 0.017 1356.9 4Ø25 1962.5 0.59 N trên 0.00 400 900 70 830 0.00 cấu tạo 332.0 2Ø28 1230.88 0.37 dưới 460.38 1840 70 830 0.03 0.025 2006.4 4Ø28 2461.76 0.74 GP trên -630.42 400 900 70 830 0.16 0.173 2969.0 5Ø28 3077.2 0.93 dưới 249.64 400 70 830 0.06 0.065 1110.0 4Ø25 1962.5 0.59 B11&B14- T4 GT trên -650.97 400 900 70 830 0.16 0.179 3076.3 6Ø28 3692.64 1.11 dưới 290.68 1840 70 830 0.02 0.016 1260.8 4Ø25 1962.5 0.59 N trên 0.00 400 900 70 830 0.00 cấu tạo 332.0 2Ø22 759.88 0.23 dưới 439.54 1840 70 830 0.02 0.024 1914.5 4Ø25 1962.5 0.59 GP trên -654.13 400 900 70 830 0.16 0.180 3092.9 6Ø28 3692.64 1.11 dưới 237.03 400 70 830 0.06 0.061 1052.1 4Ø25 1962.5 0.59 B11&B14- T3 GT trên -653.56 400 900 70 830 0.16 0.180 3089.9 6Ø28 3692.64 1.11 dưới 302.80 1840 70 830 0.02 0.017 1313.8 4Ø25 1471.875 0.44 N trên 0.00 400 900 70 830 0.00 cấu tạo 332.0 2Ø22 759.88 0.23 dưới 443.32 1840 70 830 0.02 0.024 1931.2 4Ø25 1962.5 0.59 GP trên -667.94 400 900 70 830 0.17 0.184 3165.5 6Ø28 3692.64 1.11 dưới 240.38 400 70 830 0.06 0.062 1067.5 4Ø25 1962.5 0.59 B11&B14- T2 GT trên -648.35 400 900 70 830 0.16 0.178 3062.6 6Ø28 3692.64 1.11 dưới 323.76 1840 70 830 0.02 0.018 1405.6 4Ø25 1962.5 0.59 N trên 0.00 400 900 70 830 0.00 cấu tạo 332.0 2Ø22 759.88 0.23 ÑOÀ AÙN TOÂT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG K2005 ÑEÀ TAØI: TRÖÔØNG CÑ KT-KT CN II GVHD : ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÂN HAÛO PHUÏ LUÏC : KHUNG TRUÏC 2, TRUÏC C SVTH: VOÕ NGUYEÃN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 162 dưới 450.84 1840 70 830 0.02 0.025 1964.3 4Ø25 1962.5 0.59 GP trên -679.59 400 900 70 830 0.17 0.188 3227.1 6Ø28 3692.64 1.11 dưới 244.81 400 70 830 0.06 0.063 1087.8 4Ø25 1962.5 0.59 B11&B14- T1 GT trên -570.30 400 900 70 830 0.14 0.155 2659.7 6Ø28 3692.64 1.11 dưới 232.30 1840 70 830 0.01 0.013 1006.0 4Ø25 1962.5 0.59 N trên 0.00 400 900 70 830 0.00 cấu tạo 332.0 2Ø22 759.88 0.23 dưới 428.02 1840 70 830 0.02 0.024 1863.7 4Ø25 1962.5 0.59 GP trên -613.19 400 900 70 830 0.15 0.167 2879.7 6Ø25 2945.4 0.98 dưới 218.28 400 70 830 0.05 0.056 966.4 4Ø25 1962.5 0.59 B19-T1- TM GT trên -352.63 400 900 70 830 0.09 0.093 1591.0 2Ø22+2Ø28 1991.8 0.75 dưới 0.00 1840 70 830 0.00 cấu tạo 332.0 2Ø25 981.8 0.35 N trên -278.05 400 900 70 830 0.07 0.072 1241.2 4Ø25 1962.5 0.59 dưới 0.00 1840 70 830 0.00 cấu tạo 332.0 4Ø25 1962.5 0.59 GP trên -345.59 400 900 70 830 0.09 0.091 1557.6 4Ø28 1962.5 0.59 dưới 0.00 400 70 830 0.00 cấu tạo 249.0 2Ø25 759.88 0.59 ÑOÀ AÙN TOÂT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG K2005 ÑEÀ TAØI: TRÖÔØNG CÑ KT-KT CN II GVHD : ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÂN HAÛO PHUÏ LUÏC : KHUNG TRUÏC 2, TRUÏC C SVTH: VOÕ NGUYEÃN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 163 Phụ Lục 5 BẢNG TÍNH THÉP DỌC DẦM KHUNG TRỤC C Bê tông B25 Cốt thép AII Rb (MPa) Rbt (MPa) Eb (Mpa) R R Rs (Mpa) Rsc (Mpa) Es (Mpa) min (%) 14.5 1.05 30000 0.595  280 280 210000 0.1 Dầm Tiết diện Cốt thép Mtt b h a h0 m  As tt Chọn thép As chọn  (kNm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm2) (mm2)  B34&B44-T.M GT trên -62.51 200 500 70 430 0.12 0.124 553.6 2Ø22 759.88 0.88 dưới 15.08 1640 70 430 0.00 0.003 125.5 2Ø20 628 0.73 N trên 0 200 500 70 430 0.00 cấu tạo 86.0 2Ø18 508.68 0.59 dưới 62.26 1640 70 430 0.01 0.014 520.8 2Ø20 628 0.73 GP trên -52.75 200 500 70 430 0.10 0.104 462.1 2Ø22 759.88 0.88 dưới 19.59 1640 70 430 0.00 0.004 163.1 2Ø20 628 0.73 B34&B44- T.A.M GT trên -70.63 200 500 70 430 0.13 0.142 631.4 2Ø22 759.88 0.88 dưới 10.91 1640 70 430 0.00 0.002 90.7 2Ø20 628 0.73 N trên 0.00 200 500 70 430 0.00 cấu tạo 86.0 2Ø18 508.68 0.59 dưới 51.96 1640 70 430 0.01 0.012 434.1 2Ø20 628 0.73 GP trên -65.33 200 500 70 430 0.12 0.130 580.4 2Ø22 759.88 0.88 dưới 15.28 1640 70 430 0.00 0.003 127.1 2Ø20 628 0.73 B34&B44-T7 GT trên -101.71 200 500 70 430 0.19 0.212 945.0 2Ø25 981.25 1.14 dưới 19.18 1640 70 430 0.00 0.004 159.7 2Ø20 628 0.73 N trên 0.00 200 500 70 430 0.00 cấu tạo 86.0 2Ø18 508.68 0.59 dưới 75.24 1640 70 430 0.02 0.017 630.4 2Ø22 759.88 0.88 GP trên -105.61 200 500 70 430 0.20 0.221 986.4 3Ø25 1471.88 1.71 ÑOÀ AÙN TOÂT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG K2005 ÑEÀ TAØI: TRÖÔØNG CÑ KT-KT CN II GVHD : ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÂN HAÛO PHUÏ LUÏC : KHUNG TRUÏC 2, TRUÏC C SVTH: VOÕ NGUYEÃN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 164 dưới 13.73 1640 70 430 0.00 0.003 114.2 2Ø20 628 0.73 B34&B44-T6 GT trên -94.93 200 500 70 430 0.18 0.196 874.3 2Ø25 981.25 1.14 dưới 20.51 1640 70 430 0.00 0.005 170.7 2Ø20 628 0.73 N trên 0.00 200 500 70 430 0.00 cấu tạo 86.0 2Ø18 508.68 0.59 dưới 65.10 1640 70 430 0.01 0.015 544.8 2Ø20 628 0.73 GP trên -97.03 200 500 70 430 0.18 0.201 896.0 2Ø25 981.25 1.14 dưới 14.15 1640 70 430 0.00 0.003 117.7 2Ø20 628 0.73 B34&B44-T5 GT trên -101.60 200 900 70 830 0.05 0.052 448.9 2Ø22 759.88 0.46 dưới 23.28 1640 70 830 0.00 0.001 166.0 2Ø22 759.88 0.46 N trên 0.00 200 500 70 430 0.00 cấu tạo 86.0 2Ø18 508.68 0.59 dưới 65.42 1640 70 430 0.01 0.015 547.5 2Ø20 628 0.73 GP trên -104.90 200 500 70 430 0.20 0.220 978.8 2Ø25 981.25 1.14 dưới 16.60 1640 70 430 0.00 0.004 138.1 2Ø20 628 0.73 B34&B44-T4 GT trên -106.83 200 500 70 430 0.20 0.224 999.4 3Ø25 1471.88 1.71 dưới 25.48 1640 70 430 0.01 0.006 212.2 3Ø22 1139.82 1.33 N trên 0.00 200 500 70 430 0.00 cấu tạo 86.0 2Ø18 508.68 0.59 dưới 65.41 1640 70 430 0.01 0.015 547.4 2Ø20 628 0.73 GP trên -110.68 200 500 70 430 0.21 0.234 1040.9 3Ø25 1471.88 1.71 dưới 18.04 1640 70 430 0.00 0.004 150.1 2Ø20 628 0.73 B34&B44-T3 GT trên -109.43 200 500 70 430 0.20 0.231 1027.4 3Ø25 1471.88 1.71 dưới 29.66 1640 70 430 0.01 0.007 247.2 2Ø20 628 0.73 N trên 0.00 200 500 70 430 0.00 cấu tạo 86.0 2Ø18 508.68 0.59 dưới 66.74 1640 70 430 0.02 0.015 558.6 2Ø20 628 0.73 GP trên -117.90 200 500 70 430 0.22 0.252 1120.1 3Ø25 1471.88 1.71 dưới 19.31 1640 70 430 0.00 0.004 160.7 2Ø22 759.88 0.88 ÑOÀ AÙN TOÂT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG K2005 ÑEÀ TAØI: TRÖÔØNG CÑ KT-KT CN II GVHD : ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÂN HAÛO PHUÏ LUÏC : KHUNG TRUÏC 2, TRUÏC C SVTH: VOÕ NGUYEÃN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 165 B34&B44-T2 GT trên -111.63 200 500 70 430 0.21 0.236 1051.2 3Ø25 1471.88 1.71 dưới 35.97 1640 70 430 0.01 0.008 300.0 2Ø20 628 0.73 N trên 0.00 200 500 70 430 0.00 cấu tạo 86.0 2Ø18 508.68 0.59 dưới 69.99 1640 70 430 0.02 0.016 586.0 2Ø20 628 0.73 GP trên -126.19 200 500 70 430 0.24 0.272 1213.4 3Ø25 1471.88 1.71 dưới 21.62 1640 70 430 0.00 0.005 180.0 2Ø20 628 0.73 B34&B44-T1 GT trên -99.17 200 500 70 430 0.18 0.206 918.4 2Ø25 981.25 1.14 dưới 21.85 1640 70 430 0.00 0.005 181.9 2Ø20 628 0.73 N trên 0.00 200 500 70 430 0.00 cấu tạo 86.0 2Ø18 508.68 0.59 dưới 70.08 1640 70 430 0.02 0.016 586.8 2Ø20 628 0.73 GP trên -116.27 200 500 70 430 0.22 0.247 1102.1 3Ø25 1471.88 1.71 dưới 9.70 1640 70 430 0.00 0.002 86.0 2Ø20 628 0.73 B35,B37,B39,B 41&B44-T7 GT trên -81.13 200 500 70 430 0.15 0.165 734.4 2Ø22 759.88 0.88 dưới 22.94 1640 70 430 0.01 0.005 191.0 2Ø20 628 0.73 N trên 0.00 200 500 70 430 0.00 cấu tạo 86.0 2Ø18 508.68 0.59 dưới 60.62 1640 70 430 0.01 0.014 507.0 5Ø22 1899.7 2.21 GP trên -81.84 200 500 70 430 0.15 0.166 741.5 2Ø22 759.88 0.88 dưới 21.43 1640 70 430 0.00 0.005 178.4 2Ø20 628 0.73 B35,B37,B39,B 41&B44-T6 GT trên -50.22 200 500 70 430 0.09 0.099 438.7 2Ø22 759.88 0.88 dưới 21.43 1640 70 430 0.00 0.005 178.4 2Ø20 628 0.73 N trên 0.00 200 500 70 430 0.00 cấu tạo 86.0 2Ø18 508.68 0.59 dưới 47.54 1640 70 430 0.01 0.011 397.0 2Ø20 628 0.73 GP trên -84.07 200 500 70 430 0.16 0.171 763.7 2Ø22 759.88 0.88 dưới 18.64 1640 70 430 0.00 0.004 155.1 2Ø20 628 0.73 B35,B37,B39,B GT trên -80.87 200 500 70 430 0.15 0.164 731.8 2Ø22 759.88 0.88 ÑOÀ AÙN TOÂT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG K2005 ÑEÀ TAØI: TRÖÔØNG CÑ KT-KT CN II GVHD : ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÂN HAÛO PHUÏ LUÏC : KHUNG TRUÏC 2, TRUÏC C SVTH: VOÕ NGUYEÃN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 166 41&B44-T5 dưới 23.89 1640 70 430 0.01 0.005 199.0 2Ø20 628 0.73 N trên 0.00 200 500 70 430 0.00 cấu tạo 86.0 2Ø18 508.68 0.59 dưới 44.90 1640 70 430 0.01 0.010 374.8 2Ø20 628 0.73 GP trên -85.24 200 500 70 430 0.16 0.174 775.5 2Ø22 759.88 0.88 dưới 20.29 1640 70 430 0.00 0.005 168.9 2Ø20 628 0.73 B35,B37,B39,B 41&B44-T4 GT trên -88.55 200 500 70 430 0.17 0.182 808.9 2Ø25 981.25 1.14 dưới 28.38 1640 70 430 0.01 0.006 236.5 2Ø20 628 0.73 N trên 0.00 200 500 70 430 0.00 cấu tạo 86.0 2Ø18 508.68 0.59 dưới 50.30 1640 70 430 0.01 0.012 420.2 2Ø20 628 0.73 GP trên -98.40 200 500 70 430 0.18 0.204 910.3 2Ø25 981.25 1.14 dưới 24.12 1640 70 430 0.01 0.006 200.9 2Ø20 628 0.73 B35,B37,B39,B 41&B44-T3 GT trên -93.30 200 500 70 430 0.17 0.193 857.5 2Ø25 981.25 1.14 dưới 31.08 1640 70 430 0.01 0.007 259.1 2Ø20 628 0.73 N trên 0.00 200 500 70 430 0.00 cấu tạo 86.0 2Ø18 508.68 0.59 dưới 50.08 1640 70 430 0.01 0.011 418.3 2Ø20 628 0.73 GP trên -101.67 200 500 70 430 0.19 0.212 944.6 2Ø25 981.25 1.14 dưới 26.03 1640 70 430 0.01 0.006 216.8 2Ø20 628 0.73 B35,B37,B39,B 41&B44-T2 GT trên -98.33 200 500 70 430 0.18 0.204 909.6 2Ø25 981.25 1.14 dưới 34.25 1640 70 430 0.01 0.008 285.6 2Ø20 628 0.73 N trên 0.00 200 500 70 430 0.00 cấu tạo 86.0 2Ø18 508.68 0.59 dưới 50.56 1640 70 430 0.01 0.012 422.4 2Ø20 628 0.73 GP trên -109.15 200 500 70 430 0.20 0.230 1024.4 3Ø22 1139.82 1.33 dưới 28.48 1640 70 430 0.01 0.006 237.3 2Ø20 628 0.73 B35,B37,B39,B 41&B44-T1 GT trên -84.72 200 500 70 430 0.16 0.173 770.3 2Ø22 759.88 0.88 dưới 21.69 1640 70 430 0.00 0.005 180.6 2Ø20 628 0.73 ÑOÀ AÙN TOÂT NGHIEÄP KYÕ SÖ XAÂY DÖÏNG K2005 ÑEÀ TAØI: TRÖÔØNG CÑ KT-KT CN II GVHD : ThS. TRAÀN THÒ NGUYEÂN HAÛO PHUÏ LUÏC : KHUNG TRUÏC 2, TRUÏC C SVTH: VOÕ NGUYEÃN CAO VINH MSSV: 105105187 Trang 167 N trên 0.00 200 500 70 430 0.00 cấu tạo 86.0 2Ø18 508.68 0.59 dưới 52.99 1640 70 430 0.01 0.012 442.8 2Ø20 628 0.73 GP trên -90.09 200 500 70 430 0.17 0.185 824.6 2Ø25 981.25 1.14 dưới 18.88 1640 70 430 0.00 0.004 157.1 2Ø20 628 0.49 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 1. TCVN 5574 -1991 Keát caáu beâ toâng coát theùp - tieâu chuaån thieát keá. 2. TCVN 2737 -1995 Tieâu chuaån thieát keá taûi troïng vaø taùc ñoäng. 3. TCXD 198 -1997 Nhaø cao taàng – thieát keá keát caáu beâ toâng coát theùp toaøn khoái. 4. TCXD 205 – 1998 Moùng coïc – tieâu chuaån thieát keá. 5. Keát caáu BTCT – phaàn keát caáu nhaø cöûa Nguyeãn Ñình Coáng – Ngoâ Theá Phong – Huyønh Chaùnh Thieân. 6. Keát caáu BTCT phaàn caáu kieän cô baûn GS.TS Ngoâ Theá Phong. 7. Keát caáu BTCT – phaàn keát caáu nhaø cöûa - Ngoâ Theá Phong – Lyù Traàn Cöôøng – Trònh Kim Ñaïm – Nguyeãn Leâ Ninh. 8. Saøn BTCT toaøn khoái – GS.TS Nguyeãn Ñình Coáng. 9. Neàn vaø Moùng – GS.TS Nguyeãn Vaên Quaõng – Ks Nguyeãn Höõu Khaùng – Ks Uoâng Ñình Chaát. 10. Höôùng daãn ñoà aùn neàn vaø moùng – GS.TS Nguyeãn Vaên Quaõng – Ks Nguyeãn Höõu Khaùng. 11. Neàn moùng Tröôøng ñaïi hoïc Baùch Khoa TP.HCM – boä moân ñòa cô – neàn moùng – TS Chaâu Ngoïc Aån. 12. Thieát keá tính toaùn moùng noâng – Vuõ Coâng Ngöõ. 13. Soå tay thöïc haønh keát caáu coâng trình – PGS.TS Vuõ Maïnh Huøng. 14. Neàn vaø moùng taùc giaû Chaâu Ngoïc Aån. 15. Tính toaùn BTCT – phaàn keát caáu nhaø cöûa – taùc giaû Voõ Baù Taàm. 16. Caùc phaàn meàm söû duïng trong ñoà aùn - Sap 2000 V10.0.1 - Etap V9 - Phaàn meàm EXCEL. - AutoCAD 2007 - Microsoft Office 2003.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf67986_835.pdf
Luận văn liên quan